#برج_ميلاد✔️📷📱✌🏼️

MOST RECENT

يه روز خوب اون بالا بالا هااااااا❤️❤️
#برج_ميلاد✔️📷📱✌🏼️ #milad_tower😊✌ #تهرانگردی😘

🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬
پس از مخالفت هاي شديد اينجانب جهت نرفتن به پارك دلفين ها،چون دلم ميسوزه و اين داستانا، متاسفانه پرچم تسليم نشون دادم و به رفتن تن دادم 😕
فوبيا به ارتفاع و عمق زياد استخر ك جديدا پيدا كرده بودم اين دلفينام ك ديدم بدتر شد 😐 ك مثلا ممكنه تو استخر دلفين باشه 🤔 خب ترسه ديگه 😕
اما در كل رضيم از اينكه رفتم😁 چون اصلا اذيتشون نميكردن 😍
ولي همچنان فك ميكنم يكي در لباس دلفين بود و عدا دلفينارو در مي اورد 🔫😑😑😑
اخه بايد ببينيد ك چِ حركات موزوني از خودشون در ميوردن 🤔😕
شنيده بودم كه باهوشن اما نه در اين حد 😄
در ضمن شير دريايي هم داشتن كه عينَهو ماهي دست دار بود 😫 ي جوري بود اصن انگار فلج بود بنده خدا 😖
خلاصش اينكه بريد خوش ميگذره 😎🐬
وسط هفتم بريد ك خلوت باشه 🖐🏻
#پارك_دلفينها
#برج_ميلاد✔️📷📱✌🏼️ 🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬

Most Popular Instagram Hashtags