#بختیاروند

MOST RECENT

به شوشتر جنگ اکنن سه تیپ کُرخان
امید و فرزاد دلو کُری چی سلمان
روحتان شاد شیر دلون روزگار...
#بختیاری
#چهارلنگ
#هفت#لنگ
#بهداروند
#بلیوند
#محمدزمانی#بختیاروند

اخرین پارت ادامه دوپست قبلی،درصف شیرزنان ایل بختیاری،باصدای ژنرال #محمدزمانی#بختیاروند
#بختیاری
#چهارلنگ
#هفت لنگ
#بهداروند
#بلیوند
#بختیاروند

.
مُون بُور علی تَکی چارپا مَلاری
جَلکون جُو بِت اِدُم پا دِز دیاری

#شوخین
#علی_تکی
#بلیوند
#بختیاروند
#بهداروند
#ایل_بختیاری
#قوم_لر

ادامه پست قبلی در وصف شیر زنان ایل غیور #لر#بختیاری که پا به پای نره شیران بختیاری روزگارهای دشواری را سپری نموند...باصدای ژنرال حماسه ساز چهار وهفت بختیاری #محمدزمانی#بختیاروند
@mostafa_zamany_isvand
@ehsan_9901
@saber.jafariasnki
@bakhtiary_official
پارت دوم

.
باصدای‌استادمحمدزمانی بختیارونددروصف ایل بختیاری

#بختیاری#چهاروهفت #بختیاروند#بهداروند#محمدزمانی_بختیاروند

#ژنرال سالار #محمدزمانی#بختیاروند
#ژنرال
#بختیاری ها
#بی همتا
#اسطوره
🚫عزیزان کسی ناراحت نشه هرکس توهین کنه جواب میگیره🚫

🚫هرعزیزی توهین کنه بدترازتوهین خودش بهش برچسب میشه🚫ایچو فرق اکنه...
#ژنرال#محمدزمانی
#بختیاروند
#بختیاری ها

در سرزمین خاطره ها آنان که خوبند همیشه سبزند
و آنان که محبت ها و دوستی ها را بر قلبشان برافراشتند همیشه به یاد می مانند.
#دوست_خوب
#بختیاروند

Most Popular Instagram Hashtags