#باکس_دوزی

MOST RECENT

میدونید که #تاپلکس با #باکس_دوزی متفاوته
هم در متریال و هم روش دوخت

آخر فروردین دو بار کارگاه تاپلکس برگزار خواهد شد

در هر کارگاه سه مدل اصلی تاپلکس آموزش داده میشه
به علاوه اینکه هر هنرجو یک مدل تاپلکس رو از اینترنت انتخاب میکنه و در طی کارگاه زیر نظر مربی میدوزه

شهریه ی کارگاه تاپلکس: سیصد هزار تومان

🎆🎆آموزشگاه خیاطی شیک پوشان در تبریز🎆
توجه توجه 📣📣
آموزش طراحی لباس ولباس شب وعروس و الگوسازی ومانتودوزی در آموزشگاه شیک پوشان
ثبت نام شروع شد 🎆🎆آموزش گن دوزی وباکس دوزی وتور پرفنر درآموزشگاه شیک پوشان
🔊🔊🔊🔊🔊ثبت نام در انواع دوره های خیاطی و هنرهای دستی دوره جدیدشروع شد، همراه با اعطای مدرک رسمی فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی 🎊🎊🎊🎊🎉🎉🎉🎉🎆 تلفن:34768792 📣📣📣 سفارش دوخت انواع لباس های مجلسی،ژورنالی پذیرفته میشود.🎆🎆🎆🎆 آدرس آموزشگاه:تبریز-چهار راه لاله-خیابان سالاری-پایین تر ازغیر انتفاعی امین(روبرو)-جنب کوچه آقاجان زاده- پلاک16
#تبریز#آموزش#خیاطی#آموزشگاه#شیک#باکس_دوزی#چرم#زاکپوزن#نقره#ژورنال#کودکانه#عروسی#نامزدی#ترک#قشنگ#هنری#فشن#مدل‌
#majlesi #tabriz#fashion#shik#nice#tabrizi#lebas#modern#tork#turk#mod#model

🎆🎆آموزشگاه خیاطی شیک پوشان در تبریز🎆
توجه توجه 📣📣
آموزش طراحی لباس بادست ونرم افزار های کامپیوتری اعطای مدرک الکترونیکی فنی وحرفه ای
🔊🔊🔊🔊🔊ثبت نام در انواع دوره های خیاطی و هنرهای دستی دوره جدیدشروع شد، همراه با اعطای مدرک رسمی فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی 🎊🎊🎊🎊🎉🎉🎉🎉🎆 تلفن:34768792 📣📣📣 سفارش دوخت انواع لباس های مجلسی،ژورنالی پذیرفته میشود.🎆🎆🎆🎆 آدرس آموزشگاه:تبریز-چهار راه لاله-خیابان سالاری-پایین تر ازغیر انتفاعی امین(روبرو)-جنب کوچه آقاجان زاده- پلاک16
#تبریز#آموزش#خیاطی#آموزشگاه#شیک#باکس_دوزی#چرم#زاکپوزن#نقره#ژورنال#کودکانه#عروسی#نامزدی#ترک#قشنگ#هنری#فشن#مدل‌
#majlesi #tabriz#fashion#shik#nice#tabrizi#lebas#modern#tork#turk#mod#model

🎆🎆آموزشگاه خیاطی شیک پوشان در تبریز🎆
توجه توجه 📣📣
آموزش دامنهای زاکپوزن و زیرسازی ,دامنهای اسکارلتی ومدلهای شترمرغی زیرسازهای زونیکس در سه جلسه در آموزشگاه شیک پوشان
ثبت نام شروع شد 🎆🎆آموزش گن دوزی وباکس دوزی وتور پرفنر درآموزشگاه شیک پوشان
🔊🔊🔊🔊🔊ثبت نام در انواع دوره های خیاطی و هنرهای دستی دوره جدیدشروع شد، همراه با اعطای مدرک رسمی فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی 🎊🎊🎊🎊🎉🎉🎉🎉🎆 تلفن:34768792 📣📣📣 سفارش دوخت انواع لباس های مجلسی،ژورنالی پذیرفته میشود.🎆🎆🎆🎆 آدرس آموزشگاه:تبریز-چهار راه لاله-خیابان سالاری-پایین تر ازغیر انتفاعی امین(روبرو)-جنب کوچه آقاجان زاده- پلاک16
#تبریز#آموزش#خیاطی#آموزشگاه#شیک#باکس_دوزی#چرم#زاکپوزن#نقره#ژورنال#کودکانه#عروسی#نامزدی#ترک#قشنگ#هنری#فشن#مدل‌
#majlesi #tabriz#fashion#shik#nice#tabrizi#lebas#modern#tork#turk#mod#model

🎆🎆آموزشگاه خیاطی شیک پوشان در تبریز🎆
توجه توجه 📣📣
آموزش دامنهای زاکپوزن و زیرسازی ,دامنهای اسکارلتی ومدلهای شترمرغی زیرسازهای زونیکس در سه جلسه در آموزشگاه شیک پوشان
ثبت نام شروع شد 🎆🎆آموزش گن دوزی وباکس دوزی وتور پرفنر درآموزشگاه شیک پوشان
🔊🔊🔊🔊🔊ثبت نام در انواع دوره های خیاطی و هنرهای دستی دوره جدیدشروع شد، همراه با اعطای مدرک رسمی فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی 🎊🎊🎊🎊🎉🎉🎉🎉🎆 تلفن:34768792 📣📣📣 سفارش دوخت انواع لباس های مجلسی،ژورنالی پذیرفته میشود.🎆🎆🎆🎆 آدرس آموزشگاه:تبریز-چهار راه لاله-خیابان سالاری-پایین تر ازغیر انتفاعی امین(روبرو)-جنب کوچه آقاجان زاده- پلاک16
#تبریز#آموزش#خیاطی#آموزشگاه#شیک#باکس_دوزی#چرم#زاکپوزن#نقره#ژورنال#کودکانه#عروسی#نامزدی#ترک#قشنگ#هنری#فشن#مدل‌
#majlesi #tabriz#fashion#shik#nice#tabrizi#lebas#modern#tork#turk#mod#model

🎆🎆آموزشگاه خیاطی شیک پوشان در تبریز🎆
توجه توجه 📣📣
آموزش دامنهای زاکپوزن و زیرسازی ,دامنهای اسکارلتی ومدلهای شترمرغی زیرسازهای زونیکس در سه جلسه در آموزشگاه شیک پوشان
ثبت نام شروع شد 🎆🎆آموزش گن دوزی وباکس دوزی وتور پرفنر درآموزشگاه شیک پوشان
🔊🔊🔊🔊🔊ثبت نام در انواع دوره های خیاطی و هنرهای دستی دوره جدیدشروع شد، همراه با اعطای مدرک رسمی فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی 🎊🎊🎊🎊🎉🎉🎉🎉🎆 تلفن:34768792 📣📣📣 سفارش دوخت انواع لباس های مجلسی،ژورنالی پذیرفته میشود.🎆🎆🎆🎆 آدرس آموزشگاه:تبریز-چهار راه لاله-خیابان سالاری-پایین تر ازغیر انتفاعی امین(روبرو)-جنب کوچه آقاجان زاده- پلاک16
#تبریز#آموزش#خیاطی#آموزشگاه#شیک#باکس_دوزی#چرم#زاکپوزن#نقره#ژورنال#کودکانه#عروسی#نامزدی#ترک#قشنگ#هنری#فشن#مدل‌
#majlesi #tabriz#fashion#shik#nice#tabrizi#lebas#modern#tork#turk#mod#model

🎆🎆آموزشگاه خیاطی شیک پوشان در تبریز🎆
توجه توجه 📣📣
آموزش دامنهای زاکپوزن و زیرسازی ,دامنهای اسکارلتی ومدلهای شترمرغی زیرسازهای زونیکس در سه جلسه در آموزشگاه شیک پوشان
ثبت نام شروع شد 🎆🎆آموزش گن دوزی وباکس دوزی وتور پرفنر درآموزشگاه شیک پوشان
🔊🔊🔊🔊🔊ثبت نام در انواع دوره های خیاطی و هنرهای دستی دوره جدیدشروع شد، همراه با اعطای مدرک رسمی فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی 🎊🎊🎊🎊🎉🎉🎉🎉🎆 تلفن:34768792 📣📣📣 سفارش دوخت انواع لباس های مجلسی،ژورنالی پذیرفته میشود.🎆🎆🎆🎆 آدرس آموزشگاه:تبریز-چهار راه لاله-خیابان سالاری-پایین تر ازغیر انتفاعی امین(روبرو)-جنب کوچه آقاجان زاده- پلاک16
#تبریز#آموزش#خیاطی#آموزشگاه#شیک#باکس_دوزی#چرم#زاکپوزن#نقره#ژورنال#کودکانه#عروسی#نامزدی#ترک#قشنگ#هنری#فشن#مدل‌
#majlesi #tabriz#fashion#shik#nice#tabrizi#lebas#modern#tork#turk#mod#model

🎆🎆آموزشگاه خیاطی شیک پوشان در تبریز🎆
توجه توجه 📣📣
آموزش دامنهای زاکپوزن و زیرسازی ,دامنهای اسکارلتی ومدلهای شترمرغی زیرسازهای زونیکس در سه جلسه در آموزشگاه شیک پوشان
ثبت نام شروع شد 🎆🎆آموزش گن دوزی وباکس دوزی وتور پرفنر درآموزشگاه شیک پوشان
🔊🔊🔊🔊🔊ثبت نام در انواع دوره های خیاطی و هنرهای دستی دوره جدیدشروع شد، همراه با اعطای مدرک رسمی فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی 🎊🎊🎊🎊🎉🎉🎉🎉🎆 تلفن:34768792 📣📣📣 سفارش دوخت انواع لباس های مجلسی،ژورنالی پذیرفته میشود.🎆🎆🎆🎆 آدرس آموزشگاه:تبریز-چهار راه لاله-خیابان سالاری-پایین تر ازغیر انتفاعی امین(روبرو)-جنب کوچه آقاجان زاده- پلاک16
#تبریز#آموزش#خیاطی#آموزشگاه#شیک#باکس_دوزی#چرم#زاکپوزن#نقره#ژورنال#کودکانه#عروسی#نامزدی#ترک#قشنگ#هنری#فشن#مدل‌
#majlesi #tabriz#fashion#shik#nice#tabrizi#lebas#modern#tork#turk#mod#model

🎆🎆آموزشگاه خیاطی شیک پوشان در تبریز🎆
توجه توجه 📣📣
آموزش دامنهای زاکپوزن و زیرسازی ,دامنهای اسکارلتی ومدلهای شترمرغی زیرسازهای زونیکس در سه جلسه در آموزشگاه شیک پوشان
ثبت نام شروع شد 🎆🎆آموزش گن دوزی وباکس دوزی وتور پرفنر درآموزشگاه شیک پوشان 🔊🔊🔊🔊🔊ثبت نام در انواع دوره های خیاطی و هنرهای دستی دوره جدیدشروع شد، همراه با اعطای مدرک رسمی فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی 🎊🎊🎊🎊🎉🎉🎉🎉🎆 تلفن:34768792 📣📣📣 سفارش دوخت انواع لباس های مجلسی،ژورنالی پذیرفته میشود.🎆🎆🎆🎆 آدرس آموزشگاه:تبریز-چهار راه لاله-خیابان سالاری-پایین تر ازغیر انتفاعی امین(روبرو)-جنب کوچه آقاجان زاده- پلاک16
#تبریز#آموزش#خیاطی#آموزشگاه#شیک#باکس_دوزی#چرم#زاکپوزن#نقره#ژورنال#کودکانه#عروسی#نامزدی#ترک#قشنگ#هنری#فشن#مدل‌
#majlesi #tabriz#fashion#shik#nice#tabrizi#lebas#modern#tork#turk#mod#model

مدل لباس آموزشی دوره ی شب و عروس آموزشگاه پاکان
@Pakansewing

ثبت نام بهاره ترم جدید دوره کاملا تخصصی #لباس_شب_و_عروس در #آموزشگاه_پاکان @Pakansewing
📚محتوای دوره:
#مانکن سازی شخصی
#الگو ی اساس #لباس_شب و #دکلته
#تاپلکس ها
#باکس_دوزی
#وینتاژ
آموزش #کرفیله، برش #گیپور بدون هیچ گونه درزی
آموزش #دامن های #زاک_پوزن

قالب سازی سینه بااستفاده ازفوم پلاستیکی
آموزش یک #سوتین عالی تجاری
آموزش #کرست کمر
آموزش #گن سازی در #لباس_شب
#برش دامن های شب
اموزش #دامن_اسکارلتی
اموزش انواع #یقه_دراپه #دکلته #دراپه وغیره....
آموزش انواع #یقه_رومی
آموزش مدل یقه های کاپ
#دوخت، برش و #اتوکاری به روش تجاری توسط مربی دوخت.
جدیدترین وبروزترین قالب سازی سینه وایده ای برای کوچک کردن سایز
مدت زمان اموزش هفت ماه باشهریه بصورت اقساط.
هفته ای دوجلسه.
شماره تماس:
۳۳۰۰۴۰۸۰
۰۹۱۲۴۰۸۲۸۶۸

ثبت نام بهاره ترم جدید دوره کاملا تخصصی #لباس_شب_و_عروس در #آموزشگاه_پاکان @Pakansewing
📚محتوای دوره:
#مانکن سازی شخصی
#الگو ی اساس #لباس_شب و #دکلته
#تاپلکس ها
#باکس_دوزی
#وینتاژ
آموزش #کرفیله، برش #گیپور بدون هیچ گونه درزی
آموزش #دامن های #زاک_پوزن

قالب سازی سینه بااستفاده ازفوم پلاستیکی
آموزش یک #سوتین عالی تجاری
آموزش #کرست کمر
آموزش #گن سازی در #لباس_شب
#برش دامن های شب
اموزش #دامن_اسکارلتی
اموزش انواع #یقه_دراپه #دکلته #دراپه وغیره....
آموزش انواع #یقه_رومی
آموزش مدل یقه های کاپ
#دوخت، برش و #اتوکاری به روش تجاری توسط مربی دوخت.
جدیدترین وبروزترین قالب سازی سینه وایده ای برای کوچک کردن سایز
مدت زمان اموزش هفت ماه باشهریه بصورت اقساط.
هفته ای دوجلسه.
شماره تماس:
۳۳۰۰۴۰۸۰
۰۹۱۲۴۰۸۲۸۶۸

. تن نه!! .
.
روحم را دادم به تو... .
رفته ای و من
.
با رویای لباس عروس!
.

یک مُطََلِقه ام!! .
.
ٌَُ
ٌََ .سلام به روی ماهتون
.
این لباس عروس جدیدمونه .
.
پ.ن.۱.حتما حتما ورق بزنید و دنباله رویایی لباس ببینید.
.
برای سفارش لباس عروس برای فروردین ماه میتونید سفارشتون ثبت کنید.
.
ظرفیت اسفند ماه کامل شد و تحویل نداریم.
.
.
پ.ن.۲.لینک کانال تو بیو هست اگه عضو نشدین بشتابید که مدل زیاد داره....
.
پ.ن.۳ورق زدین؟
.
پ.ن.۴.ژپون این لباس متفاوت هست و با لباسای معمولی فرق میکنه.
.
پ.ن.۴.نزدین؟؟؟ #لباس_عروس#لاکچری#باکس_دوزی#عروسی#لی_لی_دوز#دنباله_دار

ثبت نام بهاره ترم جدید دوره کاملا تخصصی #لباس_شب_و_عروس در #آموزشگاه_پاکان
📚محتوای دوره:
#مانکن سازی شخصی
#الگو ی اساس #لباس_شب و #دکلته
#تاپلکس ها
#باکس_دوزی
#وینتاژ
آموزش #کرفیله، برش #گیپور بدون هیچ گونه درزی
آموزش #دامن های #زاک_پوزن

قالب سازی سینه بااستفاده ازفوم پلاستیکی
آموزش یک #سوتین عالی تجاری
آموزش #کرست کمر
آموزش #گن سازی در #لباس_شب
#برش دامن های شب
اموزش #دامن_اسکارلتی
اموزش انواع #یقه_دراپه #دکلته #دراپه وغیره....
آموزش انواع #یقه_رومی
آموزش مدل یقه های کاپ
#دوخت، برش و #اتوکاری به روش تجاری توسط مربی دوخت.
جدیدترین وبروزترین قالب سازی سینه وایده ای برای کوچک کردن سایز
مدت زمان اموزش هفت ماه باشهریه بصورت اقساط.
هفته ای دوجلسه.
شماره تماس:
۳۳۰۰۴۰۸۰
۰۹۱۲۴۰۸۲۸۶۸

🎆🎆آموزشگاه خیاطی شیک پوشان در تبریز🎆
توجه توجه 📣📣
آموزش دامنهای زاکپوزن و زیرسازی ,دامنهای اسکارلتی ومدلهای شترمرغی زیرسازهای زونیکس در سه جلسه در آموزشگاه شیک پوشان
ثبت نام شروع شد 🎆🎆آموزش گن دوزی وباکس دوزی وتور پرفنر درآموزشگاه شیک پوشان
🔊🔊🔊🔊🔊ثبت نام در انواع دوره های خیاطی و هنرهای دستی دوره جدیدشروع شد، همراه با اعطای مدرک رسمی فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی 🎊🎊🎊🎊🎉🎉🎉🎉🎆 تلفن:34768792 📣📣📣 سفارش دوخت انواع لباس های مجلسی،ژورنالی پذیرفته میشود.🎆🎆🎆🎆 آدرس آموزشگاه:تبریز-چهار راه لاله-خیابان سالاری-پایین تر ازغیر انتفاعی امین(روبرو)-جنب کوچه آقاجان زاده- پلاک16
#تبریز#آموزش#خیاطی#آموزشگاه#شیک#باکس_دوزی#چرم#زاکپوزن#نقره#ژورنال#کودکانه#عروسی#نامزدی#ترک#قشنگ#هنری#فشن#مدل‌
#majlesi #tabriz#fashion#shik#nice#tabrizi#lebas#modern#tork#turk#mod#model

Most Popular Instagram Hashtags