[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#بامیان

1230 posts

TOP POSTS

نگین اسیا بامیان
#بامیان
#افغانستان

# پرچم هزاره ها بالاس..
#هزارگی#بامیان

ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺷﺎﻳﺎﻥ ﺍﺯ ﺣﻜﻤﺘﻴﺎﺭ
---------------------------
ﻫﺮﺍﺕ، ﻣﻬﺪ ﺗﻤﺪﻥ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﻭ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺳﺖ . ﺣﻜﻤﺘﻴﺎﺭ، ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﺍﺳﺖ ﻋﻠﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﻓﺮﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﻱ ﻋﺎﺯﻡ ﻫﺮﺍﺕ ﺷﻮﺩ .
ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻫﺮﺍﺗﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺣﻜﻤﺘﻴﺎﺭ ﻛﻨﻨﺪ؛ ﺷﺒﻴﻪ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺍﻟﺰﻳﺪﻱ ﺍﺯ ﺑﻮﺵ ﺩﺭ ﻋﺮﺍﻕ، ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺗﺎﺏ ﻟﻨﮕﻪ ﻛﻔﺶ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺳﻮﻱ ﺍﻭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﻧﻮﺍﺯﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺁﻭﺭﺩ . ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺮﺵ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﭘﺮﺗﺎﺏ ﺑﺎﺩﻧﺠﺎﻥ ﺭﻭﻣﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺧﻴﻠﻲ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺍﺳﺖ . ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﻫﺮﺍﺗﻲ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺭﺍﻛﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭﺩ، ﺭﻭﻱ ﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺷﺎﻳﺎﻥ ﺍﺯ ﻗﺼﺎﺏ ﻛﺎﺑﻞ ﺳﻨﮓ ﺗﻤﺎﻡ ﺭﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭﻧﺪ .
ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻫﻢ ﺑﺴﻨﺪﻩ ﻧﻜﺮﺩﻧﺪ، ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺍﺯ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﮔﺮﺩﻫﻢ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﻃَﻲ ﻳﻚ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺭﺳﻤﻲ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻟﻘﺐ " ﻗﺼﺎﺏ ﻛﺎﺑﻞ " ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺳﺎﺯﻧﺪ . ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﻜﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻫﺮ ﻗﺪﺭ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﻭﺍﮊﻩ ﻫﺎﻱ ﻧﺎﺏ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺑﺎ ﻟﻬﺠﻪ ﻫﺮﺍﺗﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﻨﺎﺏ ﺍﻣﻴﺮ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮﺩ .
ﻳﻚ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺷﺎﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺩﻧﻴﺎ، ﺑﺪﺭﻗﻪ ﺑﺎ ﺷﻌﺎﺭ ﺍﺳﺖ، ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺍﻡ ﻫﺮﺍﺗﻲ ﻫﺎ - ﺑﺎ ﺫﻭﻕ ﺷﺎﻋﺮﺍﻧﻪ ﺍﻱ ﻭﻳﮋﻩ ﺷﺎﻥ - ﻧﻴﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﻣﺸﻮﺭﻩ ﻣﺎ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ .
#افغانستان #کابل #مزارشریف #بلخ #هرات #کندهار #جلال_آباد #بامیان #بدخشان #بغلان #مهمان #مردم #فرهنگ #شهر #پنجشیر #پروان #غزنی
#afghanistan #kabul #balkh #kandahar #badakhshan #bamian #Jalalabad #peaple #herat #culture #city #kapisa #ghazni

#خبرفوری #بامیان
یک مرد 60 ساله در انتقال یک بشکه ماین در مرکز بامیان توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد.

دره فولادی، یکی از دره های جادویی ولایت(استان) بامیان
#بامیان
#افغانستان
#دره_فولادی

میگویند این خانم از بامیان هست و قصد دارد بعد از این درس بخواند.
شما چه گفتنی دارید آیا همانطور که اینکار را تحسین میکنید اجازه تحصیل کردن به خواهر و مادرتان را میدهید؟ آیا در اینجا کسی هست که مخالف درس خواندن این خانم باشد؟
#بامیان
#bamiyan

#بامیان بند امیر

یکی از برگترین آرزوهایم امروز تحقق یافت امروز زیارت بامیان باستان
#بامیان#بودا#صلصال#

MOST RECENT

بند امیر_افغانستان😍😍😍😍 که منتسب به امیر المومنین علی علیه السلام است... #امام_علی_علیه_السلام
#افغانستان
#بند_امیر
#بامیان

شهید کیست؟
احمدالحسن علیه‌السلام : 🍃 پس انسان باید از آزمایش الهي برحذر باشد و با نفس خود مجاهده و پیکار کند، و از خلیفه و جانشین خداوند در زمینش پیروی نماید؛ وگرنه آتش نصیبش خواهد بود. پس هیچ جهادی نیست مگر زیر پرچم ولیّ خدا و جانشین او در زمینش، و کسي که مجاهدت و پیکار ميکند و زیر پرچمي غیر از پرچم خلیفه و جانشین خدا شهادت ميطلبد، صرفاً در کشته شدن در این دنیا پیش از کشته شدن در آخرت، شتاب ميکند.🍂
🍃 از ابان بن تغلب روایت شده است: وقتي یادی از کساني که در مرزها کشته ميشدند به میان آمد، ابوعبدالله عليه السلام حاضر بود و فرمود: «وای بر آنها! با این عمل در پیِ چه هستند؟ در کشته شدن در دنیا و کشته شدن در آخرت شتاب ميکنند. به خدا سوگند کسی شهید محسوب نميشود مگر شیعیان ما؛ حتى اگر در بسترهای خویش بمیرند. 📙 الجهاد باب الجنة، ص۱۵

# افغانستان #ایران #احمدالحسن #هرات #مزار #بامیان #قندهار 🔰 ارتباط با ما!
👇 دعوت یمانی ع فرستاده امام مهدی عج
https://www.facebook.com/groups/604832389655477/ 👇 لینک کانال انصار افغان احمدالحسن (ع)
https://telegram.me/afg_ansar

شهید کیست؟
احمدالحسن علیه‌السلام : 🍃 پس انسان باید از آزمایش الهي برحذر باشد و با نفس خود مجاهده و پیکار کند، و از خلیفه و جانشین خداوند در زمینش پیروی نماید؛ وگرنه آتش نصیبش خواهد بود. پس هیچ جهادی نیست مگر زیر پرچم ولیّ خدا و جانشین او در زمینش، و کسي که مجاهدت و پیکار ميکند و زیر پرچمي غیر از پرچم خلیفه و جانشین خدا شهادت ميطلبد، صرفاً در کشته شدن در این دنیا پیش از کشته شدن در آخرت، شتاب ميکند.🍂
🍃 از ابان بن تغلب روایت شده است: وقتي یادی از کساني که در مرزها کشته ميشدند به میان آمد، ابوعبدالله عليه السلام حاضر بود و فرمود: «وای بر آنها! با این عمل در پیِ چه هستند؟ در کشته شدن در دنیا و کشته شدن در آخرت شتاب ميکنند. به خدا سوگند کسی شهید محسوب نميشود مگر شیعیان ما؛ حتى اگر در بسترهای خویش بمیرند. 📙 الجهاد باب الجنة، ص۱۵

# افغانستان #ایران #احمدالحسن #هرات #مزار #بامیان #قندهار 🔰 ارتباط با ما!
👇 دعوت یمانی ع فرستاده امام مهدی عج
https://www.facebook.com/groups/604832389655477/ 👇 لینک کانال انصار افغان احمدالحسن (ع)
https://telegram.me/afg_ansar

ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺷﺎﻳﺎﻥ ﺍﺯ ﺣﻜﻤﺘﻴﺎﺭ
---------------------------
ﻫﺮﺍﺕ، ﻣﻬﺪ ﺗﻤﺪﻥ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﻭ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺳﺖ . ﺣﻜﻤﺘﻴﺎﺭ، ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﺍﺳﺖ ﻋﻠﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﻓﺮﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﻱ ﻋﺎﺯﻡ ﻫﺮﺍﺕ ﺷﻮﺩ .
ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻫﺮﺍﺗﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺣﻜﻤﺘﻴﺎﺭ ﻛﻨﻨﺪ؛ ﺷﺒﻴﻪ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺍﻟﺰﻳﺪﻱ ﺍﺯ ﺑﻮﺵ ﺩﺭ ﻋﺮﺍﻕ، ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺗﺎﺏ ﻟﻨﮕﻪ ﻛﻔﺶ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺳﻮﻱ ﺍﻭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﻧﻮﺍﺯﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺁﻭﺭﺩ . ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺮﺵ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﭘﺮﺗﺎﺏ ﺑﺎﺩﻧﺠﺎﻥ ﺭﻭﻣﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺧﻴﻠﻲ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺍﺳﺖ . ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﻫﺮﺍﺗﻲ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺭﺍﻛﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭﺩ، ﺭﻭﻱ ﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺷﺎﻳﺎﻥ ﺍﺯ ﻗﺼﺎﺏ ﻛﺎﺑﻞ ﺳﻨﮓ ﺗﻤﺎﻡ ﺭﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭﻧﺪ .
ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻫﻢ ﺑﺴﻨﺪﻩ ﻧﻜﺮﺩﻧﺪ، ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺍﺯ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﮔﺮﺩﻫﻢ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﻃَﻲ ﻳﻚ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺭﺳﻤﻲ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻟﻘﺐ " ﻗﺼﺎﺏ ﻛﺎﺑﻞ " ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺳﺎﺯﻧﺪ . ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﻜﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻫﺮ ﻗﺪﺭ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﻭﺍﮊﻩ ﻫﺎﻱ ﻧﺎﺏ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺑﺎ ﻟﻬﺠﻪ ﻫﺮﺍﺗﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﻨﺎﺏ ﺍﻣﻴﺮ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮﺩ .
ﻳﻚ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺷﺎﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺩﻧﻴﺎ، ﺑﺪﺭﻗﻪ ﺑﺎ ﺷﻌﺎﺭ ﺍﺳﺖ، ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺍﻡ ﻫﺮﺍﺗﻲ ﻫﺎ - ﺑﺎ ﺫﻭﻕ ﺷﺎﻋﺮﺍﻧﻪ ﺍﻱ ﻭﻳﮋﻩ ﺷﺎﻥ - ﻧﻴﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﻣﺸﻮﺭﻩ ﻣﺎ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ .
#افغانستان #کابل #مزارشریف #بلخ #هرات #کندهار #جلال_آباد #بامیان #بدخشان #بغلان #مهمان #مردم #فرهنگ #شهر #پنجشیر #پروان #غزنی
#afghanistan #kabul #balkh #kandahar #badakhshan #bamian #Jalalabad #peaple #herat #culture #city #kapisa #ghazni

شهید کیست؟
احمدالحسن علیه‌السلام : 🍃 پس انسان باید از آزمایش الهي برحذر باشد و با نفس خود مجاهده و پیکار کند، و از خلیفه و جانشین خداوند در زمینش پیروی نماید؛ وگرنه آتش نصیبش خواهد بود. پس هیچ جهادی نیست مگر زیر پرچم ولیّ خدا و جانشین او در زمینش، و کسي که مجاهدت و پیکار ميکند و زیر پرچمي غیر از پرچم خلیفه و جانشین خدا شهادت ميطلبد، صرفاً در کشته شدن در این دنیا پیش از کشته شدن در آخرت، شتاب ميکند.🍂
🍃 از ابان بن تغلب روایت شده است: وقتي یادی از کساني که در مرزها کشته ميشدند به میان آمد، ابوعبدالله عليه السلام حاضر بود و فرمود: «وای بر آنها! با این عمل در پیِ چه هستند؟ در کشته شدن در دنیا و کشته شدن در آخرت شتاب ميکنند. به خدا سوگند کسی شهید محسوب نميشود مگر شیعیان ما؛ حتى اگر در بسترهای خویش بمیرند. 📙 الجهاد باب الجنة، ص۱۵

# افغانستان #ایران #احمدالحسن #هرات #مزار #بامیان #قندهار 🔰 ارتباط با ما!
👇 دعوت یمانی ع فرستاده امام مهدی عج
https://www.facebook.com/groups/604832389655477/ 👇 لینک کانال انصار افغان احمدالحسن (ع)
https://telegram.me/afg_ansar

ﻣﺒﺎﺭﻙ !
ﺣﺴﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﺻﻔﺮﻯ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺪﺍﻝ ﻃﻼﻯ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺁﺳﻴﺎﺋﻰ ﺟﻮﺟﻴﺘﺴﻮ، ﻛﻪ در ﺗﺭﻛﻤﻨﺴﺘﺎﻥ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﺭﺍ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ .
ﺑﻪ ﺍﻣﻴﺪ ﭘﻴﺮﻭﺯﻯ ﻫﺎﻯ ﻣﺰﻳﺪ ﻭﺭﺯﺷﻜﺎﺭﺍﻥ ﻋﺰﻳﺰ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺁﺳﻴﺎﺋﻰ
#افغانستان #کابل #مزارشریف #بلخ #هرات #کندهار #ورزش_رزمی #بامیان #بدخشان #بغلان #ورزش #مردم #فرهنگ #شهر #پنجشیر #پروان #جوان
#afghanistan #kabul #balkh #kandahar #badakhshan #bamian #Jalalabad #peaple #herat #culture #city #kapisa

Durrani's mausoleum is located here in Kandahar, Afghanistan, adjacent to the Shrine of the Cloak in the center of the city. Afghans often refer to him as Ahmad Shah Baba "Ahmad Shah the Father". #افغانستان #کابل #مزارشریف #بلخ #هرات #کندهار #جلال_آباد #بامیان #بدخشان #بغلان #مهمان #مردم #فرهنگ #شهر #پنجشیر #پروان #غزنی
#afghanistan #kabul #balkh #kandahar #badakhshan #bamian #Jalalabad #peaple #herat #culture #city #kapisa #ghazni

قایقی خواهم ساخت
خواهم انداخت به آب
دور خواهم شد ازین ملک غریب.
#bamyan #bandeamir #lake #photoghraphy #photo #blue #happy #gooddays #insta
#بامیان #بندامیر #قایق #قایق_سواری⛵ #روزهای_خوب #خاطره

#بامیان
#ارتش هزارستان در زمان شهید مزاری

.
بخش آموزشی و فرهنگی #سازمان_ملل_متحد (#یونسکو#چشم_انداز مقابل #مجسمه‌ای #بودا در مرکز #بامیان را در فهرست آثار در معرض #تهدید خود قرار داد. هر اثری مهمی که در فهرست آثار در معرض تهدید شامل شود احتمال خروج از یونسکو را دارد.
ادامه این مطلب را شما می توانید از کانال انجمن دانلود کنید .
عکس از : محمدعلی شیدا
با تشکر از #مهندس_امین_بیانی گرداورنده مقاله
#انجمن_شهرسازان_افغانستان
#منظر #منظر_شهری #bamyan #Afghanistan

Most Popular Instagram Hashtags