[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#بامدی

MOST RECENT

الهی چاله هاتون پُر تش آبو
دلاتون چی کمونِ آرش آبو
بشینه بختتون مِن تیخِ افتو
الهی سال نو سیتون خش آبو
نوروز باستانی ایرانیان بر شما و خانواده محترمتان مبارک باد سال خوبی داشته باشی
🌹🌹🌺🌺🌺🌺 باقر القاسی بامدی💕💕💕💕 🌺🌺🌺🌺
#آریایی
#لر
#کورد
#بلوچ
#ترک
#قشقایی
#بختیاری
#چهارلنگ
#هفتلنگ
#دورکی
#بامدی
#اولاد القاس

زنده نام آمحمدرضا فاریابی تیره ی(پِـل) یکی از نامداران طایفه اسیوند (دورکی) هفتلنگ بختیاری

ایشان در جنگ سفید دشت حضور فعال داشت. خـاطـره ای از زبـان ایـن بـزرگـوار؛ در هـنـگـام رسـیـدن به مـنـطـقه ی سـفـیـد دشـت زمـانی کـه از اسـب پـیـاده شـدم اسـب بـه نـاگـاه جـان داد چـون مـسـافـت زیـادی پـیـمـوده بـود....،روح این ابرمرد حماسه ساز، شاد یادش جاوید 🌹 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 🌹 (که شیری ز هامون لالی سوار.....
به باره بنشست از بر کارزار
زباختر به خاور بتاخت مثل باد
اسیوند زاد بود #آصیدمراد
بیاراست سپاهی سپیده دمان
برد بر #دژقندهار آن زمان
که بخت بود با #شاه_نادرقلی
ظفر یافته بود جد #آممقلی

#بختیاری#دورکی#فتح_قندهار#فتح_هند#_فتح_اصفهان#فتح_طهران#انقلاب_مشروطه__#سواران_مشروطه#ایلخانی#حاج_ایلخانی#ایلبیگی_#علیقلی_خـان_سـردار_اسـعـد#_علیـدادخدرسـرخ#_شـاپـور_بختیار#تیمور_بختیار#ابولقاسم_خان#کلار_آسماری#قـعـله_دزک#زردکـوه_مـُنـار#شـیـمبار_#خوزستان#چهارمحال_#لرستان#بیگانه_ستیزان#عـلـی_صـالح_خان_زراسوند#صـیـدمـرادخـان_پـِل_نـصـیـرخـان_سردارجنگ#بامدی#اسیوند#آسترکی#زراسوند_گندلی_موری_عربکمری_چهاربری

.
نشسته از سمت چپ:::
حاج چراغعلی خان سیف نظام بختیار فرزند ابوالفتح خان و نوه کلبعلیخان دورکی , بهرام خان ایلبیگی فرزند رضاقلی خان ایلبیگی و داماد حاج چراغعلی خان
دونفرایستاده:::
آحسینقلی شهماروند و پسرش از تیره شهماروند طایفه اسیوند
.
.
.
روحشان شاد و یادشان گرامیباد🌹🌹🌹
.
.
.
#کلبعلیخان_دورکی #ایلبیگی #رضاقلیخان_ایلبیگی #آعلیداد_خدرسرخ #آعلیداد #ابوالفتح_خان #قلعه_لیت #سیف_نظام #چراغعلی_خان #دورکی #زراسوند #بامدی #بابااحمدی #گندلی #موری #آسترکی #اسیوند #عربکمری #بختیاری #بختیاریها #لر #لری #قوم_لر #لرستانات #اتحاد_لر #لرتبار #لر_بختیاری #اتحاد_بختیاری #بختیاریان #بختیاریم #بختیاری_ام

.
از سمت راست:::
مرحوم آحسین آسترکی و آاحمد محمدی آسترکی معروف به میرزا احمد زرین قلم
.
کودک خردسال:::
حسن حشمتی
.
.
روحشان شاد و یادشان گرامی🌹🌹🌹
.
.
#لر #لرستانات #لرتبار #لربختیاری #قوم_لر #بختیاری #بختیاریها #اتحاد_لر #لربزرگ #بختیاری_ام #دورکی #زراسوند #اسیوند #بامدی #بابااحمدی #آسترکی #موری #عرب_کمری #عربکمری #گندلی #لرگپ #لر_گپ #بختیاریان #بختیاری#آسماری #کلار #منار #منگشت #زردکوه #تاراز #کینو

ناصرقلیخان سیف فرزندحاج چراغعلیخان سیف نظام دورکی نوه کلبعلیخان دورکی وهمچنین نوه دختری حاج ایلخانی هم بودهوی از خوانین بانفوذ بوده ومدتی با مرتضی قلیخان صمصام بر سر فرمانداری بختیاری درکشمکش بوده وسرانجام به سمت فرمانداری لرستان رسید وسالهادر این مقام بود مدفن این بزرگوار در رستم آباد بختیاری میباشد وی درطول عمرش خدمات زیادی در رستم آبا دانجام داد که که یکی از آنها احداث قنات آب شرب به اتفاق برادرانش ولوله کشی به وسیله لوله سفالی که در آن زمان بی نظیربوده ودرجای دیگری از منطقه نبود آب را از پنج فرسخی به درب خانه های مردم رساندند۰روحشان شاد ویادشان گرامی

#بختیاری#دورکی#فتح_قندهار#فتح_هند#_فتح_اصفهان#فتح_طهران#انقلاب_مشروطه__#سواران_مشروطه#ایلخانی#حاج_ایلخانی#ایلبیگی_#علیقلی_خـان_سـردار_اسـعـد#_علیـدادخدرسـرخ#_شـاپـور_بختیار#تیمور_بختیار#ابولقاسم_خان#کلار_آسماری#قـعـله_دزک#زردکـوه_مـُنـار#شـیـمبار_#خوزستان#چهارمحال_#لرستان#بیگانه_ستیزان#عـلـی_صـالح_خان_زراسوند#صـیـدمـرادخـان_پـِل_نـصـیـرخـان_سردارجنگ#بامدی#اسیوند#آسترکی#زراسوند_گندلی_موری_عربکمری_چهاربری

۱۷اسفند مصادف با سومین سالگرد درگذشت بزرگمردی از تبار نیکان،اسطوره ی سخاوت و جوانمردی عموی عزیزم زنده یاد آ نصرت الله کریمی برام...
#بختیاری #بامدی#بابااحمدی #خوانین_بختیاری #تسلیت #لری #اسطوره #سخاوت #جوانمردی#

‍ پروژه ی احیای جاده مجموعه باغات اسعدیه، امروز ۱۵ اسفند ۹۶ با کاشت درختان چناردر مسیرمنتهی به این باغ با حضور اعضای شورای شهر و شهردار محترم برگزار شد
در این مراسم از اقای مجید محمودی به نمایندگی از مالکین مجموعه تاریخی وتفریحی اسعدیه به خاطر تلاش و تهیه درختان قدردانی شد

با سپاس و تشکر فراوان از جناب آمجید محمودی و خداقوت میگیم به این خانزاده بابت این امر مهم در جهت احیا و بازسازی مکانهای تاریخی بجامانده از خوانین بختیاری که همگی جزو تاریخ و پیشینه ی ما هستند این میراث

مکان؛؛؛چهارمحال بختیاری- منطقه ی چلیچه باغات و کاخ اسعدیه که در گذشته منزلگاه خان بابا خان اسعد فرزند علیقلی خان سردار اسعد بوده و هنوز که هنوزه بخاطر تلاش افرادی خیراندیش و کار آمد مانند آمجید محمودی این مکان و باغات رنگ و روی خود را از دست ندادند حق نگهدارت بزرگزاده.

#بختیاری#دورکـی#فتح_قندهار#فتح_هند#_فتح_اصفهان#فتح_طهران#انقلاب_مشروطه__#سواران_مشروطه#ایلخانی#حاج_ایلخانی#ایلبیگی_#علیقلی_خـان_سـردار_اسـعـد#_علیـدادخدرسـرخ#_شـاپـور_بختیار#تیمور_بختیار#ابولقاسم_خان#کلار_آسماری#قـعـله_دزک#زردکـوه_مـُنـار#شـیـمبار_#خوزستان#چهارمحال_#لرستان#بیگانه_ستیزان#عـلـی_صـالح_خان_زراسوند#صـیـدمـرادخـان_پـِل_نـصـیـرخـان_سردارجنگ#بامدی#اسیوند#آسترکی#زراسوند_گندلی_موری_عربکمری_چهاربری

.
نشسته از راست:::
علی محمد خان فاریابی فرزند میرزاآقا خان پل اسیوند حاکم یزد
مرتضی خان جهانگیری بابادی پسرعمه علی محمد خان فاریابی
.
.
روحشان شاد و یادشان گرامیباد🌹🌹🌹🙏
.
.
.
#لر #لرستانات #لرتبار #لربختیاری #لر_بختیاری #قوم_لر #بختیاری #بختیاریها #لرم #لری #اتحاد_لر #لربزرگ #لر_بزرگ #بختیاری_ام #دورکی #زراسوند #اسیوند #بامدی #بابااحمدی #آسترکی #موری #عرب_کمری #عربکمری #گندلی #لرگپ #لر_گپ #بختیاریان #بختیاری

Most Popular Instagram Hashtags