#باعشقا

MOST RECENT

AMIN: 🌹🌹🌹❤️ خوش بحال کسانی که
هم زنجیر میزنند !! و هم زنجیری از پای گرفتاری باز میکنند .. هم سینه میزنند !!
و هم سینه ی دردمندی را از غم و آه نجات میدهند .. هم اشک میریزند !! و هم اشک از چهره ی انسانی پاک میکنند .. هم سفره می اندازند !!
هم نان از سفره کسی نمیبرند .. آنوقت با افتخار میگویند : " یاحسین"
#پهلوانان
#ورزشکاران
#پیشکسوتان
#باستانی
#زورخونه
#بازیگران
#محرم
#هنرمندان
#تودلیا
#باعشقا
#ایرانیان
#iran
#iranian

عجب مداحی و سینه زنی قشنگ و بدونه ادا بازی دارن دسخوش به این میگن عزاداری
#محرم
#ایرانیان
#تودلیا
#به_نام_انسانیت
#باعشقا

برد شیرین و بااقتدار پرسپولیس رو خدمت تموم پرسپولیسیهای با عشق تبریک عرض میکنم😍😍😍#پرسپولیس #پرسپولیس_قهرمان #قهرمان #لیگ_قهرمانان_آسیا #پرسپولیسیا #باعشقا #باحالا #عشق

AMIN:
:
خداوندا...!!! کمکم کن تا بدانم، دنیا محل خطاها و گناهاست، رنجش ها و عذاب هاست....پس دستم را بگیر و رهایم نکن

کمکم کن تا بدانم چه ثروتمند چه قدرتمند چه فقیر چه مغرور ...آخرین پوشش همه کفن است

کمکم کن که دل بسته ی خالق شوم نه مخلوق، مخلوق را تو خلق کردی ، تو خالق تمام این هایی .....پس به تو دل ببندم که بزرگی و خدایی
‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
#پهلوانان
#پیشکسوتان
#ورزشکاران
#باستانی
#زورخونه
#هنرمندان
#بازیگران
#تودلیا
#باعشقا
#ایرانیان
#iran
#iranian

وقتی یه گرگ داری تنهاش نذار
ولی اگه به هر دلیلی یه روز تنهاش گذاشتی
دیگه سمتش برنگرد
بوی غریبه میدی براش
میزنه تیکه پارت میکنه
#باعشقا #بامراما #

امروزازخدامیخوام
بـرکت بیشترینش
محبت گرمترینش
مهربانی شیرینترینش
شادی بی دلیلش و
معجزه خداجاریترینش
نصیبتون بشه بخیر و خوشی در کنار دوستان و عزیزانتون (هیئت سجادیه سیمتری جی)
#پهلوانان
#پیشکسوتان
#ورزشکاران
#بازیگران
#هنرمندان
#تودلیا
#باعشقا
#امین_زمانیان

AMIN:
💕دیکته زندگیمان
پر از غلط است ولی
نگران نباش... خودش گفته قبل از
نمره دادن
اگر پشیمان شوی غلطهایت
را پاک میکنم! ╲\ ╭💚 ╭ ♥️ ╯ 💚╯\╲AMIN

#پیشکسوتان
#پهلوانان
#اسطوره ها
#ورزشکاران
#زورخونه
#باستانی
#بازیگران
#هنرمندان
#ایرانیان
#تودلیا
#باعشقا
#Iran
#iranian
#امین_زمانیان

AMIN:

می‌پرسی من چه چیزی را تعلیم می‌دهم؟
من یک راز ساده را تعلیم می‌دهم
راز سلطان شدن در جهان را به شما می آموزم
اما کسی که می‌خواهد یک سلطان باشد، باید خود را فتح کند، نه جهان را.🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 #پیشکسوتان
#پهلوانان
#اسطوره ها
#ورزشکاران
#بازیگران
#هنرمندان
#تودلیا
#باعشقا
#iran
#iranian

رفاقت رو از دست فروش بازار نخریدم
بلکه تو کوچه های خاکی محلمون یاد گرفتم
پس خوب می دونم برای کدوم رفیق زمین بخورم که از زمین خوردنم شاد نشه
بلکه دست خاکیم رو بگیره و منو از زمین بلند کنه . . .
به سلامتیه رفیقای با عشق و با مرام و معرفت
#رفيق #عشق #مسعوديه #داداشام #داداشی #محسنلرستانی #سلمان_بدري #رفاقت #وحيدمرادى #لاتی #لات #معرفت#پدر #باوجود #باعشقا#صدرا #محمدرضاگلزار #ايران #عشق #پدرانه #سلطان

AMIN:
.
یه ﻭﻗﺘﺎ ﻻﺯﻡ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﺨﻮﺭﯼ ....
ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﮐﯿﺎ ﭘﺸﺘﺘﻦ ...
ﮐﯿﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺭﺷﺪﺗﻦ ...
ﮐﯿﺎ ﻣﯿﺮﻥ ...
ﮐﯿﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﻮﺭﻩ ﻣﯿﻤﻮﻧﻦ!!!
ﮔﺎﻫﯽ ﻻﺯﻡ ﺟﻮﺭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﺨﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺯﺧﻤﯽ ﺑﺸﯽ ...
ﺯﺧﻤﺎﺗﻮ ﺑﺎﺯ ﺑﺰﺍﺭﯼ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯽ ...
ﮐﯿﺎ ﻧﻤﮏ ﻣﯿﭙﺎﺷﻦ ...
ﮐﯿﺎ ﻣﺮﻫﻢ ﻣﯿﺰﺍﺭﻥ ...
ﮐﯿﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺩﺭﺩﻥ ...
ﮐﯿﺎ ﻫﻢ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﺩﻥ ...
ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺗﺎ ﺯﺧﻤﯽ ﻧﺸﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﮐﯽ ﭼﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭﯼ ﻣﯿﮑﻨﻪ!!!
ﺩﺳﺖ ﯾﻪ ﮐﺴﺎﯾﯽ ﻧﻤﮏ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺭﻭﺷﻮﻥ ﻗﺴﻢ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩﯼ ...
ﻭ ﯾﻪ ﮐﺴﺎﯾﯽ ﻣﺮﻫﻢ ﻣﯿﺰﺍﺭﻥ ﮐﻪ ﺍﺻﻼ ﯾﺎﺩﺷﻮﻥ ﻧﻤﯿﮑﺮﺩﯼ ...
ﺯﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺭﯼ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ!!!
ﮐﯿﺎ ﺧﻮﺩﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ..........
ﮐﯿﺎ ﻧﺨﻮﺩﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ............
ﮐﯿﺎ ﻫﻢ ﺑﯿﺨﻮﺩﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ..........🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
#پهلوانان
#پیشکسوتان
#ورزشکاران
#هنرمندان
#بازیگران
#تودلیا
#باعشقا
#امین_زمانیان
#iran
#iranian

AMIN:
🔸دلا فرزانگی کردن مهم است! خدا را بندگی کردن مهم است! چه مدت زندگی کردن مهم نیست چگونه زندگی کردن مهم است…🌹🌹🌹🌹
#تودلیا
#باعشقا
#بازیگران
#پهلوانان
#ورزشکاران
#پیشکسوتان
#هنرمندان
#امین_زمانیان
#iran
#Iranian

AMIN:
گاهی اعتماد کن
 گاهی فراموش کن
گاهی زندگی کن
 گاهی باور کن
گاهی فرشته باش
گاهی فریاد کن
گاهی دریا باش
گاهی برکه و گاه همه چیز
اما همیشه انسان باش
این است رسالت تو: انسانیت....🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
#پهلوانان
#پیشکسوتان
#ورزشکاران
#بازیگران
#هنرمندان
#تودلیا
#باعشقا
#ایرانیان
#امین_زمانیان

یه شب عالی درکنار رفقاباعشق
#رفیق
#عروسی #داداشی #باعشقا#شاندیز

AMIN:⬜🔴⬜🔴⬜ عشق او آب حیات آن حیات جان ماست
این چنین سرچشمه ای درجان جاویدان ماست
نزد ما موج و حباب و قطره و دریا یکیست
گر نظر بر آب داری این عرق از آن ماست......
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 #پیشکسوتان
#پهلوانان
#ورزشکاران
#ایرانیان
#نوشهر
#بازیگران
#هنرمندان
#سینما
#تودلیا
#باعشقا
#مسافرت
#ایران_گردی

Txt: @mojrem.hiphopi
Pic : @hima_kaqazi
Videofx : amir
تقديم به تمام كسايي كه هيپ پاپ شد تمام زندگيشون💜

سلام خدمت داداشای بامرام و مشتیم و خواهرای خاص و ناب کاغذیم...😎👋از اینکه پا به پای عشقمون حاج حصین و اسطوره ای زندگیمون داش ممرضا و عزیزدل آرامش قلب ها حاج صادق تا الان اومدین و دست توی دست هم پشتتشون ایستادین و حمایتشون کردین ازتون ممنونم...میدونم خیلی زحمت میکشین پست میزارین و وقت رو صرف عشق و الگو خودتون میکنین دستتونو میبوسم ؛ انشالله ی روزی میاد اگه زنده باشیم و هنر رپ تو کشور خودمون جرم نباشه این زحمتاتون بی هدر نمیمونه و میتونیم ملاقاتشون کنیم...تا اینجا موندین دمتون گرم بقیشم بمونین هم
ین شماها هستین که به حاجیامون دلگرمی و امید میدین🙏...ما با افتخار تا اخر عمرمون کاغذی هستیم و میمونیم...🤘👊🏼 آرزوی موفقیت واستون دارم شبتون آروم دلتون خوش😘😍خاک پای تک تکتونم عشقین به مولا❤

#كاغذ#كاغذركورد#حصين#شايع#صادق#كغذيا#باعشقا#بامراما#دمه همتون گرم باشه
ه #shayea⚡️ #ho3ein❤™️#shayea⚡️ #shayea👑❤️#kaqaz#kqz#kqzi#kqzim#shayea#ho3ein👑#ho3ein💚 #ho3ein♠ #ho3ein🎼#h_rah❤ #h_rah🎧
#h_rahmatiii #zendegi#eshqam❤
@kaqazrecord
@h.rah
@shayea.official
@sadeghvahediofficial
@bigrez_official

سلامتی رفقای قدیمی🌷
#سلامتی#همه#باعشقا

Most Popular Instagram Hashtags