[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#باشگاه_ایده

MOST RECENT

یک ایده دیگر برای استفاده از ابزار دور ریختنی ففقط کمی از توانایی شما میتوناد یک ابزار خوب درست کند
#ارنکان
#طراحی
#ایده
#باشگاه_ایده
#ERNEKAN
#IDEA
#IDEACLUB
#HDNI
#XVHPD
#هیثش
#خلاق
#creativity
#ایده_خلاق#دورریختنی#ابزار#جعبه_ابزار#

یک هدیه یک خاطره برای روز ها و شب ها
یک هدیه مناسب برای ثبت خاطرات
این قاب چوبی برای ثبت خاطرات به‌اندازه کافی جالب است . میتواند محیطی را گرم کند با نمایش خاطرات محبتی دو چندان برای خانه به ارمغان خواهد آورد. نکته قابل تمایز. این هدیه را میتوان به این اشاره کرد که به غیر از یک قاب یه چراغ خواب است, وقتی در شب ها جای چهره عزیزی خاطره ای در خیال ما خالی است فقط کافیست شبها چراغ آن را روشن کنید خاطره ها شب ها را روشن می‌کنند
www.ernekan.com
#idea#ideaclub#ernekan#fram#memorabilia#gift#picture#قاب#قاب_چوبی#چراغ_خواب#ایده#باشگاه_ایده#ایده_خلاق#ایده_اتاق_خواب#عکس#ثبت_خاطرات

یک هدیه یک خاطره برای روز ها و شب ها
یک هدیه مناسب برای ثبت خاطرات
این قاب چوبی برای ثبت خاطرات به‌اندازه کافی جالب است . میتواند محیطی را گرم کند با نمایش خاطرات محبتی دو چندان برای خانه به ارمغان خواهد آورد. نکته قابل تمایز. این هدیه را میتوان به این اشاره کرد که به غیر از یک قاب یه چراغ خواب است, وقتی در شب ها جای چهره عزیزی خاطره ای در خیال ما خالی است فقط کافیست شبها چراغ آن را روشن کنید خاطره ها شب ها را روشن می‌کنند
برای خرید به سایت یه سر بزنید
www.ernekan.com
#idea#ideaclub#ernekan#fram#memorabilia#gift#picture#قاب#قاب_چوبی#چراغ_خواب#ایده#باشگاه_ایده#ایده_خلاق#ایده_اتاق_خواب#عکس#ثبت_خاطرات

یک هدیه یک خاطره برای روز ها و شب ها
یک هدیه مناسب برای ثبت خاطرات
این قاب چوبی برای ثبت خاطرات به‌اندازه کافی جالب است . میتواند محیطی را گرم کند با نمایش خاطرات محبتی دو چندان برای خانه به ارمغان خواهد آورد. نکته قابل تمایز. این هدیه را میتوان به این اشاره کرد که به غیر از یک قاب یه چراغ خواب است, وقتی در شب ها جای چهره عزیزی خاطره ای در خیال ما خالی است فقط کافیست شبها چراغ آن را روشن کنید خاطره ها شب ها را روشن می‌کنند
www.ernekan.com
#idea#ideaclub#ernekan#fram#memorabilia#gift#picture#قاب#قاب_چوبی#چراغ_خواب#ایده#باشگاه_ایده#ایده_خلاق#ایده_اتاق_خواب#عکس#ثبت_خاطرات

یک هدیه یک خاطره برای روز ها و شب ها
یک هدیه مناسب برای ثبت خاطرات
این قاب چوبی برای ثبت خاطرات به‌اندازه کافی جالب است . میتواند محیطی را گرم کند با نمایش خاطرات محبتی دو چندان برای خانه به ارمغان خواهد آورد. نکته قابل تمایز. این هدیه را میتوان به این اشاره کرد که به غیر از یک قاب یه چراغ خواب است, وقتی در شب ها جای چهره عزیزی خاطره ای در خیال ما خالی است فقط کافیست شبها چراغ آن را روشن کنید خاطره ها شب ها را روشن می‌کنند
www.ernekan.com
#idea#ideaclub#ernekan#fram#memorabilia#gift#picture#قاب#قاب_چوبی#چراغ_خواب#ایده#باشگاه_ایده#ایده_خلاق#ایده_اتاق_خواب#عکس#ثبت_خاطرات

ایده های هندزفری
ایده های هندزفری،حتما برای شما اتفاق افتاده که بسیار مرتب هندزفری خود را درون کیف یا جیب خود گذاشته اید ولی در موقع لزوم گره های کوری خورده که نیاز به همکاری یک تیم خنثی سازی دارد تا شما بتوانید یک موسیقی گوش کنید،اتفاق درد آوری مخصوصا اگر نیاز شما بیشتر و کارتان حساس تر باشد این اتفاق ناراحت کننده تر است
این ایده با استفاده از خلاقیت و ایده سازی ابزار هایی کوچک و کاربردی جهت نگه داشتن سیم هندزفری بدون گره خوردن است

#hdni#idea#ideaclub#creativity#ایده#خلاق#خلاقیت#ثقدثنشد#ارنکان#ایده_نو#باشگاه_ایده#هندزفری#سبیل#سیم_نگه_دار#Mustache#handsfree

ایده های هندزفری
ایده های هندزفری،حتما برای شما اتفاق افتاده که بسیار مرتب هندزفری خود را درون کیف یا جیب خود گذاشته اید ولی در موقع لزوم گره های کوری خورده که نیاز به همکاری یک تیم خنثی سازی دارد تا شما بتوانید یک موسیقی گوش کنید،اتفاق درد آوری مخصوصا اگر نیاز شما بیشتر و کارتان حساس تر باشد این اتفاق ناراحت کننده تر است
این ایده با استفاده از خلاقیت و ایده سازی ابزار هایی کوچک و کاربردی جهت نگه داشتن سیم هندزفری بدون گره خوردن است

#hdni#idea#ideaclub#creativity#ایده#خلاق#خلاقیت#ثقدثنشد#ارنکان#ایده_نو#باشگاه_ایده#هندزفری#سبیل#سیم_نگه_دار#Mustache#handsfree

ایده های هندزفری
ایده های هندزفری،حتما برای شما اتفاق افتاده که بسیار مرتب هندزفری خود را درون کیف یا جیب خود گذاشته اید ولی در موقع لزوم گره های کوری خورده که نیاز به همکاری یک تیم خنثی سازی دارد تا شما بتوانید یک موسیقی گوش کنید،اتفاق درد آوری مخصوصا اگر نیاز شما بیشتر و کارتان حساس تر باشد این اتفاق ناراحت کننده تر است
این ایده با استفاده از خلاقیت و ایده سازی ابزار هایی کوچک و کاربردی جهت نگه داشتن سیم هندزفری بدون گره خوردن است

#hdni#idea#ideaclub#creativity#ایده#خلاق#خلاقیت#ثقدثنشد#ارنکان#ایده_نو#باشگاه_ایده#هندزفری#سبیل#سیم_نگه_دار#Mustache#handsfree

ایده های هندزفری
ایده های هندزفری،حتما برای شما اتفاق افتاده که بسیار مرتب هندزفری خود را درون کیف یا جیب خود گذاشته اید ولی در موقع لزوم گره های کوری خورده که نیاز به همکاری یک تیم خنثی سازی دارد تا شما بتوانید یک موسیقی گوش کنید،اتفاق درد آوری مخصوصا اگر نیاز شما بیشتر و کارتان حساس تر باشد این اتفاق ناراحت کننده تر است
این ایده با استفاده از خلاقیت و ایده سازی ابزار هایی کوچک و کاربردی جهت نگه داشتن سیم هندزفری بدون گره خوردن است

#hdni#idea#ideaclub#creativity#ایده#خلاق#خلاقیت#ثقدثنشد#ارنکان#ایده_نو#باشگاه_ایده#هندزفری#سبیل#سیم_نگه_دار#Mustache#handsfree

ابزار سفر
ابزار سفر ،یک سری ابزار برای حتی یک سفر کوچک همیشه لازم است
مثل یه چاقوی کوچیک
یک قاشق و چنگال یک در باز کن و….
به عبارتی داشتن همه این ها به غیر از جاگیر شدم احتمال فراموشی را نیز بالا می برد
این ابزار با طراحی خود این امکان را فراهم می کند که یک سری ابزار را در کنار هم داشته باشیم
#hdni#idea#ideaclub#creativity#ایده#خلاق#خلاقیت#ثقدثنشد#ارنکان#ایده_نو#باشگاه_ایده#
#travel#camping#camp#tool#traveltools#ابزارسفر#سفر#کمپینگ#گل_گشت تمر

قفل هوشمند
قفل هوشمند،اگر با واژه اینترنت اشیا آشنا باشید می توان گفت این ایده به نوعی یک ابزار برای داشتن خانه ای هوشمند است
شما به این ایده به راحتی میتوانید خانه خود را قفل کنید و دیگر نگران وارد شدن غریبه ای به خانه نباشید
ا#hdni#idea#ideaclub#creativity#ایده#خلاق#خلاقیت#ثقدثنشد#ارنکان#ایده_نو#باشگاه_ایده#
#technology#iot#
#اینترنت_اشیا

ابزار سفر
ابزار سفر ،یک سری ابزار برای حتی یک سفر کوچک همیشه لازم است
مثل یه چاقوی کوچیک
یک قاشق و چنگال یک در باز کن و….
به عبارتی داشتن همه این ها به غیر از جاگیر شدم احتمال فراموشی را نیز بالا می برد
این ابزار با طراحی خود این امکان را فراهم می کند که یک سری ابزار را در کنار هم داشته باشیم
#hdni#idea#ideaclub#creativity#ایده#خلاق#خلاقیت#ثقدثنشد#ارنکان#ایده_نو#باشگاه_ایده#
#travel#camping#camp#tool#traveltools#ابزارسفر#سفر#کمپینگ#گل_گشت تمر

کوله پشتی
یک طراحی جالب برای کوله پشتی
این ایده کوله پشتی به خاطر سهولت در دسترسی به تمام وسایل داخل کوله بشیار عالیت
اگر در حین گردش باشید احتیاج به وسایل خاصی در کوله دارید و در انتهای کوله باشد و نیاز سری به آن داشته باشید همیشه با مشکل هایی مواجه هستید
با این ایده،به راحتی به تمام قسمت هاری کوله بدون نیاز به خالی کردن کوله نخواهید داشت

#hdni#idea#ideaclub#creativity#ایده#خلاق#خلاقیت#ثقدثنشد#ارنکان#ایده_نو#باشگاه_ایده#

#travel#camp#سفر#کوله#کوله_پشتی#طبیعت_گردی

ابزار سفر
ابزار سفر ،یک سری ابزار برای حتی یک سفر کوچک همیشه لازم است
مثل یه چاقوی کوچیک
یک قاشق و چنگال یک در باز کن و….
به عبارتی داشتن همه این ها به غیر از جاگیر شدم احتمال فراموشی را نیز بالا می برد
این ابزار با طراحی خود این امکان را فراهم می کند که یک سری ابزار را در کنار هم داشته باشیم
#hdni#idea#ideaclub#creativity#ایده#خلاق#خلاقیت#ثقدثنشد#ارنکان#ایده_نو#باشگاه_ایده#
#travel#camping#camp#tool#traveltools#ابزارسفر#سفر#کمپینگ#گل_گشت تمر

شارژ با تنفس
شارژ با تنفس،چقدر خوبه از تمام امکانات بشه استفاده کرد این ایده با استفاده از پروانه هایی که درون ماسک قرار دارد میتواند با استفاده از همین پروانه ها نیروی برق جهت شارژ شدن تلفن همراه شما را فراهم کند
البته این در حد یک ایده بوده و هنوز مدلی از نوع ساخته نشده است
#hdni#idea#ideaclub#creativity#ایده#خلاق#خلاقیت#ثقدثنشد#ارنکان#ایده_نو#باشگاه_ایده#
#technology##شارژر#شارژر_تنفسی#شارژ_با_نفس#تکنولوژی

کوله پشتی
یک طراحی جالب برای کوله پشتی
این ایده کوله پشتی به خاطر سهولت در دسترسی به تمام وسایل داخل کوله بشیار عالیت
اگر در حین گردش باشید احتیاج به وسایل خاصی در کوله دارید و در انتهای کوله باشد و نیاز سری به آن داشته باشید همیشه با مشکل هایی مواجه هستید
با این ایده،به راحتی به تمام قسمت هاری کوله بدون نیاز به خالی کردن کوله نخواهید داشت

#hdni#idea#ideaclub#creativity#ایده#خلاق#خلاقیت#ثقدثنشد#ارنکان#ایده_نو#باشگاه_ایده#

#travel#camp#سفر#کوله#کوله_پشتی#طبیعت_گردی

ابزار سفر
ابزار سفر ،یک سری ابزار برای حتی یک سفر کوچک همیشه لازم است
مثل یه چاقوی کوچیک
یک قاشق و چنگال یک در باز کن و….
به عبارتی داشتن همه این ها به غیر از جاگیر شدم احتمال فراموشی را نیز بالا می برد
این ابزار با طراحی خود این امکان را فراهم می کند که یک سری ابزار را در کنار هم داشته باشیم
#hdni#idea#ideaclub#creativity#ایده#خلاق#خلاقیت#ثقدثنشد#ارنکان#ایده_نو#باشگاه_ایده#
#travel#camping#camp#tool#traveltools#ابزارسفر#سفر#کمپینگ#گل_گشت تمر

ظرف سفری

ظرف سفری یک ایده برای سفر است که به راحتی امکانات فراوانی را در اختیار می دهد

احتمالا برای شما اتفاق افتاده که در مسافرت بخواهید از ظروف متفاوتی استفاده مشکل این ظروف معمولا این است یا پلاستیکی است یا فلزی که هردو معایب و محاسنی را نیز دارد این ابزارسفر با استفاده از ایده به راحتی میتوانید یک سری ابزار داشته باشید هم برای گرم کردن غذذا و هم برای خوراک که از نظر فضا و وزن فضای زیادی را اشغال نمی کند
Me:
#hdni#idea#ideaclu#creativity#new#ernekan#
#ایده#باشگاه_ایده#ایده#خلاقیت#ایده#ایده_کاربردی#ارنکان#ایده_کوچک #کمپینگ #کمپ #ظرف

Me:
ظرف سفری

ظرف سفری یک ایده برای سفر است که به راحتی امکانات فراوانی را در اختیار می دهد

احتمالا برای شما اتفاق افتاده که در مسافرت بخواهید از ظروف متفاوتی استفاده مشکل این ظروف معمولا این است یا پلاستیکی است یا فلزی که هردو معایب و محاسنی را نیز دارد این ابزارسفر با استفاده از ایده به راحتی میتوانید یک سری ابزار داشته باشید هم برای گرم کردن غذذا و هم برای خوراک که از نظر فضا و وزن فضای زیادی را اشغال نمی کندMe:
#hdni#idea#ideaclu#creativity#new#ernekan#
#ایده#باشگاه_ایده#ایده#خلاقیت#ایده#ایده_کاربردی#ارنکان#ایده_کوچک#کوه#کمپینگ#ظرف

کلید آچار

یک ایده کوچک ولی با کاربرد زیاد این ایده کلید آچار به راحتی در دسته کلید شما جای میگیرد و در مواقع لزوم کاربرد خود را نشان می دهد
Me:
#hdni#idea#ideaclu#creativity#new#ernekan#
#ایده#باشگاه_ایده#ایده#خلاقیت#ایده#ایده_کاربردی#ارنکان#ایده_کوچک #آچار#کلید

Most Popular Instagram Hashtags