#بازيه

29 posts

TOP POSTS

دلم هميشه ميدويد دنبال #بادبادك هاي #عشق .بيچاره دلم هيچوقت ندونست كه اين فقط يه #بازيه آخرش بادبادك رها ميشه تو آسمون رشته ي #احساس پاره ميشه مي افته روي بوم
#فهيمه_تهامي

#زندگي #يه #بازيه نميتونم دلمو راضي كنم ،، اين دله ديونه رو راضي به اين بازي كنم

نخير رونيكاخانوم چون بارونى پوشيده قرار نيست بره بيرون. اين لباس كارشه. روزى چندبار صندلى رو هول مى ده جلوى سينك، پشته هم مى گه واش يور هَند. منم چون مى دونم مقاومت بى فايدست، بارونى يه سره تنش مى كنم كه لباساش خيس نشن سرما بخوره. واقعاً هم خوب سرگرميه، رادين هم كه كلاً دنبال رونيكاست يه وقت كم نياره ازش.
#رونيكا#عاشق#آب#بازيه#رادين#هنوز#نى_نيه#
Nope Ronika is not going out because she is wearing her rain suit, thats actully her play suit these days. Everyday she pushes the chair infront of the sink and repeatedly says"wash your hand". As I know she will start a tantrum if I disagree I let her play. I wear a rain suit on her otherwise her cloths will get wet and she will catch cold. Like always Radin is chasing Ronika everywhere.
#Ronika#loves#playing#with#water#rainsuit#mums#hack#cold#weather#

.
نشود فاش كسي انجه ميان من و توست...
#ارباب_مهربون
.
بسم رب الحسين
.
سلام....
گاهي وقتا با خودم فكر ميكنم كه ارباب نكنه ولم كرده نكنه از من گرفته لطفي كه قبلا بهم داشته و اونطوري كه نگام ميكرد چرا ديگه نگام نميكنه كه همه ي اينا هم بر ميگرده به درك كم خودم ...
با خودم كه فكر ميكنم ميگم كه برا چي بايد دست من و بگيره مني كه حال معنويي ندارم،تقوايي ندارم، نمازامم كه از سر اجباره نه از سر عشق ،#نوكري كردن و#خوندنمم كه از رويه #بازيه، پس من كجا بدردش خوردم....
بعد انگار كه يكي گوشمو ميگيره و ميگه بسم الله....
درستش كن هممون به اين نقطه تو زندگي رسيديم تو وادي هاي مختلف به خودممون ميگيم ميشه با فلاني رفيق بشم ، با من رابطه داشته باشه، به منم زنگ بزنه يا كم تر از اينا باهم سلام و عليك داشته باشيم ....
پس بهتر نيست كه تو اين قضيه يه خورده پورويي داشته باشم بگم #ارباب#اقا#سلطان#عشقم
اخر من باهات رفيق ميشم اخر يه كاري ميكنم كه يه گوشه نگام كني من پرو تر از اينام از در بيرونم كني از ديوار ميام تو خونت به نظرم خوشگل ترين عشق بازي دنيا عشق دادن و عشق كردن با امام حسين ....
اخر يه كاري ميكنم كه نگام كني....
به قول يه بزرگي ميگفت ارباب من وتو عالم دستشه يعني نميتونه از پس تو بچه شيطون و بازي گوش بر بياد #ميدونم كه #ميتوني و بالاخره درست ميشه....
#اقا_به_شما_محتاجم....
#دلتنگ_كربلا
#كربلا#كربلا#كربلا
#من_خودتو_ميخوام
#يه_نگاهتو_ميخوام
#صبر_ميخوام
نگاهي بكن به حال دلم
فقط كربلاس دوايه دلم /#قرار دلم
#عاششقتم_عاششقونه
گوشم بدهكار حرف هر طعنه زن كه نيست/ارباب گفته ميخرمت يعني ميخرد

MOST RECENT

Most Popular Instagram Hashtags