[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#ایوان_مدائن

MOST RECENT

World Premiere of #TaqKasra: Wonder of #Architecture, 1February, @SOAS, #London. Taq Kasra the world's largest brickwork vault was an ancient #Persian palace.
#طاق_کسری یا #ایوان_مدائن واقع در کشور #عراق

.
هان ای دل عبرت بین
از دیده عبر کن هان
ایوان مدائن را
آیینه عبرت دان
.
امروز در بازدید از ایوان مدائن، سازه حیرت آور دوران ساسانیان
.
#ایوان_مدائن
#ومناللهالتوفیق

ششم بهمن
بيست و ششم ژانويه سال 560 ميلادي (چهار روز مانده به جشن سده) خسروانوشيروان ـ شاه ساساني ايران در ديدار با موبدان و بزرگان ايران در تالار تيسفون (ايوان مدائن که ساختمان آن تا به امروز باقی مانده است) براي اطلاع از چگونگي برپايي مراسم جشن سده آن سال كه پنجاه روز پيش از نوروز برگزار مي شود به آنان گفت كه تصميم گرفته است كه براي هر روستاي ايران يك «دهگان (دهقان)» انتخاب شود و تنظيم امور روستا، جمع آوري ماليات، معرفي سرباز هنگام ضرورت، پرورش اسب براي فروش به ارتش و داوري براي حل اختلاف برزگر و ارباب زمين به او واگذار شود و چنين فردي بايد هم برزگر باشد و هم صاحب زميني كه در آن كشت مي كند (خرده مالك) تا با مشكلات هر دوطرف آشنا باشد. به علاوه او بايد لايق، منصف، امين و راستگو و مورد اعتماد بيشتر ساكنان روستا باشد و اگر روستا كوچك است؛ چند روستاي مجاور هم يك دهگان [کدخدا] داشته باشند. اين دهگان يك تكليف عمومي هم دارد و آن گزارش وضعيت محصولات روستا، و نارضايي هاي محلي و ستمگري و اجحاف مقامهاي دولتي و اربابان به نمايندگان شخص اوست كه در هر گوشه و كنار كشور در دسترس خواهند بود. اين دهگانان بركنار نخواهند شد مگر اين كه درستي و كفايت خود را از دست بدهند. وظيفه ميهني اين دهگانان اين است كه بدون چشمداشت بكوشند كه توليدات روستا سال به سال افزايش يابد و همچنين بتوانند هنگام بروز خطر با بسيج مردان روستا، در کار دفاع مشارکت كنند.
#ایران #تاریخ #ساسانی # انوشیروان #خسرو #دهقان #برزگر #تیسفون #ایوان_مدائن #دموکراسی
اين تصميم كه شرح آن در دائرة المعارف دمكراسي آمده است به اجرا درآمد و به تدريج زیر عنوان «گراس روتس دمکراسی Grassroots democracy = People or society at a local level rather than at the center of major political activity» جهانی و ماندگار شده است. خسروانوشیروان شخصا به شکایات مردم و نیز نظرات و پیشنهادها رسیدگی می کرد و دیدار عام داشت. لنین به اقتباس از شاه ساسانی ایران این ابتکار را اجباری کرد که پس از مرگ او در 21 ژانویه 1924 دیری نپایید و حذف تماس مستقیم مقامات و مردم از علل فروپاشی نظام کمونیستی روسیه بشمار آورده شده است. در ایران ـ در دهه 1340 (1960 میلادی) و تا نیمه دهه بعد، وزیران و مدیران کل اجبار داشتند که یک روز در هفته را اختصاص به دیدار و گفتگو با مردم دهند و این دیدار عام عموما در یک تالار و علنی انجام می شد.
برگرفته از برگه اينستازمان
#داوري#كدخدا#دهقان#برزگر#ايوان_مدائن#٦بهمن#گفتمان_وكيل
🆔 @gofteman_vakil
#ماليات#دارايي#بسيج#سربازي#طاق_كسري

ششم بهمن
بيست و ششم ژانويه سال 560 ميلادي (چهار روز مانده به جشن سده) خسروانوشيروان ـ شاه ساساني ايران در ديدار با موبدان و بزرگان ايران در تالار تيسفون (ايوان مدائن که ساختمان آن تا به امروز باقی مانده است) براي اطلاع از چگونگي برپايي مراسم جشن سده آن سال كه پنجاه روز پيش از نوروز برگزار مي شود به آنان گفت كه تصميم گرفته است كه براي هر روستاي ايران يك «دهگان (دهقان)» انتخاب شود و تنظيم امور روستا، جمع آوري ماليات، معرفي سرباز هنگام ضرورت، پرورش اسب براي فروش به ارتش و داوري براي حل اختلاف برزگر و ارباب زمين به او واگذار شود و چنين فردي بايد هم برزگر باشد و هم صاحب زميني كه در آن كشت مي كند (خرده مالك) تا با مشكلات هر دوطرف آشنا باشد. به علاوه او بايد لايق، منصف، امين و راستگو و مورد اعتماد بيشتر ساكنان روستا باشد و اگر روستا كوچك است؛ چند روستاي مجاور هم يك دهگان [کدخدا] داشته باشند. اين دهگان يك تكليف عمومي هم دارد و آن گزارش وضعيت محصولات روستا، و نارضايي هاي محلي و ستمگري و اجحاف مقامهاي دولتي و اربابان به نمايندگان شخص اوست كه در هر گوشه و كنار كشور در دسترس خواهند بود. اين دهگانان بركنار نخواهند شد مگر اين كه درستي و كفايت خود را از دست بدهند. وظيفه ميهني اين دهگانان اين است كه بدون چشمداشت بكوشند كه توليدات روستا سال به سال افزايش يابد و همچنين بتوانند هنگام بروز خطر با بسيج مردان روستا، در کار دفاع مشارکت كنند.
#ایران #تاریخ #ساسانی # انوشیروان #خسرو #دهقان #برزگر #تیسفون #ایوان_مدائن #دموکراسی
اين تصميم كه شرح آن در دائرة المعارف دمكراسي آمده است به اجرا درآمد و به تدريج زیر عنوان «گراس روتس دمکراسی Grassroots democracy = People or society at a local level rather than at the center of major political activity» جهانی و ماندگار شده است. خسروانوشیروان شخصا به شکایات مردم و نیز نظرات و پیشنهادها رسیدگی می کرد و دیدار عام داشت. لنین به اقتباس از شاه ساسانی ایران این ابتکار را اجباری کرد که پس از مرگ او در 21 ژانویه 1924 دیری نپایید و حذف تماس مستقیم مقامات و مردم از علل فروپاشی نظام کمونیستی روسیه بشمار آورده شده است. در ایران ـ در دهه 1340 (1960 میلادی) و تا نیمه دهه بعد، وزیران و مدیران کل اجبار داشتند که یک روز در هفته را اختصاص به دیدار و گفتگو با مردم دهند و این دیدار عام عموما در یک تالار و علنی انجام می شد.
#اینستادرزمان
#instadarzaman

.
منبع روایت ماجرای آرزوی یزدگرد سوم و ظهور امام زمان عج .
.
کتاب او خواهد آمد ، بر گرفته از کتاب منتخب الاثر

صفحات ۱۰۸ و ۱۰۹ و ۱۱۰ کتاب او خواهد آمد.

#منبع #روایت #یزدگردسوم #شهربانو #امام_زمان

یزدگرد سوم: پادشاه ایرانی؛ آنگاه که فرزندم ظهور کرد ؛ بازخواهم گشت! .
. در جنگ قادسیه پس از درگذشت ((رستم فرخزاد)) سردار نامی ایران، هنگامی که شکست نیرو های ایرانی حتمی شد و یزدگرد با اطرافیان خود آماده ی فرار میشد و به هنگام خروج از کاخ پرشکوه خود در مداین، ایوان مجلل خود را مورد خطاب قرار داده و گفت : (هان ای ایوان! درود من بر تو باد، من هم اکنون از تو روی بر میتابم تا آنگاه که با یکی از فرزندان خود که هنوز زمان ظهور او فرا نرسیده به سوی تو برمیگردم)

سلیمان دیلمی میگوید: ( وقتی به خدمت حضرت صادق(ع) رسیدم مقصود یزدگرد را از عبارت (یکی از فرزندان خود) پرسیدم، ایشان فرمودند: (او مهدی موعود و قائم آل محمد(ص) است که به فرمان خداوند در آخرالزمان ظهور میکند و ششمین فرزند من و فرزند دختری یزدگرد و یزدگرد نیز پدر اوست) نکته مهم : یزدگرد پدر شهربانو (همسر امام حسین(ع) است که امام سجاد(ع) فرزند اوست و بنابر این باقی ائمه از نسل او نیز هستند.
اعتقاد به ظهور (سوشیانس)نجات دهنده ی بزرگ- در میان ملت ایران باستان به اندازه ای رایج بوده است که حتی در زمان شکست های جنگی و فراز و نشیب های زندگی با یادآوری ظهور چنین نجات دهنده ی مقتدری حود را از یاس و نامیدی نجات میدادند. این یعنی در دوره ی ایران باستان نیز بشارت ظهور یک منجی عادل باعث امید و روحیه بخشیدن به مردم میشده است، همانطور که انتظار ئاقهی همان امیدواری، ایمان استوار داشتن و پویایی است. .
📎 منبع: (منتخب الاثر،ص٤٠)
و کتاب او خواهد آمد ص ۷۲
.
.
#یزدگرد_سوم #یزدگرد #پادشاه #ایران #پادشاه_ایرانی #ظهور #امام_زمان #منجی #بشارت #ولیعصر #روایات_ظهور #روایت #امام_صادق #ایوان_مدائن #تخت_جمشید #جنگ_قادصیه #نبرد #قادصیه #سوشیانس #شهربانو #ایران_باستان #همسر #فرزند #دختر پسر #آخرالزمان #رستم_فرخزاد حمله_به_ایران #زرتشت دین_زرتشت #رجعت

@mahmoud.reza.zamanian @shyd5541 @turk_azer_guney @alibagheri__16 @hoseinfarzi3682 @mohammadkouhkan_ @khymy2984 @mohammad.arab5262 @nginalimrd @yasernazari3312 @sona.gh5168 @hossein_bn7 @mehr.kindhearted @epicure1881 @ahmad_jami7280

آنان که آزادی را فداى امنیت مى‌کنند، نه شایستگى آزادی را دارند و نه لیاقت امنیت را (بنیامین فرانکلین)
یکی از مصادیق غرب زدگی اینه که اگر یه نفر با برج ایفل عکس داشته باشه خیلی با کلاسه ولی اگه با برج آزادی (شهیاد) عکس بگیره خیلی بیکلاسه
کلا واژه باکلاس و بیکلاس از کجا اومد؟!؟!؟
پ.ن۱: برج ایفل یه اثر معماری بسیار با ارزش مخصوصا وقتی پیشینشو بدونیم
پ.ن۲: اثر معماری اونه که تو رو سر به هوا کنه
پ.ن3: من از آزادی میگم تو بخون از ایفل
#برج_شهیاد #شهیاد #حسین_امانت #میدان_شهیاد #غرب_زدگی #طاق_کسری #ایوان_مدائن #رسمی_بندی #چهار_باغ #معماری #معماری_ایرانی #فرهنگ #معرق
#آزادی
#برج_آزادی
#شهیاد
#برج
#جمهوری_اسلامی

.
یزدگرد سوم: پادشاه ایرانی؛ آنگاه که فرزندم ظهور کرد ؛ بازخواهم گشت! .
. در جنگ قادسیه پس از درگذشت ((رستم فرخزاد)) سردار نامی ایران، هنگامی که شکست نیرو های ایرانی حتمی شد و یزدگرد با اطرافیان خود آماده ی فرار میشد و به هنگام خروج از کاخ پرشکوه خود در مداین، ایوان مجلل خود را مورد خطاب قرار داده و گفت : (هان ای ایوان! درود من بر تو باد، من هم اکنون از تو روی بر میتابم تا آنگاه که با یکی از فرزندان خود که هنوز زمان ظهور او فرا نرسیده به سوی تو برمیگردم)

سلیمان دیلمی میگوید: ( وقتی به خدمت حضرت صادق(ع) رسیدم مقصود یزدگرد را از عبارت (یکی از فرزندان خود) پرسیدم، ایشان فرمودند: (او مهدی موعود و قائم آل محمد(ص) است که به فرمان خداوند در آخرالزمان ظهور میکند و ششمین فرزند من و فرزند دختری یزدگرد و یزدگرد نیز پدر اوست) نکته مهم : یزدگرد پدر شهربانو (همسر امام حسین(ع) است که امام سجاد(ع) فرزند اوست و بنابر این باقی ائمه از نسل او نیز هستند.
اعتقاد به ظهور (سوشیانس)نجات دهنده ی بزرگ- در میان ملت ایران باستان به اندازه ای رایج بوده است که حتی در زمان شکست های جنگی و فراز و نشیب های زندگی با یادآوری ظهور چنین نجات دهنده ی مقتدری حود را از یاس و نامیدی نجات میدادند. این یعنی در دوره ی ایران باستان نیز بشارت ظهور یک منجی عادل باعث امید و روحیه بخشیدن به مردم میشده است، همانطور که انتظار ئاقهی همان امیدواری، ایمان استوار داشتن و پویایی است. (منتخب الاثر،ص٤٠) .
.
#یزدگرد_سوم #یزدگرد #پادشاه #ایران #پادشاه_ایرانی #ظهور #امام_زمان #منجی #بشارت #ولیعصر #روایات_ظهور #روایت #امام_صادق #ایوان_مدائن #تخت_جمشید #جنگ_قادصیه #نبرد #قادصیه #سوشیانس #شهربانو #ایران_باستان #همسر #فرزند #دختر #پسر #آخرالزمان #رستم_فرخزاد #حمله_به_ایران

.
یزدگرد سوم: پادشاه ایرانی؛ آنگاه که فرزندم ظهور کرد ؛ بازخواهم گشت! .
. در جنگ قادسیه پس از درگذشت ((رستم فرخزاد)) سردار نامی ایران، هنگامی که شکست نیرو های ایرانی حتمی شد و یزدگرد با اطرافیان خود آماده ی فرار میشد و به هنگام خروج از کاخ پرشکوه خود در مداین، ایوان مجلل خود را مورد خطاب قرار داده و گفت : (هان ای ایوان! درود من بر تو باد، من هم اکنون از تو روی بر میتابم تا آنگاه که با یکی از فرزندان خود که هنوز زمان ظهور او فرا نرسیده به سوی تو برمیگردم)

سلیمان دیلمی میگوید: ( وقتی به خدمت حضرت صادق(ع) رسیدم مقصود یزدگرد را از عبارت (یکی از فرزندان خود) پرسیدم، ایشان فرمودند: (او مهدی موعود و قائم آل محمد(ص) است که به فرمان خداوند در آخرالزمان ظهور میکند و ششمین فرزند من و فرزند دختری یزدگرد و یزدگرد نیز پدر اوست) نکته مهم : یزدگرد پدر شهربانو (همسر امام حسین(ع) است که امام سجاد(ع) فرزند اوست و بنابر این باقی ائمه از نسل او نیز هستند.
اعتقاد به ظهور (سوشیانس)نجات دهنده ی بزرگ- در میان ملت ایران باستان به اندازه ای رایج بوده است که حتی در زمان شکست های جنگی و فراز و نشیب های زندگی با یادآوری ظهور چنین نجات دهنده ی مقتدری حود را از یاس و نامیدی نجات میدادند. این یعنی در دوره ی ایران باستان نیز بشارت ظهور یک منجی عادل باعث امید و روحیه بخشیدن به مردم میشده است، همانطور که انتظار ئاقهی همان امیدواری، ایمان استوار داشتن و پویایی است. .
📎 منبع: (منتخب الاثر،ص٤٠)
و کتاب او خواهد آمد ص ۷۲
.
.
#یزدگرد_سوم #یزدگرد #پادشاه #ایران #پادشاه_ایرانی #ظهور #امام_زمان #منجی #بشارت #ولیعصر #روایات_ظهور #روایت #امام_صادق #ایوان_مدائن #تخت_جمشید #جنگ_قادصیه #نبرد #قادصیه #سوشیانس #شهربانو #ایران_باستان #همسر #فرزند #دختر پسر #آخرالزمان #رستم_فرخزاد #حمله_به_ایران #زرتشت #دین_زرتشت #رجعت

سخن #امیرالمؤمنین در #ایوان_مدائن

از نگاه یک #مسلمانِ #اندیشمند، #تاریخ نه برای خودنمایی و نه برای تفاخر، بلکه برای #عبرت گرفتن است. #امیرالمؤمنین_علی (ع) وقتی که به همراهی #یاران خود به ایوان #مدائن رسیدند، فرمودند: «آنان (#شاهان_ساسانی ) #وارث گذشتگان خود بودند، #قدرت و #عظمت را از #پیشینیان خود به #ارث بردند. اما پس از مدتی دیگران آمدند و #میراث آنان را به ارث بردند! آنان (#شاهان #ساسانی) #شکر_نعمت به جای نیاوردند، پس دنیایشان از آنان گرفته شد. پس شما نیز از #کفر_نعمت برحذر باشید که بدبختی و #مصیبت بر شما فرود می‌آید». برای دریافت ریز حکایت و یا اسناد ان کامنت بزارید

نقش ها می مانند و #نقش_آفرینان همه از #دنیا میروند..‌
و این ٫درس است برای ما که #بخوانیم و فرا گیریم و نقش هایی #ماندگار بیافرینیم...
تا مگر در قالب این #نقش ها #جاودانه شویم وگرنه #عاقبت همه گذشتن و رفتن است...
هان ای #دل #عبرت بین از دیده عبر کن هان
#ایوان_مدائن را #آیینه_عبرت دان
یک ره٬ز ره دجله منزل به #مدائن کن
وز دیده دوم #دجله بر #خاک_مدائن ران
دانی که کجا رفتند آن #تاجوران اینک
زیشان #شکم_خاک است #آبستن #جاویدان

معماری و شهرسازی ایران به روایت شاهنامۀ فردوسی
نوشتۀ #حسین_سلطان_زاده ؛ چاپ دوم: 1396؛ 188 صفحه؛ 21000 تومان.
برخی از واژه های #معماری و #شهرسازی در #شاهنامه ؛گروه های اجتماعی؛ #دژها؛ #شهرها و #ایوان_مدائن در شاهنامه؛برخی از خصوصیات طراحی معماری؛ و برخی از خصوصیات طراحی شهری مطالب مطرح شده در کتاب هستند.
#دفتر_پژوهشهای_فرهنگی
#فرهنگ_و_معماری
#شاهنامه_فردوسی

... هنگامی که انوشیروان خواست ایوان کاخ مدائن را بسازد دستور داد زمینهای اطراف آن را خریداری کنند, زمینهای اطراف از صاحبانش خریداری شد مگر پیرزنی که امتناع ورزید و گفت :
من همسایگی شاهنشاه انوشیروان را به تمام عالم نمیفروشم .
انوشیروان سخن او را پسندید و گفت :
خانه ی پیرزن در جای خودش باقی باشد و آنگاه ساختمان او را محکم و با دوام کرد ایوان را محیط بر آن ساخت. اهل آن نواحی آنجا را خانه ی پیرزن نامیدند .
گویند هر روز دود از آشپزخانه پیرزن بر دیوارهای کنده کاری شده زیبای عمارت مینشست و هر صبح و عصر گاوش از روی فرشهای ایوان گذر میکرد و غلامان شکایت به شاهنشاه بردند اما وی گفت هر چه خراب شد دوباره از نو تعمیر کنید .
گویند قیصر روم سفیری به ایران فرستاد و وقتی سفیر به مدائن آمد از عظمت و زیبائی آن بنا در شگفت شد . در گوشه ایوان یک نقص و کجی توجه او را جلب کرد پرسید :
آن قسمت چرا درست نشده است ؟ گفتند این محل خانه ی پیرزنی است که مایل به فروش نشد و پادشاه هم او را مجبور نکرد .
سفیر گفت :
این چنین کجی و نقص که از عدل و دادگری بهم رسد بهتر از آراستگی و درستی است که از روی ظلم و جور پیدا شود
@hekayatenab
#حکایات‌ناب #حکایات_ناب #حکایات #حکایت #انوشیروان #طاق_ کسرا #ایوان_مدائن #پیرزن #خانه

.
بسم الله الرحمن الرحیم
کم پیش میاد که مطالعه کتاب هام بیشتر از دو هفته طول بکشه اما این یکی انگار طلسم شده و شاید حکمتی در این نهفته باشه.
کتاب دو قرن سکوت #دکتر_عبدالحسین_زرین_کوب که آنچه بر ایران گذشت ، از ظهور #اسلام تا دولت #طاهریان را بررسی میکند شاید آنقدر که درباره اش شنیدیم جالب نباشد و حداقل برای من اینجور نبوده و نتوانسته مرا مجذوب خودش کند بیان زرین کوب در این کتاب به نظر من انعطاف خاصی نداشته و توالی تاریخ و اسامی و مکان ها و.... متن کتاب را خشک تر کرده است. این دو قرن سکوتی که موجود است اصلاح شده نسخه اولیه ایی است که اندیشه های #ناسیونالیسم_افراطی زرین کوب جوان در آن موج میزند .
شجاعت زرین کوب را در مقدمه تجدید چاپش به جد می ستایم آنجا که ضمن اعتراف به تاثیر سوء شور و حماسه جوانی اش در تعلق هر چه پاک و حق و #مینوی به ایران باستان، اینطور می نویسد که: ادعا ندارم که در این جستجو به حقیقتی رسیده ام. ادعا ندارم که وظیفه مورخی محقق را ادا کرده ام. این متاعم که تو می بینی و کمتر زین ام.
.
و برای بیان تاریخ راه های مناسب تری و زبان پویا تری برای نسل جوان باید در نظر گرفته شود و کاش که سوای همه اینها سعی نکنیم با القا های مختلف چه #انقلابی چه #اسلامی چه #ایرانی و چه و چه برای اندیشه مان آدم بخریم، کاش یاد بگیریم غفلت کنار زده بی تعصب فقط بیندیشیم.
.
پی نوشت #ضروری: خواندن کتاب مذکور به هیچ وجه به مدعیان #ملیت و آنان که صرفا نفس ایرانی بودن را فارغ از هر هنری برتری میدانند ، توصیه نمیشود چرا که برگشتن از #اسلام و باور های قوی شیعه را تنها درک و فهم و نتیجه این جماعت از مطالعه کتاب میدانم. .
والسلام
#دو_قرن_سکوت
#دکتر_عبدالحسین_زرین_کوب
#ساسانیان
#قادسیه
#انحطاط
#ایوان_مدائن
#بیستون
#تیسفون
#بغداد
#مدینه
#اسلام
#زردشت

#امام_ما
هان ای دل عبرت بین از دیده عبر کن هان/ #ایوان_مدائن را آیینه‌ی عبرت دان

میلاد رسول اکرم (ص) و حضرت
امام جعفر صادق (ع) مبارک باد !

یعنی امکان دارد این بنا مجددا ترک بردارد ؟! #طاق_کسری#ایوان_مدائن#زلزله_در_غرب_کشور#کتاب»هشت

.
ایوان خسرو یا طاق کسری یا ایوان مدائن

طاق کسری ، بقایای تالار بزرگ عهد ساسانی و جزئی از کاخ سلطنتی بزرگ ایوان کسری بوده ‌است ، که در تیسفون ( مدائن امروزی ) از شهرهای کشور عراق واقع شده است. طاق کسری به عرض ۲۵ متر پس از پل گاومیشان در ایران، عریض‌ترین طاق معماری باستان می‌باشد.

#گردشگری_تاریخی #گردشگری #ایوان_مدائن #طاق_کسری #ایوان_خسرو #تیسفون
#midales_tourism

؛
؛
صبح روز تولد پیامبر هر بتی در هرجای عالم به رو افتاد و ایوان کسری لرزید و چهارده کنگره ی ان افتاد و دریاچه ی ساوه که سالها اتش میپرستیدند فرو رفت و خشک شد و آتشکده ی فارس بعد از هزار سال خاموش شد ... ؛
؛
#حضرت_محمد #اللهم_صل_علي_محمدﷺو_آل_محمدﷺ
#هان_ای_دل_عبرت_بین_از_دیده_نظر_کن_هان_ایوان_مدائن_را_آیینه_عبرت_دان #هفدهم_ربیع_روز_ولادت_پیامبر_اکرم_و_امام_جعفر_صادق_مبارک_باد #ماه_شادی #منتهی_الآمال
#ایوان_مدائن

حضرات در جدیدترین عملیات فتوشاپی و تاریخ سازی به ایوان و کاخ کسری هم رحم نکردند.
بنایی که حتی ویکی پدیا هم اون رو منسوب به شاپور اول ساسانی میدونه به نام انوشیروان زدند و خلاص.

یعنی اوف بر شما که معماری رو با زاویه دوربین و عکس لگدمال کردید.

حاشا و کلا که این دروغ هم از کجی شماست.
پ.ن: یا شاپور اول و انوشیروان احمق بودند که تو اون همه جا اومدن بغل خونه پیرزن کاخ ساختند یا پیرزنه خیلی مایه دار و دم کلفت بوده که بغل خونه ش کاخ ساختند.
#کاخ_کسری
#ایوان_مدائن
#تاریخ_ایران
#جعل_تاریخ
#معماری_ساسانی
#دروغ_بزرگ

Most Popular Instagram Hashtags