#این_ویدیو_که_میبینم_حالت_نصیحت_داره_خندم_میگیره😀😀

1 posts

MOST RECENT

🚷ﺭﻭﺑـِــﻪ ﺍِﻧــﻘـِـﺮﺍﺽ🚷
#این_ویدیو_که_میبینم_حالت_نصیحت_داره_خندم_میگیره😀😀
#من_نمیدونم_این_چه_فازیه_این_داره_همش_میخواد_شعار_بده😅

این هم توصیه های #ندا پاره به که مردهای به قول خودش جنده😂

#اخه_تو_از_جیندگی_صحبت_نکن_گوه_من😂💩
#تو_کونتو_نشون_ملت_میدی_بعد_از_هرزگیو_جیندگی_میگی😂
#تو_فقط_لخت_شو😂
#گدایی_به_پول_گرفتن_نیست😐
#گدایی_مدلهای_مختلف_داریم
#یعنی_خاک✋
#ندا_چسی😂
#گدا_صفت
#جیندها_را_معروف_نکنیم🚫
#احمق_ها_را_معروف_نکنیم🚫
#بچه_ها_کامنت_بزارید_لطفا💬
#ادامه_کلیپ_در_کانال_تلگرام🆗
🔴 #پیج_ما_را_معرفی_کنید_به_دوستانتان🔴
@nedayasee2
#nedayasee2
#dostato_tag_kon❤💦
#dostato_tag_kon❤💦
#dostato_tag_kon❤💦
#dostato_tag_kon❤💦
#dostato_tag_kon❤💦
#dostato_tag_kon
#dostato_tag_kon
#dostato_tag_kon
#dostato_tag_kon
#dostato_tag_kon
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
لینک کانال در بیو ڪلیڪ ڪنید↩
ﻓـــــﺎﻟــــــﻮﮐــُـــﻨـــﻴـــــــﺪ ↩
Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz
Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz
Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz
ڪلیڪ ڪنید↩
Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz
Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz
Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz
ڪلیڪ ڪنید↩
Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz
Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz
Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz
ڪلیڪ ڪنید↩
Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz
Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz
Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz
ڪلیڪ ڪنید↩
Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz
Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz
Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz
🆔 Follow↔↔↔ @Robe_Engheraz

Most Popular Instagram Hashtags