#این_بود_زندگی

585 posts

TOP POSTS

.
کدوم موزیک ویدئو ؟
۱- زندان
۲- این بود زندگی
.
.
.
#نظرسنجی_اختصاصی_چاوشیستا
#یازدهمین_تک_نظرسنجی_چاوشیستا
.
@mohsenchavoshi
.

شرح این آتش جان سوز نگفتن تا کی
سوختم سوختم این راز نهفتن تا کی
روزگاری من و دل ساکن کویی بودیم
ساکن کوی بت عربده‌جویی بودیم
عقل و دین باخته، دیوانهٔ رویی بودیم
بستهٔ سلسلهٔ سلسله مویی بودیم
کس در آن سلسله غیر از من و دل بند نبود
یک گرفتار از این جمله که هستند نبود
نرگس غمزه زنش این همه بیمار نداشت
سنبل پرشکنش هیچ گرفتار نداشت

#این_بود_زندگی

بعد از چند روز جار و جنجال برای یک مناظره ی دانشجویی و درب های بسته ی آمفی تئاتر
#این_بود_زندگی

میزی برای کار
کاری برای تخت
تختی برای خواب
خوابی برای جان
جانی برای مرگ
مرگی برای یاد
یادی برای سنگ
این بود زندگی؟! مێزێک بۆ کار
کارێک بۆ تەخت
تەختێک بۆ خەو
خەوێک بۆ گیان
گیانێک بۆ مەرگ
مەرگێک بۆ یاد
یادێک بۆ کێل(کێلی قەبر)
ئەمە بوو ژیان ؟! #حسین_پناھی
#چاوشی
#این_بود_زندگی

این بود زندگی ، بەزودی...
This was life , Coming Soon ... @mohsenchavoshi
#mohsenchavoshi
#chavoshi
#life
#محسن_چاوشی
#این_بود_زندگی

میزی برای کار!
کاری برای تخت!
تختی برای خواب!
خوابی برای جان!
جانی برای مرگ!
مرگی برای یاد!
یادی برای سنگ!
این بود زندگی...!
This was Life ...
#این_بود_زندگی
#حسین_پناهی

موزیک ویدئوی پنجاه هزار دلاری محسن چاوشی همین هفته منتشر میشه👍❤
#محسن_چاوشی
#این_بود_زندگی
#فرشاد_حسامی
#حسین_پناهی

میزی برای کار
کاری برای تخت
تختی برای خواب
خوابی برای جان
جانی برای مرگ
مرگی برای یاد
یادی برای سنگ
این بود زندگی

#این_بود_زندگی
#محسن_چاوشی
شعر از زنده یاد
#حسین_پناهی
@mohsenchavoshi

MOST RECENT

شرح این آتش جان سوز نگفتن تا کی
سوختم سوختم این راز نهفتن تا کی
روزگاری من و دل ساکن کویی بودیم
ساکن کوی بت عربده‌جویی بودیم
عقل و دین باخته، دیوانهٔ رویی بودیم
بستهٔ سلسلهٔ سلسله مویی بودیم
کس در آن سلسله غیر از من و دل بند نبود
یک گرفتار از این جمله که هستند نبود
نرگس غمزه زنش این همه بیمار نداشت
سنبل پرشکنش هیچ گرفتار نداشت

#این_بود_زندگی

.
کدوم موزیک ویدئو ؟
۱- زندان
۲- این بود زندگی
.
.
.
#نظرسنجی_اختصاصی_چاوشیستا
#یازدهمین_تک_نظرسنجی_چاوشیستا
.
@mohsenchavoshi
.

میزی برای کار
کاری برای تخت
تختی برای خواب
خوابی برای جان
جانی برای مرگ
مرگی برای یاد
یادی برای سنگ
این بود زندگی؟! مێزێک بۆ کار
کارێک بۆ تەخت
تەختێک بۆ خەو
خەوێک بۆ گیان
گیانێک بۆ مەرگ
مەرگێک بۆ یاد
یادێک بۆ کێل(کێلی قەبر)
ئەمە بوو ژیان ؟! #حسین_پناھی
#چاوشی
#این_بود_زندگی

: قناری گفت
کُرهء ما ؛
کرهء قفس ها با میله های زرین و چینه دان چینی !
ماهیِ سرخ ، سفرهء هفت سین اش را به محیطی تعبیر کرد که هر بهار متبلور می شود !
کرکس گفت :
سیارهء من ، سیارهء بی همتایی که در آن مرگ ، مائده می آفریند !
کوسه گفت :
زمین سفرهء برکت خیزِ اقیانوس ها .
انسان چیزی نگفت ! تنها او بود که جامه بر تن داشت و آستینش از اشک تَر بود !
#احمد_شاملو
#نوشته_شده_به_هوشنگ_گلشیری
#زمین
#سیاره_زندگی
#ما_چرا_میفهمیم
#این_بود_زندگی

شاید خودمون ندونیم ولی ۹۹ درصد همه ماجرا ها از پوله ......
#این_بود_زندگی

میزی برای کار
کاری برای تخت
تختی برای خواب
خوابی برای جان
جانی برای مرگ
مرگی برای یاد
یادی برای سنگ
این بود زندگی

#حسین_پناهی
پ ن:

نفسیر زیبای حسین پناهی از زندگی.
ما متولد می شویم زندگی می کنیم و در آخر می میریم.
و بعد از مرگ تنها یادی از ما باقی می ماند.
ای کاش از تمامی ما در این دنیا یادی نیکو باقی بماند 💚💜 #مرگ
#عشق
#انسان
#انسانم_آرزوست
#این_بود_زندگی
#عشق_به_جز_مرگ_ندارد_علاج
#گرچه_گویند_این_دنیا_به_غیر_از_خواب_نیست
#ای_اجل_مهمان_نوازی_کن_که_دیگر_تاب_نیست
#فاضل_نظری

زندگی بارش یک باران است
زندگی خواهشِ بی پایان است

زندگی تلخ ولی شیرین است
حسِ شیرینِ پس از درمان است

گرچه دشوار و بَسی پیچیدَست
ظاهرش مَسئله ای آسان است

زندگی سخت ولی اجبار است
جانِ ما حبس در این زندان است

زندگی حسرت بوسه از یار
زندگی حاصلِ یک عصیان است

زندگی صبر در این وانَفساست
شوقِ دیدارِ تو در تهران است

گرچه کوتاه و کمی محدود است
زندگی فرصت یک انسان است

می دَوَد سوی تو با سُرعت مرگ
ترسِ از مرگ کمی پنهان است

می شود ذهن به غفلت سَرگَرم
میکنی فکر که بی پایان است

این غَنیمَت که به دَستم دادند
آخرش لرزشِ این دَستان است

#یونس_دلاوری
پ ن: غزلی قدیمی
#شعر #غزل #شعر_جدید #غزل_جدید #شاعر #شعر_معاصر #غزل_معاصر #زندگی #مرگ #ترس #بوسه #صبر
#باران #تهران #جبر #تلخ #شیرین #فرصت #انسان #این_بود_زندگی

#

میزی برای #کار ، کاری برای تخت
تختی برای #خواب ، خوابی برای جان
جانی برای #مرگ ، مرگی برای یاد
یادی برای #سنگ ، #این_بود_زندگی.... #حسین_پناهی#عالیه#تابستونه #گرمه_هوا

.
روزی ک گذشت سالروز وفات حسین پناهی بود.
این بود زندگی رو گوش بدید تا تفاوت نوشته های حسین پناهی رو با چرندیاتی ک بهش نسبت میدن بفهمید.
کاهی و کوهی, زندگی همین بود
#حسین_پناهی
#محسن_چاوشی
#این_بود_زندگی
#این_بود_زندگی ؟؟؟

Most Popular Instagram Hashtags