[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#ایمیجین

MOST RECENT

#کاغذدیواری #ایمیجین
کد:667601 ♦️قابل شستشو
♦️مقاومت بالا
♦️محصول انگلیس

انواع کاغذ دیواری های طرح کودک با تصاویر و رنگبندی های زیبا و کودکانه مناسب جهت زیباسازی اتاق کودک و محیط های بازی فرزندان دلبند شما با دوام بالا و امکان دستمال کشی آسان در فروشگاه اینترنتی سه خط عرضه میشود
@3khatdecor
برای اطلاع از قیمت به کانال‌ سه خط مراجعه بفرمایید
لینک کانال @sekhatshop 🌹

جهت سفارش این محصول کد درج شده بر روی تصویر را به سامانه 3000563336 ارسال بفرمایید
#کاغذدیواری #کاغذ_دیواری #پوستر #پوستر_دیواری #پارکت #پارکت_لمینت #کفپوش #کف_پوش #طراحی #طراحی_دکوراسیون #طراحی_داخلی  #طراحی_منزل #دکوراسیون #دکوراسیون_داخلی #دکوراسیون_مدرن #دکوراسیون_منزل #طرح_جدید #فروشگاه #فروشگاه_اینترنتی #فروشگاه_اینترنتی_طراحی_دکوراسیون #فروشگاه_3خط #سه_خط

#interior_design
#design
#Wallpaper
#poster
#wall_poster
#3khat

#کاغذدیواری #ایمیجین
کد:667601 ♦️قابل شستشو
♦️مقاومت بالا
♦️محصول انگلیس
انواع کاغذ دیواری های طرح کودک با تصاویر و رنگبندی های شاد و زیبا مناسب جهت زیباسازی اتاق کودک و محیط های بازی فرزندان دلبند شما با دوام بالا و امکان دستمال کشی آسان در فروشگاه اینترنتی سه خط عرضه میشود
@3khatdecor
برای اطلاع از قیمت به کانال‌ سه خط مراجعه بفرمایید
لینک کانال در بیو 👆🌹 جهت سفارش این محصول کد درج شده بر روی تصویر را به سامانه 3000563336 ارسال بفرمایید
#کاغذدیواری #کاغذ_دیواری #پوستر #پوستر_دیواری #پارکت #پارکت_لمینت #کفپوش #کف_پوش #طراحی #طراحی_دکوراسیون #طراحی_داخلی  #طراحی_منزل #دکوراسیون #دکوراسیون_داخلی #دکوراسیون_مدرن #دکوراسیون_منزل #طرح_جدید #فروشگاه #فروشگاه_اینترنتی #فروشگاه_اینترنتی_طراحی_دکوراسیون #فروشگاه_3خط #سه_خط

#interior_design
#design
#Wallpaper
#poster
#wall_poster
#3khat

#کاغذدیواری #ایمیجین
کد:668100
♦️قابل شستشو
♦️مقاومت بالا
♦️محصول انگلیس

انواع کاغذ دیواری های طرح کودک با تصاویر و رنگبندی های شاد و زیبا مناسب جهت زیباسازی اتاق کودک و محیط های بازی فرزندان دلبند شما با دوام بالا و امکان دستمال کشی آسان در فروشگاه اینترنتی سه خط عرضه میشود
@3khatdecor
برای اطلاع از قیمت به کانال‌ سه خط مراجعه بفرمایید
لینک کانال @sekhatshop 🌹

جهت سفارش این محصول کد درج شده بر روی تصویر را به سامانه 3000563336 ارسال بفرمایید
#کاغذدیواری #کاغذ_دیواری #پوستر #پوستر_دیواری #پارکت #پارکت_لمینت #کفپوش #کف_پوش #طراحی #طراحی_دکوراسیون #طراحی_داخلی  #طراحی_منزل #دکوراسیون #دکوراسیون_داخلی #دکوراسیون_مدرن #دکوراسیون_منزل #طرح_جدید #فروشگاه #فروشگاه_اینترنتی #فروشگاه_اینترنتی_طراحی_دکوراسیون #فروشگاه_3خط #سه_خط

#interior_design
#design
#Wallpaper
#poster
#wall_poster
#3khat

#کاغذدیواری #ایمیجین
کد:668701 ♦️قابل شستشو
♦️مقاومت بالا
♦️محصول انگلیس

انواع کاغذ دیواری های طرح کودک با تصاویر و رنگبندی های شاد و زیبا مناسب جهت زیباسازی اتاق کودک و محیط های بازی فرزندان دلبند شما با دوام بالا و امکان دستمال کشی آسان در فروشگاه اینترنتی سه خط عرضه میشود
@3khatdecor
برای اطلاع از قیمت به کانال‌ سه خط مراجعه بفرمایید
لینک کانال @sekhatshop 🌹

جهت سفارش این محصول کد درج شده بر روی تصویر را به سامانه 3000563336 ارسال بفرمایید
#کاغذدیواری #کاغذ_دیواری #پوستر #پوستر_دیواری #پارکت #پارکت_لمینت #کفپوش #کف_پوش #طراحی #طراحی_دکوراسیون #طراحی_داخلی  #طراحی_منزل #دکوراسیون #دکوراسیون_داخلی #دکوراسیون_مدرن #دکوراسیون_منزل #طرح_جدید #فروشگاه #فروشگاه_اینترنتی #فروشگاه_اینترنتی_طراحی_دکوراسیون #فروشگاه_3خط #سه_خط

#interior_design
#design
#Wallpaper
#poster
#wall_poster
#3khat

#کاغذدیواری #ایمیجین
کد:667300 ♦️قابل شستشو
♦️مقاومت بالا
♦️محصول انگلیس

انواع کاغذ دیواری های طرح کودک با تصاویر و رنگبندی های شاد و زیبا مناسب جهت زیباسازی اتاق کودک و محیط های بازی فرزندان دلبند شما با دوام بالا و امکان دستمال کشی آسان در فروشگاه اینترنتی سه خط عرضه میشود
@3khatdecor
برای اطلاع از قیمت به کانال‌ سه خط مراجعه بفرمایید
لینک کانال @sekhatshop 🌹

جهت سفارش این محصول کد درج شده بر روی تصویر را به سامانه 3000563336 ارسال بفرمایید
#کاغذدیواری #کاغذ_دیواری #پوستر #پوستر_دیواری #پارکت #پارکت_لمینت #کفپوش #کف_پوش #طراحی #طراحی_دکوراسیون #طراحی_داخلی  #طراحی_منزل #دکوراسیون #دکوراسیون_داخلی #دکوراسیون_مدرن #دکوراسیون_منزل #طرح_جدید #فروشگاه #فروشگاه_اینترنتی #فروشگاه_اینترنتی_طراحی_دکوراسیون #فروشگاه_3خط #سه_خط

#interior_design
#design
#Wallpaper
#poster
#wall_poster
#3khat

#کاغذدیواری #ایمیجین
کد:668301 ♦️قابل شستشو
♦️مقاومت بالا
♦️محصول انگلیس

انواع کاغذ دیواری های طرح کودک با تصاویر و رنگبندی های شاد و زیبا مناسب جهت زیباسازی اتاق کودک و محیط های بازی فرزندان دلبند شما با دوام بالا و امکان دستمال کشی آسان در فروشگاه اینترنتی سه خط عرضه میشود
@3khatdecor
برای اطلاع از قیمت به کانال‌ سه خط مراجعه بفرمایید
لینک کانال @sekhatshop 🌹

جهت سفارش این محصول کد درج شده بر روی تصویر را به سامانه 3000563336 ارسال بفرمایید
#کاغذدیواری #کاغذ_دیواری #پوستر #پوستر_دیواری #پارکت #پارکت_لمینت #کفپوش #کف_پوش #طراحی #طراحی_دکوراسیون #طراحی_داخلی  #طراحی_منزل #دکوراسیون #دکوراسیون_داخلی #دکوراسیون_مدرن #دکوراسیون_منزل #طرح_جدید #فروشگاه #فروشگاه_اینترنتی #فروشگاه_اینترنتی_طراحی_دکوراسیون #فروشگاه_3خط #سه_خط

#interior_design
#design
#Wallpaper
#poster
#wall_poster
#3khat

#کاغذدیواری #ایمیجین
کد:668200 ♦️قابل شستشو
♦️مقاومت بالا
♦️محصول انگلیس

انواع کاغذ دیواری های طرح کودک با تصاویر و رنگبندی های شاد و زیبا مناسب جهت زیباسازی اتاق کودک و محیط های بازی فرزندان دلبند شما با دوام بالا و امکان دستمال کشی آسان در فروشگاه اینترنتی سه خط عرضه میشود
@3khatdecor
برای اطلاع از قیمت به کانال‌ سه خط مراجعه بفرمایید
لینک کانال @sekhatshop 🌹

جهت سفارش این محصول کد درج شده بر روی تصویر را به سامانه 3000563336 ارسال بفرمایید
#کاغذدیواری #کاغذ_دیواری #پوستر #پوستر_دیواری #پارکت #پارکت_لمینت #کفپوش #کف_پوش #طراحی #طراحی_دکوراسیون #طراحی_داخلی  #طراحی_منزل #دکوراسیون #دکوراسیون_داخلی #دکوراسیون_مدرن #دکوراسیون_منزل #طرح_جدید #فروشگاه #فروشگاه_اینترنتی #فروشگاه_اینترنتی_طراحی_دکوراسیون #فروشگاه_3خط #سه_خط

#interior_design
#design
#Wallpaper
#poster
#wall_poster
#3khat

.
😁😉
.
#ایمیجین

#ایمیجین#پارت_دوم
اما من نمیتوسنتم بیشتر از این ریسک کنم تو برام مثل یه دارو بودی که اون دارو جیره ی من تا اخر عمرم بود و من نمیتونستم بیشتر از این داشته باشمت چون هر چیزی تموم میشه و موعد تموم شدن تو نزدیک بود پس من از ترس تموم شدنت ترکت کردم ک ترسی نداشته باشم ولی نتونستم ادامه بدم :'(
درسته ترسم تنهام گذاشت ولی درد سینم نفسمو بریده بود اون درد لعنتی جای پروانه هام رو تو قلبم پر کرده بود و منو تبدیل به یه فریاد رها نشده کرده بود و این جهنمی ترین بخش ماجرا بود، زندگی من حتی از قبل هم بدتر شده بود و این دفعه بازم کلیدا دست تو بود...:) اون روز به این فکر کردم ک حتی اگه کمی از تو سهم من باشه من راضیم...
من برای ادامه ی زندگی برای اینکه دوباره و دوباره نفس بکشم،برای اینکه با چشم باز روحم خواب نره،برای اینکه هر دفعه خودمو درحال غرق شدن تو رویایی که تو هستی پیدا نکنم،من برای اتمام بخشیدن به تمام کابوسا و گریه هام به تو احتیاج داشتم پس نمیتونم بیخیالت شم.... بیا تمام این کابوسا رو تموم کنیم!
بیا و یه قدم از اون دنیای ساختگی خودت فاصله بگیر فقط کافیه تمام ترساتو دور بندازی اونوقت میبینی ک دنیا اونقدرا هم بد نیس...
لویی منو تو میتونیم دنیای شیرین خودمونو داشته باشیم بدون هیچکدوم از اون ترسا و ادما فقط کافیه اونا رو دور بندازی میبینی که میتونی بدون اونا هم نفس بکشی...
لویی ازت عاجزانه خواهش میکنم این تقصیر ما نیست که گناهکار افریده شدیم...): تو میدونی ک هنوز هم جایی واسه ادمایی مثل ما هست!؟
این خون مشترکیه که تو دستای همه ی ما جریان داره... میدونی این بال ها نیستن ک فرشته ها رو میسازن!!فقط کافیه خفاش ها رو از سرت بیرون کنی، چیزای زیادی هستن ک باید بفهمیشون و اون چیزا رو تو بهم یاد دادی بدون اینکه متوجهش بشی حالا نوبت منه...
لویی ما میتونیم به اسونی یه بوسه به جواب برسیم فقط خفاش ها رو دور کن!!
اینو بدون که من برای هر قدم تو هر پیاده رویی،هر شهر تو هر رویایی،هر خیابون از هر صحنه ای،هر روزی ک از عمرت میگذره،هر خنده ای که شکوفه ها رو رقصون میکنه و هرکجا که تا حالا نبودی راهنما و مراقب تو خواهم بود :)
و اگه فکر میکنی راهی برای برگشتن وجود نداره پس بذار لبخندی رو تجربه کنم که با تمام وجود تو قبل از مرگم رو لبام بشینه چون تو فرشته ی زندگی منی و من نمیتونم زندگیمو بدون فرشتم ادامه بدم به اندازه ی تمام نفسای عمر دنیا دوست دارم💚💙

#ایمیجین#پارت_اول
قلبم ایستاد وقتی اون جلوی چشمام ظاهر شد من برای دیدنش لحظه شماری میکردم اما نمیتونستم تپش دیوانه وار قلبمو کنترل کنم چند ثانیه به چشمای جادوییش نگاه کردم و خاطراتمونو مرور کردم تا جرئت اینو پیدا کنم که جلو برم و همه چیزو تو گوشش نجوا کنم درحالی که لاله ی گوششو میبوسم...
وقتای ک با تو گذشت بهترین ثانیه ها دقیقه ها و ساعت های عمرم بودن...
زندگی من تا قبل از تو هیچ معنایی نداشت،من نگاه میکردم وقتی طوفان تمام زندگیمو نابود میکرد و میذاشتم باد منو به جهنمی ترین جای زندگی ببره اما فقط انگیزه ی بهشت کردن لحظاتمو نداشتم نمیتونستم و نمیدونستم که چطوری باید طوفان زندگیمو از بین ببرم من از پس ازمایش های زندگیم بر نمیومدم عملا یه جسم بودم ک فقط نفس میکشید و اسم زنده بودن رو به یدک میکشید اما تو کلید جادویی رو پیدا کردی و درای جهنمو بستی و منو با رویایی ترین چیزای ممکن اشنا کردی تو قوی بودن و زندگی کردن رو بهم یاد دادی...
قانون های تو لذت بخش ترین قسمت های زندگیم بود قانون هایی که به من میفهموندن هروقت هرجا گم بشم دوباره میتونم تو چشمای تو پیدا بشم با تو بودن مثل اینه که داری یه رویای قشنگ رو تو ذهنت تصور میکنی ک واقعیت داره،دقیقه های من به بهترین شکل با تو سپری میشد چون لازم نبود تو دنیای ساختگی خودم فرو برم و من دیوونه ی این بودم ک تمام من پیش تو اشکار میشد...
با خندیدنات با صدات با اون لبای سرخت با اون چشمای اقیانوسیت و با چهره ی معصومت ارامش رو به تک تک سلول های من تزریق میکردی و منم با تمام وجودم این احساسات رو میخواستم...
کی گفته که فقط جسم انسان ها برای زنده بودن به غذا نیاز داره؟
روح من برای زندگی فقط و فقط به تو نیاز داشت چون تو تنها غذایی بودی که اون بهش حساسیت نداشت!!
من عاشق این بودم که پیش تو نقش بازی نمیکردم و تو با این وجود به اندازه ی تمام عمرت دوسم داشتی (:
من عاشق این بودم که تو خواب هم افکار من تماما مال تو بود و تو بهترین مصرف کننده ی افکار من بودی حتی باوجود اینکه خیلی اسراف میکردی ولی اسراف هاتم لذت بخش بود!!
من عاشق این بودم که خورشید من با باز شدن چشمای اقیانوسی تو طلوع میکنه!!
من عاشق این بودم ک معتاد تمام توهم!!
من عاشق این بودم ک حرکات شیرین تو منو از اون روح بی رنگ زشت تبدیل به قشنگ ترین رنگی میکنه ک خدا ساخته!!
ادامه پست بعد...

.
.

بعد از یه شب سخت و لذت بخش, صبح با کلی خستگی و درد میای بلند شی ک صبحونه خودتو کیونگیو اماده کنی که یه دفه از خواب پامیشه و اینطوری نگات میکنه
+صبح بخیر خانومی😚دیشب ک خیلی اذیت نشدی؟😈
.
.
پ.ن:ععععررررر چ نگاهههههششششش خمممااارررهههاه خببببب😭😭😭👻👻👀👀🙈🙈💕💕
.
.

#imagine
#text😻
#kyungsoo👑
#pic
#D.o
#kyungsoo
#chanyeol
#baekhyun
#suho
#chen
#sehun
#luhan
#kai
#lay
#xiumin
#exo
#exol
#iranain_exol
#donut
#ایمیجین_تایم
#ایمیجین 💦💋
#دونات
#اکسو
#اکسوال
#اکسوال_ایرانی
#کیونگسو

.
.
عرعررررر شاااادددووومااادوووو
مگگ تووو زندهههه میمونییی اخه اینطططورییی😻👻
.
.
جنتل منه مننن😫💦💋
.
.
خوشبحال دخدره خرشانس😑
‌.
.
#imagine
#kyungsoo
#D.o
#chanyeol
#baekhyun
#suho
#chen
#sehun
#luhan
#kai
#lay
#xiumin
#exo
#exol
#iranain_exol
#donut
#ایمیجین
#ایمیجین_تایم

.
یه ایمیجین توپ😂
.
.
.
.لطفا حمایت کنید😒😊😘
.
#ایمیجین .
.#exo #exol #xiumin #mylove #minseok #99
#bama2017diamondedition_exo
#dafbama2017_exo

#ایمیجین_تایم
تو غلط میکنی این جذابو ول کنی بری با پسر غریبه😭😭
بمیرم برا قیافه مظلومت
کی دلش میاد تورو ول کنه فدای تو بشم😭💔
#imagine
#Do
#dokyungsoo
#kyungsoo
#donut
#exo
#exol
#دیو
#اکسو
#کیونگسو
#ایمیجین

.
اینم یه ایمیجین عالی😅
امیدوارم خوشتون بیاد
و استقبال کنید اگه بازم خواستید بگید بزارم
اگرم بخواید عکسی که میخواید رو بهم بدید واسش
ایمیجین بنویسم
اگه خوشتون اومد به من بگید
از این به بعد به طوره متفرقه ایمیجین میزارم😊
#ایمیجین
#xiumin #exo #minseok #mylove❤
#bama2017diamondedition_exo
#dafbama2017_exo

پست کشویی👉
#ایمیجین 💑👫
#ادمین_مبینا🐼

تو این پیج همه چی هس 👌👍
#اخبار ❣💞🌹
#دلنوشته❣💞🌹 #ایمیجین ❣💞🌹
#فکت ❣💞🌹
#فن فیک ❣💞🌹
#ویدیو ❣💞🌹
#مسابقه (اگه تعداد فالور ها بیشتر بشه😊)
و کلی چیزای خوب دیگه برای دوتا گروه دوست داشتنی بی تی اس و اکسو 😻🙊❤️
فقط و فقط برای آرمی ها و اکسوال ها 😻❤
تضمین میکنم مورد قبول اکسوالا باشه
پس معطل چی هستی؟یه لحظه هم برای فالو کردن شک نکن 😉 🏻👇🏻👇 🏻
@exo.bts.iran
@exo.bts.iran
@exo.bts.iran
@exo.bts.iran

از لیدری خیلی کم پست گذاشته بودم🙈🙈🙈🙈😻
#ایمیجین
#f_s

Most Popular Instagram Hashtags