#ایلبیگی

MOST RECENT

.
حیدرقلی خان ضرغام فرزند ارشد و برومند ابوالقاسم خان ضرغام و نوه ابراهیم خان ضرغام السطنه از اولاد رضا قلی خان ایلبیگی در جوانی .
.

حیدر قلی خان مالک زمینهایی در سفید دشت _ضرغام آباد_کورچی در چهارمحال بختیاری و زمینهایی در مبارکه و زرین شهر اصفهان.
.

ایشان در قلعه اجدادی خود در فرادنبه میزستند. .
.

حیدر قلی خان ۱ همسر از خوانین دهنو سفید دشت به نام پروین خانم داشتن.
فرزندان حیدر قلی خان :لهراسب خان_گشتاسب خان_جاماسب خان_بی بی روشنک ضرغام .
.

حیدر قلی خان در تکیه میر اصفهان آرامیده اند..
.
عکسهای کمتر دیده شده از خوانین لر بختیاری.
.

روحشان شاد و یادشان گرامی .
.
برای مطالعه زندگینامه سیاسی ابراهیم خان ضرغام السطنه و ابوالقاسم خان به پست های قبلی مراجعه کنید .

#بختیاریها #لر_بختیاری #بختیاریهای_ایران #بختیاری_مشروطیت #بخت_یار #بختياري #دورکی #زراسوند #زراسوندان #فرادنبه #چهارمحال_بختیاری #چهارلنگ_هفت_لنگ_بختیاری #قلعه #سفیددشت #اتحادلر#ایلبیگی#مشروطه_خواهان #ایلخان #حاج ایلخانی

.
ابوالقاسم خان ضرغام فرزند ارشد ابراهیم خان ضرغام السطنه و نوه رضا قلی خان ایلبیگی .
.
ابوالقاسم خان درجنگ مشروطه کنار پدر و با یک تیر در میدان نقش جهان اصفهان را فتح کردند..
.

و دارای سه پسر بنامهای حیدر قلی خان _احمد قلی خان_دکتر اوژن ودختری بنام بی بی ماه بیگم ملقب به حاج بی بی .
.

ابوالقاسم خان تا آخرین لحظات زندگی در قلعه فرادنبه میزیستند..
.

ابوالقاسم خان دارای سه همسر بودند که همسر آخر ایشون در قید حیات هستند.. .. .
ابوالقاسم خان در مقبره خانوادگی خود در فرادنبه چهار محال بختیاری در کنار پدر و برادران خود آرامیده است .
قابل ذکر است مقبره خانوادگی ثبت ملی و جز آثار ملی ایران میباشد.
.
.
عکس کمتر دیده شده از بزرگان بختیاری.
.

لطفا برای مطالعه زندگینامه سیاسی ابوالقاسم خان و ابراهیم خان ضرغام السطنه به پست های قبلی مراجعه بفرمایید.

#بختیاری #بختیاریها #بختیاری_مشروطیت #مشروطه_خواهان #مشروطه_خواهان_بختیاری #مشروطیت_بختیاری #لربختیاری #لر_بختیاری #چهارلنگ_هفت_لنگ_بختیاری #فرادنبه #چهارمحال_بختیاری #دورکی #زراسوند #ایلبیگی #ضرغام

.
ابراهیم خان ضرغام السطنه فرزند ارشد رضا قلی خان ایلبیگی
ابراهیم خان در دوره قاجاریه از سمت دولت وقت لقب ضرغام را گرفته و قلعه بزرگوار در فرادنبه چهار محال بختیاری میباشد .
و همچنین مقبره خانوادگی نیز ثبت ملی و در فرادنبه است .
ابراهیم خان فاتح اصفهان مرید حضرت علی بوده و بعد از پیروزی در مشروطیت تا پایان عمر در قلعه به حب و ریاضت و درویشی گذراند.
.
.برای مطالعه زندگینامه سیاسی ابراهیم خان ضرغام السطنه لطفا به پست های قبلی مراجعه بفرمایید .
..
#بختیاری #بختیاریها #بختیاری_مشروطیت #بختیاریم #لر_بختیاری #فرادنبه #چهارمحال_بختیاری #چهارلنگ_هفت_لنگ_بختیاری #دورکی #زراسوندان #ایلبیگی #اصفهان #فاتح_اصفهان

.
کریم آقا خان ضرغام .
.

فرزند ششم ابراهیم خان ضرغام السطنه .. نوه رضا قلی خان ایلبیگی .

فرزندان آقا کریم خان بیژن خان _فرودخان_بی بی ثریا_بی بی منیژه ضرغام ..
.

#بختیاری #بختیاریها #بختیاری_مشروطیت #چهارلنگ_هفت_لنگ_بختیاری #فرادنبه #چهارمحال_بختیاری #ضرغام #لر_بختیاری#دورکی #زراسوند #زراسوندان#ایلبیگی

*
الیاس خان صارم الملک فرزند حاج خسرو خان سردار ظفر و نوه حسینقلی خان #ایلخانی بختیاری
.
پ.ن::: الیاس خان صارم الملک فرزند خسروخان سردار ظفر بختیاری ٬ مادرش بی بی سکینه دختر حاجی ایلخانی٬ از خوانین بلداجی بود‌. وی پس از تلگراف پدرش از استانبول راهی تبریز شده و از اردوی دولتی خارج میگردد. و به اردوی سردار اسعد می پیوندد. وی فرمانده یکی از هفت دسته متشکله سردار اسعد بختیاری جهت فتح تهران بود. الیاس خان با بی بی خانم سلطان دختر رضاقلی خان #ایلبیگی ازدواج کرد و از فرزندان وی میتوان به علیداد خان ، ایوب خان ، امیرعباس خان ، بی بی ملوک ، بی بی صغری ، امیرهمایون خان اشاره نمود.

علی اکبر خان سالار اشرف و الیاس خان صارم الملک مدتی به حکومت فریدن فرستاده میشوند تا جلوی تعدی حاکم بربرود به فریدن را بگیرند.

روحشان شاد و یادشان گرامی🙏🌹🌹🌹

*
مهدی قلی خان سالار مسعود ، فرزند حاج خسرو خان سردار ظفر و نوه حسینقلی خان #ایلخانی بختیاری
.
پ.ن::: مادر مهدی قلی خان ، بی بی سکینه دختر امام قلی خان #حاج_ایلخانی بود. مهدیقلی خان ، علی نقی خان ، الیاس خان ، علیمراد خان ، اسکندر خان و بی بی شاهزاده بگم فرزندان بی بی سکینه هستند. مهدی قلی خان با بی بی بیگم جان دختر عموی خود ، نجفقلی خان صمصام السلطنه و بی بی صاحب جان( دختر رضاقلی خان #ایلبیگی ) ازدواج کرد. احمدخان ، عزت الله خان ، نصرت الله خان ، ابوالفتح خان و جلال خان فرزندان مهدی قلی خان هستند.
.
روحش شاد و یادش گرامی🙏🌹🌹🌹

.
#بخت_یار
#بختیاری_مشروطیت
#قسمت_چهار .
سرانجام روز موعود(حمله به اصفهان) فرارسید ، ضرغام برادر خود « عزیز الله خان » که داماد صمصام بود را طی نامه‌ای به شلمزار روانه کرد تا او را از حرکت خود به طرف اصفهان مطلع گرداند.« ولی صمصام تعارض کرد و در حرکت به اصفهان به عمد تعلل از خود نشان داد، زیرا تمایل داشت:۱- دست ضرغام السطنه از حدود چهارمحال کوتاه بماند.۲- جای مهری برای آینده خود هم گذاشته باشد که اگر نتیجه درست از آب در نیامد این عمل با دست او انجام نشده باشد(اوژن بختیاری ، ۱۳۴۵ :۲۰۳)».روز هشتم ذی الحجه ۱۳۲۶ ه.ق. ضرغام السلطنه با حدود یکصد و ده نفراز فرزندان،برادران و اطرافیان خود ، سوار و پیاده با « شعار علی ولی الله» از فرادنبه به سمت اصفهان- از طریق مبارکه، گردنه آب نیل ، باغ ابریشم و دستگرد خیار- حرکت کرد. روز بعد از طرف محله چهار سوق وارد اصفهان شد. مردم اصفهان نیز گروه گروه خود را آماده می‌کردند تا به نیروهای بختیاری بپیوندند ، برای تامین مایحتاج مجاهدین نیز مقدار زیادی آذوقه جمع آوری شد. شور و ولوله‌ی زیادی در شهر بپا خاست. طبق قرار عده‌ای از مجاهدین در دستگرد خیار به بختیاری‌ها پیوستندبا هدایت انجمن ، فرصت سنگربندی در مناطق حساس و مهم را از نیروهای اقبال‌الدوله که حاضر نشده بود در خارج از شهر با بختیاری‌ها بجنگند ، سلب کردند. ضرغام در یک حرکت نمادین که ریشه در اعتقادات او داشت، ۱۲ نفر از برادران خود و خوانین بختیاری را به تعداد ۱۲ امام انتخاب( ۶ نفراز برادرانش به اسامی: بهرام خان ، داراب خان ،عبدالله خان ، سهراب خان ، اسدالله خان و هادی خان ،۳نفراز پسرانش به نام: ابوالقاسم خان ، خلیل خان و علیرضا خان و ۳نفراز پسران اسفندیارخان سرداراسعد اول به نام‌های: ناصرقلی خان ، حبیب الله خان و حیدرقلی خان)کرد. هر یک از آن‌ها را به فرماندهی نیروهای خود که به ۱۲ دسته تقسیم کرده بود ، منصوب نمود.صدور فرمان حمله را نیز به سید احمد نوربخش واگذار کرد. سید با استمداد از قرآن کریم و ذکر دعا برای پیروزی رزمندگان دستور حمله را صادرکرد. در روز نهم ذی‌الحجه یک گروه از بختیاری‌ها به سرکردگی ابوالقاسم خان ضرغام از طریق« پل چوبی» با همکاری مردم مخفیانه وارد شهر شده در مسجد شاه سنگربندی کردند. گروهی دیگر از مجاهدین ازمحله‌های «لنبان» و «بیدآباد»-که اصلاً بختیاری بوده و با بختیاری‌ها همراهی می‌کردند- و چهارسوق شیرازی‌ها گذشته به دروازه دولت رسیده با سربازان اقبال‌الدوله درگیر شدند. در این نبرد یک نفر بختیاری به شهادت رسید تا افتخار اولین شهید بختیاری در راه مبارزه با ظلم و برقراری

فروردین۹۶ سامان
چهارمحال و بختیاری، شهرکرد، سامان، دشتی

سه روز بهاری، سه روز پر از شکوفه و باران و جوانه، در روستاهای ساحلی حاشیه زاینده رود
رفتینگ یاسه چای تا پل زمانخان
خوش گذشت و پر خاطره شد...
.
#فروردین۹۶
#رفتینگ #سامان #پل_زمان_خان #روستا #یاسه_چای #دشتی #هوره #زاینده_رود #زنده_رود #قایق #پارو #چهارمحال_بختیاری #سفر #گردشگری #روستاگردی #نوروز #نوروز۹۶ #شکوفه_بهاری #طبیعت #طبیعتگردی #باران #سیزده_به_در #ایلبیگی #آب #ساحلی #شادی_یعنی #شادی #خاطره #شهرکرد

قسمت اول
.
#ابراهیم_ضرغام_سلطنه  فرزند رضاقلی خان (ایل‌بیگی) می‌باشد. .

او نیز مانند سردار اسعد دو تن از اعضای خانواده خود را در راه مشروطه از دست داد عزیز اله خان برادرش در فتح تهران و ابوالقاسم خان فرزندش در جنگ با روس ها
.

در قسمت بعدی بیشتر به جزییات و وقایع مشروطه در تهران از جمله تشکیل #اتحادیه_هیات_احرار که ضرغام سلطنه با ستارخان و باقر خان و سردارمحیی تشکیل داده بود میپردازیم
. .

در اوایل سال ۱۳۲۷ قمری بدلیل ضلم فراوانی که به مردم اصفهان میشد توسط اقبال‌الدوله حاکم مستبد محمدعلی شاه و تقاضای حاج آقانورالله نجفی اصفهانی و آقانجفی اصفهانی از ایل بختیاری  ضرغام السلطنه با هفت هزار نفر به باغ ابریشم آمد و همراه با یکصد و ده تن از بختیاری‌ها و با شعار «علی ولی الله» حرکت کرده وارد اصفهان شد.
. ضرغام السلطنه اولین رئیس بختیاری بود که وارد اصفهان شد.
بعد از فتح اصفهان صمصام السلطنه با ۵۰۰ سوار وارد اصفهان شد

وی به هنگام حرکت اردوی مشروطه بختیاری به تهران در اصفهان ماند تا ضمن سروسامان دادن به اوضاع نیروهایی تازه نفس برای پشتیبانی اردوی اعزامی به تهران جمع آوری و سازماندهی کند. اما وقتی خبر شهادت برادرش را شنید
. با قوای خود با عجله وارد تهران شد. می گویند وقتی محمدعلی شاه شنید که ضرغام با گروهی از سواران بختیاری وارد تهران می‌شود، در همان روز در سفارت روسیه در زرگنده متحصن می‌شود
.
.. وی در شمار بزرگان سلسله #صوفیه_خاکساریه و در طریقت به «حب‌علی شاه» مشهور است
. او در زمان فتح اصفهان برای مقابله با نیروهای دولتی که قصد مقابله با مشروطه خواهان را داشتند ضرغام در یک حرکت نمادین که ریشه در اعتقادات او داشت.
. 12 نفر از برادران خود و خوانين بختياري را به تعداد 12 امام شیعه انتخاب( 6 نفراز برادرانش به اسامي: بهرام خان ، داراب خان ،عبدالله خان ، سهراب خان ، اسدالله خان و هادي خان ،3نفراز پسرانش به نام: ابوالقاسم خان ، خليل خان و عليرضا خان و 3نفراز پسران اسفنديارخان سرداراسعد اول به نام‌هاي: ناصرقلي خان ، حبيب الله خان و حيدرقلي خان)کرد.
هر یک از آن‌ها را به فرماندهی نيروهاي خود که به 12 دسته تقسيم کرده بود ، منصوب نمود.
.
#ضرغام_سلطنه #صمصام_سلطنه
#فتح_‌اصفهان #ایلبیگی
#مشروطه_‌خواهان
#جنبش_‌بیداری_‌جوانان_‌لر

.
نشسته از سمت چپ:::
حاج چراغعلی خان سیف نظام بختیار فرزند ابوالفتح خان و نوه کلبعلیخان دورکی , بهرام خان ایلبیگی فرزند رضاقلی خان ایلبیگی و داماد حاج چراغعلی خان
دونفرایستاده:::
آحسینقلی شهماروند و پسرش از تیره شهماروند طایفه اسیوند
.
.
.
روحشان شاد و یادشان گرامیباد🌹🌹🌹
.
.
.
#کلبعلیخان_دورکی #ایلبیگی #رضاقلیخان_ایلبیگی #آعلیداد_خدرسرخ #آعلیداد #ابوالفتح_خان #قلعه_لیت #سیف_نظام #چراغعلی_خان #دورکی #زراسوند #بامدی #بابااحمدی #گندلی #موری #آسترکی #اسیوند #عربکمری #بختیاری #بختیاریها #لر #لری #قوم_لر #لرستانات #اتحاد_لر #لرتبار #لر_بختیاری #اتحاد_بختیاری #بختیاریان #بختیاریم #بختیاری_ام

Most Popular Instagram Hashtags