#ایلبیگی

MOST RECENT

قسمت اول
.
#ابراهیم_ضرغام_سلطنه  فرزند رضاقلی خان (ایل‌بیگی) می‌باشد. .

او نیز مانند سردار اسعد دو تن از اعضای خانواده خود را در راه مشروطه از دست داد عزیز اله خان برادرش در فتح تهران و ابوالقاسم خان فرزندش در جنگ با روس ها
.

در قسمت بعدی بیشتر به جزییات و وقایع مشروطه در تهران از جمله تشکیل #اتحادیه_هیات_احرار که ضرغام سلطنه با ستارخان و باقر خان و سردارمحیی تشکیل داده بود میپردازیم
. .

در اوایل سال ۱۳۲۷ قمری بدلیل ضلم فراوانی که به مردم اصفهان میشد توسط اقبال‌الدوله حاکم مستبد محمدعلی شاه و تقاضای حاج آقانورالله نجفی اصفهانی و آقانجفی اصفهانی از ایل بختیاری  ضرغام السلطنه با هفت هزار نفر به باغ ابریشم آمد و همراه با یکصد و ده تن از بختیاری‌ها و با شعار «علی ولی الله» حرکت کرده وارد اصفهان شد.
. ضرغام السلطنه اولین رئیس بختیاری بود که وارد اصفهان شد.
بعد از فتح اصفهان صمصام السلطنه با ۵۰۰ سوار وارد اصفهان شد

وی به هنگام حرکت اردوی مشروطه بختیاری به تهران در اصفهان ماند تا ضمن سروسامان دادن به اوضاع نیروهایی تازه نفس برای پشتیبانی اردوی اعزامی به تهران جمع آوری و سازماندهی کند. اما وقتی خبر شهادت برادرش را شنید
. با قوای خود با عجله وارد تهران شد. می گویند وقتی محمدعلی شاه شنید که ضرغام با گروهی از سواران بختیاری وارد تهران می‌شود، در همان روز در سفارت روسیه در زرگنده متحصن می‌شود
.
.. وی در شمار بزرگان سلسله #صوفیه_خاکساریه و در طریقت به «حب‌علی شاه» مشهور است
. او در زمان فتح اصفهان برای مقابله با نیروهای دولتی که قصد مقابله با مشروطه خواهان را داشتند ضرغام در یک حرکت نمادین که ریشه در اعتقادات او داشت.
. 12 نفر از برادران خود و خوانين بختياري را به تعداد 12 امام شیعه انتخاب( 6 نفراز برادرانش به اسامي: بهرام خان ، داراب خان ،عبدالله خان ، سهراب خان ، اسدالله خان و هادي خان ،3نفراز پسرانش به نام: ابوالقاسم خان ، خليل خان و عليرضا خان و 3نفراز پسران اسفنديارخان سرداراسعد اول به نام‌هاي: ناصرقلي خان ، حبيب الله خان و حيدرقلي خان)کرد.
هر یک از آن‌ها را به فرماندهی نيروهاي خود که به 12 دسته تقسيم کرده بود ، منصوب نمود.
.
#ضرغام_سلطنه #صمصام_سلطنه
#فتح_‌اصفهان #ایلبیگی
#مشروطه_‌خواهان
#جنبش_‌بیداری_‌جوانان_‌لر

.
نشسته از سمت چپ:::
حاج چراغعلی خان سیف نظام بختیار فرزند ابوالفتح خان و نوه کلبعلیخان دورکی , بهرام خان ایلبیگی فرزند رضاقلی خان ایلبیگی و داماد حاج چراغعلی خان
دونفرایستاده:::
آحسینقلی شهماروند و پسرش از تیره شهماروند طایفه اسیوند
.
.
.
روحشان شاد و یادشان گرامیباد🌹🌹🌹
.
.
.
#کلبعلیخان_دورکی #ایلبیگی #رضاقلیخان_ایلبیگی #آعلیداد_خدرسرخ #آعلیداد #ابوالفتح_خان #قلعه_لیت #سیف_نظام #چراغعلی_خان #دورکی #زراسوند #بامدی #بابااحمدی #گندلی #موری #آسترکی #اسیوند #عربکمری #بختیاری #بختیاریها #لر #لری #قوم_لر #لرستانات #اتحاد_لر #لرتبار #لر_بختیاری #اتحاد_بختیاری #بختیاریان #بختیاریم #بختیاری_ام

.
سلطانعلی خان شهاب السلطنه فرزند حاج عباس قلی خان و نوه امامقلی خان حاج ایلخانی بختیاری
.
.
روحش شاد و یادش گرامی باد 🌹🌹🌹
.
.
.
#شهاب_السلطنه #عباسقلی_خان #مشروطه #مشروطیت #فتح_تهران #فتح_اصفهان #ضرغام_السلطنه #سردار_اسعد #سردارظفر #سردارجنگ #حاج_ایلخانی #ایلخانی #ایلبیگی #لر #بختیاری #بختیاریها #دورکی

محمد حسین خان بختیار (سپهدار ) از ایلخانان مقتدر بختیاری ف امامقلی خان حاجیلخانی .خاندان او از خاندان‏های سرشناس و اشرافی زمان خود محسوب می ‏شدند. مادر حسین ‏خان بی ‏بی زینب از طایفه کیانرسی و خواهر اصلان ‏خان چهارلنگ و پدرش، امامقلی ‏خان ایلخانی برادر حسینقلی ‏خان ایلخانی و پسر دوم جعفرقلی ‏خان دورکی بود. امامقلی ‏خان بعد از مرگ برادرش به مقام ایلخانی رسیده بود. جد وی حیدرخان کور بود…
سه فرزند اول امامقلی ‏خان از بی‏ بی زینب ــ همسر اول او ــ بود. محمدحسین ‏خان ابتدا لقب سردار اشجع داشت، بعد شهاب ‏السلطنه شد و بعد سپهدار لقب گرفت. از زمانی که قدرت از طوایف چهارلنگ به هفت ‏لنگ منتقل شد، زمانی که اسفندیارخان فوت کرد، محمدحسین ‏خان به مقام ایلخانی منصوب شد و لقب سردارمفخم لقب گرفت. صمصام ‏السلطنه به مقام ایل‏ بیگی رسیدند. محمدحسین خان تا سال ۱۳۲۲ق در مقام ایلخانی باقی ماند و بعد از فوت وی نجفقلی ‏خان صمصام ‏السلطنه مقام ایلخانی و غلامحسین‏ خان شهاب‏ السلطنه مقام ایل ‏بیگی را از آن خود کردند.
محمدحسین‏ خان لقب سپهدار را در مدتی که در تبریز در دربار مظفرالدین میرزای ولیعهد بود، از وی دریافت کرد. پس از مرگ اسفندیارخان در سال ۱۳۲۱ق/۱۹۰۳م، محمدحسین ‏خان به مقام ایلخانی رسید و تا سال ۱۳۲۲ق/۱۹۰۵م که از دنیا رفت، در آن مقام باقی ماند.
منبع:
موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران . . . . . ♥ .♥………………………..♥….♥ ♥……………………..♥………..♥ .♥………………….♥………… ….♥ ..♥……………….♥………………♥ …♥........…...…...................♥ ....♥ …..LIKEE………......♥ ……..♥……LIKEEE.....……♥ ………..♥...LIKEEE……♥ ……..……..♥ ..........♥ .....................♥ .#اولاد_جعفرقلی_خان_دورکی #ایلخانی#حاجی_ایلخانی #ایلبیگی #زراسوند#گلوگرد #سیبک #علاسوند #خدرسرخ#توشمال #تیره_احمدخسروی #خدری#باپیر #شهو #ایهاوند #ایمری#تیره_یتیم #تیره_پیوندی #بختیاری#سیف_الدین_وند #هیهاوند #گرگه #کلار#تیره_میر #تیره_زنبور #دورکی#فرزندان_چغاخور #الاسوند#مشروطه_خواهان

ازراست 👇
عموی عزیزم آ ابراهیم میرکریمی فرزندکلانترآمیرگنجعلی وپدردکترپژمان میرکریمی ازتیره میرزراسوندوجناب احمدرضاخان بختیار. . . . . ♥ .♥………………………..♥….♥ ♥……………………..♥………..♥ .♥………………….♥………… ….♥ ..♥……………….♥………………♥ …♥........…...…...................♥ ....♥ …..LIKEE………......♥ ……..♥……LIKEEE.....……♥ ………..♥...LIKEEE……♥ ……..……..♥ ..........♥ .....................♥ .#اولاد_جعفرقلی_خان_دورکی #ایلخانی#حاجی_ایلخانی #ایلبیگی #زراسوند#گلوگرد #سیبک #علاسوند #خدرسرخ#توشمال #تیره_احمدخسروی #خدری#باپیر #شهو #ایهاوند #ایمری#تیره_یتیم #تیره_پیوندی #بختیاری#سیف_الدین_وند #هیهاوند #گرگه #کلار#تیره_میر #تیره_زنبور #دورکی#فرزندان_چغاخور #الاسوند#مشروطه_خواهان

اسماعیل خان حافظی زراسوند فرزند کربلایی آمحمد رفیع و نوه آخونکار از تیره خوشنام توشمال و طایفه سردیار زراسوندودورکی باب میباشد، اسماعیل خان داماد لطفعلی خان امیرمفخم بختیار بود و دخترش بی بی اختر همسر مجید خان سردارمعظم بختیار بود. بیشتر ایشان را بانام (اسماعیل خان زروس )میشناختند، سردار دلاور مشروطیت؛؛؛ شکست سالارالدوله و ارشد الدوله در نبرد از دلاوران انقلاب مشروطه و از فاتحین تهران ، کردستان و کرمانشاه بود و یکی از فرماندهان جنگ سفید دشت و از هم پیمانان شیرعلیمردان خان بود. اسماعیل خان در تاریخ 1329/12/27 فوت کردند و در شهر گهرو بخاک سپرده شدند. . . . . ♥ .♥………………………..♥….♥ ♥……………………..♥………..♥ .♥………………….♥………… ….♥ ..♥……………….♥………………♥ …♥........…...…...................♥ ....♥ …..LIKEE………......♥ ……..♥……LIKEEE.....……♥ ………..♥...LIKEEE……♥ ……..……..♥ ..........♥ .....................♥ .#اولاد_جعفرقلی_خان_دورکی #ایلخانی#حاجی_ایلخانی #ایلبیگی #زراسوند#گلوگرد #سیبک #زوردگون#علاسوند #خدرسرخ#توشمال #تیره_احمدخسروی #خدری#باپیر #شهو #ایهاوند #ایمری#تیره_یتیم #تیره_پیوندی #بختیاری#سیف_الدین_وند #هیهاوند #گرگه #کلار#تیره_میر #تیره_زنبور #دورکی#فرزندان_چغاخور #الاسوند#مشروطه_خواهان

به بهانه آزار دراویش توسط حکومت اسلامی بهانه ای شد تا یادی کنیم از یکی از سرشناس ترین #دراویش ایران
مرحوم محمد کریم خان کوچکتربن فرزند رضاقلی خان ایلبیگی ،زندگی وی بی انداز ودرعین حال مورد اعجاب است که دراواخر عمریکی از مشایخ سلسله نعمت الهی شد وارسته ی که چهاردهمین فرزند رضاقلی خان #ایلبیگی بختیاری بود که درسال هزاردویست و هفتادو چهار خورشیدی در چغاخور محل ییلاقی مرکزحکمرانی پدرش قدم به عرصه وجود نهاد،پدرش رضاقلی خان ایلبیگی درسال هزاروسیصدوبیست ودو هجری قمری درگذشت وازآن پس نیز در گندمان زیر سایه و حمایت برادربزرگترخود یعنی امان اله خان سردارحشمت قرارگرفت گذشته از فنون سواری و تیراندازی که لازمه‌ی جوانان آن عهدوزمان بود سواد فارسی و عربی راهم در مکتب محل و مخصوصا درنزد شخصی بنام ملاخداداد گندمانی مکتب‌دار آنجایادگرفت و بالاخره درسال سی و هشت ه‍ ق. در بیست‌وپنج سالگی بنابه پیشنهاد و صلاح دید برادران بزرگتر با دختری از طایفه #بابادی عکاشه ازدواج نموده وارسته دارای قدی متوسط چهارشانه بود ولی درعین حال جوانی زیبا و خوش اندام به نظر میرسید علاقه‌ی مخصوصا ب لباس و تزئینات مردانه داشت ازاین جهت درمیان خانواده و بستگان اولاد جعفرقلی خان دورکی ممتاز و شاخص بود دقت کامل وعلاقه فوق العاده به لباس و نظافت اورا زبانزد و انگشت نمای اطرافیان قراردارد بوی عطرش مشام جان را نوازش میداد وسیمای دلپسندش دیده‌ی نظارگان را مسحور میکرد این زیبایی و خودآزمایی موجب شده بودکه عُجب خودپسندی خاص دراو ایجادشود.خودرا بهترین جوان و براندازترین مردان معاصرخود به حساب می آورد.کم کم این عُجب و خودپسندی به عیاشی و خوشگذرانی تؤام شد ودیری نگذشت ک از عیاش‌ترین جوانان و هوس بازترین افراد خانواده به شمار می‌آمد‌.هوس بازی و عیاشی او را به اصفهان و تهران معروف است روزی نبود که با دلبران سیمین بر به شام نرساند شامگاهی نبود که با لٌعبتان شیرین کار به روز نیاورد شب تا صبح به بُتان مهوش و روز تا شام به می گساری وطرب مشغول بود این وضع سالها ادامه داشت ولی کم کم چون مِی زده ای که نسیم سحرگاهی اورا به هوش خود آورد بخود آمد واز سی پنج سالگی تغیراتی در حال او رخ داد و رفته رفته عوض شد تااینکه در سال چهل ونه هجری قمری که سفری به تهران نمود نهایتا حال در او پیدا شد تا به جایی که در تهران و همه لذت آن زیر پاگذاشت و به اصفهان بازگشت ادامه در زیر👇👇👇

نصرالله خان ظفر ، فرزند حاج خسروخان سردار ظفر و بی بی بگم جان،
بی بی بگم جان دو پسر بنامهای امیرحسین خان و نصرالله خان و دو خواهر بنامهای بی بی خدیجه و بی بی هاجر داشت. این عکس در سن بیست سالگی در قلعه سردارظفر در باباحیدر گرفته شده است.

روحش شاد و یادش ماندگار باد🌹🌹🌹 #ایلخانی #حاج_ایلخانی #ایلبیگی #فتح_تهران #فتح_قندهار #فتح_اصفهان #مشروطه #مشروطیت #لرستانات #اتحاد_لر #لر #بختیاری #قوم_لر #لرتبار #ایل_بختیاری #لربختیاری #لر_بختیاری #بختیاریها #سردار_ظفر #صارم_الملک #سردار_بهادر #سالار_ظفر #سالار_مسعود #خسروخان_سردارظفر

Most Popular Instagram Hashtags