#اينجا_مركز_كيسه_سوزي_است

638 posts

TOP POSTS

دوستان تو دايركت و تو كامنت ها اصرار داشتن كه ما روز دختر رو به فرناز تبريك بگيم ولي بايد بگم كه دوستان فرناز خانم ديگه دختر نيست و زن يا دوست دختر كاناوارو هستن ايشون(شك دارم رسميش كرده باشن) و ما هم با زن مردم شوخي نداريم يهو مياد پيجمون ميبنده حالمون گرفته ميشه😐😐
.
.
.
فقط ميتونم براشون ارزو كنم كه عشقشون پايدار باشه فقط همين😂😂😂🤣😅😅😉
.
.
فقط همين مونده بود با زيد كاناوارو شوخي كنيم😶😂😂🤣😅
__________________________
لطفا فالو كنيد و پستاي قبلي رو هم ببينيد لايك فراموش نشه فالو لطفا⬇️⬇️⬇️⬇️
@ki3.burner@ki3.burner
@ki3.burner
_____________________________
#كيسه_سوزون #اينجا_مركز_كيسه_سوزي_است #كيسه #كيسه_كش #كيسه_كشا_بيايد_تو_بسوزيد #كيسه_كش #ارتش_سرخ #پرسپوليس #پرسپوليس_فن #پرسپوليس_تهران #پرسپولیسی #پرسپوليس_سرور_استقلاله #استقلال #استقلال_تهران #تاج #تاجي #كاجي #دوچرخه_سواران #ستاره_واقعی #ستاره_جعلي
#سوراختور #تراكتور #تراكتور_سازي #تيراختور #ki3_burner #كيسه_برنر

امروز تولد يكي از با تعصب ترين فوتباليست هاي تاريخ كه مرز هاي تعصب رو جابجا كرد؛و اصلا توتي هستش برا خودش😱😏😂😂😂🤣🤣😅
.
.
زارت روزت مبارك گوزبه پوگبا(😂) كاشكي تو اين دوره زمونه همه مثل تو تعصبي بودند كاشكي😂😂🤣
.
.
با تعصب مثل گوزبه پوگبا😐😐😂🤣
__________________________
لطفا فالو كنيد و پستاي قبلي رو هم ببينيد لايك فراموش نشه فالو لطفا⬇️⬇️⬇️⬇️
@ki3.burner@ki3.burner
@ki3.burner
_____________________________
#كيسه_سوزون #اينجا_مركز_كيسه_سوزي_است #كيسه #كيسه_كش #كيسه_كشا_بيايد_تو_بسوزيد #كيسه_كش #ارتش_سرخ #پرسپوليس #پرسپوليس_فن #پرسپوليس_تهران #پرسپولیسی #پرسپوليس_سرور_استقلاله #استقلال #استقلال_تهران #تاج #تاجي #كاجي #دوچرخه_سواران #ستاره_واقعی #ستاره_جعلي
#سوراختور #تراكتور #تراكتور_سازي #تيراختور #ki3_burner #كيسه_برنر #روزبه_چشمی #گوزبه

دقيقا شكايت كاوه از استقلال به خاطر ١٦٠ميليون بعد از اون همه پولي كه گرفته مثل پاره كردن راني به خاطر قطعه آخرشه😂😂🤣🤣
.
.
.
نامرد جرشون دادي كه😂😂😂😂
.
@ki3_sozi ❤️❤️❤️❤️
__________________________
لطفا فالو كنيد و پستاي قبلي رو هم ببينيد لايك فراموش نشه فالو لطفا⬇️⬇️⬇️⬇️
@ki3.burner@ki3.burner
@ki3.burner
_____________________________
#كيسه_سوزون #اينجا_مركز_كيسه_سوزي_است #كيسه #كيسه_كش #كيسه_كشا_بيايد_تو_بسوزيد #كيسه_كش #ارتش_سرخ #پرسپوليس #پرسپوليس_فن #پرسپوليس_تهران #پرسپولیسی #پرسپوليس_سرور_استقلاله #استقلال #استقلال_تهران #تاج #تاجي #كاجي #دوچرخه_سواران #ستاره_واقعی #ستاره_جعلي
#سوراختور #تراكتور #تراكتور_سازي #تيراختور #ki3_burner #كيسه_برنر

پرچم پرسپوليس تو همه جا بالاست❤️❤️❤️❤️
.
.
پرچم كيسه هم تو خونه عمر اينا😂🤣😂😂
.
.
روزت هم مبارك دختر پرسپوليسي ❤️❤️❤️❤️ @farniafaraz ايشون دوست پرسپوليسيمون هستن از آمريكا❤️❤️❤️❤️
__________________________
لطفا فالو كنيد و پستاي قبلي رو هم ببينيد لايك فراموش نشه فالو لطفا⬇️⬇️⬇️⬇️
@ki3.burner@ki3.burner
@ki3.burner
_____________________________
#كيسه_سوزون #اينجا_مركز_كيسه_سوزي_است #كيسه #كيسه_كش #كيسه_كشا_بيايد_تو_بسوزيد #كيسه_كش #ارتش_سرخ #پرسپوليس #پرسپوليس_فن #پرسپوليس_تهران #پرسپولیسی #پرسپوليس_سرور_استقلاله #استقلال #استقلال_تهران #تاج #تاجي #كاجي #دوچرخه_سواران #ستاره_واقعی #ستاره_جعلي
#سوراختور #تراكتور #تراكتور_سازي #تيراختور #ki3_burner #كيسه_برنر

عمو بلال چي ميگه😂😂🤣😅
.
.
واقعا اينهمه پول گرفتي حالا به خاطر دويست تومن داري خودتون پاره ميكني😏😏😂😂🤣😅 .
.
عمو بلال گاوه گاو نميفهمه كه تو خرص نخور😂😂🤣😅 @jalalkhan74s
__________________________
لطفا فالو كنيد و پستاي قبلي رو هم ببينيد لايك فراموش نشه فالو لطفا⬇️⬇️⬇️⬇️
@ki3.burner@ki3.burner
@ki3.burner
_____________________________
#كيسه_سوزون #اينجا_مركز_كيسه_سوزي_است #كيسه #كيسه_كش #كيسه_كشا_بيايد_تو_بسوزيد #كيسه_كش #ارتش_سرخ #پرسپوليس #پرسپوليس_فن #پرسپوليس_تهران #پرسپولیسی #پرسپوليس_سرور_استقلاله #استقلال #استقلال_تهران #تاج #تاجي #كاجي #دوچرخه_سواران #ستاره_واقعی #ستاره_جعلي
#سوراختور #تراكتور #تراكتور_سازي #تيراختور #ki3_burner #كيسه_برنر

فقط بايد كور باشي كه بازي خوب مهندس رو نبيني و همچنين كر باشي كه حرف از بازي خوبش رو نشنوي😞😞😞😞
.
.
سلامتي بازيكني كه وقتي بهش گفتن چرا تيم ملي دعوت نميشه گفت:تيم ملي من پرسپوليسه❤️❤️❤️❤️
.
.
به عشقش كامنت ٧٧ يا مهندس مسلمان اجباري❤️❤️❤️❤️
__________________________
لطفا فالو كنيد و پستاي قبلي رو هم ببينيد لايك فراموش نشه فالو لطفا⬇️⬇️⬇️⬇️
@ki3.burner@ki3.burner
@ki3.burner
_____________________________
#كيسه_سوزون #اينجا_مركز_كيسه_سوزي_است #كيسه #كيسه_كش #كيسه_كشا_بيايد_تو_بسوزيد #كيسه_كش #ارتش_سرخ #پرسپوليس #پرسپوليس_فن #پرسپوليس_تهران #پرسپولیسی #پرسپوليس_سرور_استقلاله #استقلال #استقلال_تهران #تاج #تاجي #كاجي #دوچرخه_سواران #ستاره_واقعی #ستاره_جعلي
#سوراختور #تراكتور #تراكتور_سازي #تيراختور #ki3_burner #كيسه_برنر

دوستان اين شيشعليه ما ميشناسيمش و از اين رفتاراش زياد ديدم ولي در حالت عادي واقعا اين رفتار ها تعمل برانگيزه😐😐😐
.
.
.
چرا اينطوريه😐😶😶😏
__________________________
لطفا فالو كنيد و پستاي قبلي رو هم ببينيد لايك فراموش نشه فالو لطفا⬇️⬇️⬇️⬇️
@ki3.burner@ki3.burner
@ki3.burner
_____________________________
#كيسه_سوزون #اينجا_مركز_كيسه_سوزي_است #كيسه #كيسه_كش #كيسه_كشا_بيايد_تو_بسوزيد #كيسه_كش #ارتش_سرخ #پرسپوليس #پرسپوليس_فن #پرسپوليس_تهران #پرسپولیسی #پرسپوليس_سرور_استقلاله #استقلال #استقلال_تهران #تاج #تاجي #كاجي #دوچرخه_سواران #ستاره_واقعی #ستاره_جعلي
#سوراختور #تراكتور #تراكتور_سازي #تيراختور #ki3_burner #كيسه_برنر

شيشعلي جهاني شد😱😱😂😂🤣🤣😂
.
.
.
.
هميشه يكي هست كه عكس رو خراب ميكنه😏😏😐😂😂😅
__________________________
لطفا فالو كنيد و پستاي قبلي رو هم ببينيد لايك فراموش نشه فالو لطفا⬇️⬇️⬇️⬇️
@ki3.burner@ki3.burner
@ki3.burner
_____________________________
#كيسه_سوزون #اينجا_مركز_كيسه_سوزي_است #كيسه #كيسه_كش #كيسه_كشا_بيايد_تو_بسوزيد #كيسه_كش #ارتش_سرخ #پرسپوليس #پرسپوليس_فن #پرسپوليس_تهران #پرسپولیسی #پرسپوليس_سرور_استقلاله #استقلال #استقلال_تهران #تاج #تاجي #كاجي #دوچرخه_سواران #ستاره_واقعی #ستاره_جعلي
#سوراختور #تراكتور #تراكتور_سازي #تيراختور #ki3_burner #كيسه_برنر

MOST RECENT

دقيقا شكايت كاوه از استقلال به خاطر ١٦٠ميليون بعد از اون همه پولي كه گرفته مثل پاره كردن راني به خاطر قطعه آخرشه😂😂🤣🤣
.
.
.
نامرد جرشون دادي كه😂😂😂😂
.
@ki3_sozi ❤️❤️❤️❤️
__________________________
لطفا فالو كنيد و پستاي قبلي رو هم ببينيد لايك فراموش نشه فالو لطفا⬇️⬇️⬇️⬇️
@ki3.burner@ki3.burner
@ki3.burner
_____________________________
#كيسه_سوزون #اينجا_مركز_كيسه_سوزي_است #كيسه #كيسه_كش #كيسه_كشا_بيايد_تو_بسوزيد #كيسه_كش #ارتش_سرخ #پرسپوليس #پرسپوليس_فن #پرسپوليس_تهران #پرسپولیسی #پرسپوليس_سرور_استقلاله #استقلال #استقلال_تهران #تاج #تاجي #كاجي #دوچرخه_سواران #ستاره_واقعی #ستاره_جعلي
#سوراختور #تراكتور #تراكتور_سازي #تيراختور #ki3_burner #كيسه_برنر

بازم اينا ميخوان تجمع ١٧ نفره كنن😂😂🤣🤣
.
.
بخواب باو گوزو بازم ينجتونو قطع كردن رم كرديد وحشيا😏😏
.
.
آلِ وحشي😐🙁😏🙁
__________________________
لطفا فالو كنيد و پستاي قبلي رو هم ببينيد لايك فراموش نشه فالو لطفا⬇️⬇️⬇️⬇️
@ki3.burner@ki3.burner
@ki3.burner
_____________________________
#كيسه_سوزون #اينجا_مركز_كيسه_سوزي_است #كيسه #كيسه_كش #كيسه_كشا_بيايد_تو_بسوزيد #كيسه_كش #ارتش_سرخ #پرسپوليس #پرسپوليس_فن #پرسپوليس_تهران #پرسپولیسی #پرسپوليس_سرور_استقلاله #استقلال #استقلال_تهران #تاج #تاجي #كاجي #دوچرخه_سواران #ستاره_واقعی #ستاره_جعلي
#سوراختور #تراكتور #تراكتور_سازي #تيراختور #ki3_burner #كيسه_برنر

اگر ديدي جواني بر تيري تكيه كرده بدان عاشق شده 😉😂😂🤣😅😅😅
.
.
.
.
عاشقانه هاي شيشعلي؛فصل عمر؛صفحه ٦ 😂😂🤣😅
__________________________
لطفا فالو كنيد و پستاي قبلي رو هم ببينيد لايك فراموش نشه فالو لطفا⬇️⬇️⬇️⬇️
@ki3.burner@ki3.burner
@ki3.burner
_____________________________
#كيسه_سوزون #اينجا_مركز_كيسه_سوزي_است #كيسه #كيسه_كش #كيسه_كشا_بيايد_تو_بسوزيد #كيسه_كش #ارتش_سرخ #پرسپوليس #پرسپوليس_فن #پرسپوليس_تهران #پرسپولیسی #پرسپوليس_سرور_استقلاله #استقلال #استقلال_تهران #تاج #تاجي #كاجي #دوچرخه_سواران #ستاره_واقعی #ستاره_جعلي
#سوراختور #تراكتور #تراكتور_سازي #تيراختور #ki3_burner #كيسه_برنر

دوستان تو دايركت و تو كامنت ها اصرار داشتن كه ما روز دختر رو به فرناز تبريك بگيم ولي بايد بگم كه دوستان فرناز خانم ديگه دختر نيست و زن يا دوست دختر كاناوارو هستن ايشون(شك دارم رسميش كرده باشن) و ما هم با زن مردم شوخي نداريم يهو مياد پيجمون ميبنده حالمون گرفته ميشه😐😐
.
.
.
فقط ميتونم براشون ارزو كنم كه عشقشون پايدار باشه فقط همين😂😂😂🤣😅😅😉
.
.
فقط همين مونده بود با زيد كاناوارو شوخي كنيم😶😂😂🤣😅
__________________________
لطفا فالو كنيد و پستاي قبلي رو هم ببينيد لايك فراموش نشه فالو لطفا⬇️⬇️⬇️⬇️
@ki3.burner@ki3.burner
@ki3.burner
_____________________________
#كيسه_سوزون #اينجا_مركز_كيسه_سوزي_است #كيسه #كيسه_كش #كيسه_كشا_بيايد_تو_بسوزيد #كيسه_كش #ارتش_سرخ #پرسپوليس #پرسپوليس_فن #پرسپوليس_تهران #پرسپولیسی #پرسپوليس_سرور_استقلاله #استقلال #استقلال_تهران #تاج #تاجي #كاجي #دوچرخه_سواران #ستاره_واقعی #ستاره_جعلي
#سوراختور #تراكتور #تراكتور_سازي #تيراختور #ki3_burner #كيسه_برنر

عمو بلال چي ميگه😂😂🤣😅
.
.
واقعا اينهمه پول گرفتي حالا به خاطر دويست تومن داري خودتون پاره ميكني😏😏😂😂🤣😅 .
.
عمو بلال گاوه گاو نميفهمه كه تو خرص نخور😂😂🤣😅 @jalalkhan74s
__________________________
لطفا فالو كنيد و پستاي قبلي رو هم ببينيد لايك فراموش نشه فالو لطفا⬇️⬇️⬇️⬇️
@ki3.burner@ki3.burner
@ki3.burner
_____________________________
#كيسه_سوزون #اينجا_مركز_كيسه_سوزي_است #كيسه #كيسه_كش #كيسه_كشا_بيايد_تو_بسوزيد #كيسه_كش #ارتش_سرخ #پرسپوليس #پرسپوليس_فن #پرسپوليس_تهران #پرسپولیسی #پرسپوليس_سرور_استقلاله #استقلال #استقلال_تهران #تاج #تاجي #كاجي #دوچرخه_سواران #ستاره_واقعی #ستاره_جعلي
#سوراختور #تراكتور #تراكتور_سازي #تيراختور #ki3_burner #كيسه_برنر

پرچم پرسپوليس تو همه جا بالاست❤️❤️❤️❤️
.
.
پرچم كيسه هم تو خونه عمر اينا😂🤣😂😂
.
.
روزت هم مبارك دختر پرسپوليسي ❤️❤️❤️❤️ @farniafaraz ايشون دوست پرسپوليسيمون هستن از آمريكا❤️❤️❤️❤️
__________________________
لطفا فالو كنيد و پستاي قبلي رو هم ببينيد لايك فراموش نشه فالو لطفا⬇️⬇️⬇️⬇️
@ki3.burner@ki3.burner
@ki3.burner
_____________________________
#كيسه_سوزون #اينجا_مركز_كيسه_سوزي_است #كيسه #كيسه_كش #كيسه_كشا_بيايد_تو_بسوزيد #كيسه_كش #ارتش_سرخ #پرسپوليس #پرسپوليس_فن #پرسپوليس_تهران #پرسپولیسی #پرسپوليس_سرور_استقلاله #استقلال #استقلال_تهران #تاج #تاجي #كاجي #دوچرخه_سواران #ستاره_واقعی #ستاره_جعلي
#سوراختور #تراكتور #تراكتور_سازي #تيراختور #ki3_burner #كيسه_برنر

😂😂😂🤣😅
.
.
هه همون داداشيا دوشيدنت؛لباس كندن و تورو پوشيدنت
.
.
گفتم تو خراب ميشي اونو آباد ميكني ؛تو كه عروس نميشي اونو دوماد ميكني😂😂😂🤣😅💦🤣🤣
__________________________
لطفا فالو كنيد و پستاي قبلي رو هم ببينيد لايك فراموش نشه فالو لطفا⬇️⬇️⬇️⬇️
@ki3.burner@ki3.burner
@ki3.burner
_____________________________
#كيسه_سوزون #اينجا_مركز_كيسه_سوزي_است #كيسه #كيسه_كش #كيسه_كشا_بيايد_تو_بسوزيد #كيسه_كش #ارتش_سرخ #پرسپوليس #پرسپوليس_فن #پرسپوليس_تهران #پرسپولیسی #پرسپوليس_سرور_استقلاله #استقلال #استقلال_تهران #تاج #تاجي #كاجي #دوچرخه_سواران #ستاره_واقعی #ستاره_جعلي
#سوراختور #تراكتور #تراكتور_سازي #تيراختور #ki3_burner #كيسه_برنر

امروز تولد يكي از با تعصب ترين فوتباليست هاي تاريخ كه مرز هاي تعصب رو جابجا كرد؛و اصلا توتي هستش برا خودش😱😏😂😂😂🤣🤣😅
.
.
زارت روزت مبارك گوزبه پوگبا(😂) كاشكي تو اين دوره زمونه همه مثل تو تعصبي بودند كاشكي😂😂🤣
.
.
با تعصب مثل گوزبه پوگبا😐😐😂🤣
__________________________
لطفا فالو كنيد و پستاي قبلي رو هم ببينيد لايك فراموش نشه فالو لطفا⬇️⬇️⬇️⬇️
@ki3.burner@ki3.burner
@ki3.burner
_____________________________
#كيسه_سوزون #اينجا_مركز_كيسه_سوزي_است #كيسه #كيسه_كش #كيسه_كشا_بيايد_تو_بسوزيد #كيسه_كش #ارتش_سرخ #پرسپوليس #پرسپوليس_فن #پرسپوليس_تهران #پرسپولیسی #پرسپوليس_سرور_استقلاله #استقلال #استقلال_تهران #تاج #تاجي #كاجي #دوچرخه_سواران #ستاره_واقعی #ستاره_جعلي
#سوراختور #تراكتور #تراكتور_سازي #تيراختور #ki3_burner #كيسه_برنر #روزبه_چشمی #گوزبه

شيشعلي جهاني شد😱😱😂😂🤣🤣😂
.
.
.
.
هميشه يكي هست كه عكس رو خراب ميكنه😏😏😐😂😂😅
__________________________
لطفا فالو كنيد و پستاي قبلي رو هم ببينيد لايك فراموش نشه فالو لطفا⬇️⬇️⬇️⬇️
@ki3.burner@ki3.burner
@ki3.burner
_____________________________
#كيسه_سوزون #اينجا_مركز_كيسه_سوزي_است #كيسه #كيسه_كش #كيسه_كشا_بيايد_تو_بسوزيد #كيسه_كش #ارتش_سرخ #پرسپوليس #پرسپوليس_فن #پرسپوليس_تهران #پرسپولیسی #پرسپوليس_سرور_استقلاله #استقلال #استقلال_تهران #تاج #تاجي #كاجي #دوچرخه_سواران #ستاره_واقعی #ستاره_جعلي
#سوراختور #تراكتور #تراكتور_سازي #تيراختور #ki3_burner #كيسه_برنر

بیایید همین اول صبح دعا بکنیم
خدایا ما را از شر تحقیقات داشعلی دور بفرما

اخه رو هر چیزی تحقیق کنه اون داغون میشه نمونش تحقیق روی دفاع یوونتوس😂
__________________________
لطفا فالو كنيد و پستاي قبلي رو هم ببينيد لايك فراموش نشه فالو لطفا⬇️⬇️⬇️⬇️
@ahmadreza.red
@ahmadreza.red

_____________________________
#كيسه_سوزون #اينجا_مركز_كيسه_سوزي_است #كيسه #كيسه_كش #كيسه_كشا_بيايد_تو_بسوزيد #كيسه_كش #ارتش_سرخ #پرسپوليس #پرسپوليس_فن #پرسپوليس_تهران #پرسپولیسی #پرسپوليس_سرور_استقلاله #استقلال  #استقلال_تهران #تاج #تاجي #كاجي #دوچرخه_سواران #ستاره_واقعی #ستاره_جعلي
#سوراختور #تراكتور #تراكتور_سازي #تيراختور

امروز روز دختر من هم اين روز رو به تمام دختران پرسپوليسي تبريك ميگم❤️❤️❤️❤️❤️❤️
.
.
دختراي پرسپوليسي رو تگ كنيد همگي❤️❤️❤️❤️
.
.
به اميد اينكه روزي انقدر فرهنگ سازي بشه كه پسر و دختر همه با هم پرسپوليس بزرگ رو از رو سكوها ببينيم؛دختر هاي پرسپوليسي با تعصبه؛غيرتيه و................
.
.
اصلا روايت داريم دختري كه پرسپوليسيه دختر نيست كه عشقه❤️❤️❤️❤️❤️❤️
.
.
پسرا تبريك بگيد ببينم؛زود تند سريع به اين دختراي عشقپوليسي تبريك بگيد❤️❤️❤️❤️❤️❤️😉
.
.
@perspolis.fcp
@arvik_75
@negin.perspolisi6
@tarane.perspolisi
@persepolis.queen
@perspolis_nc
@sarina__red
__________________________
لطفا فالو كنيد و پستاي قبلي رو هم ببينيد لايك فراموش نشه فالو لطفا⬇️⬇️⬇️⬇️
@ki3.burner@ki3.burner
@ki3.burner
_____________________________
#كيسه_سوزون #اينجا_مركز_كيسه_سوزي_است #كيسه #كيسه_كش #كيسه_كشا_بيايد_تو_بسوزيد #كيسه_كش #ارتش_سرخ #پرسپوليس #پرسپوليس_فن #پرسپوليس_تهران #پرسپولیسی #پرسپوليس_سرور_استقلاله #استقلال #استقلال_تهران #تاج #تاجي #كاجي #دوچرخه_سواران #ستاره_واقعی #ستاره_جعلي
#سوراختور #تراكتور #تراكتور_سازي #تيراختور #ki3_burner #كيسه_برنر

يعني كي رو داره ميگه؟؟🤔🤔🤔
.
.
تا آخر ببينيد ببينم كي رو ميگه 😂😂😂😂
.
.
بچم مريضه😂😂🤣
__________________________
لطفا فالو كنيد و پستاي قبلي رو هم ببينيد لايك فراموش نشه فالو لطفا⬇️⬇️⬇️⬇️
@ki3.burner@ki3.burner
@ki3.burner
_____________________________
#كيسه_سوزون #اينجا_مركز_كيسه_سوزي_است #كيسه #كيسه_كش #كيسه_كشا_بيايد_تو_بسوزيد #كيسه_كش #ارتش_سرخ #پرسپوليس #پرسپوليس_فن #پرسپوليس_تهران #پرسپولیسی #پرسپوليس_سرور_استقلاله #استقلال #استقلال_تهران #تاج #تاجي #كاجي #دوچرخه_سواران #ستاره_واقعی #ستاره_جعلي
#سوراختور #تراكتور #تراكتور_سازي #تيراختور #ki3_burner #كيسه_برنر

دوستان فكر كنم اين پيج رو بشناسيد
.
.
اين پيج مريم خانوم پرسپوليسي هست يا همون @perspolis.quenn كه 200k فالور داره اين پيج توسط يك فرد هك شده؛ما از شما خواهشمنديم كه بريد به اين پيج و بگيد كه اكانت رو پس بده اگر پس داده كه هيچي ولي اگر نداد مجبوريم با بقيه پيج هاي پرسپوليسي پيج رو براي بلاك و ريپورت بگذاريم كه بيشتر از اين از اين پيج سواستفاده نشه ⬇️⬇️⬇️⬇️
.
@perspolis.queen
@perspolis.queen
@perspolis.queen
@perspolis.queen .
.
از وقت گذاشتنتون ممنونيم❤️❤️❤️❤️
.
.
اين هم پيج خود مريم خانوم هستش كه الان توش فعاليت دارن @persepolis.queen
__________________________
لطفا فالو كنيد و پستاي قبلي رو هم ببينيد لايك فراموش نشه فالو لطفا⬇️⬇️⬇️⬇️
@ki3.burner@ki3.burner
@ki3.burner
_____________________________
#كيسه_سوزون #اينجا_مركز_كيسه_سوزي_است #كيسه #كيسه_كش #كيسه_كشا_بيايد_تو_بسوزيد #كيسه_كش #ارتش_سرخ #پرسپوليس #پرسپوليس_فن #پرسپوليس_تهران #پرسپولیسی #پرسپوليس_سرور_استقلاله #استقلال #استقلال_تهران #تاج #تاجي #كاجي #دوچرخه_سواران #ستاره_واقعی #ستاره_جعلي
#سوراختور #تراكتور #تراكتور_سازي #تيراختور #ki3_burner #كيسه_برنر

گفتي ماشاالله؟؟؟؟
.
.
عجب تيمي داريم امسال فقط خدا كنه كه اين حواشي دست از سر تيممون برداره به اينا خدا اين تيم لياقتش قهرماني آسياست و اگه مشكلي نداشته باشه حتما بهش ميرسه؛حالا ببين كي گفتم😉❤️❤️❤️❤️
.
.
شبتون خوش قرمزا
__________________________
لطفا فالو كنيد و پستاي قبلي رو هم ببينيد لايك فراموش نشه فالو لطفا⬇️⬇️⬇️⬇️
@ki3.burner@ki3.burner
@ki3.burner
_____________________________
#كيسه_سوزون #اينجا_مركز_كيسه_سوزي_است #كيسه #كيسه_كش #كيسه_كشا_بيايد_تو_بسوزيد #كيسه_كش #ارتش_سرخ #پرسپوليس #پرسپوليس_فن #پرسپوليس_تهران #پرسپولیسی #پرسپوليس_سرور_استقلاله #استقلال #استقلال_تهران #تاج #تاجي #كاجي #دوچرخه_سواران #ستاره_واقعی #ستاره_جعلي
#سوراختور #تراكتور #تراكتور_سازي #تيراختور #ki3_burner #كيسه_برنر #شب_خوش #شب_بخیر #gn #goodnight

Most Popular Instagram Hashtags