#اورنی

MOST RECENT

داستانک هفت
...
صدای آژیرها بلند شد. این اولین بار بود که کسی توانسته بود زنده از زندان مخوف "کاتارازال" فرار کند. تمام نگهبان ها متعجب بودند. سر و صدای زندانی ها که جشن گرفته بودند در میان صدای آژیرها، تنها صدای زنده ی کاتارازال بود.
"مونک" از میان علف ها به اطراف نگاه کرد و به آرامی از پله ها بالا رفت و وارد خانه شد. پسرش "اورنی" را درآغوش گرفت و بوسید. او از اینکه از کاتارازال زنده فرار کرده بود خوشحال بود ولی این خوشحالی یک ساعت بیشتر دوام نیاورد. چون همسرش "نوراک" به او گفت که باید تمام تابستان را درخانه بماند و درغیاب او از اورنی و خانه ی آبا واجدادیشان مثل دسته ی گل مراقبت کند.
...
داستانک از #جواد_شوشتری
..
#داستانک #ادبی #ادبیات #ایران #داستان #متن #مونک #اورنی #نوراک #داستان_های_زیرمیزی

سفارشات پذیرفته میشود شماری تماس یا واتساپ 09037641251 این مدل برا.نمونه گذاشتم سفارش#لباس #کیف#کفش#اورنی#شال#گیره ای مو#چادر#سرویش.بالش.و.تشک.گلابتونی#سفارششون پذیرفته میشود

Most Popular Instagram Hashtags