[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#اهورامزدا

5123 posts

TOP POSTS

دلم گرفت از آسمون، هم از زمين هم از زمون 😢 #اهورا #اهورامزدا #ahoora #ahora #ahoura

نه تنها ایران بلکه دنیا واقعا محتاج ظهور مجدد بزرگمردی چون کورشه بی اغراق و بی تعصب شاهی بود ک جهان هرررگز مانندشو مجدد ندید...
#کوروش_کبیر #اهورامزدا #بختیاری #لرجنوبی#لر_فیلی_لکی_لرستان #بروجرد #خرم_آباد #کوهدشت #لک #بردیا #کمبوجیه #خوزستان_فرزند_ناتنی_ایران_نیست #بردیا_خسروی

نقش رجب . تاجگذاری اردشیر بابکان
🍀اردشیر در این صحنه در حال دریافت حلقه ی پادشاهی از اهورامزدا میباشد که پشت سر شاه فرد مگس پران را میبینیم و پشت سر وی شاپور فرزند اردشیر در حال ادای احترام به سمت پدر میباشد و در سمت چپ پشت سر اهورامزدا نقش دو بانو را داریم که زن اردشیر و دیگری ندیمه اوست 🍀
#نقش_رجب#نقش_برجسته#تاجگذاری#اردشیر_بابکان#اردشیر#شاپور#اهورامزدا#ساسانیان

پ.ن : تصویر بعد بازسازی این نقش برجسته است

صحبتهای مادر اهورا ...
#اهورامزدا #اهورا#آهورا#اخبار#خبر

اگر روزی انتخاب دین برای همه آزاد میشد:
زرتشت را انتخاب میکردم برای اینکه زرتشت کسی بود که فکر ، آزادی و اخلاق را به انسان هدیه داد
پیروی شعار :
#گفتار_نیک
#پندار_نیک
#کردار_نیک
که این سه اصل سرشت آفرینش انسان در روز آفرینش بود که تمام مخلوقات برآن سجده کردند
از یزدان پاک خواهانم که این سه اصل را درون همه ما بیش از پیش پرورش دهد
#اهورامزدا
#زرتشت
#گفتار_نیک
#پندار_نیک
#کردار_نیک
#اخلاق
#آزادی
#هدیه
#دین
#اعتقاد

تو را من سخت دلتنگم... هفت ابان مقبره پادشاه به امید اهورا
.
.
.
.
#هفت_ابان
#کوروش_بزرگ
#پادشاه_ایران
#اهورامزدا

١٣٩٦/٠٧/١٥
چهارسال پيش كه شاگردم شد دلش نميخواست تنهايي سر كلاسم بشينه ،حالا شده يكي از بهترينهاي من ،خواهر كوچيكم و البته خواهر اهورا #اهورا #اهورامزدا #گفتارنیک_پندارنیک_کردارنیک

‍ ‍ خرده اوستا دربردارنده ی نیایش هایی است که می بایست زرتشتیان هر روز بخوانند و آیین های وابسته به آن را بجا بیاورند_ (اجباری نیست)
این گنجینه دربردارنده ی نیایش ها و نماز هایی ست برای گاه های گوناگون از سپیده دم تا شام ، آفرین و درود هایی برای روز های فرخنده و جشن های دینی و گوهرهای آسمانی . افزون بر این نیایش هایی از برای هنگام سدره پوشی ، پیوند زناشویی و مراسم در گذشتگان در آن گنجانده شده است.
می‌توان خرده اوستا را به هشت نیایش تقسیم کرد
۱)فرامون یشت : اشم وهو ، یثا اهو و ینگه هاتام
۲)اوستای کشتی
۳)سروش باژ
۴)هوشبام
۵)نیایش ها : خورشید نیایش ، مهر نیایش ، آب نیایش و آتش نیایش
۶)پنج گاه: هاون گاه ، رپیتون گاه ، ازیرین گاه ، ایویسروثرم گاه ، اشهن گاه
۷)سی روزه: سی روزه کوچک و سی روزه بزرگ
۸)آفرینگان: آفرینگان دهمان ، آفرینگان گاتها ، آفرینگان گهنبار و آفرینگان رپیتوین

بنا بر سنت و باور زرتشتیان بنیادگر خرده اوستا ، آذرباد مهر اسپندان است
این کتاب را آنگونه که در متن های پهلوی آمده است ، آذرباد مهر اسپندان موبدان موبد دوره ی شاپور دوم فراهم کرده است
آذرباد مهر اسپندان در زمان شاپور دوم می زیست.
او موبدان موبد زمان خود بود و از شاپور فرمان داشت تا اوستا را گردآوردی نماید

نسک(کتاب)دینی زرتشت ، تنها گاتهاست و دیگر بخش های اوستا بعد از زرتشت نوشته شدند

#اهورامزدا
#اشوزرتشت
#زرتشتیان
#بهدینان
#ایران_بزرگ
#دین_بهی
#مزدیسنان
#گاتاها_ورجاوند
#آیین_زرتشت
#خرده_اوستا
#آرمان_من_ایران_من
#شاپور_دوم
#موبدان_موبد_آذرباد_مهراسپندان

MOST RECENT

دلم گرفت از آسمون، هم از زمين هم از زمون 😢 #اهورا #اهورامزدا #ahoora #ahora #ahoura

صحبتهای مادر اهورا ...
#اهورامزدا #اهورا#آهورا#اخبار#خبر

تو را من سخت دلتنگم... هفت ابان مقبره پادشاه به امید اهورا
.
.
.
.
#هفت_ابان
#کوروش_بزرگ
#پادشاه_ایران
#اهورامزدا

نه تنها ایران بلکه دنیا واقعا محتاج ظهور مجدد بزرگمردی چون کورشه بی اغراق و بی تعصب شاهی بود ک جهان هرررگز مانندشو مجدد ندید...
#کوروش_کبیر #اهورامزدا #بختیاری #لرجنوبی#لر_فیلی_لکی_لرستان #بروجرد #خرم_آباد #کوهدشت #لک #بردیا #کمبوجیه #خوزستان_فرزند_ناتنی_ایران_نیست #بردیا_خسروی

نقش رجب . تاجگذاری اردشیر بابکان
🍀اردشیر در این صحنه در حال دریافت حلقه ی پادشاهی از اهورامزدا میباشد که پشت سر شاه فرد مگس پران را میبینیم و پشت سر وی شاپور فرزند اردشیر در حال ادای احترام به سمت پدر میباشد و در سمت چپ پشت سر اهورامزدا نقش دو بانو را داریم که زن اردشیر و دیگری ندیمه اوست 🍀
#نقش_رجب#نقش_برجسته#تاجگذاری#اردشیر_بابکان#اردشیر#شاپور#اهورامزدا#ساسانیان

پ.ن : تصویر بعد بازسازی این نقش برجسته است

‍ ‍ خرده اوستا دربردارنده ی نیایش هایی است که می بایست زرتشتیان هر روز بخوانند و آیین های وابسته به آن را بجا بیاورند_ (اجباری نیست)
این گنجینه دربردارنده ی نیایش ها و نماز هایی ست برای گاه های گوناگون از سپیده دم تا شام ، آفرین و درود هایی برای روز های فرخنده و جشن های دینی و گوهرهای آسمانی . افزون بر این نیایش هایی از برای هنگام سدره پوشی ، پیوند زناشویی و مراسم در گذشتگان در آن گنجانده شده است.
می‌توان خرده اوستا را به هشت نیایش تقسیم کرد
۱)فرامون یشت : اشم وهو ، یثا اهو و ینگه هاتام
۲)اوستای کشتی
۳)سروش باژ
۴)هوشبام
۵)نیایش ها : خورشید نیایش ، مهر نیایش ، آب نیایش و آتش نیایش
۶)پنج گاه: هاون گاه ، رپیتون گاه ، ازیرین گاه ، ایویسروثرم گاه ، اشهن گاه
۷)سی روزه: سی روزه کوچک و سی روزه بزرگ
۸)آفرینگان: آفرینگان دهمان ، آفرینگان گاتها ، آفرینگان گهنبار و آفرینگان رپیتوین

بنا بر سنت و باور زرتشتیان بنیادگر خرده اوستا ، آذرباد مهر اسپندان است
این کتاب را آنگونه که در متن های پهلوی آمده است ، آذرباد مهر اسپندان موبدان موبد دوره ی شاپور دوم فراهم کرده است
آذرباد مهر اسپندان در زمان شاپور دوم می زیست.
او موبدان موبد زمان خود بود و از شاپور فرمان داشت تا اوستا را گردآوردی نماید

نسک(کتاب)دینی زرتشت ، تنها گاتهاست و دیگر بخش های اوستا بعد از زرتشت نوشته شدند

#اهورامزدا
#اشوزرتشت
#زرتشتیان
#بهدینان
#ایران_بزرگ
#دین_بهی
#مزدیسنان
#گاتاها_ورجاوند
#آیین_زرتشت
#خرده_اوستا
#آرمان_من_ایران_من
#شاپور_دوم
#موبدان_موبد_آذرباد_مهراسپندان

گات ها ، هات ۲۸ بند ۸

ای هستی بخش ! ای برتر از همه و با بهترین راستی هم اراده ! از تو بهترین بخشش های نیک منشی و درست اندیشی را برای *فرشوشتر نامدار و دیگر یارانم برای همیشه خواستارم.
@iranianrastin
* فرشوشتر یا فراشستر یا فِرَشَه‌اُشتُرَه نام پدر هووی همسر زرتشت و برادر جاماسپ بوده‌است. فرشوستر و برادرش جاماسپ از خاندان هُوَگوَ و هر دو وزیر گشتاسب کیانی بوده‌اند.
🌸
🍂🍃
🍃🌸🍂
🌸🍂🍃🌸
#ایرانیان_راستین #زرتشتیان #ایرانی #ایرانیان #زرتشتیان #زرتشتی #خداوندا #خداوند #خدا #ايزد #یزدان #اهورامزدا #اهورا #مزدا #یکتاپرستی #یکتاپرست #زرتشت #اشوزرتشت #پیامبران #پیامبر #فرشوشتر #هووى #جاماسپ #هوگو #گشتاسب #کيانى #اوستا #گاتها #کتاب_آسمانی

#انسان از #دیدگاه #زرتشت
از دیدگاه زرتشتی انسان دارای چندین بخش میباشد،
که بخشی #گیتایی (مادی)وبخشی #مینوی (معنوی،ذهنی)میباشد.این بخشها چنین اند:
#تن به اوستایی تنوو(tanvu)که شامل همه اندامهای درونی و برونی بدن منهای نیروی زیست میباشد که پس از فرا رسیدن مرگ،زمانی که دیگرپاره های مینوی از انسان جدا شدند،تن بر جای می ماند.
#جان به اوستایی أهو(àhu)و به پهلوی اخو(àkhu)،
نیرویی است که تن را به جنبش و کار وامیدارد.ازاین نیرو در اوستا بنام"آتش زندگی"یاد شده.
#روان یا آگاهی به اوستایی اوروان(urvân)،این بخش مینوی انسان است که از تن و جان جداست که پاسخگوی تمامی #کردارها و #اندیشه و #گفتار میباشد.این بخش خوداز نیروهایی تشکیل شده:
الف_من(mànâ)جایگاه خرد و منطق است،
_وهومن(vahumànâ)آن ذهنی است که گزینش خود را بر مبنای نیکی و سازندگی انجام میدهد.
ب_بئودا به اوستایی بئوذ(baodhâ)نیروی روشنایی وبینش و آگاهی
پ_دئنا(daenâ)که وجدان یا دین انسان و مرکز اخلاق است.
ت_فروهر(fravahàr)دراوستا فروشی(fravashi) نیروی پیش برنده است،فروهر ذره ای از ذرات نور اهورایی است که در هر کدام از مابه امانت گذاشته شده که قوه پیشرفت و ترقی بوده و راهنمای ما به سوی تعالی و کمال میباشد.
ث_سروش در اوستا سرئوشه(sraoshâ)این همان ندای درون یا ندای وجدان یا شنوایی اهورایی میباشد.
#اوستایی #دئنا #فروهر #گاتها #اهورایی #اهورامزدا #سدره_پوشی #چک_چک #آتشکده #عمومی #zoroastrianism #avesta #religion

نقش برجسته تنگ چوگان کازرون

تاج ستانی و دریافت حلقه قدرت بهرام اول از #اهورامزدا . فرد مغلوبی در زیر اسب بهرام حجاری شده است با توجه به کتیبه پشت سر بهرام احتمالا بهرام سوم می باشد.
#kazeroun_old
#kazeroun

Most Popular Instagram Hashtags