#انجمن_دیرینه_شناسی

MOST RECENT

تاییدیه جدیدترین مقاله من
مجله علمی پژوهشی رخساره های رسوبی دانشگاه فردوسی مشهد - قطب چینه شناسی و فسیل شناسی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
#مسیح_افقه #افقه #زمین_شناسی #دیرینه ##انجمن_زمین_شناسی #انجمن_دیرینه_شناسی #دانشگاه_شیراز #دانشگاه_شهید_بهشتی #دانشگاه_آزاد_اسلامی_شیراز #سازمان_زمین_شناسی_و_اکتشافات_معدنی_کشور #رسوب_شناسی #چینه_شناسی_و_فسیل_شناسی

پوستر - مقاله مطالعه ریز رخساره های سازند داریان در یکی از چاه های میدان نفتی یاران جنوبی (جنوب غرب ایران)
Microfacies of Dariyan Formation in South Yaran oil field wells, Southwest Iran
#مسیح_افقه #افقه #انجمن_زمین_شناسی #انجمن_دیرینه_شناسی #سازمان_زمین_شناسی_و_اکتشافات_معدنی_کشور #دانشگاه_آزاد_اسلامی_شیراز #رسوب_شناسی # دانشگاه_شیراز #دانشگاه_شهید_بهشتی
#microfacies #carbonate_rock #zagros #khuzestan #university_of_tulsa #university_of_muenster #university_of_plymouth

یکی از بزرگترین استادان من که افتخار شاگردی ایشان هماره مایه مباهات من بوده. استاد فقید دکتر امیر کلانتری که از بزرگترین میکروپالئنتولوژیست های عرصه بین المللی و رئیس اسبق اداره آزمایشگاه ها و زمین شناسی وزارت نفت
عکس: هفده اسفند هزاروسیصد سیصد و هفتاد و یک (بعد از جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد) دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم زمین
#مسیح_افقه #افقه #زمین_شناسی #چینه_شناسی_و_فسیل_شناسی #دانشگاه_آزاد_اسلامی_شیراز #دانشگاه_شهید_بهشتی #دانشگاه_شیراز #سازمان_زمین_شناسی_و_اکتشافات_معدنی_کشور #دیرینه_شناسی #انجمن_دیرینه_شناسی #انجمن_زمین_شناسی

یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
http://conferencealert.ir/events/11th_paleos
#همایش_انجمن_دیرینه_شناسی
#کنفرانس_الرت
#همایش
#انجمن_دیرینه_شناسی
#طبس

Most Popular Instagram Hashtags