#انتخابات_96_مال_ماست

MOST RECENT

خدایا تو شاهد باش که ما اصلح را شناختیم و اصلح را شناساندیم و تمام تلاش خود را کردیم که خواست خودم مان را بر خواست خودمان ارجح ندانیم ما میان قومی هستیم که در اقلیت اکثریت را فریفتند خدا ما به دنبال شوت قدرت نبوده و نیستیم تلاش کردیم اما در آخر همه چیز را به تو واگذار نمودیم
خدایا من شهادت میدهم که این سه تن تلاش خود را علیه ظلم و ستم انجام داده واز سعی در غلبه بر تزوز این تبار فاسد دست بر نداشته اند اری شاید ما قوم موسی گشته ایم
#خبر_آمد_خبری_در_راه_است
#همه_جای_ایران_سرای_من_است #همه_را_خبر_کنید#انتخابات #رئیسی#سید_علی_خامنه_ای #سید_ابراهیم_رئیسی#حاج_قاسم_سلیمانی
#ریاست_جمهوری#ایران #جوانان#آستان_قدس_رضوی#کاروکرامت #دولت #اصلح #انتخابات_96_مال_ماست #انتخابات96 #ابراهیم_رئیسی #سلام_بر_ابراهیم#اصلح_رئیسی#چهار_سال_بسه
#با_روحانی_نمیشه #مردم_گله_مندند#راه_نجات #تغییر_به_نفع_مردم#مثل_بهشتی #من_به_رئیسی_رای_می_دهم#دولت_شرمساری #من_به_روحانی_رای_نمیدهم#من_به_رئیسی_رای_میدهم

تازه مبارزه شروع شده...
سید دوست داشتنی ما تو کار خودت را انجام دادی به ما آموختی میتوان حسینی در میدان مغلوب شد اما در تاریخ لشگر لشگر انسان به دنبالت بر پا بایستند باشد که جا ماندگان از لشگر عشاق در گروه توابین خون به گزافه ندهند آری تو یگانه سید محرومانی اکنون زمان تربیت زینب ها وسجاد هاست ........ توباید بدانی که اکنون شانه هایت تکیه گاه شانزده ملیون دل محروم از محبت این تبار فاسد است
#خبر_آمد_خبری_در_راه_است
#همه_جای_ایران_سرای_من_است #همه_را_خبر_کنید#انتخابات #رئیسی#سید_علی_خامنه_ای #سید_ابراهیم_رئیسی#حاج_قاسم_سلیمانی
#ریاست_جمهوری#ایران #جوانان#آستان_قدس_رضوی#کاروکرامت #دولت #اصلح #انتخابات_96_مال_ماست #انتخابات96 #ابراهیم_رئیسی #سلام_بر_ابراهیم#اصلح_رئیسی#چهار_سال_بسه
#با_روحانی_نمیشه #مردم_گله_مندند#راه_نجات #تغییر_به_نفع_مردم#مثل_بهشتی #من_به_رئیسی_رای_می_دهم#دولت_شرمساری #من_به_روحانی_رای_نمیدهم#من_به_رئیسی_رای_میدهم

وظیفه حکومت یک کشور به بهشت بردن مردم نیست ، بلکه استفاده صحیح از منابع کشور جهت رفع فقر و ایجاد رفاه برای شهروندانش است.

#دکتر محمد مصدق
#انتخابات_96_مال_ماست

Most Popular Instagram Hashtags