#امیلی_دیکنسون

1839 posts

TOP POSTS

ما هرگز نمی دانيم كه می رويم
آن هنگام كه در حال رفتن هستيم
به شوخی درها را می بنديم
و سرنوشت كه ما را همراهی می كند
پشت سر ما به درها قفل می زند،
و ما ديگر، هرگز نمی توانيم به عقب برگرديم ... #امیلی_دیکنسون

امید چونان پرنده ایست 
که در روح آشیان دارد 
و آواز سر می دهد با نغمه ای بی کلام 
و هرگز خاموشی نمی گزیند 
و شیرین ترین آوایی ست که 
در تندباد حوادث به گوش می رسد 
و توفان باید بسی سهمناک باشد 
تا بتواند این مرغک را 
که بسیار قلب ها را گرمی بخشیده 
از نفس بیندازد 
من آنرا در سردترین سرزمین شنیده ام 
و بر روی غریب ترین دریاها 
با این حال؛ هرگز؛ در اوج تنگدستی 
خرده نانی از من نخواسته است!

#امیلی_دیکنسون
#خرداد_پرامید
#قاصدک

کسی که بهشت را بر زمین نیافته است
آن را در آسمان نیز نخواهد یافت
خانه‌ی خدا نزدیک ماست
و تنها اثاث آن، عشق است.
#امیلی_دیکنسون

ما هرگز نمی دانيم كه می رويم
آن هنگام كه در حال رفتن هستيم
به شوخی درها را می بنديم
و سرنوشت كه ما را همراهی می كند
پشت سر ما به درها قفل می زند،
و ما ديگر، هرگز نمی توانيم به عقب برگرديم ... #امیلی_دیکنسون
#آتوسا_حصارکی

کسی که بهشت را بر زمین نیافته است
آن را در آسمان نیز نخواهد یافت
خانه‌ی خدا نزدیک ماست
و تنها اثاث آن، عشق است.

#امیلی_دیکنسون#پويان_بحق

کسی که بهشت را در زمین نیافته در آسمان نیز نخواهد یافت...
خانه خدا نزدیک ماست و تنها اثاث آن عشق است🍃🍃
#امیلی_دیکنسون #عشق

کسی که بهشت را بر زمین نیافته است
آن را در آسمان نیز نخواهد یافت
خانۀ خدا نزدیک ماست
و تنها اثاث آن، عشق است

#امیلی_دیکنسون

ﻣﺮﺍ ﮐﻢ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ
ﺍﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ !
ﺍﯾﻦ ﻭﺯﻥ ﺁﻭﺍﺯ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ :
ﻋﺸﻘﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﻡ ﻭ ﺷﺪﯾﺪ ﺍﺳﺖ
ﺯﻭﺩ ﻣﯽ ﺳﻮﺯﺩ ﻭ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
ﻣﻦ ﺳﺮﻣﺎﯼ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ
ﻭ ﻧﻪ ﺿﻌﻒ ﯾﺎ ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ ﺍﺕ ﺭﺍ !
ﻋﺸﻘﯽ ﮐﻪ ﺩﯾﺮ ﺑﭙﺎﯾﺪ ، ﺷﺘﺎﺑﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻪ ﯼ ﻋﻤﺮ ، ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺭﺩ .
ﻣﺮﺍ ﮐﻢ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ
ﺍﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ !
ﺍﯾﻦ ﻭﺯﻥ ﺁﻭﺍﺯ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ :
ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺍ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺪﺍﺭﯼ
ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺲ ﺗﻮ ﺻﺎﺩﻗﺎﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﮐﻤﺘﺮ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺑﺪﺍﺭ
ﺗﺎ ﻋﺸﻘﺖ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻧﺮﺳﺪ !
ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﻢ ﻫﻢ ﻗﺎﻧﻌﻢ
ﻭ ﺍﮔﺮ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺍﻧﺪﮎ ، ﺍﻣﺎ ﺻﺎﺩﻗﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﻦ ﺭﺍﺿﯽ ﺍﻡ
ﺩﻭﺳﺘﯽ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭﺗﺮ ، ﺍﺯ ﻫﺮﭼﯿﺰﯼ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺳﺖ .
ﻣﺮﺍ ﮐﻢ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ
ﺍﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎش.. #امیلی_دیکنسون

ما هرگز نمی دانيم كه می رويم
آن هنگام كه در حال رفتن هستيم
به شوخی درها را می بنديم
و سرنوشت كه ما را همراهی می كند
پشت سر ما به درها قفل می زند،
و ما ديگر، هرگز نمی توانيم به عقب برگرديم ...
#امیلی_دیکنسون#رفتن #تمام

MOST RECENT

ما هرگز نمی دانيم كه می رويم
آن هنگام كه در حال رفتن هستيم
به شوخی درها را می بنديم
و سرنوشت كه ما را همراهی می كند
پشت سر ما به درها قفل می زند،
و ما ديگر، هرگز نمی توانيم به عقب برگرديم ... #امیلی_دیکنسون

امید چونان پرنده‌ایست
که در روح آشیان دارد
و آواز سر می‌دهد با نغمه‌ای بی‌کلام،
و هرگز خاموشی نمی‌گزیند...
و شیرین‌ترین آوایی‌ست که،
در تندباد حوادث به گوش می‌رسد...
و طوفان باید بسی سهمناک باشد
تا بتواند این مرغک را
که بسیار قلب‌ها را گرمی بخشیده
از نفس بیندازد...
من آن را در سردترین سرزمین شنیده‌ام،
و بر روی غریب‌ترین دریاها...
با اینحال، هرگز در اوج تنگدستی
خرده نانی از من نخواسته است
#امیلی_دیکنسون

ما هرگز نمی دانيم كه می رويم
آن هنگام كه در حال رفتن هستيم
به شوخی درها را می بنديم
و سرنوشت كه ما را همراهی می كند
پشت سر ما به درها قفل می زند،
و ما ديگر، هرگز نمی توانيم به عقب برگرديم ... #امیلی_دیکنسون
#آتوسا_حصارکی

ما هرگز نمی دانيم كه می رويم
آن هنگام كه در حال رفتن هستيم
به شوخی درها را می بنديم
و سرنوشت كه ما را همراهی می كند
پشت سر ما به درها قفل می زند،
و ما ديگر، هرگز نمی توانيم به عقب برگرديم ...
#امیلی_دیکنسون#رفتن #تمام

ما هرگز نمی دانيم كه می رويم
آن هنگام كه در حال رفتن هستيم
به شوخی درها را می بنديم
و سرنوشت كه ما را همراهی می كند
پشت سر ما به درها قفل می زند،
و ما ديگر، هرگز نمی توانيم به عقب برگرديم ... #امیلی_دیکنسون

Most Popular Instagram Hashtags