#امپراتوری_پارس

140 posts

TOP POSTS

حاجی تا صبح قرآن به سر گرفت و گناهانش بخشیده شد!
اما کارگر خسته بعد از افطار خوابش برد و گناهان امسالش به گناهان سال قبل افزوده شد!
این است اعتقادات مردم سرزمین من!
زنده یاد، حسین پناهی

#امپراتوری_پارس
#ایران_باستان
#ایران_زمین
#حسین_پناهی
#Emperatori_Pars

#داریوش_بزرگ در ۱۳نوامبر(۲۲ آبان ماه) سال ۵۲۱ قبل از میلاد آخرین شورش را درهم شکست و توانست #امپراتوری_پارس را از خطر انقراض نجات دهد و اوضاع کشور را آرام کند!

پنجم امرداد سالروز درگذشت " محمد رضا شاه پهلوی "

شاه فقید در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۵۹ در سن ۶۱ سالگی و در اثر سرطان غدد لنفاوی، در مصر درگذشت و در یکی از مهم‌ترین مساجد قاهره به نام مسجد رفاعی به خاک سپرده شد.
( انور سادات دوست دیرینه و روزهای تنگ پادشاه برای مراسم خاک سپاری سنگ تمام گذاشت و دوستی را تمام و کمال معنی بخشید )

یادش گرامی و نامش جاودان

#Emperatorie_Pars
#امپراتوری_پارس
#ایران_باستان
#ایران_زمین
#محمد_رضا_شاه_پهلوی
#Emperatorie_Pars

چهارم امرداد، سالروز درگذشت رضا شاه پهلوی

#امپراتوری_پارس
#ایران_باستان
#ایران_زمین
#رضا_شاه
#Emperatorie_Pars

یعقوب لیث: یکی دیگر از قیام کنندگان بر علیه حکومت اعراب در ایران که گامهای اساسی در جهت بر اندازی تازیان در ایران برداشت. وی نمونه دیگری از وطن پرستی ایرانیان در برابر هجوم بیگانگان به کشور شان بود . او پسر لیث رویگر بود . بواسطه کفایت و جوانمردی و دلیری از رویگری و عیاری به امارت سیستان رسید . سپس هرات و کرمان و شیراز و خراسان را گرفت و در جهت پاکسازی ایران از دست اعراب گام برداشت . وی بر ضد معتمد خلیفه کشتارگر عباسی قیام کرد و برای نابود ساختن حکومت عرب، جوانمردانه جنگید . سپس قصد حمله به بغداد را کرد و در صدد آمد که خلیفه ننگین عرب را بکشد. لیکن عمرش کفاف نداد و در اثر بیماری در سال 265 هجری قمری در گندی شاپور یا جندی شاپور امروی خوزستان درگذشت.
#امپراتوری_پارس
#ایران_باستان
#یعقوب_لیث
#Emperatorie_Pars

MOST RECENT

پنجم امرداد سالروز درگذشت " محمد رضا شاه پهلوی "

شاه فقید در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۵۹ در سن ۶۱ سالگی و در اثر سرطان غدد لنفاوی، در مصر درگذشت و در یکی از مهم‌ترین مساجد قاهره به نام مسجد رفاعی به خاک سپرده شد.
( انور سادات دوست دیرینه و روزهای تنگ پادشاه برای مراسم خاک سپاری سنگ تمام گذاشت و دوستی را تمام و کمال معنی بخشید )

یادش گرامی و نامش جاودان

#Emperatorie_Pars
#امپراتوری_پارس
#ایران_باستان
#ایران_زمین
#محمد_رضا_شاه_پهلوی
#Emperatorie_Pars

چهارم امرداد، سالروز درگذشت رضا شاه پهلوی

#امپراتوری_پارس
#ایران_باستان
#ایران_زمین
#رضا_شاه
#Emperatorie_Pars

پروردگارا،راستی و مهر و آب و آبادانی و سرسبزی را به سرزمین ما برگردان

#امپراتوری_پارس
#ایران_زمین
#ایران_باستان
#مهر #آب #آبادانی #سرزمین #راستی #اهورامزدا #جاویدان
#Emperatorie_Pars

نه مرگ آنقدر تلخ است ...
نه زندگی آنقدر شیرین ...
که انسان برای این دو «شرفش» را بدهد ... فریدون فرخزاد

#امپراتوری_پارس
#ایران_زمین
#ایران_باستان
#شرف
#فریدون_فرخزاد
#Emperatorie_Pars

#داریوش_بزرگ در ۱۳نوامبر(۲۲ آبان ماه) سال ۵۲۱ قبل از میلاد آخرین شورش را درهم شکست و توانست #امپراتوری_پارس را از خطر انقراض نجات دهد و اوضاع کشور را آرام کند!

از جشن‌های بزرگ ایرانی که داستان دلکشی درباره تیشتر دارد و راهنمای سودمندی از دانش آسمان‌ها است. این روز پیوند عمیقی با اسطوره آرش کمانگیر هم دارد که نمایانگر فرهنگ فداکاری در راه میهن از هزاران سال پیش در ایران‌زمین می‌باشد. همچنین تیرگان نمودار فرخندگی «سیزده» در فرهنگی ایرانی می‌باشد.
@Emperatorie_Pars

در گاهشماری ایرانی سیزدهم هر ماه تیر روز نامیده می‌شود و جشن بزرگ تیرگان، در روز از تیر ماه (سیزدهم تیر ماه) جای دارد. البته به دلیل تغییراتی که در گاهشماری نسبت به گاه شماری باستانی ایجاد شده است، برخی تیرگان را در دهم تیر امروزی گرامی می‌دارند.
#امپراتوری_پارس
#ایران_زمین
#ایران_باستان
#جشن_تیرگان
#آرش_کمانگیر
#تیرگان
#Emperatorie_Pars

#داریوش_بزرگ در ۱۳نوامبر(۲۲ آبان ماه) سال ۵۲۱ قبل از میلاد آخرین شورش را درهم شکست و توانست #امپراتوری_پارس را از خطر انقراض نجات دهد و اوضاع کشور را آرام کند!

علیاحضرت شهربانو هنگام تشریف فرمایی به پایگاه بندر عباس
برگرفته از “پیک دریا“،نشریه نیروی دریایی شاهنشاهی ایران_سال 1345
#امپراتوری_پارس
#ایران_زمین
#ایران_باستان
#شهبانوفرح
#شهبانو_فرح_پهلوی
#بندرعباس
#نیروی_دریایی_شاهنشاهی
#Emperatorie_Pars

Most Popular Instagram Hashtags