#اموي

MOST RECENT

من مجموعتي. فلس أموي. ضرب هذا الفلس سنة اثنتين وتسعين بنصيبين

#اموي #عباسي#مسكوكات #فلس #نصيبين
#islamic #coins # fals

من مجموعتي. فلس أموي ضرب اطرابلس سنة مئه

#اموي #عباسي#مسكوكات #فلس
#islamic #coins # fals#umayyad

من مجموعتي. درهم أموي ضرب واسط سنة 87.
جاء حرف هاء أو دائره زائدة بعد (أرسله) وهو من الأخطاء القليلة في الدراهم الأموية.

#اموي #عباسي #مسكوكات #درهم # عملات #أخطاء السك
#islamic #coins # dirham#umayyad

من مجموعتي. 1/2درهم حمداني ضرب الكوفة سنة 331
1.20g

#اموي #عباسي#مسكوكات #درهم #عملات #حمداني#الكوفه
#islamic #coins # dirham

من مجموعتي. درهم الخليفه المرضي. ضرب الهارونيه سنة 171
والمرضي لقب الخليفه هارون قبل أن يتلقب بالرشيد

#اموي #عباسي#مسكوكات #درهم #الرشيد#الهارونيه
#islamic #coins # dirham

من مجموعتي. درهم عباسي م السلام 147. يعتبر أول درهم تم سكه فعليا في م السلام

#اموي #عباسي#مسكوكات #درهم #عملات
#islamic #coins # dirham

من مجموعتي. درهم صله للمتقي لله. الاخشيد/محمد بن طغج. ضرب هذا (الدينر) بمصر سنة 330

#اموي #عباسي #مسكوكات #درهم #صله
#islamic #coins #donative #dirham

من مجموعتي دينار عباسي للمعتمد على الله
المدينه والسنه غير مقرؤة.
تم تفريغ وسرقة الذهب بالحفر على الوجهين. وتعبئة الفراغ بالرصاص ثم يطلى بالذهب.

#اموي#عباسي#مسكوكات #دينار
#islamic #coins #abbasid

من مجموعتي دينار أموي مبكر سوليدوس ضرب الاندلس
#اموي #عباسي #مسكوكات # دينار# عملات #الاندلس
#islamic #coins #andalus

من مجموعتي. دينار عباسي للمهتدي ضرب صنعاء سنة 256.

#اموي #عباسي #مسكوكات #دينار#صنعاء#المهتدي
#islamic #coins #sana'a

من مجموعتي. درهم المدينة المختارة 261. زنج. المهدي علي بن محمد
#اموي #عباسي #مسكوكات #درهم#المدينه المختاره#زنج
#islamic #coin#weights #zinj

تضاد #جامعه ما اين است كه آيا #فرهنگ جزئي از #دين است يا دين بخشي از فرهنگ.
در ايران،مذهبي و ملي گرا در يك مورد مشتركند، عدم تفكيك صحيح و بي غرض مسلمان بودن و آريايي بودن.
خيلي مواردجاي دين را با فرهنگ عربي اشتباه گرفته ايم.
تاريخ مي گويد تلاشي هميشگي و ناكام براي جدايي اسلام و #ايران بوده.ولي خدمات متقابل اينها به حدي است كه اين امر محال است.
دليل اصلي اين تركيب ويژه و ناگسستني روح اصلي پيام اسلام ناب است كه تطابق با روح آزادي طلبِ آريايي دارد.
نام هاي نيك و پر آوازهء ايراني پس از ورود اسلام را در زمينه ادبيات و علم و سياست مرور كنيد متوجه مي شويد كه كسي حقيقت اين دورا در يك روحِ بي غرض داشته باشد نميتواند غياث الدين جمشيد كاشاني يا بوعلي سينا نشود.

#غرب مي كوشد نسل امروز ايران حس كند علت عقب ماندگي ايران،اسلام است. قشر جوان و متعصب هم از سالها قبل در اين تضاد دست و پا ميزند.
در اصل دليل عقب ماندگي ما اين است كه هميشه جاي اشتراك،به دنبال تضاد فرهنگي و خودبرتربيني مي افتيم.
در اين مورد فقط غرب موثر نيست خود ما از قرن ها پيش خودبرتربين بوده ايم.
شما نوع برخورد خسرو پرويز با نامه پيامبر را با نوع برخورد ديگر مخاطبان از جمله روم و مصر و اتيوپي قياس كنيد ازين ضعف ژنتيكي ما مطلع خواهيد شد.
يعني نژادگرايي مي تواند نقطه ضعف اصلي ما باشد در حالي كه طبع اصلي آريايي مطالب ديگري است كه با اين افراط ها سازگار نيست.
لزوم اين بررسي،در زماني كه جوان ايراني در سر سه راهي زرتشت گرايي و عربيت و #غربزدگي مانده،بسيار است. در حالي كه كمي تاريخ بخواند متوجه مي شود تطابق #فرهنگ_اسلامي_ايراني از همه اين جداسازي ها و افراط ها بهتر جواب داده. چه در #علم و چه در #سياست.
ما تا قيامت به #حمله_اعراب بپردازيم متمدن نمي شويم. البته شعار اين حمله #عدالت بود ولي ايراني كه چشم به سوي عدالت اسلامي داشت با بازار برده و خراج زياد روبرو شد و اينكار توسط تفكر اسلامي انجام نشد،آنچه دو قرن سكوتش ناميدند در واقع تضاد فرهنگ ايران با فرهنگ #نژادپرست عرب بود نه اسلام.
مورد اصلي اينست كه مغز اسلام تفكري است به نام #شيعه.تفكري ضد استبداد و ظلم.اين فرهنگ با حقيقت روح آزادي طلب آريايي تطابق پيدا كرد و مهم ترين خصلت مشترك اينها احترام به فرهنگ و عدم نژادگرايي است. حال ايراني كه دم از نژاد بزند بيشتر ساساني است نه آريايي ومسلماني كه از اين ادعاها كند #اموي است تا اسلامي.
پ ن؛ آنكه اسلام را نشناخته، ايران را هم نخواهد شناخت و فقط پوستهء اين فرهنگ غني را مي بيند و آنرا هم حيف مي كند.

من مجموعتي. درهم عباسي ضرب مكه سنة 292.

#اموي #عباسي #مسكوكات #مكه#درهم
#islamic #coins #makkah

من مجموعتي. درهم عباسي. ضرب صنعاء سنة 172. الغطريف

#اموي #عباسي#مسكوكات #درهم. #صنعاء
#islamic #coins

من مجموعتي. فلس عباسي ضرب مكه سنة 204.
#اموي #عباسي#مسكوكات#فلس#مكه
#islamic #coins #fals

من مجموعتي. ختم رصاص للخليفه المهدي. هذا الختم مهم من حيث الموضوع والندره لأنه يخص مخصصات ابل الخليفة
المأثورة جاءت" ابل المهدي/ أكرمه الله"

#اموي #عباسي#مسكوكات#ختم رصاص
#islamic #coins#leadseal

وزنات اسلاميه.
درهم- درهمين--5 دراهم- 10 دراهم- 20 درهم
#وزنات#اموي #عباسي #مسكوكات
#islamic #coins#weights

من مجموعتي. درهم عباسي صله للمقتدر
م السلام سنة 306

#اموي #عباسي#مسكوكات#صله#درهم
#islamic #coins#donative#dirham

من مجموعتي. درهم عباسي. صله للمعتضد
بدون مدينة ضرب سنة 282

#اموي #عباسي#مسكوكات#صله#درهم
#islamic #coins#donative #dirham

Most Popular Instagram Hashtags