#امردادی

MOST RECENT

دوست داشتید ورق بزنید ... #باران ... باران که ببارد
هرکس سهمی دارد...
باران که بارید ، سهم من برای تو...
در #امردادی ترین #مرداد انتظار نیز، منتظر بمان
حتما باران خواهد بارید ...
و من از پرچین #اردی_بهشت چون پرنده ای، #امرداد وار پرواز خواهم کرد... #پاسارگاد
#رود_کر
#پلوار
#کردشول

چه دانی،
که #امردادی بود #اردی_بهشت
گفته بودم که در اردی بهشت چشمانت، امرداد ها دیده ام ...
وه که چه اردی بهشتی دارد #ایران ،
همه را بآغوشش میکشاند
و چه اردی بهشت وار، امرداد گشتی میهنم ...
در دلت، تیر ها داری اما...
با مهر، چشم براه فروکش آذری
تا از خاکستر بهمن
#ققنوسی سربرآورد
مژده ات باد، چو سیمرغت، به دی بال گرفت
به امردادی، بر چکاد ناگشوده آرام نشیند ... «دارا»

#پاسارگاد
#آبنما
#شقایق
#اردیبهشت

زندگی نبردیست بین دو من...من اهورایی و من اهریمنی...و برنده این جدال تنگاتنگ شخصیت درونی توست❤

#اهورامزدا #اهورا #امرداد #امردادگان #امردادی #مرداد #مردادی #اهریمن

💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖
اوناییکه امروز تولدشونه سال تولدشونو کامنت بذارن تا بقیه بهشون تبریک بگن
و هر کی امروز تولدشه رو تگ کنید
.
.
.
.
.
.
#🦁 #♌ #👑
#مرداد #مردادی #مردادیا #مردادیها #مردادی_ها #امرداد #امردادی #امردادیها #امردادگان #امردادی_ها #امردادیا #امردادیان #امردادیم #مردادیم #من_یک_مرداد_ماهی_ام #مردادیها_عشقند#۳۱_مرداد#31_مرداد #31mordad #31_mordad #خوشتیپ #پسر_مردادی #دختر_مردادی #سلطان
#mordad #mordadi

.
سی و یکم اَمُردادی های عزیز تولدتون مبارک
اوناییکه امروز تولدشونه سال تولدشونو کامنت بذارن تا بقیه بهشون تبریک بگن
و هر کی امروز تولدشه رو تگ کنید
.
.
.
.
.
.
#🦁 #♌ #👑
#مرداد #مردادی #مردادیا #مردادیها #مردادی_ها #امرداد #امردادی #امردادیها #امردادگان #امردادی_ها #امردادیا #امردادیان #امردادیم #مردادیم #من_یک_مرداد_ماهی_ام #مردادیها_عشقند #۳۱_مرداد #31_مرداد #31mordad #31_mordad #تولدمه #پسر_مردادی #دختر_مردادی #سلطان
#mordad #mordadi

هزاران#جان ما و بهتر از ما

فدای#تو که جانِ جانِ جانی

#مولانا

#مرداد#مردادی#مردادیِ_خاص#امرداد#امردادی #جان#تو
#جذاب#با_معرفت#ابهت#ماه#زیبا#شیک_پوش

طلیعه ی امرداد در اولین روز است و در میانه به اوج شکوفایی می رسد و در سی و یکم به تکامل.تا آخرین ثانیه ی امرداد که شیری متولد گشته,یعنی مورد لطف خدا قرار گرفته است. روزگارت عالی___حالِ دلت خوش

#saeede__31_10

💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖
اوناییکه امروز تولدشونه سال تولدشونو کامنت بذارن تا بقیه بهشون تبریک بگن
و هر کی امروز تولدشه رو تگ کنید
.
.
.
.
.
.
#🦁 #♌ #👑
#مرداد #مردادی #مردادیا #مردادیها #مردادی_ها #امرداد #امردادی #امردادیها #امردادگان #امردادی_ها #امردادیا #امردادیان #امردادیم #مردادیم #من_یک_مرداد_ماهی_ام #مردادیها_عشقند#۳۰_مرداد#30_مرداد #30mordad #30_mordad #خوشتیپ #پسر_مردادی #دختر_مردادی #سلطان
#mordad #mordadi

.
سی ام اَمُردادی های عزیز تولدتون مبارک
اوناییکه امروز تولدشونه سال تولدشونو کامنت بذارن تا بقیه بهشون تبریک بگن
و هر کی امروز تولدشه رو تگ کنید
.
.
.
.
.
.
#🦁 #♌ #👑
#مرداد #مردادی #مردادیا #مردادیها #مردادی_ها #امرداد #امردادی #امردادیها #امردادگان #امردادی_ها #امردادیا #امردادیان #امردادیم #مردادیم #من_یک_مرداد_ماهی_ام #مردادیها_عشقند #۳۰_مرداد #30_مرداد #30mordad #30_mordad #تولدمه #پسر_مردادی #دختر_مردادی #سلطان
#mordad #mordadi

.
بیست و نهم اَمُردادی های عزیز تولدتون مبارک
اوناییکه امروز تولدشونه سال تولدشونو کامنت بذارن تا بقیه بهشون تبریک بگن
و هر کی امروز تولدشه رو تگ کنید
.
.
.
.
.
.
#🦁 #♌ #👑
#مرداد #مردادی #مردادیا #مردادیها #مردادی_ها #امرداد #امردادی #امردادیها #امردادگان #امردادی_ها #امردادیا #امردادیان #امردادیم #مردادیم #من_یک_مرداد_ماهی_ام #مردادیها_عشقند #۲۹_مرداد #29_مرداد #29mordad #29_mordad #تولدمه #پسر_مردادی #دختر_مردادی #سلطان
#mordad #mordadi

وقتی امردادی باشی و شیر درونت کامل تو مشتت باشه....
#امردادی #کنترل#اعتماد_به_نفس

💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖
اوناییکه امروز تولدشونه سال تولدشونو کامنت بذارن تا بقیه بهشون تبریک بگن
و هر کی امروز تولدشه رو تگ کنید
.
.
.
.
.
.
#🦁 #♌ #👑
#مرداد #مردادی #مردادیا #مردادیها #مردادی_ها #امرداد #امردادی #امردادیها #امردادگان #امردادی_ها #امردادیا #امردادیان #امردادیم #مردادیم #من_یک_مرداد_ماهی_ام #مردادیها_عشقند#۲۹_مرداد #29_مرداد #29mordad #29_mordad #خوشتیپ #پسر_مردادی #دختر_مردادی #سلطان
#mordad #mordadi

.
بیست و هشتم اَمُردادی های عزیز تولدتون مبارک
اوناییکه امروز تولدشونه سال تولدشونو کامنت بذارن تا بقیه بهشون تبریک بگن
و هر کی امروز تولدشه رو تگ کنید
.
.
.
.
.
.
#🦁 #♌ #👑
#مرداد #مردادی #مردادیا #مردادیها #مردادی_ها #امرداد #امردادی #امردادیها #امردادگان #امردادی_ها #امردادیا #امردادیان #امردادیم #مردادیم #من_یک_مرداد_ماهی_ام #مردادیها_عشقند #۲۸_مرداد #28_مرداد #28mordad #28_mordad #تولدمه #پسر_مردادی #دختر_مردادی #سلطان
#mordad #mordadi

💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖
اوناییکه امروز تولدشونه سال تولدشونو کامنت بذارن تا بقیه بهشون تبریک بگن
و هر کی امروز تولدشه رو تگ کنید
.
.
.
.
.
.
#🦁 #♌ #👑
#مرداد #مردادی #مردادیا #مردادیها #مردادی_ها #امرداد #امردادی #امردادیها #امردادگان #امردادی_ها #امردادیا #امردادیان #امردادیم #مردادیم #من_یک_مرداد_ماهی_ام #مردادیها_عشقند#۲۴_مرداد #27_مرداد #27mordad #27_mordad #خوشتیپ #پسر_مردادی #دختر_مردادی #سلطان
#mordad #mordadi

.
بیست و هفتم اَمُردادی های عزیز تولدتون مبارک
اوناییکه امروز تولدشونه سال تولدشونو کامنت بذارن تا بقیه بهشون تبریک بگن
و هر کی امروز تولدشه رو تگ کنید
.
.
.
.
.
.
#🦁 #♌ #👑
#مرداد #مردادی #مردادیا #مردادیها #مردادی_ها #امرداد #امردادی #امردادیها #امردادگان #امردادی_ها #امردادیا #امردادیان #امردادیم #مردادیم #من_یک_مرداد_ماهی_ام #مردادیها_عشقند #۲۷_مرداد #27_مرداد #27mordad #27_mordad #تولدمه #پسر_مردادی #دختر_مردادی #سلطان
#mordad #mordadi

.
بیست و ششم اَمُردادی های عزیز تولدتون مبارک
اوناییکه امروز تولدشونه سال تولدشونو کامنت بذارن تا بقیه بهشون تبریک بگن
و هر کی امروز تولدشه رو تگ کنید
.
.
.
.
.
.
#🦁 #♌ #👑
#مرداد #مردادی #مردادیا #مردادیها #مردادی_ها #امرداد #امردادی #امردادیها #امردادگان #امردادی_ها #امردادیا #امردادیان #امردادیم #مردادیم #من_یک_مرداد_ماهی_ام #مردادیها_عشقند #۲۶_مرداد #26_مرداد #26mordad #26_mordad #تولدمه #پسر_مردادی #دختر_مردادی #سلطان
#mordad #mordadi

Most Popular Instagram Hashtags