[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#اما_گلدمن

132 posts

TOP POSTS

.
از بهشت متنفرم
بهشت جای بسیار بدی ست،
زیرا محل ارواح گدا صفت است!

#اما_گلدمن

پیشرفت زن، آزادی وی، استقلال وی، باید از درون خودش بیاید. ابتدا با عرضه‌ی خود به عنوان یک شخصیت و نه یک کالای جنسی.
دوم، با نپذیرفتن حق دیگران بر بدنش .
با امتناع از بندگی دولت، جامعه، شوهر، خانواده و ... با رهایی از قید حرف‌های مردم و طرد اجتماعی... #اما_گلدمن

پیشرفت زن، آزادی وی، استقلال وی، باید از درون خودش بیاید.
ابتدا با عرضه‌ی خود به عنوان یک شخصیت و نه یک کالای جنسی.
دوم، با نپذیرفتن حق دیگران بر بدنش؛ ... با امتناع از بندگی دولت، جامعه، شوهر، خانواده و ... با رهایی از قید حرف‌های مردم و طرد اجتماعی.

#اما_گلدمن
#کافه_قلم

هنوز بسیار جوان بودم که به من توصیه کردند خاطراتم را بنویسم و این توصیه ها طی سالیان ادامه یافت. اما من هیجگاه به آنها توجهی نکردم. با شور بسیار میزیستم، پس چه نیازی به نوشتن دربارة زندگی ام داشتم؟ دلیل دیگر اکراهم این بود که معتقد بودم انسان باید تنها زمانی زندگینامه اش را بنویسد که دیگر از جریان سیل آسای آن برکنار باشد. به دوستانم میگفتم: «هرگاه انسان به سنی برسد که بتواند دور از احساسات شخصی و با وارستگی، به تراژدی ها و کمدی های زندگی به ویژه زندگی خویش بنگرد، چه بسا میتواند زندگینامهٔ ارزشمندی بنویسد.» اما به رغم گذشت سالیان، من که هنوز احساس میکردم جوانم. شایستگی انجام چنین کاری را در خود نمیدیدم، وانگهی هیچگاه فراغت لازم برای کار فشرده را نداشتم. وقفهٔ اجباری فعالیت هایم در اروپا، فرصت کافی برای مطالعهٔ کتاب های بسیار، از جمله زندگینامه ها و اتوبیوگرانی ها را در اختیارم گذاشت. درست به رغم اعتقاد قبلی ام دریافتم که پیر سالی نه تنها همواره با خرد بارور و پختگی همراه نیست، بلکه اغلب با پیر ذهنی و تنگ نظری و کینه توزی های پست آمیخته است. چون نمی خواستم به ورطهٔ چنین مصیبتی بیفتم، به طور جدی به فکر نوشتن زندگینامه ام افتادم. دشواری بزرگی که گریبانگیرم شد، فقدان اطلاعات تاریخی لازم برای کارم بود. تقریباً همهٔ کتابها و نامه ها و اسنادی از این دست را که طی سی و پنج سال زندگی ام در امریکا گرد آورده بودم، مهاجمان دادگستری امریکا توقیف کرده و هرگز به من باز نگردانده بودند.
#آن_گونه_که_من_زیستم
#اما_گلدمن
ترجمه ی: #سهیلا_بسکی
#کتابرانه_چیچکا
@chichakabook

ـــــــــــ

پیشرفت زن، آزادی وی، استقلال وی، باید از درون خودش بیاید. ابتدا با عرضه‌ی خود به عنوان یک شخصیت و نه یک کالای جنسی.
دوم، با نپذیرفتن حق دیگران بر بدنش .
با امتناع از بندگی دولت، جامعه، شوهر، خانواده و ... با رهایی از قید حرف‌های مردم و طرد اجتماعی... #اما_گلدمن

از بهشت متنفرم
بهشت جای بسیار بدی ست،
زیرا محل ارواح گدا صفت است!

#اما_گلدمن
فعال سیاسی آنارشیسم

#shahin_najafi

از بهشت متنفرم
بهشت جای بسیار بدی ست،
زیرا محل ارواح گدا صفت است!

#اما_گلدمن فعال سیاسی آنارشیسم

.
آیا تمام خداباوران خدایشان را به مثابه ی خدای عشق و مهربانی به تصویر نکشیده اند؟
هنوز پس از گذشت هزاران سال از این موعظه ها خدایان در برابر رنج نسل بشر ناشنوا باقی مانده اند.
کنفسیوس دلواپس فلاکت، منجلاب و تُهی دستی مردم چین نبود
بودا در بی تفاوتی فلسفی اش نسبت به تنگدستی و گرسنگی هندوی ستمدیده بدون تغییر باقی ماند
یهوه در برابر فریادهای جگر سوز قوم اسرائیل همچنان ناشنواست
در حالی که مسیح بر علیه مسیحیانی که در حال قصابی یکدیگر اند از مرگ برنمی خیزد
وزن تمام سروده ها و نیایش ها آنقدر زیاد بوده است که خدا برای عدالت و رحمت برخیزد! با این حال بی عدالتی در میان مردم روبه افزایش است ستم هایی که تنها در همین کشور بر مردم رفته است برای جاری شدن بهشت های بسیار بر آنها کافی به نظر می رسد
اما کجایند خدایانی که تمام این وحشت ها، این جرائم، این نامردمی به انسان را خاتمه دهند؟
خدایان نه، بلکه انسان است که باید با خشم نیرومندش برخیزد، او از همه ی خدایان فریب خورده است
از رسولانش خیانت دیده است
او خودش باید عدالت را در روی زمین ایجاد کند
انسان زیر بار این قادر مطلق، همچون مخلوقی بی اراده، خسته و شکسته در تاریکی تا کمر خم شده است
پیروزی فلسفه ی بیخدایی به منزله ی آزادی انسان از کابوس خدایان است این به معنای محو توهمات ماورا است
.
پ.ن؛ #اما_گلدمن
فلسفه ی بیخدایی
1/2

MOST RECENT

از بهشت متنفرم
بهشت جای بسیار بدی ست،
زیرا محل ارواح گدا صفت است!

#اما_گلدمن فعال سیاسی آنارشیسم

پیشرفت زن، آزادی وی، استقلال وی، باید از درون خودش بیاید. ابتدا با عرضه‌ی خود به عنوان یک شخصیت و نه یک کالای جنسی.
دوم، با نپذیرفتن حق دیگران بر بدنش .
با امتناع از بندگی دولت، جامعه، شوهر، خانواده و ... با رهایی از قید حرف‌های مردم و طرد اجتماعی... #اما_گلدمن

«...زنیکه! اگر دستم به تو می‌رسید قلب کثیف‌ات را از سینه بیرون می‌کشیدم و آن را غذای سگم می‌کردم.» این یکی از هزاران پیامی بود که اِما گلدمن در زندان دریافت می‌کرد. زنی که تا زنده بود نیمی از مردم آمریکا به خونش تشنه بوند و نیمی دیگر به او عشق می ورزیدند. زنی که همچون سایر رادیکال های معاصر با خود، می‌خواست رنج را از جهان براندازد، دلی مهربان داشت، با این حال، می توانست برای کشتار و بمب گذاری، برنامه ریزی کند.

#معرفی_کتاب #کتاب #تازه #جدید #پیشنهادی #پرفروش #مطالعه #کتاب_خوب #شهر_کتاب #تبریز #شهر_کتاب_تبریز #شهرکتاب #آن_گونه_که_من_زیستم #اما_گلدمن #گلدمن #زندگینامه #سهیلا_بسکی #نیلوفر #انتشارات_نیلوفر

نام کتاب: آن گونه که من زیستم
زندگینامه اِما گلدمن
مترجم: سهیلا بسکی
ناشر: انتشارات نیلوفر
چاپ: اول 1388
موضوع: زندگینامه
شابک: 9789644483202
تعداد صفحات: 1146 صفحه
قیمت: 38500 تومان

آدرس: خ امام،نرسیده به آبرسان،اول 13آبان
تلفن:04133379717 الی 19
خرید اینترنتی: goo.gl/mnTj5n
فروشگاه اینترنتی: www.TabrizBookCity.ir
اینستاگرام: TabrizBookCity
تلگرام: TabrizBookCity13Aban

.
هنوز بسیار جوان بودم که به من توصیه کردند خاطراتم را بنویسم و این توصیه ها طی سالیان ادامه یافت. اما من هیجگاه به آنها توجهی نکردم. با شور بسیار میزیستم، پس چه نیازی به نوشتن دربارة زندگی ام داشتم؟ دلیل دیگر اکراهم این بود که معتقد بودم انسان باید تنها زمانی زندگینامه اش را بنویسد که دیگر از جریان سیل آسای آن برکنار باشد. به دوستانم میگفتم: «هرگاه انسان به سنی برسد که بتواند دور از احساسات شخصی و با وارستگی، به تراژدی ها و کمدی های زندگی به ویژه زندگی خویش بنگرد، چه بسا میتواند زندگینامهٔ ارزشمندی بنویسد.» اما به رغم گذشت سالیان، من که هنوز احساس میکردم جوانم. شایستگی انجام چنین کاری را در خود نمیدیدم، وانگهی هیچگاه فراغت لازم برای کار فشرده را نداشتم. وقفهٔ اجباری فعالیت هایم در اروپا، فرصت کافی برای مطالعهٔ کتاب های بسیار، از جمله زندگینامه ها و اتوبیوگرانی ها را در اختیارم گذاشت. درست به رغم اعتقاد قبلی ام دریافتم که پیر سالی نه تنها همواره با خرد بارور و پختگی همراه نیست، بلکه اغلب با پیر ذهنی و تنگ نظری و کینه توزی های پست آمیخته است. چون نمی خواستم به ورطهٔ چنین مصیبتی بیفتم، به طور جدی به فکر نوشتن زندگینامه ام افتادم. دشواری بزرگی که گریبانگیرم شد، فقدان اطلاعات تاریخی لازم برای کارم بود. تقریباً همهٔ کتابها و نامه ها و اسنادی از این دست را که طی سی و پنج سال زندگی ام در امریکا گرد آورده بودم، مهاجمان دادگستری امریکا توقیف کرده و هرگز به من باز نگردانده بودند.
برای دانلود این کتاب به کانال ما در تلگرام بپبوندید.
#کتاب #کتابخانه #کتاب_خوب #کتاب_الکترونیک #کتاب_خوانی #انارشیسم
#آن_گونه_که_من_زیستم
#اما_گلدمن
ترجمه ی: #سهیلا_بسکی
@bo0k_readers

#اما_گلدمن#کتاب_آنگونه_که_من_زیستم.... اما گلدمن ؛ انقلابی آنارشیست امریکایی و نویسنده و فعال سیاسی چپگرا که شروع فعالیتهای سیاسی خودش را در عنفوان جوانی و شور آغاز میکنه وبعد چندین سال فعالیت و تلاش در جهت آرمانهایش به روسیه با چند نفر دیگر از همرزمانش تبعید میشوند ؛ تبعید اونا به روسیه مصادف است با انقلاب یکهزارو نهصدو هفده روسیه و انقلاب بلشویکی(لنین و یارانش) و زندانهای انقلابیون(بلشویکها) و سیاهچالهای آن دوران مخوف و بقیه ماجرای کتاب..... در مجموع تمامی زندگی اما گلدمن بشیوه ای بسیار مهیج و داستانی_واقعی بصورت رمان در این اثر بیاد ماندنی گنجانده شده است.... این کتاب رو به اهالی کتاب خوون و محقق توصیه میکنم.«با سپاس»_اردشیر_گرگین

.
زنان خود می‌توانند خود را از قید و بندهای جامعه آزاد کنند؛ اگر خود را به عنوان یک شخصیت قبول کنند نه یک کالای جنسی؛ تا زمانی که خود نخواهند بچه به دنیا نیاورند؛ اگر این حق را به کسی ندهند که صاحب بدن آن‌ها باشد؛ اگر حاضر نباشند که خدمتکار خدا باقی بمانند... «اما گلدمن»

#اما_گلدمن
#زنان
#فمنیست
#فمنیسم
#برابری_مرد_و_زن
#برابری
#آزادی
#حقوق_برابر
#حقوق_زنان
#نه_به_خشونت_عليه_زنان
#نه_به_تبعیض_جنسیتی
#zanan_ir
#we_are_together

هنوز بسیار جوان بودم که به من توصیه کردند خاطراتم را بنویسم و این توصیه ها طی سالیان ادامه یافت. اما من هیجگاه به آنها توجهی نکردم. با شور بسیار میزیستم، پس چه نیازی به نوشتن دربارة زندگی ام داشتم؟ دلیل دیگر اکراهم این بود که معتقد بودم انسان باید تنها زمانی زندگینامه اش را بنویسد که دیگر از جریان سیل آسای آن برکنار باشد. به دوستانم میگفتم: «هرگاه انسان به سنی برسد که بتواند دور از احساسات شخصی و با وارستگی، به تراژدی ها و کمدی های زندگی به ویژه زندگی خویش بنگرد، چه بسا میتواند زندگینامهٔ ارزشمندی بنویسد.» اما به رغم گذشت سالیان، من که هنوز احساس میکردم جوانم. شایستگی انجام چنین کاری را در خود نمیدیدم، وانگهی هیچگاه فراغت لازم برای کار فشرده را نداشتم. وقفهٔ اجباری فعالیت هایم در اروپا، فرصت کافی برای مطالعهٔ کتاب های بسیار، از جمله زندگینامه ها و اتوبیوگرانی ها را در اختیارم گذاشت. درست به رغم اعتقاد قبلی ام دریافتم که پیر سالی نه تنها همواره با خرد بارور و پختگی همراه نیست، بلکه اغلب با پیر ذهنی و تنگ نظری و کینه توزی های پست آمیخته است. چون نمی خواستم به ورطهٔ چنین مصیبتی بیفتم، به طور جدی به فکر نوشتن زندگینامه ام افتادم. دشواری بزرگی که گریبانگیرم شد، فقدان اطلاعات تاریخی لازم برای کارم بود. تقریباً همهٔ کتابها و نامه ها و اسنادی از این دست را که طی سی و پنج سال زندگی ام در امریکا گرد آورده بودم، مهاجمان دادگستری امریکا توقیف کرده و هرگز به من باز نگردانده بودند.
#آن_گونه_که_من_زیستم
#اما_گلدمن
ترجمه ی: #سهیلا_بسکی
#کتابرانه_چیچکا
@chichakabook

از بهشت متنفرم
بهشت جای بسیار بدی ست،
زیرا محل ارواح گدا صفت است!

#اما_گلدمن
فعال سیاسی آنارشیسم

#shahin_najafi

.
آیا تمام خداباوران تاکید نمی کنند بدون اعتقاد به قدرتی الهی، هیچ اخلاقی، عدالتی، درستکاری، و صداقتی وجود نخواهد داشت؟
چنین اخلاقی که مبتنی بر #ترس و #امید باشد همیشه نتیجه ی #حقیری داشته است که تا حدی تحت نفوذ نیکوکاری شخصی و تا حدی ریاکاری است.
چه کسانی نمایند های شجاع و مدعیان جسور حقیقت، عدالت و درستکاری اند؟
تقریبا همیشه افراد #بیخدا، بیخدایان آنها بودند که برای این ارزش ها زندگی کردند، مبارزه کردن و مُردند. آنان دریافته بودند (ارزش های اخلاقی) مشروط به بهشت و (جهنم) نیست بلکه این ارزش ها با تغییرات عظیم متداوم در زندگی مادی و اجتماعی نسل بشر مرتبط و درهم تنیده اند ثابت و ابدی نیستند بلکه مانند خود زندگی متغیرند
انسان های اندیشمند در حال پی بردن به این هستند که احکام اخلاقی به واسطه ی ترس مذهبی تحمیل شده بر بشریت به صورت رفتاری تقلیدی در آمده اند و از این روی تمام نیروی زندگی_شان را از دست داده اند
نگاهی اجمالی به زندگی امروز، ویژگی هایی از هم پاشیده_اش منافع متعارض همراه با دشمنی ها، جرائم و طمع، برای اثبات #عقیم بودن اخلاقیات خداشناسی کافی است
انسان دوباره باید به خود آید پیش از آنکه قادر باشد ارتباطش را با دیگران بفهمد. پرومته ی زنجیر شده به صخره ی اعصار محکوم بود صید کرکس های ظلمت بماند. پرومته را رها کنید طلسم #ظلمت و #وحشت او را بشکنید بیخدایی با انکار خدایان، در عین حال، نیرومند ترین #تایید_انسان و به تبع آن، آری گویی به زندگی، هدف و زیبایی است
.
پ.ن؛ #اما_گلدمن
فلسفه بیخدایی
2/2

.
آیا تمام خداباوران خدایشان را به مثابه ی خدای عشق و مهربانی به تصویر نکشیده اند؟
هنوز پس از گذشت هزاران سال از این موعظه ها خدایان در برابر رنج نسل بشر ناشنوا باقی مانده اند.
کنفسیوس دلواپس فلاکت، منجلاب و تُهی دستی مردم چین نبود
بودا در بی تفاوتی فلسفی اش نسبت به تنگدستی و گرسنگی هندوی ستمدیده بدون تغییر باقی ماند
یهوه در برابر فریادهای جگر سوز قوم اسرائیل همچنان ناشنواست
در حالی که مسیح بر علیه مسیحیانی که در حال قصابی یکدیگر اند از مرگ برنمی خیزد
وزن تمام سروده ها و نیایش ها آنقدر زیاد بوده است که خدا برای عدالت و رحمت برخیزد! با این حال بی عدالتی در میان مردم روبه افزایش است ستم هایی که تنها در همین کشور بر مردم رفته است برای جاری شدن بهشت های بسیار بر آنها کافی به نظر می رسد
اما کجایند خدایانی که تمام این وحشت ها، این جرائم، این نامردمی به انسان را خاتمه دهند؟
خدایان نه، بلکه انسان است که باید با خشم نیرومندش برخیزد، او از همه ی خدایان فریب خورده است
از رسولانش خیانت دیده است
او خودش باید عدالت را در روی زمین ایجاد کند
انسان زیر بار این قادر مطلق، همچون مخلوقی بی اراده، خسته و شکسته در تاریکی تا کمر خم شده است
پیروزی فلسفه ی بیخدایی به منزله ی آزادی انسان از کابوس خدایان است این به معنای محو توهمات ماورا است
.
پ.ن؛ #اما_گلدمن
فلسفه ی بیخدایی
1/2

این رسم خداست. آنچه خواست اوست انجام می شود، نه آنچه خواست ماست

ویلیام مک کینلی (58 سال)
1843-1901 میلادی

#williammckinley

#ویلیام_مک_کینلی
#سیاستمدار
#رئیس_جمهور
#ایالات_متحده_آمریکا
#جمهوریخواه
#ترور
#اما_گلدمن
#الکساندر_برکمن
#یادبود
#یادرفتگان

Most Popular Instagram Hashtags