#الكترومغناطيسي

MOST RECENT

☯️ ذخیره #نور در قالب امواج #صوتی برای اولین‌بار در جهان دانشمندان برای اولین بار موفق شده اند اطلاعات نوری را مشابه امواج صوتی روی یک تراشه رایانه ای ذخیره کنند.
@SeeBrain
#سیبرین- براساس گزارش نيچر، اين دستاورد براي تسريع روند گذار از رايانه‌هاي كنوني به رايانه‌هاي نوري كه سرعت پردازش آنها برابر سرعت نور خواهد بود، بسيار كليدي است.

رايانه‌هاي نوري يا فوتوني از سرعتي 20 برابر لپ‌تاپ‌هاي كنوني برخوردارند و علاوه بر آن گرمايي توليد نكرده و مشابه سيستم‌هاي امروزي برق چنداني مصرف نمي‌كنند. اين به آن دليل است كه رايانه‌هاي نوري،‌در حد نظري، داده‌ها را در شكل فوتون‌ها پردازش مي‌كنند نه الكترون‌ها.
@SeeBrain
ذخيره كردن داده‌هاي فوتوني روي تراشه رايانه‌اي و بازيابي و پردازش آنها از آن رو تاكنون نشدني بوده‌است كه نور از سرعت بسيار بالايي برخوردار است، بالاتر از آنكه ريزتراشه‌هاي رايانه‌اي امروز توان خواندن آن را داشته‌باشند.
اكنون محققان دانشگاه سيدني در استراليا موفق شده‌اند اطلاعات نوري را ذخيره و بازيابي كنند. اين به آن معني است كه رايانه‌ها مي‌توانند داده‌ها را با سرعت نور دريافت و پردازش كنند بدون اينكه گرما،‌مقاومت الكتريكي و تشعشعات الكترومغناطيسي برسر راه آنها اخلال ايجاد كند، و علاوه بر اين تكنيك جديد مي‌تواند سرعت انتقال داده‌ها را تا حدي كه تراشه‌هاي رايانه‌اي بتوانند آنها را خوانده و مورد استفاده قرار دهند، كاهش دهد.
@SeeBrain
محققان سيستم حافظه‌اي ابداع كردند كه مي‌تواند روي يك تراشه فوتوني با دقتي بالا ميان نور و امواج صوتي منتقل شود. در اين فرايند ابتدا اطلاعات نوري به شكل پرتوي از نور وارد تراشه مي‌شوند و با پرتو نوشتاري تعامل برقرار مي‌كند و موج صوتي به مجود مي‌آيد كه داده‌ها را روي تراشه ثبت مي‌كند.
سپس پرتو نوري ديگري كه خوانش ناميده مي‌شود، به اين داده‌ها دسترسي پيدا كرده و يكبار ديگر آنها را به شكل نور منتقل مي‌كند. اگرچه اين نور در عرض دو تا سه نانوثانيه از ميان تراشه عبور مي‌كند، زماني كه به شكل موج صوتي ثبت مي‌شود،‌ اطلاعات تا 10 نانوثانيه روي تراشه باقي خواهند ماند و اين زمان براي بازيابي داده‌هاي ثبت شده از روي تراشه كافي خواهد بود.
@SeeBrain
امكان‌پذير شدن تبديل نور به صدا نه تنها باعث شده اين تراكنش اطلاعاتي با سرعت كمتري انجام گيرد،‌بلكه باعث شده تا داده‌ها با دقتي بالاتر بازيابي شوند./همشهری آنلاین
@SeeBrain
#نور
#امواج
#صوتی
#اطلاعات
#داده
#الکترون
#الكترومغناطيسي
#تشعشعات
#رايانه‌هاي
#فتون
#پردازش
#بازيابي
#تراکنش
#لپ‌تاپ‌هاي
#سي

رفتار #نور در ماده :
ماده مي‌تواند به طرق مختلف بر موج #الكترومغناطيسي اثر بگذارد.
1 – بازتاب و شكست
2 – جذب
3 – پراكندگي
بخشي از نور به هنگام برخورد با حد فاصل دو محيط با ضريب شكست متفاوت، بازتاب مي‌گردد و بخشي از آن نيز كه وارد محيط دوم مي‌شود، از راستاي اوليه خود منحرف مي‌گردد كه در اصطلاح آنرا شكست مي‌گويند. هر دو پديده بازتاب و شكست، تابع طول موج اشعه فرود مي‌باشند.
ضريب شكست هر ماده، بصورت نسبت سرعت نور در خلاء به سرعت نور در آن ماده خاص تعريف مي‌شود :
N = C / V
اصولاً، هرچه ماده چگال‌تر باشد، سرعت نور در آن كمتر و در نتيجه ضريب شكست آن بالاتر است.

#optics #light #beam #Laser #💎

گسيل القايي : Stimulated emission
اكنون مجدداً فرض مي‌كنيم كه اتم در تراز 2 قرار گرفته باشد و موجي #الكترومغناطيسي با فركانس F نيز بر اتم فرود آيد. نظر به اينكه اين #موج داراي همان فركانس اتمي است، احتمال معيني وجود دارد كه اين موج اتم را به گذار از تراز 2 به تراز 1 وا دارد. در اين مورد اختلاف انرژي E2-E1 آزاد شده به صورت موج الكترو مغناطيس به موج فرودي افزوده مي‌شود. اين #پديده گسيل القايي است.
بايد #تفاوت اساسي بين گسيل خود بخود و گسيل القايي را در نظر داشت. در مورد گسيل خودبخودي رابطه فازي معيني بين موج گسيل شده از يك اتم و موجي كه از #اتم ديگر گسيل مي‌شود وجود ندارد. همچنين امواج مي‌توانند به هر جهت گسيل شوند، ولي در مورد گسيل القايي چون اين فرايند با اعمال موج الكترومغناطيس فرودي صورت مي‌گيرد، گسيل دو اتم به صورت #همفاز به موج فرودي افزوده مي‌شود.

"عده ای تمامي گفته‌ها در مورد #هارپ را يك بزرگنمايي و پروپاگانداي تبليغاتي از طرف خود آمريكا مي‌دانند.
اماسيستم #هارپ، نتيجه تلاش‌ها و پژوهش‌هاي حداقل پنجاه ساله ارتش آمريكاست كه كاركرد آن تنها محدود به بررسی و پژوهش درباره لایه یونوسفر نبوده و قادر است براي شناسايي پايگاه هاي مخفي اعماق زمين را جستجو كند، تمامي ارتباطات #رادیویی و #موجي را متوقف سازد، بر رفتارها و حالت رواني انسان‌ها تأثير بگذارد، جريانات جوي را تغيير دهد، با متمركز ساختن امواج بر روي اهداف #هوايي مانند هواپيماها و دسته‌هاي بزرگ پرندگان آن‌ها در آسمان بسوزاند و برشته کند، لرزش‌هاي شديدي در لايه‌هاي مختلف كره زمين ايجاد كرده و #زلزله توليد كند و يا #انفجارهايي به قدرت #بمب‌هاي هسته‌اي ايجاد كند
هارپ" به صورت يك فرستنده امواج #الكترومغناطيسي عمل مي‌كند كه هدف آن تاثير گذاري بر #آسمان و الكترون هاي آزاد لايه يونوسفر است. اين سيستم، الكترون‌هاي اين لايه را در ارتفاع تقريبا 275 كيلومتري به جنبش وامي‌دارد. در حالت عادي اين لايه داراي دمايي معادل 1400 درجه سانتيگراد است كه در اثر اين تحريك #انرژي فراواني در آن به وجود آمده و در نتيجه دما تا 20درصد افزايش مي‌يابد و اين ناحيه به حالت انبساطي در مي‌آيد."زبيگنيو برژينسکي"، مشاور "جيمي کارتر" رئيس جمهوري سابق آمريكا و مشاور کنوني "اوباما" معتقد است كه "هارپ" سلاحي براي بي‌ثبات کردن کشورهايي است كه با واشنگتن اتحاد و همسويي ندارند. به گفته او "با استفاده از تکنولوژي‌هاي جديد و روش هايي كه اين تكنولوژي‌ها در اختيار کشورهاي بزرگ قرار مي‌دهند؛ اين كشورها مي‌توانند حتي بدون آنکه نيروهاي امنيتي خود را در جريان قرار دهند جنگ‌هايي سريع و غافلگيرکننده به راه بياندازند.
ين پروژه تا كنون مورد توجه افراد فراواني بوده و اقدامات افشاگرانه‌ي نيز انجام شده است. از جمله مي توان به دكتر" نيك بگيش" يكي از دو مولف كتاب "فرشتگان اين هارپ را نمي نوازند" اشاره كرد كه در 1997 طي مقاله اي در #روزنامه #واشنگتن پست اشاره مي كند كه 40 درصد بودجه تجهيزات نيروي هوايي آمريكا مربوط به پروژه هاي مخفي است.
هارپ شامل ده ها برج آنتن آلومنیومی بر روی زمیني به مساحت 23 هزار متر مربع در آلاسکا ‌است
#haarp

فروش فایل : جنگ الكترونيكي
مقدمه: اهميت اقدامات جنگ الكترونيك: استفاده از تجهيزات الكترونيكي يا بطور مستقل انجام مي‌گيرد. مانند رادارها و مخابرات و يا به صورت همراه و جزئي از سلاحهاي نظامي دفاعي، مانند موشكها و هواپيما‌ها بكار برده مي‌شود كه در هر حال كاربرد صحيح آنها بهر صورتي كه باشد، باعث ارتقاء سرعت، وقت و قدرت نظامي شده
مخزن کینگ فایل مارکت
قیمت : 1999 تومان
http://kingfilemarket.ir/?p=2888
King File Market
#الكترونيک, #محصولایرانی, #مقالهوتحقیق
#الكترومغناطيسي, #تجهيزات, #جنگ, #دفاعي, #رادارها, #طيفامواج, #مخابرات, #موشكها, #نظامي, #هواپيما‌ها
#کینگ_فایل_مارکت
#kingfilemarket
#king #file #market

فررش آهنربا فوق قوي در اندازه هاي متفاوت. مستطيلي،مربعي،استوانه اي،دايره اي#آهنربا #مربعي #قوي #دايره #الكترومغناطيسي

توصيه ميكنم كمي وقت بگذاريد و متن را كامل بخوانيد.

شما منبعی هستید که مقدار زیادی امواج الکترومغناطیس دریافت می کنید.به عبارت دیگر شما با امواج الکترومغناطیس شارژ می شوید بدون اینکه بفهمید!

سردرد هستید! احساس ناراحتی می کنید!
تنبلی در کار و درد در مکان های مختلف!
این را فراموش نکنید وقتی بعضی از این علایم را احساس کردید!
راه حل همه اینها چیست!!؟؟ با گذاشتن پیشانی تان بیشتر از یک بار بر زمین، زمین امواج الکترومغناطیس مضر را تخلیه خواهد کرد!این شبیه زمین کردن ساختمانهایی است که احتمال برخورد سیگنالهای الکتریکی (مانند رعد و برق) وجود دارد تا امواج از طریق زمین تخلیه شود.
👈بنابراین سر را بر خاک بگذارید تا امواج الکتریکی مثبت تخلیه شود!
آنچه این تحقیق را بیشتر شگفت انگیز می کند:
بهتر است که پیشانی تان را بر خاک بگذارید!
و آنچه شگفت انگیزتر است اینکه:

بهترین راه که پیشانی تان را بر خاک بگذارید حالتی است که رو به مرکز زمین باشید چرا که در این حالت امواج الکترومغناطیس بهتر تخلیه خواهد شد.
و بیشتر تعجب خواهید کرد وقتی بدانید بر اساس اصول علمی ثابت شده که مکه مرکز زمین است.
و کعبه درست مرکز زمین است!

بنابراین سجده در نمازتان: 
بهترین راه برای تخلیه سیگنالهای مضر از بدن است !
این همچنین کمال مطلوب برای نزدیکی به قادر مطلق است، او که جهان را اینگونه خلاق آفرید !
ما به خاک نمی افتیم تا امواج الکترومغناطیس تخلیه شود، بلکه برای اطاعت خدای قادر متعال سجده می کنیم! ما به فرمان خدا اعتقاد داریم که همیشه در آن معرفتی است! ایمان ما بخاطر آفریننده است!
او همه چیز را می داند!
اما،از آنجا که دلیل علمی وجود دارد لازم است به مردم نشان داده شود تا هرآنچه مسلمانان انجام می دهند را ببینند؛ این برای همه خوب است!

الحمدلله علي نعمة السجــود!

#امواج#الكترومغناطيسي#سجده

بخش سوم اقدامات #ضد_الكترونيكي (ECM)
كه عمليات مربوط به جلوگيري يا كاهش استفاده موثر دشمن از طيف الكترومغناطيسي را #ECM مي‌نامند. اختلال و فريب عمده‌ترين روش‌هاي ECM به شمار مي‌آيند.

بخش چهارم اقدامات ضد الكترونيكي (ECCM) كه عملياتي كه ما را براي استفاده از طيف #الكترومغناطيسي در مقابل جنگ الكتروينك دشمن توانمند مي‌سازد، #ECCM ناميده مي‌شود.

براي مقابله با تهديدات دشمن، يكي از مهمترين و شايد بهترين راه حل‌ها، كور كردن دشمن از جهت دستيابي به خود سيگنال و مشخصات آن، و نيز توانمند كردن سيستم در مقابل اختلال است.

به عبارت ديگر اين دو ويژگي، دست دشمن را در جهت انجام بسيار از مراحل ديگر حمله مي‌بندد. ويژگي اول در حقيقت با عمليات مربوط به بهره برداري دشمن از سيگنال ها و به عبارت دقيق تر، كاهش احتمال بهره‌برداري دشمن (#LPE) است. اين ويژگي جزئي از عمليات #SIGSEC است و از آن جهت كه ECM را نيز براي دشمن دشوارتر مي‌ساز جزئي از ECCM نيز به شمار مي‌آيد. ويژگي دوم، مقابله با اختلال (#AJ) ناميده شده و از مهمترين روش‌هاي ECCM محسوب مي‌گردد.

در صورت وجود دو ويژگي LPE و AJ.، مخابرات را مخابرات مستتر مي‌نامند. اگر چه برخي از روش‌هاي تحقق مخابرات مستتر، به طور همزمان دو ويژگي فوق را جامه عمل مي پوشانند، اما بسياري از آنها تنها به يكي از ويژگي‌ها توجه مي‌كنند.
هدف اصلي طراحي LPE آنست كه حتي‌الامكان اطلاعات كمتري در اختيار دشمن قرار داده شود و به عبارت ديگر عدم قطعيتي براي او ايجاد شود كه او نتوان بهره‌برداري مفيدي از سيگنال كند. بر همين اساس مي‌توان كليه روش‌هايي كه ابهام دشمن را زياد مي‌كند را در زمره روش‌هاي LPE جاي داد. به عنوان مثال كدينگ منبع، كدينگ كانال، مدولاسيون متناسب، كنترل توان(كم نمودن توان تا حد ممكن)همگي از روش‌هاي LPE محسوب مي‌شوند. اما در اين ميان، استفاده از سيگنال‌هاي با BT بزرگ (حاصلضرت زمان پهناي باند بزرگ) جايگاهي ويژه و منحصر به فرد دارد. علل اهميت اين روش را مي‌توان در قابل انعطاف بودن آن (يعني قابليت محاسبه كارآيي آن بصورت كمي و ارتباط تاثير آن با 1پارامترهاي مورد استفاده) و نيز تاثير آن بر خاصيت ديگر مخابرات مستتريعني AJ دانست. توجه نماييد كه همه روش‌هاي LPE لزوما خاصيت AJ را بهبود بخشيده و حتي ممكن است آنرا مخدوش سازند. به عنوان مثال روش كاهش توان تاثيري مثبت بر LPE و تاثيري منفي بر خاصيت AJ دارد. بنابراين از مزاياي مهم استفاده از BT، تحقق همزمان اين دو ويژگي است.

رله ميلون
.
رله قطعه اي است كه از آن براي قطع و وصل كردن خطوط الكتريكي استفاده مي شود . #رله داراي يك #بوبين است كه در صورت تحريك شدن ، تيغه اي را از يك پايه به پايه ديگر به كمك امواج #الكترومغناطيسي منتقل مينمايد. اين مدل رله كه به #رله_ميلون معروف است پركاربردترين مدل از رله در بازار #الكترونيك است

رویت اشیاء #پرنده_ناشناس در #تهران!

از بهترين و شايد كم نظيرترين مدارك رويارويي #بشقاب_پرنده ها و #هواپيماهاي #نظامي مربوط به سال 1976 و تقابل اين اشيا ناشناس پرنده و جت هاي فانتوم II در محدوده #آسمان #شهر_تهران است كه تا به امروز برخي از زواياي اين حادثه همچنان در پرده ابهام قرار دارد .

اين واقعه هنگامي رخ داد كه در 19 سپتامبر1976 مركز فرماندهي #نيروي_هوايي_شاهنشاهي #ايران شي پرنده ناشناسي را در محدوده آسمان تهران شناسايي كرد نكته مهم در اين حادثه تاثيرات ناشناخته #الكترومغناطيسي شي پرنده ناشناس بروي سيستمهاي #الكترونيكي بود .

دو فروند هواپيماي #جت_فانتوم F-4 كه به صورت مستقل اقدام به رهگيري اشيا ناشناس پرنده (UFO) كرده بودند تمامي سيستمهاي الكترونيكي و ارتباطي آنان مختل شده و از كار افتادند و حتي در يك مورد هواپيما قادر به #شليك_موشكهاي خود به هدف نيز نبود و هر دو به ناچار از شي پرنده دور شدند .

اين حادثه به سرعت مورد توجه #سازمان_اطلاعات_دفاعي_آمريكا (DIA) , #سازمان_امنيت_ملي_آمريكا (NSA) و #سازمان_اطلاعات_مركزي_آمريكا (CIA) قرار گرفت و تعدادي از #پرسنل_ايراني كه مستقيما در اين حادثه حضور داشتند مورد بازجويي قرار گرفتند . اگر چه با گذشت زمان برخي از اين نكات مبهم و سوالات بي پاسخ آن به تدريج با خارج شدن و انتشار مدارك مربوط به اين حادثه از حالت محرمانه بودن روشن شده است اما همچنان نكات و ابهامات بيشماري وجود دارد كه به نظر نميرسد تنها با بررسي تنها اين حادثه اميدي به يافتن پاسخي براي آن داشت اما ميتوان اميدوار بود كه با در كنار هم چيدن مجموعه مدارك بدست آمده از حوادث مختلف به نتيجه اي مثبت دست يافت ،

توضیحات کامل و گزارش شاهدان عینی در لینک زیر موجود است

http://ultra-violet.loxblog.com/post/18&sa=U&ved=0ahUKEwjTnYjJtKrMAhWBRBoKHbDDDP8QFggQMAI&usg=AFQjCNHtrfTmaR3jEbFTSDGNu0X1xHueRQ

Most Popular Instagram Hashtags