#الـان

MAIS RECENTES

#I still# remember#the#days# I #prayed# for#the# thing# i#heve#now#روزهـایـی رو بـه# يـاد بـیار#
#كـه بـراى #داشـتـنِ #چـيـزهايى# كـه
#الـان داری #دعـا مـيـكـردی# kadkhoda##iran#qatar

#دروغـات قشنـگ بــود
#میگـفتـی پـاره تنتـم

#الـان کجـایـی ببینــی
#کہ شــده پـاره پـاره تنـم...😔 هی روزگار...😔
┄┄┄┄┄┄┄•❅✾حمید❅•┄┄┄┄┄┄┄

مهرابیای عزیز.
همــین امشــب منتظر پخــش تــرک #الـان چــی
از مـــهراب خســـته صدا باشیـــد .

#همہ اونایي
#کہ مي گفتن
#بي تو نميتونن
#الـان با یکي دیگہ میتونن...😔

#دروغـات قشنـگ بــود
#میگـفتـی پـاره تنتـم

#الـان کجـایـی ببینــی
#کہ شــده پـاره پـاره تنـم...?
┄┄┄┄┄┄┄•❅✾❅•┄┄┄┄┄┄┄❤

#میگفت میمیرم برات

#بنده خدا راست میگفت

#الـان مرده برام...😔 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

#الـان الـمـلـا #احمد_الساعدي مـتـوجـه الـﯽ الـعـراق ✈ بـعـد اكـتـمـال الـتـصـويـر ...

👧🏻 آقــایـم؟ 👨🏻 جونه دل #خانومم؟😋 👧🏻 دسـتاتـو #باز کن😢 👨🏻 دستامو؟؟؟بیـــــا🙆🏻 👧🏻 تـــــا ته بـاز کن #دسـتاتو😢 👨🏻بیـــــا...از این #بیشتر میشکنه😂 👧🏻 خـــــو حالا #بمـون بیام بغلـت.سلدمه 👨🏻 ای #شـیطون جون.بدو هـمه چـیزم.نامردخان حـتما باید سردت شه؟😒 👧🏻 آلـــــه خو.حکمه #بخاری رو داری برام 👨🏻 توله جان حکـمه یه پناه گاهـه #عشـقی نیس؟😐 👧🏻 اون که آره.ولی #الـان حکمهـ بخاریه😋 👨🏻 اره ارواح کـلت.بدو بیا بـینم #دلم یه ذره شده😈 👧🏻 بــاجی #عشقـه من
.
.
👧🏻 آقـایم؟😐 👨🏻 جونه #دل 👧🏻 احسـاس نمیکنی #خانومتـو له کردی؟ 👨🏻 خوب مال #خودمی دیـگه.میتـرسم بگـیرن تورو از دستمـ😔 👧🏻 خـــو آقایـی من #خفه شـدم.آروم تر بغلم کن 👨🏻 چشـم #بیا.خانومی؟😍 👧🏻 جونـم 👨🏻 درس #شیــمیت خوبـ بوده؟☺️ 👧🏻 آره.چطور؟😟 👨🏻 پس اندازه ی کل #سلول های دنیا دوست دارم
حالا برو بشمار 👧🏻 من #جـونمـو بـت میـدم که عشق جانکـــــم.اومــــــاچ💋 👨🏻اقات پیش #مرگـت همه چیـزم 👧🏻بمـونی برام #همیشه❤️ 🎈ʝoiŋ👇🐰🐾🎈
🍭 @khasim77

#یہ زماني
#خوش میگذشت
#الـان فقط
#خوشم کہ میگذره...😔

#همہ اونایي
#کہ مي گفتن
#بي تو نميتونن
#الـان با یکي دیگہ میتونن... ❣ ❣

#همہ اونایي
#کہ مي گفتن
#بي تو نميتونن
#الـان با یکي دیگہ میتونن...😔

#همہ اونایي
#کہ مي گفتن
#بي تو نميتونن
#الـان با یکي دیگہ میتونن...

#همہ اونایي ‎#کہ مي گفتن ‎#بي تو نميتونن ‎#الـان با یکي دیگہ میتونن... @hes_time

#همہ اونایي
#کہ مي گفتن
#بي تو نميتونن
#الـان با یکي دیگہ میتونن...😔

#همہ اونایي
#کہ مي گفتن
#بي تو نميتونن
#الـان با یکي دیگہ میتونن...😔

#همہ اونایي
#کہ مي گفتن
#بي تو نميتونن
#الـان با یکي دیگہ میتونن...

#همہ اونایي
#کہ مي گفتن
#بي تو نميتونن
#الـان با یکي دیگہ میتونن...

#همہ اونایي
#کہ مي گفتن
#بي تو نميتونن
#الـان با یکي دیگہ میتونن...😔
‌___________________________
💔 @shabibimah1

يَخـتٌلُفَ #الـاهلے💓🎶 عـنْ بْآقَـےَ #الـانْـدِيهـ😄✌ گآخـتٌلُآفَ #زمـزم💃☺ عـنْ بـآقَـےَ #آلُـمـيَـآهـ 😍😍🙈🔫🎶

👧🏻 آقــایـم؟ 👨🏻 جونه دل #خانومم؟😋 👧🏻 دسـتاتـو #باز کن😢 👨🏻 دستامو؟؟؟بیـــــا🙆🏻 👧🏻 تـــــا ته بـاز کن #دسـتاتو😢 👨🏻بیـــــا...از این #بیشتر میشکنه😂 👧🏻 خـــــو حالا #بمـون بیام بغلـت.سلدمه 👨🏻 ای #شـیطون جون.بدو هـمه چـیزم.نامردخان حـتما باید سردت شه؟😒 👧🏻 آلـــــه خو.حکمه #بخاری رو داری برام 👨🏻 توله جان حکـمه یه پناه گاهـه #عشـقی نیس؟😐 👧🏻 اون که آره.ولی #الـان حکمهـ بخاریه😋 👨🏻 اره ارواح کـلت.بدو بیا بـینم #دلم یه ذره شده😈 👧🏻 بــاجی #عشقـه من
.
.
👧🏻 آقـایم؟😐 👨🏻 جونه #دل 👧🏻 احسـاس نمیکنی #خانومتـو له کردی؟ 👨🏻 خوب مال #خودمی دیـگه.میتـرسم بگـیرن تورو از دستمـ😔 👧🏻 خـــو آقایـی من #خفه شـدم.آروم تر بغلم کن 👨🏻 چشـم #بیا.خانومی؟😍 👧🏻 جونـم 👨🏻 درس #شیــمیت خوبـ بوده؟☺️ 👧🏻 آره.چطور؟😟 👨🏻 پس اندازه ی کل #سلول های دنیا دوست دارم
حالا برو بشمار

Hashtags mais populares do Instagram