#الشهید_جهاد_عماد_مغنیه

198 posts

TOP POSTS

گفتم کجا..؟... گفتا دمشق
گفتم چرا...؟....گفتا که عشق
گفتم وَ کِی ..؟.... گفتا که حال
گفتم بمان..... گفتا محال
گفتم مرو........ گفتا که لا، برپاست آنجا کربلا
باید ولی یاری کنم، زینب س علمداری کنم 😢
گفتم چه داری با حسین ع؟
گفتا وفای عهد و دین
گفتم خطر دارد بسی ....
گفتا چرا دلواپسی ؟
گفتم که جان باید دهی ....گفتا که دارم آگهی 😢
گفتم تو را در سینه چیست ؟
گفتا که شور عاشقیست
گفتم که این شور از کجاست ؟
گفتا ز عشق کربلاست .....🌷
گفتم چه داری آرزو ؟
گفتا به خون گیرم وضو 😢
گفتم کجا خوانی نماز ؟
گفتا که با مهدی عج حجاز ....
.
.
#دلم_یجوریه_ولی_پر_از_صبوریه....
#چقد_شهید_دارن_میارن_از_تو_سوریه...
#جهاد_مغنیه
#الشهید_جهاد_عماد_مغنیه
#شهید_رسول_خلیلی

بسم رب الشهید
.
.
یکی از افراد خانواده شهید جونی نقل میکند: آن روز را خوب به خاطر دارم، روز شهادت جهاد مغنیه، مدام جلوی تلوزیون بودیم و لحظه به لحظه شبکه مقاومت را دنبال میکردیم، عملیاتی در قنیطره که در خلال آن تعدادی از نیروها به شهادت رسیده بودند که در میان آنها جهاد هم بود. چهره محمد از ذهنم بیرون نمیرود ، هیچ واکنش و حرکتی انجام نمیداد که نشان دهد از دوستان جهاد بوده، بلکه فکر میکردی از اقوام بسیار نزدیکش باشد. در حین اینکه ما اخبار را دنبال میکردیم تا خبری از تعداد شهدا و اسامیشان را به دست آوریم، محمد در خودش فرو رفته بود و هیچ حرفی نمیزد، حتی یک کلمه، در خودش بود و درد از دست دادن دوستی عزیز در قلبش بود، و اخلاص و تواضع شدیدش نمیگذاشت که جلوی ما غم و اندوهش را بیرون بریزد.... ما نزدیک ترین افراد به محمد بودیم اما تا روزی که از زبان دیگران و رسانه ها نشنیدیم و عکسهایی که با هم گرفته بودند، خبر نداشتیم که جهاد و محمد رفیق و هم نشین شب زنده داری های هم بودند. #الشهید_جهاد_عماد_مغنیه #الشهید_محمد_حسین_جونی
کپی شده از@66mp

بسم الله الرحمن الرحیم
سید حسن نصرالله:
لبیک یا حسین یعنی مادری فرزندش را به میدان جنگ بفرستد و انگاه که فرزندش شهید شد به او بگوید پسرم از تو راضی هستم خداوند چهره ات را نورانی کند همان طور که مرا نزد حضرت زهرا روسفید کردی

الله یحفظ الحاجه سعده بدرالدین و یرحم عمادها و جهادها...
#الشهید_جهاد_عماد_مغنیه
#سعده_بدرالدین

💕 تبکیک القلوب قبل العیون ...💕 #الشهید_جهاد_عماد_مغنیه

#آرامش_یک_مادر
. 🔹ﻣﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﯾﮏ ﺯﻥ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺧﺒﺮ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺑﺎﺑﺎ ﮐﻪ ﺭﺳﯿﺪ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺩﻭ ﺭﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪ ... 🔹ﻫﻤﻪ ﯼ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻣﺎﺩﺭ ﺁﺭﺍﻡ ﮐﺮﺩ، ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺰﻧﺪ، ﻭﻗﺘﯽ ﺩﯾﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﮑﺮ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﯽ ﺗﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺍﯾﻢ،
ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﺯﻩ ﺑﺎﺑﺎ ﮔﻔﺖ؛ ﺍﻟﺤﻤﺪﺍﻟﻠﻪ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪﯼ ﮐﺴﯽ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺎﺭﺕ ﻧﮕﺮﻓﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺟﺴﺎﺭﺕ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ... 🔹ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺁﺭﺍﻡ ﺷﺪﯾﻢ.
ﺑﻌﺪ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﻓﺖ ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽ ﺷﺪ، ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﺭ ﻗﺒﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺑﺎ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﻭ ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﺯﯾﺎﺭﺕ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ ﺧﻮﺍﻧﺪ ... 🔹ﺧﺒﺮ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺟﻬﺎﺩ ﺭﺍ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮﺭ .. ﺩﻟﻢ ﺳﻮﺧﺖ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺮﺍﺩﺭﻡ ﺟﻬﺎﺩ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻡ ...ﻣﺜﻞ ﺑﺎﺑﺎ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ...ﺧﻮﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺷﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭﻟﯽ ﺟﺎﯼ ﺯﺧﻢ ﻫﺎ ﻭ ﭘﺎﺭﮔﯽ ﻫﺎ ﺑﻮﺩ ، ﺟﺎﯼ ﮐﺒﻮﺩﯼ ﻭ ﺧﻮﻥ ﻣﺮﺩﮔﯽ ﻫﺎ ... 🔹ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺑﺎﺑﺎ ﻭ ﺟﻬﺎﺩ ﺑﺎ ﻫﻢ ﯾﮑﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻡ ﺭﺳﯿﺪ ﻣﻦ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻢ ...ﺑﺎﺯ ﻣﺎﺩﺭ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻦ ﻭ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺭﺍ ﺁﺭﺍﻡ ﮐﺮﺩ. 🔹ﻭﻗﺘﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﺟﻬﺎﺩ ﺭﺍ ﺑﻮﺳﯿﺪ ﮔﻔﺖ :
ﺑﺒﯿﻦ ﺩﺷﻤﻦ ﭼﻪ ﺑﻼﯾﯽ ﺳﺮ ﺟﻬﺎﺩﻡ ﺁﻭﺭﺩﻩ؛ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﻪ ﺍﺭﺑﺎً ﺍﺭﺑﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪﻩ ...
—---------------
⁠⁣ به مناسبت 28 دی سالروز شهادت جهاد مغنیه

فاﻃﻤﻪ ‏( ﺩﺧﺘﺮ ﺷﻬﯿﺪ ﻋﻤﺎﺩ ﻣﻐﻨﯿﻪ ‏)
#شهید_جهاد_مغنیه
#نحن_جهاد_مغنیه
#کلنا_جهاد_مغنیه
#أنا_جهاد_مغنیه
#جواد_عطوي…
#ابن_الرضوان…
#مرگ_بر_اسرائیل
#زنده_باد_حزب_الله
#חָמוּשׁמקלטים#جهاد
#جهزوا_ملاجئكم#جهاد_مغنیه
#پناهگاه_هایتان_را_آماده_کنید…
#جهاد_ادامه_دارد#جهاد_زنده_است
#من_سرباز_حزب_الله_هستم #ولایت
#فلسطین_مسئله_اول_اسلام_است
#الشهید_نجل_عماد_فواد_مغنیه
#اسرائیل_را_نابود_می_کنیم
#راهت_را_ادامه_می_دهم
#من_جهاد_مغنیه_هستم
#ما_جهاد_مغنیه_هستیم
#الشهید_جهاد_عماد_مغنیه اعلی الله مقامهما
شادی روح شهید جهاد #فاتحه ای نثار بفرمایید…

#دو_سال_گذشت_از_پر_کشیدنت

#و_من_۲۲_ساله_شدم

۲۸دی ماه گرامیداشت دومین سال مدافع حریم آل الله مجاهد شهید #جهاد_عماد_مغنية در بهشت

پ.ن: خوشحالم که هر سال روز تولدم مقارن شده با تولد دوباره تو... پ.ن۲: تولدم مبارک☺

#حاجت_ما_هنوز_هم_همان_است_راه_تو
#جهاد_ادامه_دارد
#ابن_رضوان
#جهزوا_ملاجئکم
#الشهید_جهاد_عماد_مغنیه

@mariamfouadmoghneih

MOST RECENT

با خانم سعدی بدرالدین کمی در مورد جهاد، حاج رضوان و سید ذوالفقار صحبت کردیم. میگفت:
«بعد از شهادت حاج عماد و ازدواج دو فرزند دیگرم -مصطفی و فاطمه- من با جهاد زندگی می‌کردم. یک شب قبل از ماموریت سوریه، نیمه های شب دیدم با صدای بلند گریه می‌کند. به سرعت به اتاقش رفتم و متوجه شدم در حال نماز است. شب جمعه بود و قرار بود فردای آن روز به «قنیطره» سوریه برود. فردای آن روز ازش سوال کردم که چرا گریه می کردی؟ خجالت کشید و گفت: هیچی.
شنبه از سوریه تلفن کرد. پرسیدم کِی برمیگردی؟ جواب داد یا یکشنبه شب و یا دوشنبه. من دوباره پرسیدم که تو آن شب به چه کسی متوسل شده بودی؟ اول حرفی نزد. بعد گفت: من در نمازم خطاب به امام زمان حجت بن الحسن(عج) صحبت میکردم. پرسیدم چه می گفتی؟ سکوت کرد. قسمش دادم که بگو. گفت: به ایشان می گفتم که من بنده گناهکاری هستم و...» مادر جهاد بقیه حرفها را نگفت و فقط این را گفت که «تا وقتی جهاد در این دنیا بود، دل من قرص و آرام بود.»
.
همسر «حاج رضوان» وقتی از شوهرش حرف می زد، صدایش لرزش بیشتری داشت:
«حاج عماد برای من شوهر نبود، پسرم بود. اینقدر که من او را دوست داشتم. دنیا در نظرش هیچ بود و می گفت من فقط باید برای شیعیان کار کنم.» حاجیه خانوم باز هم حرفش را نیمه تمام گذاشت؛ وقتی داشت خاطره یکی از ماموریت های حاج رضوان را تعریف می‌کرد. حرفش را عوض کرد و گفت حاج عماد هیچوقت یک خواب راحت نداشت. همیشه از جنوب لبنان به سوریه، از سوریه به جنوب و از جنوب به بیروت می‌آمد و خواب حاج عماد در ماشین و در این مسیرها بود.» .
او و برادرش مصطفی دو فرزند آخر خانواده بودند:«ما در منزل پدری، 9 نفر بودیم و «سید ذوالفقار» بعد از من، فرزند آخر بود و برای همین خیلی به هم علاقه داشتیم. شوهرم هم از دوستان قدیمی و صمیمی برادرم بود.
روزی که در سوریه به شهادت رسید، یکی از برادران حزب الله به منزل ما تلفن کرد و گفت: ام مصطفی! سید ذوالفقار تصادف کرده. من بلافاصله گفتم نه، حتما نه، خبر دیگری هست، آن را بگویید. باز گفت تصادف کرده و حالش خوب میشه. گفتم تو را به خدا خبر خوبی از او بدهید و بعد ماجرا را برایم توضیح دادند و فهمیدم مصطفی شهید شده...
.
#حاجیه_سعدی_بدرالدین
#الشهید_جهاد_عماد_مغنیه
#الشهید_القائد_عماد_مغنية
#الشهید_القائد_مصطفی_بدرالدین

آخرین پنج شنبه منتهی به ماه محرم بود. هنوز «روضة الشهیدین» چندان شلوغ نشده بود که خانومی با پوشیه وارد شد و یک راست به سمت مزار «سید ذوالفقار» رفت، کفش‌هایش را در آورد و وقتی به قبر ذوالفقار رسید، بغضش ترکید. با دست چند مرتبه روی سنگ قبر زد و زیر لب زمزمه ای کرد و رفت سراغ مزار «عماد» و «جهاد».
بالای قبر حاج عماد، تصویر بزرگی از او و فرزندش قرار دارد؛ روی صورت «عماد مغنیه» دست کشید و در حالی که به وضوح گریه می کرد، خودش را روی قبر او و جهاد انداخت.
حدسمان این بود که او باید همسر حاج رضوان باشد یعنی مادر جهاد و خواهر سید ذوالفقار. از یکی از مادران شهدا که با او سلام علیکی کرد، سوال کردیم. حدسمان درست بود.
بعد از چند دقیقه که زیارتش تمام شد، جلو رفتیم و با اینکه شنیده بودیم اصلا اهل مصاحبه نیست، خودمان را معرفی کردیم و از او خواستیم چند کلمه برایمان صحبت کند. با خوشرویی پذیرفت. فارسی را هم کمی بلد بود.
می گفت بعد از 3 ماه و نیم که بیمار بوده و نتوانسته به «روضة الشهیدین» بیاید، برای اولین بار بعد از این مدت است که به زیارت همسر، فرزند و برادر خود آمده و لابد گریه شدید بر سر مزار شهدا هم برای همین دلتنگی بود.
.
ادامه دارد...
.
منبع: خبرگزاری فارس
#حاجیه_سعدی_بدرالدین
#الشهید_جهاد_عماد_مغنیه
#روضه_الشهیدین

‌‌
.
خون جوانان #شيعه برای نجات جوانان #اهل_سنت روی زمين ريخت و كار جوانان عراقی در حمايت از مردم بی‌نظیر بود. ۹۶/۳/۱۹

اللواء قاسم سليماني: لقد أريقت دماء الشباب #الشيعة من أجل إنقاذ شباب #أهل_السنّة حيث كان أداء الشباب العراقي في سبيل حماية الناس أداءً مميّزاً. ١٠/٠٧/٢٠١٧
.
.
.
.
#شهید #شهید_عباس_دانشگر#شهید_محمودرضا_بیضایی#سپاه#تروریست#تهران#خادم_الشهدا#شهدای_مدافع_حرم #شهید_مدافع_حرم#سپاه_پاسداران #سپاه_قدس #صابرین #مدافع_حرم #مدافعان_حرم #شهادت #کلنا_عباسک_یا_زینب #حاج_قاسم_سلیمانی #حلب #سوریه#شهید_حسین_معز_غلامی #خان_طومان#الشهید_جهاد_عماد_مغنیه #اسرائیل#down_with_israel #down_with_usa #down_with_saudie_arabie

رفاقت تا بهشت....
.
.
💠 دوست شهید هادی شجاع: 🌷هادی قبل از اینکه جذب سپاه شود و در بسیج ویژه شروع به فعالیت کند، خیلی مشتاق بود که به سوریه برود، شهید شجاع توسط شهید محمود رضا بیضائی آموزش نظامی دید و ارادت ویژه ای به ایشان داشت.وقتی خبر شهادت محمود رضا را شنید بغض عجیبی گلویش را گرفته بود، سپس گفت :
《باید انتقام شهید بیضائی را از این تکفیری ها بگیرم.》
.
🌷وقتی خبر شهادتش را شنیدم رفتم منزلشان و عکس شهید بیضائی را که بر دیوار اتاق نصب بود دیدم و به مادر شهید شجاع گفتم هادی می گفت: می‏‌خواهم انتقام شهید بیضائی را بگیرم. مادرش همینطور که اشک می ریخت گفت وقتی آقای بیضائی به شهادت رسید عکس را روی دیوار اتاق زد و سفارش کرد این عکس را برای همیشه نگه دار مادر،
شهید بیضائی به گردن من خیلی حق داشته است.
.
.
#شهید_اکبر_شهریاری #شهید_عباس_دانشگر#شهید_محمودرضا_بیضایی#سپاه#تروریست#تهران#رفاقت #خادم_الشهدا#وصیت_نامه#شهدای_مدافع_حرم #شهید_مدافع_حرم#سپاه_پاسداران #سپاه_قدس #صابرین #مدافع_حرم #مدافعان_حرم #شهادت #کلنا_عباسک_یا_زینب #حاج_قاسم_سلیمانی #حلب #سوqریه#شهید_حسین_معز_غلامی #خان_طومان#الشهید_جهاد_عماد_مغنیه #اسرائیل#down_with_israel #down_with_usa #down_with_saudie_arabie

Most Popular Instagram Hashtags