[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#السلام_عليك

3721 posts

TOP POSTS

#السلام_عليك يا #امام_رضا اي قربونت برم اقا كه باز طلبيدي 🙏❤️

بگذاريد عاشورا را كمي متفاوت ببينيم... كوچكش كنيم و بياوريم زير سقف خانه همين نزديكيها...
از مقابل نبينيم...!كنارش باشيم....! فكر كنيد پدر خانواده را در عاشورا روزي خواهند كشت و اكنون دربند است و منتظر اين واقعه.... حال پدر چه طور است!حرف هايش چگونه است....چه مي خواهد؟ وصاياي او چيست؟ اين مثال مضحك نيست بيان يك " حس" است... شايد به قراري ٦ روز مانده تا لحظه واقعه....!عزيزي را از دست خواهيد داد و تمام راه ها هم بسته شده و اميدي نيست...اما كساني هستند كه دعوت به صبر ميكنند و ميگويند دعا مشكل گشاست....دعا كنيم شايد تا اخرين لحظه فرجي شود...اين پدر ....پسر و دخترش و همسرش شاهدند....پس دعا راه خوبيست، اينها هستند و داغي در راه و "فقط" خدا... مهلتي كوتاه و دردي بزرگ...اواخر عمر مبارك پيامبر اكرم كه حضرت فاطمه را به حضور مي خواند و در بستر مرگ سفارشي به دختر دارد! دخترم اينگونه ديدم...حسين (ع) را در قتلگاه همراه با خانواده اش قتل عام ميكنند و زنان و فرزندان به اسارت خواهند رفت....حسينم را بسيار دعا كن! كه دين پدرت را ضامن ميگردد!!!و اما زينب كنار مادر بود و ناخواسته اين حال حزين پدر و دختر را ميشنود!!!!زينبي (س) كه حالا در كربلاست....!برگرديم خانه !عمه ميدانست قرار است پدر كشته شود از حالش ميتوان فهميد كه نميگويد اما خراب است......
بغضي به بزرگي كوه....
عباس(ع) خواهرزاده شمر است...!!!امان نامه گرفته ، بيايد و از حسين (ع) جدا شود....
او هم به اعتبار پدر لبيك گفته و قرار است پا به پاي برادر بماند....ابوالفضل شدنش هم داستاني دارد....برگرديم خانه.... هر كس گوشه اي كز كرده و كنجي اشك ميريزد، ناله هم شده همدم همه، خدا هم كاري نكرد....چرا؟ حالا پدري كه ميداند و ميفهمد، قوت قلب ميدهد و گاهي در سكوت خود دعا ميكند، اتفاقا خدا كاري كرد.....عاشورا هم خدائي بود! حقيقت عاشورا بيشتر يك تراژدي الهي است.... گريه اي كه ميخندد.... فتدبر....حالا در اين خانه كوچك و محبسي كه در انتظار مرگ پدر هستند اتفاقي مي افتد....پدر را سر ميبرند...
بر جسدش لگد ميزنند...برادرش را هم...پسرش را...كودك شيرخواره اي را هم....
اينجا بيننده باشيد و حس خود را بنويسيد....واقعه خانه را عرض كردم تا به اصالت اين موضوع پي ببريد نه قوميت و حميت.....داريم در عاشورا وقتي جسد بي سر حضرت رازينب (س) ديد.....از خودباخته شد! در زيارت نامه اش داريم:
السلام عليك ايتها المتحيره .....!
سلام بر تو كه متحير وخودباخته شدي!!!!ديگر معجر ندارد، از بس جيغ زده صدا هم ندارد، خاكي شده...
#السلام_عليك #يا#ابا#عبدالله#الحسين#

#السلام_عليك يا #اباعبدالله_الحسين #کوچکترین #ایستگاه_صلواتی _صلواتی....
کوچکترینی که وسعتش را فقط در چشمانشان می‌توان یافت
👉 https://telegram.me/tarkashyadak

#عليلة_الحسين ✨💭
.
.
#السلام_عليك يا عزيزة الحسين 💚
.
#عظم الله اجوركم 😔💭

#السلام_عليك #ياابا_عبدالله 🙏🙏. التماس دعا

البندري بصوره ٤ شهور والحين ٤ سنين
‏عسى ربي يحفظها لى ."
.
#السلام_عليك

MOST RECENT

بگذاريد عاشورا را كمي متفاوت ببينيم... كوچكش كنيم و بياوريم زير سقف خانه همين نزديكيها...
از مقابل نبينيم...!كنارش باشيم....! فكر كنيد پدر خانواده را در عاشورا روزي خواهند كشت و اكنون دربند است و منتظر اين واقعه.... حال پدر چه طور است!حرف هايش چگونه است....چه مي خواهد؟ وصاياي او چيست؟ اين مثال مضحك نيست بيان يك " حس" است... شايد به قراري ٦ روز مانده تا لحظه واقعه....!عزيزي را از دست خواهيد داد و تمام راه ها هم بسته شده و اميدي نيست...اما كساني هستند كه دعوت به صبر ميكنند و ميگويند دعا مشكل گشاست....دعا كنيم شايد تا اخرين لحظه فرجي شود...اين پدر ....پسر و دخترش و همسرش شاهدند....پس دعا راه خوبيست، اينها هستند و داغي در راه و "فقط" خدا... مهلتي كوتاه و دردي بزرگ...اواخر عمر مبارك پيامبر اكرم كه حضرت فاطمه را به حضور مي خواند و در بستر مرگ سفارشي به دختر دارد! دخترم اينگونه ديدم...حسين (ع) را در قتلگاه همراه با خانواده اش قتل عام ميكنند و زنان و فرزندان به اسارت خواهند رفت....حسينم را بسيار دعا كن! كه دين پدرت را ضامن ميگردد!!!و اما زينب كنار مادر بود و ناخواسته اين حال حزين پدر و دختر را ميشنود!!!!زينبي (س) كه حالا در كربلاست....!برگرديم خانه !عمه ميدانست قرار است پدر كشته شود از حالش ميتوان فهميد كه نميگويد اما خراب است......
بغضي به بزرگي كوه....
عباس(ع) خواهرزاده شمر است...!!!امان نامه گرفته ، بيايد و از حسين (ع) جدا شود....
او هم به اعتبار پدر لبيك گفته و قرار است پا به پاي برادر بماند....ابوالفضل شدنش هم داستاني دارد....برگرديم خانه.... هر كس گوشه اي كز كرده و كنجي اشك ميريزد، ناله هم شده همدم همه، خدا هم كاري نكرد....چرا؟ حالا پدري كه ميداند و ميفهمد، قوت قلب ميدهد و گاهي در سكوت خود دعا ميكند، اتفاقا خدا كاري كرد.....عاشورا هم خدائي بود! حقيقت عاشورا بيشتر يك تراژدي الهي است.... گريه اي كه ميخندد.... فتدبر....حالا در اين خانه كوچك و محبسي كه در انتظار مرگ پدر هستند اتفاقي مي افتد....پدر را سر ميبرند...
بر جسدش لگد ميزنند...برادرش را هم...پسرش را...كودك شيرخواره اي را هم....
اينجا بيننده باشيد و حس خود را بنويسيد....واقعه خانه را عرض كردم تا به اصالت اين موضوع پي ببريد نه قوميت و حميت.....داريم در عاشورا وقتي جسد بي سر حضرت رازينب (س) ديد.....از خودباخته شد! در زيارت نامه اش داريم:
السلام عليك ايتها المتحيره .....!
سلام بر تو كه متحير وخودباخته شدي!!!!ديگر معجر ندارد، از بس جيغ زده صدا هم ندارد، خاكي شده...
#السلام_عليك #يا#ابا#عبدالله#الحسين#

٠٠٠
٠٠
٠
أنـَه لَــو مـّا رِيتـّك
ضـَايـعّ هَـوايّ
بـشَهـگة الـ مـا شـامـّكّ
شـَفـتّ الـفـرّق
٠٠
#اللهم_صل_على_محمد_وال_محمد
#ياالله
#السلام_عليك#يااباعبدالله
#ياحسين
#شهر_محرم_الحرام
#ويبقى_الحسين
#للشاعر#ايهاب_المالكي

#عليلة_الحسين ✨💭
.
.
#السلام_عليك يا عزيزة الحسين 💚
.
#عظم الله اجوركم 😔💭

#السلام_عليك #يا_امير_مؤمنين
#عشق من و تو شور و نوایی دارد
این قصه عجب حال و هوایی دارد
من بین #صفا و #مروه هم میگویم
#ايوان_نجف #عجب #صفايي دارد

#به_ياد_همه_شهداي_مدافع_حرم
#به_ياد_همه_دوستان
#حاج_عباس_باقی

٠٠٠
٠٠
٠

تّمُهّلُيّ يّارًايّة الُثٌأر
فُثٌارًنَا
لُلُحَسّيّنَ لُمُ يّنَتّهّي
ّوَاعَتلّي يّارًاية
فُحَزّنَنَا عّلُى الُحَسّيّنَ
سّرًمُدًي
٠٠
#اللهم_صل_على_محمد_وال_محمد
#ياالله
#السلام_عليك#يااباعبدالله
#ياحسين
#شهر_محرم
#ويبقى_الحسين

#السلام_عليك يا #اباعبدالله_الحسين #کوچکترین #ایستگاه_صلواتی _صلواتی....
کوچکترینی که وسعتش را فقط در چشمانشان می‌توان یافت
👉 https://telegram.me/tarkashyadak

🏴لبیک یاحسین🏴
▪️
◾️
◼️
*بسم الله الرحمن الرحيم*
*اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم
*السلام عليك يا #أباعبدالله, السلام عليك يا ابن #رسول الله، السلام عليك يا ابن #أمير المؤمنين، #السلام_عليك يا ابن #فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا أبا الأئمة الهادين المهديين، السلام عليك يا صريع #الدمعة الساكبة، السلام عليك يا صاحب المصيبة الراتبة، السلام عليك وعلى جدك وأبيك، السلام عليك وعلى أمك وأخيك، السلام عليك وعلى الأئمة من ذريتك وبنيك، أشهد لقد طيب الله بك التراب، وأوضح بك #الكتاب، وجعلك وأخاك وجدك واباك وامك و بنيك عبرة لأولي الألباب، يا بن الميامين الأطياب التالين الكتاب، وجهت سلامي إليك صلوات الله وسلامه عليك، وجعل أفئدة من الناس تهوي إليك، ما خاب من تمسك بك والتجأ إليك. صلى الله عليك وعلى أخيك أبي الفضل العباس،وعلى اختك ام_المصائب زينب وعلى ولديك العليين الشهيدين وعلى ابن اخيك القاسم وعلى ابن عمك وسفيرك مسلم ابن عقيل وعلى المستشهدين بين يديك جميعاً ورحمة الله وبرکاته
◼️
◾️
▪️
#محرم#نوحه#یاحسین#هیئت#عزاداری
#سینه_زنی#کربلا#عاشورا#لبيك_ياحسين
#موكب#هيئه

#السلام_عليك #يابن_اميرالمومنين آقا و مولاي من يعني اين لياقت و سعادت را دارم که امسال هم به زیارت شما نائل شوم.
#کربلا#اربعین_95

Most Popular Instagram Hashtags