#الخرسـان

737 posts

TOP POSTS

انـه #انسـان ...
نـص #لسـان ...
ساكـته بـس أريـد #النـاس تفهـم حكمـة #الخرسـان ... #زيزو

انـه #انسان ...
نـص #لسـان ...
ساكـت بـس أريـد #النـاس
تفهـم حكمـة #الخرسـان ...
✋✋

انـي #انسـان ...🙂💔
نـص #لسـان ...🖐🏻🙈
ساكـت بـس أريـد #النـاس 😶🎈
تفهـم حكمـة #الخرسـان ...🤕💭
هـوه #الصـوت لو بـي #خيـر 🔕🍭
چــا ما يعـله ع #النســوان ...😎👐#مساءالنور

:
انـه #انسـان ...🙂💔 نـص #لسـان ...🖐🏻🙈 ساكـت بـس أريـد #النـاس 😶🎈 تفهـم حكمـة #الخرسـان ...🤕💭

#گالو.. #خان
#خله يخون هم #ينخان
چااااا هي المگابر مو طمت #الدفان؟! انـه #انسـان ...
نـص #لسـان ...
ساكـت بـس أريـد #النـاس تفهـم حكمـة #الخرسـان ... هـوه #الصـوت لو بـي #خيـر چــا ما يعـله ع #النســوان!!! ..

كالو.. #خان
#خله يخون هم #ينخان
جااااا هي المكابر مو طمت #الدفان؟! انـه #انسـان ...
نـص #لسـان ...
ساكـت بـس أريـد #النـاس تفهـم حكمـة #الخرسـان ... هـوه #الصـوت لو بـي #خيـر چــا ما يعـله ع النسوان

كالو.. #خان
#خله يخون هم #ينخان
چا هي المكابر مو طمت #الدفان؟!
انـه #انسـان ...
نـص #لسـان ...
ساكـت بـس أريـد #النـاس
تفهـم حكمـة #الخرسـان ...
هـوه #الصـوت لو بـي #خيـر
چــا ما يعـله ع #النســوان!!!

انـه #انسـان ...
نـص #لسـان ...
ساكـت بـس أريـد #النـاس
تفهـم حكمـة #الخرسـان ...
هـوه #الصـوت لو بـي #خيـر
چــا ما يعـله ع #النســوان ...

انـه #انسـان ...
نـص #لسـان ...
ساكـت بـس أريـد #النـاس
تفهـم حكمـة #الخرسـان ...
هـوه #الصـوت لو بـي #خيـر
چــا ما يعـله ع #النســوان ...

MOST RECENT

انـه #انسـان ... نـص #لسـان ...
ساكـت بـس أريـد #النـاس
تفهـم حكمـة #الخرسـان ...
هـوه #الصـوت لو بـي #خيـر
چــا ما يعـله ع #النســوان ...

انـه #انسـان ... نـص #لسـان ...
ساكـت بـس أريـد #النـاس
تفهـم حكمـة #الخرسـان ...
هـوه #الصـوت لو بـي #خيـر
چــا ما يعـله ع #النســوان ... #منقوله


انـه #انسـان ...🙂💔 نـص #لسـان ...🖐🏻🙈 ساكـت بـس أريـد #النـاس 😶🎈 تفهـم حكمـة #الخرسـان ...🤕💭 هـوه #الصـوت لو بـي #خيـر 🔕🍭 چــا ما يعـله ع #النســوان ...😎👐🏿

انـه #انسـان ... نـص #لسـان ...
ساكـت بـس أريـد #النـاس
تفهـم حكمـة #الخرسـان ...
هـوه #الصـوت لو بـي #خيـر
چــا ما يعـله ع #النســوان ... القريبين من القلب اخوتي احبكم

انـه #انسـان ... نـص #لسـان ...
ساكـت بـس أريـد #النـاس
تفهـم حكمـة #الخرسـان ...
هـوه #الصـوت لو بـي #خيـر
چــا ما يعـله ع #النســوان ...

انـه #انسـان ... نـص #لسـان ...
ساكـت بـس أريـد #النـاس
تفهـم حكمـة #الخرسـان ...
هـوه #الصـوت لو بـي #خيـر
چــا ما يعـله ع #النســوان ...

انـه #انسـان ... نـص #لسـان ...
ساكـت بـس أريـد #النـاس
تفهـم حكمـة #الخرسـان ...
هـوه #الصـوت لو بـي #خيـر
چــا ما يعـله ع #النســوان ... #منقوله @fatoma_queen.2 @k_jdyd @_m.9e_ @aimtare

انـه #انسـان ... نـص #لسـان ...
ساكـت بـس أريـد #النـاس
تفهـم حكمـة #الخرسـان ...
هـوه #الصـوت لو بـي #خيـر
چــا ما يعـله ع #النســوان ...

#كالو.. #خان
#خله يخون هم #ينخان
جااااا هي المكابر مو طمت #الدفان؟! انـه #انسـان ...
نـص #لسـان ...
ساكـت بـس أريـد #النـاس تفهـم حكمـة #الخرسـان ... هـوه #الصـوت لو بـي #خيـر چــا ما يعـله ع #النســوان!!!

انـه #انسـان ... نـص #لسـان ...
ساكـت بـس أريـد #النـاس
تفهـم حكمـة #الخرسـان ...
هـوه #الصـوت لو بـي #خيـر
چــا ما يعـله ع #النســوان ...

انـه #انسـان ... نـص #لسـان ...
ساكـت بـس أريـد #النـاس
تفهـم حكمـة #الخرسـان ...
هـوه #الصـوت لو بـي #خيـر
چــا ما يعـله ع #النســوان ... #منقوله_للامانه

#كالو.. #خان
#خله يخون هم #ينخان
جااااا هي المكابر مو طمت #الدفان؟! انـه #انسـان ...
نـص #لسـان ...
ساكـت بـس أريـد #النـاس تفهـم حكمـة #الخرسـان ... هـوه #الصـوت لو بـي #خيـر چــا ما يعـله ع #النســوان!!!


انـه #انسـان ...🙂💔 نـص #لسـان ...🖐🏻🙈 ساكـت بـس أريـد #النـاس 😶🎈 تفهـم حكمـة #الخرسـان ...🤕💭 هـوه #الصـوت لو بـي #خيـر 🔕🍭 چــا ما يعـله ع #النســوان ...😎👐🏿 #الؤي العبيدي 🚫❤️

Most Popular Instagram Hashtags