[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#اعدام_گروهی

527 posts

TOP POSTS

#نه_به_اعدام#جامعه#اعدام#اعدام_گروهی#سنی#عدالت#تکفیری

یکی فاحشه است؛یکی جاسوس؛یکی تکفیری و یکی...و به همین سادگی جانش را می گیرند.تنها با چسباندن یکی از این کلمات.
سیستم قضایی کشور از ابتدای سال پنجاه و هشت خود را به اعدام های گروهی عادت داد.این عادت تابستان شصت و هفت به اوج رسید.مثل تابستان امسال که در یک شب بیست نفر را اعدام می کنند.حکومت حق خود می داند که برای حفظ پایه های خود هر کسی را از سر راه بردارد.حقی که ظاهرن باید از مردم بگیرد.اما آیا مردم ما چنین حقی به حکومت داده اند یا در این خصوص هم آنچه را که خود می داند انجام می دهد؟
برگزاری دادگاه های علنی و آگاه شدن افکار عمومی ساده ترین و ابتدایی ترین حق مردم هر جامعه است که باید از طرف حکومت رعایت شود.حقی که تنها و تنها با سکوت و بی تفاوتی مردم زیر پا گذاشته می شود. مثل حق زیستن که به راحتی زیر پاهای حکومت له می شود.
اعدام و دادگاههای فرمایشی و غیرعلنی و صدور حکم های سیاسی برای جرایم اجتماعی از آفتهای سیستم قضایی کشور است که با سکوت و بی تفاوتی ما هر روز بیشتر و بیشتر خواهد شد. یادمان نرود اینطور که اینها به همه اتهام می زنند فردا ممکن است نوبت تو یا من باشد که به جرم جاسوسی یا تشویش اذهان عمومی و براندازی حکومت زندانی و یا اعدام شویم. جرم هایی که حتا نمی دانیم چطور رخ میدهد.

#التماس_تفکر
#بی_تفاوتی_ممنوع

🔺اُپوزیسیون ری استارت تنها راه نجات ایران🔺
🔵⚪تنها صدای واقعی مردم ایران⚪🔵
🔘برنامه ری استارت:درست ترین برنامه ی الهی عرفان
🔘برنامه شب بخیر ایران:قدرتمند ترین برنامه سیاسی ایران
🔶Telegram.me/showman1
كانال رسمي اخبار راديو پستو در تلگرام 👇👇👇👇👇
🔶Telegram.me/pastonews  #restart_opposition

#کولبر#فقر#اعتیاد#اختلاس#فحشا#آتنا_اصلانی#بیکاری#آقا_زاده#جیره_خور#تجاوز#شکنجه#زندان#اعدام#تقیه#مصادره#شلاق#پوشش_اجباری#سنگسار#قطع_دست#اعدام_گروهی#ترور#گروگانگیری#دزدی#قاچاق#رشوه#قتل#آتش_سوزی#

MOST RECENT

🔴مهمترين كار ، دادن اگاهی و بينش سياسی  و يادآوری حقوق واقعي  به مردم  است ، مردم با دانستن حق خود از ديكتاتوری  جلوگيری ميكنند
ا
🔺اُپوزیسیون ری استارت تنها راه نجات ایران🔺
🔵⚪هر چه انسان بیسواد تر و بی علم تر،،"با ری استارت مخالف تر"⚪🔵
🔘برنامه ری استارت:درست ترین برنامه ی الهی عرفان
🔘برنامه شب بخیر ایران:قدرتمند ترین برنامه سیاسی ایران
🔘برنامه طلوع امپراطوری کوروش:آگاه کردن مردم از حقوقشون
🔶Telegram.me/showman1
كانال رسمی اخبار راديو پستو در تلگرام 👇👇👇👇👇
🔶Telegram.me/pastonews  #restart_opposition

#کولبر#فقر#اعتیاد#اختلاس#فحشا#آتنا_اصلانی#بیکاری#آقا_زاده#جیره_خور#تجاوز#شکنجه#زندان#اعدام#تقیه#مصادره#شلاق#پوشش_اجباری#سنگسار#قطع_دست#اعدام_گروهی#ترور#گروگانگیری#دزدی#قاچاق#رشوه#قتل#آتش_سوزی
ری استارت تنها راه نجات ایرانیها

🔶تا زمانی که از حقوق خودتون آگاه نباشید،ازتون سواری میگیرن
ا
🔴مهمترين كار ، دادن اگاهی و بينش سياسی  و يادآوری حقوق واقعي  به مردم  است ، مردم با دانستن حق خود از ديكتاتوری  جلوگيری ميكنند
ا
🔺اُپوزیسیون ری استارت تنها راه نجات ایران🔺
🔵⚪هر چه انسان بیسواد تر و بی علم تر،،"با ری استارت مخالف تر"⚪🔵
🔘برنامه ری استارت:درست ترین برنامه ی الهی عرفان
🔘برنامه شب بخیر ایران:قدرتمند ترین برنامه سیاسی ایران
🔘برنامه طلوع امپراطوری کوروش:آگاه کردن مردم از حقوقشون
🔶Telegram.me/showman1
كانال رسمی اخبار راديو پستو در تلگرام 👇👇👇👇👇
🔶Telegram.me/pastonews  #restart_opposition

#کولبر#فقر#اعتیاد#اختلاس#فحشا#آتنا_اصلانی#بیکاری#آقا_زاده#جیره_خور#تجاوز#شکنجه#زندان#اعدام#تقیه#مصادره#شلاق#پوشش_اجباری#سنگسار#قطع_دست#اعدام_گروهی#ترور#گروگانگیری#دزدی#قاچاق#رشوه#قتل#آتش_سوزی
ری استارت تنها راه نجات ایرانیها

🔷مرگ تو یعنی اینکه ماها داریم التماست میکنیم که بیا از حقوقه خودت آگاه شو تا بازیچه ی سیاستهای مسخره ی جمهوری اسلامی نشی،ولی تو بی اعتنائی
ا
🔴مهمترين كار ، دادن اگاهی و بينش سياسی  و يادآوری حقوق واقعي  به مردم  است ، مردم با دانستن حق خود از ديكتاتوری  جلوگيری ميكنند
ا
🔺اُپوزیسیون ری استارت تنها راه نجات ایران🔺
🔵⚪هر چه انسان بیسواد تر و بی علم تر،،"با ری استارت مخالف تر"⚪🔵
🔘برنامه ری استارت:درست ترین برنامه ی الهی عرفان
🔘برنامه شب بخیر ایران:قدرتمند ترین برنامه سیاسی ایران
🔘برنامه طلوع امپراطوری کوروش:آگاه کردن مردم از حقوقشون
🔶Telegram.me/showman1
كانال رسمی اخبار راديو پستو در تلگرام 👇👇👇👇👇
🔶Telegram.me/pastonews  #restart_opposition

#کولبر#فقر#اعتیاد#اختلاس#فحشا#آتنا_اصلانی#بیکاری#آقا_زاده#جیره_خور#تجاوز#شکنجه#زندان#اعدام#تقیه#مصادره#شلاق#پوشش_اجباری#سنگسار#قطع_دست#اعدام_گروهی#ترور#گروگانگیری#دزدی#قاچاق#رشوه#قتل#آتش_سوزی
ری استارت تنها راه نجات ایرانیها

🔶اشخاصی که جانبدارانه از حکومت قبلی و فعلی حاکم بر ایران حمایت میکنن،حتما از این کار پولی گیرشون میاد و یا خیلی خرن و از حقوق بشر،انسانیت،سیاست و مهم تر از همه قدرت تفکر هیچی حالیشون نمیشه
ا
🔴مهمترين كار ، دادن اگاهی و بينش سياسی  و يادآوری حقوق واقعي  به مردم  است ، مردم با دانستن حق خود از ديكتاتوری  جلوگيری ميكنند
ا
🔺اُپوزیسیون ری استارت تنها راه نجات ایران🔺
🔵⚪هر چه انسان بیسواد تر و بی علم تر،،"با ری استارت مخالف تر"⚪🔵
🔘برنامه ری استارت:درست ترین برنامه ی الهی عرفان
🔘برنامه شب بخیر ایران:قدرتمند ترین برنامه سیاسی ایران
🔘برنامه طلوع امپراطوری کوروش:آگاه کردن مردم از حقوقشون
🔶Telegram.me/showman1
كانال رسمی اخبار راديو پستو در تلگرام 👇👇👇👇👇
🔶Telegram.me/pastonews  #restart_opposition

#کولبر#فقر#اعتیاد#اختلاس#فحشا#آتنا_اصلانی#بیکاری#آقا_زاده#جیره_خور#تجاوز#شکنجه#زندان#اعدام#تقیه#مصادره#شلاق#پوشش_اجباری#سنگسار#قطع_دست#اعدام_گروهی#ترور#گروگانگیری#دزدی#قاچاق#رشوه#قتل#آتش_سوزی
ری استارت تنها راه نجات ایرانیها

🔴 ترامپ: من قبلا گفته ام که گزینه های نظامی ام را علنی نمی گویم که دشمن بفهمد. من نمی گویم کی حمله می کنیم
ا
🔶باقرى، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هشدار داد كه درصورت احتمال حمله دشمنان به ايران، اين حمله زمينى نخواهد بود.
ا
🔴مهمترين كار ، دادن اگاهی و بينش سياسی  و يادآوری حقوق واقعي  به مردم  است ، مردم با دانستن حق خود از ديكتاتوری  جلوگيری ميكنند
ا
🔺اُپوزیسیون ری استارت تنها راه نجات ایران🔺
🔵⚪هر چه انسان بیسواد تر و بی علم تر،،"با ری استارت مخالف تر"⚪🔵
🔘برنامه ری استارت:درست ترین برنامه ی الهی عرفان
🔘برنامه شب بخیر ایران:قدرتمند ترین برنامه سیاسی ایران
🔘برنامه طلوع امپراطوری کوروش:آگاه کردن مردم از حقوقشون
🔶Telegram.me/showman1
كانال رسمی اخبار راديو پستو در تلگرام 👇👇👇👇👇
🔶Telegram.me/pastonews  #restart_opposition

#کولبر#فقر#اعتیاد#اختلاس#فحشا#آتنا_اصلانی#بیکاری#آقا_زاده#جیره_خور#تجاوز#شکنجه#زندان#اعدام#تقیه#مصادره#شلاق#پوشش_اجباری#سنگسار#قطع_دست#اعدام_گروهی#ترور#گروگانگیری#دزدی#قاچاق#رشوه#قتل#آتش_سوزی
ری استارت تنها راه نجات ایرانیها

🔶تمام حرفهای سران نظام نمایشین و فقط جنبه عوام فریبانه دارن تا چهار تا هالو بی مغز دور خودشون جمع کنن که بعدها سپر بلاشون بشه
ا
🔴مهمترين كار ، دادن اگاهی و بينش سياسی  و يادآوری حقوق واقعي  به مردم  است ، مردم با دانستن حق خود از ديكتاتوری  جلوگيری ميكنند
ا
🔺اُپوزیسیون ری استارت تنها راه نجات ایران🔺
🔵⚪هر چه انسان بیسواد تر و بی علم تر،،"با ری استارت مخالف تر"⚪🔵
🔘برنامه ری استارت:درست ترین برنامه ی الهی عرفان
🔘برنامه شب بخیر ایران:قدرتمند ترین برنامه سیاسی ایران
🔘برنامه طلوع امپراطوری کوروش:آگاه کردن مردم از حقوقشون
🔶Telegram.me/showman1
كانال رسمی اخبار راديو پستو در تلگرام 👇👇👇👇👇
🔶Telegram.me/pastonews  #restart_opposition

#کولبر#فقر#اعتیاد#اختلاس#فحشا#آتنا_اصلانی#بیکاری#آقا_زاده#جیره_خور#تجاوز#شکنجه#زندان#اعدام#تقیه#مصادره#شلاق#پوشش_اجباری#سنگسار#قطع_دست#اعدام_گروهی#ترور#گروگانگیری#دزدی#قاچاق#رشوه#قتل#آتش_سوزی
ری استارت تنها راه نجات ایرانیها

🔴مهمترين كار ، دادن اگاهی و بينش سياسی  و يادآوری حقوق واقعي  به مردم  است ، مردم با دانستن حق خود از ديكتاتوری  جلوگيری ميكنند
ا
🔺اُپوزیسیون ری استارت تنها راه نجات ایران🔺
🔵⚪هر چه انسان بیسواد تر و بی علم تر،،"با ری استارت مخالف تر"⚪🔵
🔘برنامه ری استارت:درست ترین برنامه ی الهی عرفان
🔘برنامه شب بخیر ایران:قدرتمند ترین برنامه سیاسی ایران
🔘برنامه طلوع امپراطوری کوروش:آگاه کردن مردم از حقوقشون
🔶Telegram.me/showman1
كانال رسمی اخبار راديو پستو در تلگرام 👇👇👇👇👇
🔶Telegram.me/pastonews  #restart_opposition

#کولبر#فقر#اعتیاد#اختلاس#فحشا#آتنا_اصلانی#بیکاری#آقا_زاده#جیره_خور#تجاوز#شکنجه#زندان#اعدام#تقیه#مصادره#شلاق#پوشش_اجباری#سنگسار#قطع_دست#اعدام_گروهی#ترور#گروگانگیری#دزدی#قاچاق#رشوه#قتل#آتش_سوزی#
ري استارت تنها راه نجات

🔴مهمترين كار ، دادن اگاهی و بينش سياسی  و يادآوری حقوق واقعي  به مردم  است ، مردم با دانستن حق خود از ديكتاتوری  جلوگيری ميكنند
ا
🔺اُپوزیسیون ری استارت تنها راه نجات ایران🔺
🔵⚪هر چه انسان بیسواد تر و بی علم تر،،"با ری استارت مخالف تر"⚪🔵
🔘برنامه ری استارت:درست ترین برنامه ی الهی عرفان
🔘برنامه شب بخیر ایران:قدرتمند ترین برنامه سیاسی ایران
🔘برنامه طلوع امپراطوری کوروش:آگاه کردن مردم از حقوقشون
🔶Telegram.me/showman1
كانال رسمی اخبار راديو پستو در تلگرام 👇👇👇👇👇
🔶Telegram.me/pastonews  #restart_opposition

#کولبر#فقر#اعتیاد#اختلاس#فحشا#آتنا_اصلانی#بیکاری#آقا_زاده#جیره_خور#تجاوز#شکنجه#زندان#اعدام#تقیه#مصادره#شلاق#پوشش_اجباری#سنگسار#قطع_دست#اعدام_گروهی#ترور#گروگانگیری#دزدی#قاچاق#رشوه#قتل#آتش_سوزی#
ري استارت تنها راه نجات

🔶و همچنین مادر تمام تروریست ها و خرابکاری های بین المللی، نظام دیکتاتوری جمهوری اسلامی روسی انگلیسی حاکم بر ایران
ا
🔴مهمترين كار ، دادن اگاهی و بينش سياسی  و يادآوری حقوق واقعي  به مردم  است ، مردم با دانستن حق خود از ديكتاتوری  جلوگيری ميكنند
ا
🔺اُپوزیسیون ری استارت تنها راه نجات ایران🔺
🔵⚪هر چه انسان بیسواد تر و بی علم تر،،"با ری استارت مخالف تر"⚪🔵
🔘برنامه ری استارت:درست ترین برنامه ی الهی عرفان
🔘برنامه شب بخیر ایران:قدرتمند ترین برنامه سیاسی ایران
🔘برنامه طلوع امپراطوری کوروش:آگاه کردن مردم از حقوقشون
🔶Telegram.me/showman1
كانال رسمی اخبار راديو پستو در تلگرام 👇👇👇👇👇
🔶Telegram.me/pastonews  #restart_opposition

#کولبر#فقر#اعتیاد#اختلاس#فحشا#آتنا_اصلانی#بیکاری#آقا_زاده#جیره_خور#تجاوز#شکنجه#زندان#اعدام#تقیه#مصادره#شلاق#پوشش_اجباری#سنگسار#قطع_دست#اعدام_گروهی#ترور#گروگانگیری#دزدی#قاچاق#رشوه#قتل#آتش_سوزی#

🔶 خلائقی که نام الهی به خودشون بستن همه در حال فرارن.
ا
🔴مهمترين كار ، دادن اگاهی و بينش سياسی  و يادآوری حقوق واقعي  به مردم  است ، مردم با دانستن حق خود از ديكتاتوری  جلوگيری ميكنند
ا
🔺اُپوزیسیون ری استارت تنها راه نجات ایران🔺
🔵⚪هر چه انسان بیسواد تر و بی علم تر،،"با ری استارت مخالف تر"⚪🔵
🔘برنامه ری استارت:درست ترین برنامه ی الهی عرفان
🔘برنامه شب بخیر ایران:قدرتمند ترین برنامه سیاسی ایران
🔘برنامه طلوع امپراطوری کوروش:آگاه کردن مردم از حقوقشون
🔶Telegram.me/showman1
كانال رسمی اخبار راديو پستو در تلگرام 👇👇👇👇👇
🔶Telegram.me/pastonews  #restart_opposition

#کولبر#فقر#اعتیاد#اختلاس#فحشا#آتنا_اصلانی#بیکاری#آقا_زاده#جیره_خور#تجاوز#شکنجه#زندان#اعدام#تقیه#مصادره#شلاق#پوشش_اجباری#سنگسار#قطع_دست#اعدام_گروهی#ترور#گروگانگیری#دزدی#قاچاق#رشوه#قتل#آتش_سوزی#

🔶طبق آماری که اقتصاد آنلاین بر اساس سپرده گذاری بانکی در شهر های مختلف ایران منتشر کرده،""مردمان کردستان،لرستان،سیستان و بلوچستان،کهکیلویه و بویراحمد"" جزء فقیر ترین و بی پول ترین ها در ایران محسوب می شن
ا
🔴مهمترين كار ، دادن اگاهی و بينش سياسی  و يادآوری حقوق واقعي  به مردم  است ، مردم با دانستن حق خود از ديكتاتوری  جلوگيری ميكنند
ا
🔺اُپوزیسیون ری استارت تنها راه نجات ایران🔺
🔵⚪هر چه انسان بیسواد تر و بی علم تر،،"با ری استارت مخالف تر"⚪🔵
🔘برنامه ری استارت:درست ترین برنامه ی الهی عرفان
🔘برنامه شب بخیر ایران:قدرتمند ترین برنامه سیاسی ایران
🔘برنامه طلوع امپراطوری کوروش:آگاه کردن مردم از حقوقشون
🔶Telegram.me/showman1
كانال رسمی اخبار راديو پستو در تلگرام 👇👇👇👇👇
🔶Telegram.me/pastonews  #restart_opposition

#کولبر#فقر#اعتیاد#اختلاس#فحشا#آتنا_اصلانی#بیکاری#آقا_زاده#جیره_خور#تجاوز#شکنجه#زندان#اعدام#تقیه#مصادره#شلاق#پوشش_اجباری#سنگسار#قطع_دست#اعدام_گروهی#ترور#گروگانگیری#دزدی#قاچاق#رشوه#قتل#آتش_سوزی#

🔶صدای کلنگ گور جمهوری اسلامی و دارو دسته هنربندهای اطلاعاتی سینما و تلویزیون،رسانه های دست ساز بی بی سی،رادیو فردا،صدای آمریکا، و به خصوص شبکه ی منوتو و به گوش میرسه 🔴مهمترين كار ، دادن اگاهی و بينش سياسی  و يادآوری حقوق واقعي  به مردم  است ، مردم با دانستن حق خود از ديكتاتوری  جلوگيری ميكنند
ا
🔺اُپوزیسیون ری استارت تنها راه نجات ایران🔺
🔵⚪هر چه انسان بیسواد تر و بی علم تر،،"با ری استارت مخالف تر"⚪🔵
🔘برنامه ری استارت:درست ترین برنامه ی الهی عرفان
🔘برنامه شب بخیر ایران:قدرتمند ترین برنامه سیاسی ایران
🔘برنامه طلوع امپراطوری کوروش:آگاه کردن مردم از حقوقشون
🔶Telegram.me/showman1
كانال رسمی اخبار راديو پستو در تلگرام 👇👇👇👇👇
🔶Telegram.me/pastonews  #restart_opposition

#کولبر#فقر#اعتیاد#اختلاس#فحشا#آتنا_اصلانی#بیکاری#آقا_زاده#جیره_خور#تجاوز#شکنجه#زندان#اعدام#تقیه#مصادره#شلاق#پوشش_اجباری#سنگسار#قطع_دست#اعدام_گروهی#ترور#گروگانگیری#دزدی#قاچاق#رشوه#قتل#آتش_سوزی#

تمام گروه های مذهب گرا و افراطی که دین و مذهب رو برای خر کردن و فریب دادن مردم زیر دستشون، بکار گرفتنه،،،از جمله گروه دست ساز انگلیسی داعش و جمهوری اسلامی که با کودتای ساختگی روسیه قدرت گرفته،همه و همه آمریکا رو شیطان بزرگ و دشمن دینهایی که هیچ راهی به خدای حقیقی نداره میدونن و همیشه مردم رو به جنگ با آمریکا دعوت میکنن،،و مردم بدون هیچ چون و چرایی مثل سگ های مطیع بخاطر یه تیکه نون خشک یا یه تیکه گوشت گندیده بدون هیچ دلیل و منطقی و یا حتی یه دلیل برای دشمنی با این کشور روزانه هزاران هزار مرگ بر آمریکا میگن
ا
🔶دیکتاتورهای خاورمیانه و جهان سگ های دست آموز روسیه و انگلیس و کشورهای مخالف نظام آمریکا هستن،،،و دیکتاتور به خاطر راضی نگهداشتن ارباب خودش همیشه به توله سگهاش یاد میده تا علیه کشور آمریکا که اجازه ی اجرای سیاستهای خراب کاری و چپاول به روسیه و انگلیس رو نمیده واق واق کنن
ا
🔴مهمترين كار ، دادن اگاهی و بينش سياسی  و يادآوری حقوق واقعي  به مردم  است ، مردم با دانستن حق خود از ديكتاتوری  جلوگيری ميكنند
ا
🔺اُپوزیسیون ری استارت تنها راه نجات ایران🔺
🔵⚪هر چه انسان بیسواد تر و بی علم تر،،"با ری استارت مخالف تر"⚪🔵
🔘برنامه ری استارت:درست ترین برنامه ی الهی عرفان
🔘برنامه شب بخیر ایران:قدرتمند ترین برنامه سیاسی ایران
🔘برنامه طلوع امپراطوری کوروش:آگاه کردن مردم از حقوقشون
🔶Telegram.me/showman1
كانال رسمی اخبار راديو پستو در تلگرام 👇👇👇👇👇
🔶Telegram.me/pastonews  #restart_opposition

#کولبر#فقر#اعتیاد#اختلاس#فحشا#آتنا_اصلانی#بیکاری#آقا_زاده#جیره_خور#تجاوز#شکنجه#زندان#اعدام#تقیه#مصادره#شلاق#پوشش_اجباری#سنگسار#قطع_دست#اعدام_گروهی#ترور#گروگانگیری#دزدی#قاچاق#رشوه#قتل#آتش_سوزی#دزدی

🔴مهمترين كار ، دادن اگاهی و بينش سياسی  و يادآوری حقوق واقعي  به مردم  است ، مردم با دانستن حق خود از ديكتاتوری  جلوگيری ميكنند
ا
🔺اُپوزیسیون ری استارت تنها راه نجات ایران🔺
🔵⚪هر چه انسان بیسواد تر و بی علم تر،،"با ری استارت مخالف تر"⚪🔵
🔘برنامه ری استارت:درست ترین برنامه ی الهی عرفان
🔘برنامه شب بخیر ایران:قدرتمند ترین برنامه سیاسی ایران
🔘طلوع امپراطوری کوروش:آگاه کردن مردم از حقوقشون
🔶Telegram.me/showman1
كانال رسمی اخبار راديو پستو در تلگرام 👇👇👇👇👇
🔶Telegram.me/pastonews  #restart_opposition

#کولبر#فقر#اعتیاد#اختلاس#فحشا#آتنا_اصلانی#بیکاری#آقا_زاده#جیره_خور#تجاوز#شکنجه#زندان#اعدام#تقیه#مصادره#شلاق#پوشش_اجباری#سنگسار#قطع_دست#اعدام_گروهی#ترور#گروگانگیری#دزدی#قاچاق#رشوه#قتل#آتش_سوزی#

«جیم متیس» وزیر دفاع آمریکا دوشنبه شب به وقت واشنگتن گفت، آمریکا ظرف چند ثانیه می تواند مسیر شلیک موشک‌های کره شمالی را تشخیص دهد و اگر تشخیص مان این باشد که موشکی به سمت گوآم می رود، آمریکا این اقدام را بدون پاسخ نخواهد گذاشت ... هر شلیک کره شمالی به سمت آمریکا، می‌تواند به سرعت منجر به آغاز جنگ شود. 🔺اُپوزیسیون ری استارت تنها راه نجات ایران🔺
🔵⚪هر چه انسان بیسواد تر و بی علم تر،،"با ری استارت مخالف تر"⚪🔵
🔘برنامه ری استارت:درست ترین برنامه ی الهی عرفان
🔘برنامه شب بخیر ایران:قدرتمند ترین برنامه سیاسی ایران
🔶Telegram.me/showman1
كانال رسمي اخبار راديو پستو در تلگرام 👇👇👇👇👇
🔶Telegram.me/pastonews  #restart_opposition

#کولبر#فقر#اعتیاد#اختلاس#فحشا#آتنا_اصلانی#بیکاری#آقا_زاده#جیره_خور#تجاوز#شکنجه#زندان#اعدام#تقیه#مصادره#شلاق#پوشش_اجباری#سنگسار#قطع_دست#اعدام_گروهی#ترور#گروگانگیری#دزدی#قاچاق#رشوه#قتل#آتش_سوزی#

🔴دست و بالهای کمکی جمهوری اسلامی داره یکی به یکی قطع میشه و بزودی نوبت سپاه و سران نظام و آخوندک ها و دارو دسته ی گرگها میشه
ا
🔺اُپوزیسیون ری استارت تنها راه نجات ایران🔺
🔵⚪هر چه انسان بیسواد تر و بی علم تر،،"با ری استارت مخالف تر"⚪🔵
🔘برنامه ری استارت:درست ترین برنامه ی الهی عرفان
🔘برنامه شب بخیر ایران:قدرتمند ترین برنامه سیاسی ایران
🔶Telegram.me/showman1
كانال رسمي اخبار راديو پستو در تلگرام 👇👇👇👇👇
🔶Telegram.me/pastonews  #restart_opposition

#کولبر#فقر#اعتیاد#اختلاس#فحشا#آتنا_اصلانی#بیکاری#آقا_زاده#جیره_خور#تجاوز#شکنجه#زندان#اعدام#تقیه#مصادره#شلاق#پوشش_اجباری#سنگسار#قطع_دست#اعدام_گروهی#ترور#گروگانگیری#دزدی#قاچاق#رشوه#قتل#آتش_سوزی#

🔴دست و بالهای کمکی جمهوری اسلامی داره یکی به یکی قطع میشه و بزودی نوبت سپاه و سران نظام و آخوندک ها و دارو دسته ی گرگها میشه
ا
🔺اُپوزیسیون ری استارت تنها راه نجات ایران🔺
🔵⚪هر چه انسان بیسواد تر و بی علم تر،،"با ری استارت مخالف تر"⚪🔵
🔘برنامه ری استارت:درست ترین برنامه ی الهی عرفان
🔘برنامه شب بخیر ایران:قدرتمند ترین برنامه سیاسی ایران
🔶Telegram.me/showman1
كانال رسمي اخبار راديو پستو در تلگرام 👇👇👇👇👇
🔶Telegram.me/pastonews  #restart_opposition

#کولبر#فقر#اعتیاد#اختلاس#فحشا#آتنا_اصلانی#بیکاری#آقا_زاده#جیره_خور#تجاوز#شکنجه#زندان#اعدام#تقیه#مصادره#شلاق#پوشش_اجباری#سنگسار#قطع_دست#اعدام_گروهی#ترور#گروگانگیری#دزدی#قاچاق#رشوه#قتل#آتش_سوزی#

Most Popular Instagram Hashtags