#اصفهان_مدلینگ

206 posts

TOP POSTS


‌شهر من غمگین از فقدان تو
سوختم از درد بی درمان تو
زنده رودم اشک میریزم مگر
اشک های من شود باران تو
‌‌
📝 زهرا سادات احمدی
‌‌
‌‌
📷 Photo: @wwwnedaizadi78
Tag: #ZayandehRoud

#اصفهان #اصفهان_زیبا #اصفهان_مدلینگ #اسپادانا #اسپادان
#هوای_اصفهان_را_داریم #اصفهان_شهر_زیبای_خدا #اصفهان_شهر_گنبدهای_فیروزه_ای #isf #esf #isfahan #esfahan #isfahan_fashion #esfahan_fashion #isfahan_ziba #زاینده_رود #رودخانه_زاینده_رود #اصفهانی

MOST RECENT


‌شهر من غمگین از فقدان تو
سوختم از درد بی درمان تو
زنده رودم اشک میریزم مگر
اشک های من شود باران تو
‌‌
📝 زهرا سادات احمدی
‌‌
‌‌
📷 Photo: @wwwnedaizadi78
Tag: #ZayandehRoud

#اصفهان #اصفهان_زیبا #اصفهان_مدلینگ #اسپادانا #اسپادان
#هوای_اصفهان_را_داریم #اصفهان_شهر_زیبای_خدا #اصفهان_شهر_گنبدهای_فیروزه_ای #isf #esf #isfahan #esfahan #isfahan_fashion #esfahan_fashion #isfahan_ziba #زاینده_رود #رودخانه_زاینده_رود #اصفهانی


دخترها بی‌دلیل بابائی نشده‌اند دخترها
می‌دانند که هربار دلشان از
نامردی‌های "دنیا" بگیرد دستی ایمن و
مردانه به‌دور از حسِ نیاز روی سرشان
نوازش می‌شود که جز "عشق"
عطر دیگری ندارد‌


📷 Photo: ?
Tag: #ZayandehRoud

#اصفهان #اصفهان_زیبا #اصفهان_مدلینگ #اسپادانا #اسپادان
#هوای_اصفهان_را_داریم #اصفهان_شهر_زیبای_خدا #اصفهان_شهر_گنبدهای_فیروزه_ای #isf #esf #isfahan #esfahan #isfahan_fashion #esfahan_fashion #isfahan_ziba #زاینده_رود #رودخانه_زاینده_رود #اصفهانی #سی_و_سه_پل #33پل #siosepol


میگن هیچ حسی بهتر از اصفـــــانی بودن وجود نداره 😊😍
‌‌
شما اصن یه لحظه زیر پل خواجوعو درنظر بگیر💛

آدم لذت میره از این شهر🌷😚

یکی پرچمو بگیره نیوفته یهو 🙈


📷 Photo: @leyla.rahmanee
Tag: #ZayandehRoud

#اصفهان #اصفهان_زیبا #اصفهان_مدلینگ #اسپادانا #اسپادان
#هوای_اصفهان_را_داریم #اصفهان_شهر_زیبای_خدا #اصفهان_شهر_گنبدهای_فیروزه_ای #isf #esf #isfahan #esfahan #isfahan_fashion #esfahan_fashion #isfahan_ziba #زاینده_رود #رودخانه_زاینده_رود #اصفهانی

Most Popular Instagram Hashtags