#اسناد_کودتای_28_مرداد

MOST RECENT

نوشتن برای آنست که فراموش کنی؛ نه برای بیاد آوردن ...
"دکتر #علی_شریعتی"

چهل سال از فوت مشکوک #شریعتی گذشت ...
جای بسی خوشحالیست که از او یک خیابان باقیمانده است. افسوس که ما مردم ؛ در بزنگاه های تاریخی مسیر بیراهه رو رفتیم و بزرگان خود را تنها گذاشتیم ... افسوس که این روزها #شریعتی فقط یک نام است و اندیشه هایش فراموش شده اند.

#شریعتی
#مصدق
#مرگ_مشکوک_شریعتی
#مرگ_مشکوک
#اسناد_کودتای_28_مرداد

خیانتی به طول هفت کیلومتر در قلب تهران...
گذر زمان چه حقایقی را که برملا نخواهد کرد...
خورشید حقیقت در پس ابر ماندگار نیست...
#کودتای_28_مرداد
#اسناد_کودتای_28_مرداد
#کودتاکاشانی
#آیت_الله_کاشانی
#خیابان_کاشانی
#دکتر_مصدق
#جبهه_ملی
#دکتر_فاطمی
#انقلاب_اسلامی

حتی تاریخ هم به تو ظلم کرد ای بزرگ مرد. مگر سینهء تو چقدر فراخ بود که این همه درد را در آن تاب آوردی؟ با تو چه کردند؟ با ایران چه کردند؟ با مردم چه کردند؟
پ ن: می ترسم از روزی که اسناد سالهای بعد هم منتشر شود

#آیت_الله_کاشانی
#مصدق
#اسناد_کودتای_28_مرداد

Most Popular Instagram Hashtags