[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#اسلامی_کردن_علوم

4 posts

MOST RECENT

#جامعه_شناسی_اسلامی
📄 جامعه شناسی اسلامی؛ به سوی یک پارادایم
🖋 حسین بستان نجفی
📋 چکیده:
☑️ هدف این مقاله معرفی مهم‌ترین مبانی جامعه‌شناسی اسلامی، در قالب ارائه پارادایمی مقایسه پذیر با پارادایم‌های موجود است که ماهیت #انسان و #جامعه ، #هدف و #روش_تحقیق و #ارزش ‌ها در جامعه‌شناسی مهم‌ترین عناصر هستند.
🔹 این پارادایم از نظر #انسان_‌شناسی، بر اصل #فطرت استوار است و با ردّ #جبر_اجتماعی، #تلفیقی را بین #فرد_گرایی و #کل_‌گرایی روش‌شناختی می‌پذیرد و درباری چیستی جامعه تصویری ارائه می‌کند که در آن، رابطه انسان با خداوند مد نظر قرار می‌گیرد.
🔹 به‌ علاوه، #واقعیت_اجتماعی را شامل نظم‌ها و قوانین تجربی و نیز سنّت‌های اجتماعی می‌داند؛ ضمن آنکه مناسبات اجتماعی را بر پایه عناصر متعدد شامل #مهرورزی ، #استخدام_متقابل انسان‌ها و #تضاد تبیین می‌کند.
🔹 اهداف تحقیق در این پارادایم عبارت‌اند از: #تبیین_علی و معنا‌شناسی رفتار، #نقد اوضاع اجتماعی و #غایت_شناسی پدیده‌های انسانی از حیث استنادشان به خداوند.
🔹 همچنین به موجب این پارادایم، جامعه‌شناسی اسلامی دو سطح متمایز دارد:
#تجربی و #فراتجربی.
در سطح نخست، در مقام #گردآوری به طور عمده، از روش استنباط #فقهی_تفسیری و در مقام #داوری، از روش تجربی و در سطح دوم، به فراخور مورد از هر یک از روش‌های معتبر، اعم از #وحیانی ، #عقلی و #تجربی بهره می‌گیرد.
🔹 همچنان که در سطح نخست می‌کوشد از دخالت ارزش‌ها در توصیف و تبیین واقعیات تا حد امکان بکاهد؛ اما در سطح دوم، توسل به ارزش‌های دینی برای نقد اوضاع اجتماعی و ارائه راهکار برای تحقق #وضعیت_مطلوب را رد نمی‌کند.
🔎 کلیدواژگان:
#علم_دینی ؛ #جامعه_شناسی_اسلامی ؛ #اسلامی_کردن_علوم ؛ #پارادایم_های_جامعه_شناسی
📎 فایل مقاله👇👇👇
https://telegram.me/iisociology

#دهاق_پست_۵۶
#علامه_جوادی دامت برکاته : [اسلامی کردن علوم و #دانشگاه ها] به آن نیست که مظاهر و برنامه های اسلامی و دینی را در محیط دانشگاه ها و مراکز علمی وارد نماییم ؛ مثلا در محیط های علمی و دانشگاهی نمازخانه و مسجد بسازیم و یا کتاب های درسی دانشگاه ها را با بسم الله و آرم جمهوری اسلامی چاپ کنیم . این کار های صوری و ظاهری توان آن را ندارند که علوم را احیا کنند و دانش معیوب و هماره افسرده را صحت و شادابی بخشند .
#اسلامی_کردن_علوم در گرو تغییر اساسی در نگاه به #علم و #طبیعت و تدوین متون سرآمد و صاعد و هماهنگ دیدن حوزه های معرفتی و بازگشت #طبیعیات به دامن #الهیات است . تا هنگامی که علوم و دانشگاه ها از سیر محدود و افقی خویش دست برنداشته و در مسیر صعودی گام برندارند، هرگونه کار و اقدام شکلی و ظاهری تغیر ماهوی در ساختار معیوب علوم ایجاد نمیکند .
#اسلام #قرآن #جوادی #علما #فلسفه #حکمت
#islam #quran #philosophy #javadi_amoli

این هم مطالعه ی بین ترم ما.
. .
.
. .
..
. .
در کتاب منزلت عقل سوال مطرح شده این است که آیا رهاورد عقل خارج از محدوده معرفت دینی و در برابر شناخت دین است یا داخل در هندسه معرفت دینی است و منبعی معتبر در کنار نقل برای تکوین معرفت بشر نسبت به دین است؟!؟
و همچنین آیت الله جوادی آملی به اسلامی کردن علوم دانشگاهی و راه اسلامی کردن دانشگاه پرداخته اند. . .
.
.
کتاب گزارش ٬ گزارشی است از جلد سوم تا ششم کتاب ازرشمند الحیاة.
از مهمترین مباحث استاد حکیمی مسئله ی عدالت است.
.
.
.
.
و سوال اینجاست که نقیضان هل یجتمعان او لا؟؟؟
.

البته فضای علمی در جریانات علوم اسلامی بحمدلله وجود دارد.
.
.

#آیت_الله_جوادی_آملی
#استاد_حکیمی
#کتاب
#معرفی_کتاب
#چالش_معرفی_کتاب
#منزلت_عقل
#منزلت_عقل_در_هندسه_معرفت_دینی
#الحیاه
#الحیاة
#علوم_اسلامی
#فلسفه_اسلامی
#علم
#اسلامی_کردن_علوم
#اسلامی_کردن_دانشگاه
#حوزه
#معرفت
#عدالت
#توسعه
#هندسه_معرفت_دینی
#کتاب_منزلت_عقل
#انتشارات_اسرا
#انتشارات_دلیل_ما
#تفکیک
#مطالعه
#هرمنوتیک
#کتاب_های_من
#کتاب_خانه_شخصی

گزارش جلسه هفتاد و نهم دوره آموزشی نظام شناسی

پنجشنبه 18 تیر 94

تدریس: استاد زاهدی

رئوس مطالب به شرح ذیل است:

متن کامل در سایت صابره ⭕تفاوت‌های دانش با علم به مفهوم نور و بصیرت: ابزار کسب دانش، ذهن و و ابزار کسب علم، قلب است/ موضوع دانش، آگاهی از قوانین داخل در خلقت و موضوع علم، آگاهی از قوانین حاکم بر خلقت است/ دستاورد دانش، آگاهی و اطلاعات و دستاورد علم (به مفهوم نور و بصیرت) یقین است
⭕ دستاورد نور و بصیرت، یقین است و راه نورانیت و بصیرت، صدق است ⭕اولین شاخه تعلیم و تربیت اسلامی یقین است ⭕حقیقت ما را به صداقت می‌رساند و صداقت ما را به یقین می‌رساند ⭕از اول هستی تا آخر هستی، اگر حق بیاید، باطل از بین می‌رود
⭕ دار آخرت یعنی دار حقیقت، اصل زندگی در دار حقیقت است
⭕ حقیقت‌بینی اصل زندگی است
⭕ اولین و مهمترین حرکت برای رسیدن به علم (نور و بصیرت) مهارت در حقیقت شناسی و پرداختن به حقیقت است ⭕اگر حقیقت‌شناس بودی، می‌توانی راست بگویی و صادقانه جلو بروی و «مُفلِح» شوی، مفلح کسی است که توانایی عبور از بحران‌ها را کسب کرده است ⭕علوم غربی که از جنس نور و بصیرت نیستند، باید در 9 مرحله ویروس ‌کشی شوند تا به علوم اسلامی تبدیل شوند
#یقین #حقیقت #علم #نور_و_بصیرت #بصیرت #اسلامی_کردن_علوم #دانش #قلب #صدق #نورانیت #صداقت #تعلیم_و_تربیت #صابره #استادزاهدی #نظام_شناسی

Most Popular Instagram Hashtags