[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#استاپیلیا

68 posts

TOP POSTS

استاپیلیا
تعداد محدود گلدان سایز 8 و 10
قیمت گلدان سایز هشت 3000 تومان
قیمت گلدان سایز ده 10000 تومان
بوته های روی گل 😄
#استاپیلیا
#ayris_greenhouse

#استاپیلیا #کاکتوس_ستاره_دریایی #کاکتوس🌵
ایشون جان هم عضو جدید هستن.گلدونش و عوض کردم امروز.برام اون یه شاخه ک افتاده بود روی خاک جالب بود ک از بدنه ریشه داده بود تو خاک😊. این متن آرامش خوبی به آدم میده:

۱. ﺑﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻗﻬﺮ ﻧﮑﻦ ﭼﻮﻥ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﻨﺖ ﻫﯿﭻ ﮐﺴﻮ ﻧﻤﯽ ﮐﺸﻪ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﻭﻟﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎ ،ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ !

۲. ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﻫﺴﺘﯿﻢ , ﻓﺮﺩ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺩﺍﺭﺩ
ﻧﻔﺴﻬﺎﯼ ﺁﺧﺮﺵ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ; ﭘﺲ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﮔﻠﻪ ﻭ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺮﺩﺍﺭﯾﻢ.
۳. ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺭﻭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﻓﻘﻂ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﺁﺭﻭﻣﺶ ﮐﻨﯽ ; ﻣﺜﻞ ﻣﺎﺭ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﯿﺶ ﻣﯿﺰﻧﻪ, ﭘﺎﺩ ﺯﻫﺮ ﺷﻮ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻥ.

۴. سه ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯿﺘﺎﻥ ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﻧﺒﺮﯾﺪ :
ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺩﺭ ﺳﺨﺘﯿﻬﺎ ﯾﺎﺭﯾﺘﺎﻥ ﮐﺮﺩﻧﺪ.
ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺩﺭ ﺳﺨﺘﯿﻬﺎ ﺭﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﮐﺮﺩﻧﺪ.
ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺩﺭ ﺳﺨﺘﯿﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﺗﺎﻥ ﮐﺮﺩﻧﺪ.

۵. ﻣﺮﺩ ﺭﺍﺑﻪ ﻋﻘﻠﺶ ﺑﻨﮕﺮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺛﺮﻭﺗﺶ زﻥ ﺭﺍﺑﻪ ﻭﻓﺎﯾﺶ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻟﺶ ، دﻭﺳﺖ ﺭﺍﺑﻪ ﻣﺤﺒﺘﺶ ﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻼﻣﺶ ، ﻋﺎﺷﻖ ﺭﺍﺑﻪ ﺻﺒﺮﺵ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺍﺩﻋﺎﯾﺶ، ﻣﺎﻝ ﺭﺍﺑﻪ ﺑﺮﮐﺘﺶ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭﺵ، ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﺸﺶ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺰﺭﮔﻴﺶ ،ﺩﻝ ﺭﺍﺑﻪ ﭘﺎﮐﯿﺶ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ .

۶. ﺳﻪ ﺗﺎ " ﺍ " ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﺪﻩ
ﺍﻣﯿﺪ
ﺍﺻﺎﻟﺖ
ﺍﺩﺏ

ﺁﺭﺯﻭﯼ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺳﻪ ﺗﺎ " ﺱ "
ﺳﻌﺎﺩﺕ
ﺳﻼﻣﺖ
ﺳﺮﺑﻠﻨﺪﯼ..

سلااااام.
بر عکس من که عاشق گل و گیاهم همسرم نیست
هر چند وقت یکبار میگه اینا چرا رشد نمیکنن😑
تو این عکس رشد یدونه از گلام معلومه😊
ب همسر نشون دادم تا باور کنه اینا رشد میکنن فقط نامحسوسه😁
گفتم شما هم ببینید😊
این گل و تو فروردین خریدم عکس اول
#استاپیلیا
😊😊😊😊😊😊
ورق بزنید. .
.
.
پيرمرد (رضا کیانیان): دلت گرفته؟

سرباز (هومن سیدی): آره

پيرمرد: دل همه میگیره، دل داشته باشی میگیره دیگه! اصلاً دلی که نگيره که دل نيست... 🎥 یک تکه نان

#استاپیلیا#
#گل بسیار کوچک اما زیبا#

سلام . الهی در این روز زیبای پائیزی
به زندگیمان سرسبزی و خرمی ببخش .
و از نعمتهای بیکرانت سیرابمان کن .
روزتون بخیر و پربرکت ... ☁☔🌵🌺☁☔🌵🌺☁☔🌵🌺☁☔🌵🌺
وقتی گلی را دوست دارید
آن را می چینید .
اما وقتی عاشق گلی هستید ،
آن را هر روز آبیاری می کنید .
فرق بین عشق و دوست داشتن این است .
#چارلی_چاپلین #گل_زیبا
#کاکتوس #استاپیلیا

#گل#گیاه#کاکتوس#استاپیلیا#گل_گلی 🌵🌱🌵🌱🌵🌱🌵🌱🌵🌱🌵🌱🌵🌱

MOST RECENT

Happiness is watching the new plant😍
💡 مشیت خدا خلل نمی پذیرد،پس حق اللهی من همواره با من خواهد بود.

فلورانس اسکاول شین/کتاب کلام تو، عصای معجزه گر تو است.💡
#استاپیلیا#گل#گیاه#کاکتوس#مهربان_باشیم#باران_باشیم#مثبت_اندیشی#be_kind#be_optimistic#be_rain#indoorplant

کاکتوس. #استاپیلیا وغنچه هاش

استاپیلیا
تعداد محدود گلدان سایز 8 و 10
قیمت گلدان سایز هشت 3000 تومان
قیمت گلدان سایز ده 10000 تومان
بوته های روی گل 😄
#استاپیلیا
#ayris_greenhouse

#استاپیلیا اگه اشتباه نکنم

سلام . الهی در این روز زیبای پائیزی
به زندگیمان سرسبزی و خرمی ببخش .
و از نعمتهای بیکرانت سیرابمان کن .
روزتون بخیر و پربرکت ... ☁☔🌵🌺☁☔🌵🌺☁☔🌵🌺☁☔🌵🌺
وقتی گلی را دوست دارید
آن را می چینید .
اما وقتی عاشق گلی هستید ،
آن را هر روز آبیاری می کنید .
فرق بین عشق و دوست داشتن این است .
#چارلی_چاپلین #گل_زیبا
#کاکتوس #استاپیلیا

#گل#گیاه#کاکتوس#استاپیلیا#گل_گلی 🌵🌱🌵🌱🌵🌱🌵🌱🌵🌱🌵🌱🌵🌱

سلام . در این عصر زیبا
آرامش دل ، تـقدیر بـلنـد ،
لبخند قشنگ و هر چه لطف
خداست همه را برایتان آرزومندم . 🌵🌼🌵🌼🌵🌼🌵🌼🌵🌼🌵🌼🌵🌼🌵🌼
وقتی شخصی شما را می رنجاند ،
بخاطر این است که او عمیقاً در درون خویش رنج می‌کشد و این رنجش به بیرون می‌ریزد .
او احتیاج به مجازات ندارد ، او به کمک نیاز دارد . "این پیامی است که او می ‌فرستد"
#گل_های_زیبا #استاپیلیا #غنچه #غنچه_گل #زیپلین #پیله_آ

...
غنچه استاپلیا 🌵( کاکتوس قورباغه ای)
شرایط نگهداری:
خاکش مخلوط کود حیوانی پوسیده و خاک باغچه هست
خیلی کم بهش آب میدم. (هفته ای دوبار) وقتی خاکش کاملا خشک میشه بهش آب میدم.
روزی تقریبا هفت_هشت ساعت آفتاب مستقیم داره
.
🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵
.
#کاکتوس#استاپیلا #استاپیلیا#استاپلیا #کاکتوس_قورباغه_ای

...
اِستاپیلیا
stapelia
.
گیاهی از خونواده ی #apocynaceae و بومی افریقای جنوبی
.
گلدان سایز دوازده
قیمت:پانزده هزار تومان
.
.
تلفن سفارش:
09387699433
.
*ارسال به همه ی شهرستان ها*
*ارسال به همه ی شهرستان ها*
.
.
.
#گل #گلخانه #گلدون #گیاه #باغچه #طبیعت #گلخونه #متلقو #سلمانشهر #استاپیلا #كادو #كاكتوس #🌵 #كاكتوس🌵 #استاپیلیا #ساكولنت
#gol #stapilia #motelqu #motelghoo #golkhoone #golkhooneh #kaktus #kaktoos #plant #golkhane #cactus #stapelia #flower

گلخونه بسیار زیبا دوست عزیز
#گل#کاکتوس#سرئوس#استاپیلیا#گیاه#گلخانه#گل_گلی
🍀🍃🍀🍃🍀🍃🍀🍃🍀🍃🍀🍃🍀🍃🍀

Most Popular Instagram Hashtags