#استاد_نجفی

MOST RECENT

درود بر دوستان همیشه همراه
فرصت و فرصت شناسی ویا #فرصت_یابی همیشه با مسولیت پذیری همراه هست.
جوان ماهر کلید سازی که از صندوق عقب #پراید بعنوان #دکان #کلید_سازی بهره‌برداری می نماید.
فرصت های که شما می بینید چیه؟
#الهی_همیشه_سربلند_و_راضی_باشید🍀
#فقط_شروع_کن
#بهترین_خودت_باش
#مدرسه_بیزینس_ورزشی#مربی_توسعه_فردی#معلم_کارآفرینی#معلم_اقتصاد_ورزشی#استاد_نجفی#اکادمی#مدرسه_مدیریت_ورزشی#

.
رشته بازیگری با ارائه آموزش های کاربردی مورد نیاز در عرصه بازیگری تئاتر،  تلویزیون و سینما طراحی شده که شامل ۳ ترم آموزشی از مقدماتی تا تکمیلی است.عناوین اصلی دروس عبارتند از :تمرین بدن ،فن بیان ،بازیگری نمایش،بازیگری مقابل دوربین،ارتقاء شیوه بیان و نحوه دیالوگ گویی، تلفظ صحیح کلمات ،برقراری ارتباط موثر تر با اطرافیان و جامعه از طریق بازیگری ،آشنایی با پانتومیم، تمرین تمرکز و شناخت بهتر حواس پنج گانه و عوامل محیطی ، شناخت عوامل نمایش و انواع تمرینات ورزشی این رشته می باشد .

#بازیگری#عکاسی#سینما#سینماگران#خرمشهر #نمایشگاه_عکس#انیمیشن#فیلمسازی#آبادان #فیلمبرداری#فتوشاپ#گروه عکاسی#بازیگری #سینماگران_جزیره#سینما_گران_جزیره#تست
#آموزشگاه#کلاس_عکاسی#ورکشاپ#تدوین
#نورپردازی#فیلمنامه_نویسی#کارگردانی#نوجوان
#اروند#مسابقه_عکاسی#کودک#استاد_نجفی
#استاد_حقیقی#مجری_گری_و_گویندگی

.
رشته بازیگری با ارائه آموزش های کاربردی مورد نیاز در عرصه بازیگری تئاتر،  تلویزیون و سینما طراحی شده که شامل ۳ ترم آموزشی از مقدماتی تا تکمیلی است.عناوین اصلی دروس عبارتند از :تمرین بدن ،فن بیان ،بازیگری نمایش،بازیگری مقابل دوربین،ارتقاء شیوه بیان و نحوه دیالوگ گویی، تلفظ صحیح کلمات ،برقراری ارتباط موثر تر با اطرافیان و جامعه از طریق بازیگری ،آشنایی با پانتومیم، تمرین تمرکز و شناخت بهتر حواس پنج گانه و عوامل محیطی ، شناخت عوامل نمایش و انواع تمرینات ورزشی این رشته می باشد .

#بازیگری#عکاسی#سینما#سینماگران#خرمشهر #نمایشگاه_عکس#انیمیشن#فیلمسازی#آبادان #فیلمبرداری#فتوشاپ#گروه عکاسی#بازیگری #سینماگران_جزیره#سینما_گران_جزیره#تست
#آموزشگاه#کلاس_عکاسی#ورکشاپ#تدوین
#نورپردازی#فیلمنامه_نویسی#کارگردانی#نوجوان
#اروند#مسابقه_عکاسی#کودک#استاد_نجفی
#استاد_حقیقی#مجری_گری_و_گویندگی

.
رشته بازیگری با ارائه آموزش های کاربردی مورد نیاز در عرصه بازیگری تئاتر،  تلویزیون و سینما طراحی شده که شامل ۳ ترم آموزشی از مقدماتی تا تکمیلی است.عناوین اصلی دروس عبارتند از :تمرین بدن ،فن بیان ،بازیگری نمایش،بازیگری مقابل دوربین،ارتقاء شیوه بیان و نحوه دیالوگ گویی، تلفظ صحیح کلمات ،برقراری ارتباط موثر تر با اطرافیان و جامعه از طریق بازیگری ،آشنایی با پانتومیم، تمرین تمرکز و شناخت بهتر حواس پنج گانه و عوامل محیطی ، شناخت عوامل نمایش و انواع تمرینات ورزشی این رشته می باشد.
#بازیگری#عکاسی#سینما#سینماگران#خرمشهر #نمایشگاه_عکس#انیمیشن#فیلمسازی#آبادان #فیلمبرداری#فتوشاپ#گروه عکاسی#بازیگری #سینماگران_جزیره#سینما_گران_جزیره#آموزشگاه
#کلاس_عکاسی #ورکشاپ#تدوین#نورپردازی#
فیلمنامه_نویسی#کارگردانی#نوجوان#تست#اروند
#مسابقه_عکاسی#نجفی#کودک#استاد_حقیقی
#استاد_نجفی#مجری_گری_و_گویندگی

.
رشته بازیگری با ارائه آموزش های کاربردی مورد نیاز در عرصه بازیگری تئاتر،  تلویزیون و سینما طراحی شده که شامل ۳ ترم آموزشی از مقدماتی تا تکمیلی است.عناوین اصلی دروس عبارتند از :تمرین بدن ،فن بیان ،بازیگری نمایش،بازیگری مقابل دوربین،ارتقاء شیوه بیان و نحوه دیالوگ گویی، تلفظ صحیح کلمات ،برقراری ارتباط موثر تر با اطرافیان و جامعه از طریق بازیگری ،آشنایی با پانتومیم، تمرین تمرکز و شناخت بهتر حواس پنج گانه و عوامل محیطی ، شناخت عوامل نمایش و انواع تمرینات ورزشی این رشته می باشد.
#بازیگری#عکاسی#سینما#سینماگران#خرمشهر #نمایشگاه_عکس#انیمیشن#فیلمسازی#آبادان #فیلمبرداری#فتوشاپ#گروه عکاسی#بازیگری #سینماگران_جزیره#سینما_گران_جزیره#آموزشگاه
#کلاس_عکاسی #ورکشاپ#تدوین#نورپردازی#
فیلمنامه_نویسی#کارگردانی#نوجوان#تست#اروند
#مسابقه_عکاسی#نجفی#کودک#استاد_حقیقی
#استاد_نجفی#مجری_گری_و_گویندگی

.
رشته بازیگری با ارائه آموزش های کاربردی مورد نیاز در عرصه بازیگری تئاتر،  تلویزیون و سینما طراحی شده که شامل ۳ ترم آموزشی از مقدماتی تا تکمیلی است.عناوین اصلی دروس عبارتند از :تمرین بدن ،فن بیان ،بازیگری نمایش،بازیگری مقابل دوربین،ارتقاء شیوه بیان و نحوه دیالوگ گویی، تلفظ صحیح کلمات ،برقراری ارتباط موثر تر با اطرافیان و جامعه از طریق بازیگری ،آشنایی با پانتومیم، تمرین تمرکز و شناخت بهتر حواس پنج گانه و عوامل محیطی ، شناخت عوامل نمایش و انواع تمرینات ورزشی این رشته می باشد.
#بازیگری#عکاسی#سینما#سینماگران#خرمشهر #نمایشگاه_عکس#انیمیشن#فیلمسازی#آبادان #فیلمبرداری#فتوشاپ#گروه عکاسی#بازیگری #سینماگران_جزیره#سینما_گران_جزیره#آموزشگاه
#کلاس_عکاسی #ورکشاپ#تدوین#نورپردازی#
فیلمنامه_نویسی#کارگردانی#نوجوان#تست#اروند
#مسابقه_عکاسی#نجفی#کودک#استاد_حقیقی
#استاد_نجفی#مجری_گری_و_گویندگی

.
رشته بازیگری با ارائه آموزش های کاربردی مورد نیاز در عرصه بازیگری تئاتر،  تلویزیون و سینما طراحی شده که شامل ۳ ترم آموزشی از مقدماتی تا تکمیلی است.عناوین اصلی دروس عبارتند از :تمرین بدن ،فن بیان ،بازیگری نمایش،بازیگری مقابل دوربین،ارتقاء شیوه بیان و نحوه دیالوگ گویی، تلفظ صحیح کلمات ،برقراری ارتباط موثر تر با اطرافیان و جامعه از طریق بازیگری ،آشنایی با پانتومیم، تمرین تمرکز و شناخت بهتر حواس پنج گانه و عوامل محیطی ، شناخت عوامل نمایش و انواع تمرینات ورزشی این رشته می باشد.
#بازیگری#عکاسی#سینما#سینماگران#خرمشهر #نمایشگاه_عکس#انیمیشن#فیلمسازی#آبادان #فیلمبرداری#فتوشاپ#گروه عکاسی#بازیگری #سینماگران_جزیره#سینما_گران_جزیره#آموزشگاه
#کلاس_عکاسی #ورکشاپ#تدوین#نورپردازی#
فیلمنامه_نویسی#کارگردانی#نوجوان#تست#اروند
#مسابقه_عکاسی#نجفی#کودک#استاد_حقیقی
#استاد_نجفی#مجری_گری_و_گویندگی

لطفا تبلیغ گردد.
@ostadnajafi
پخش زنده سخنرانی در پچی بالا
#استاد_نجفی

پخش زنده سخنرانی های اخلاقی حضرت آیت الله نجفی(حفظه الله)
چهارشنبه ها نیم ساعت بعد از نماز مغرب و عشاء در همین پیچ برگزار می باشد.

#استاد_نجفی
#نجفی_قمشه ای
#درس_اخلاق

.
آموزش عکاسی خیلی جذاب است اگر…

اگر دوست دارید عکس های جذاب و زیبا از خودتون و اطرافیانتون در فواصل مختلف زندگی داشته باشید و خاطرات خودتون رو با تصاویر جمع آوری کنید این راه مناسب شماست. .
اگراز ثبت زیبایی های پیرامنتون لذت می برید و احساس آرامش میکنید این راه مناسب شماست.

اگر دوست دارید با هنر شخصی برای خودتون کار و حرفه ای رو راه اندازی کنید این راه مناسب شماست.

و درنهایت اگر به دنبال یک زبان جدید برای بیان افکار و دیدگاهتون می گردید باز هم این راه مناسب شماست

آموزشگاه و مرکز مهارتی سینماگران جزیره
آبادان . احمدآباد . خیابان ۱ اصلی . نبش ۸ فرعی
۰۹۳۵۳۹۴۴۵۴۹ - ۰۶۱۵۳۳۳۶۵۱۷ - ۰۶۱۵۳۳۳۲۵۰۶
.#عکس#عکاسی#سینما#سینماگران#خرمشهر #آبادان #فیلمبرداری#فتوشاپ#گروه عکاسی#بازیگری #جوانان#سینماگران_جزیره#سینما_گران_جزیره
#آموزشگاه#کلاس_عکاسی#مجری گری و گویندگی
#ورکشاپ_عکاسی#فرهنگ#تدوین#نورپردازی
#فیلمنامه_نویسی#کارگردانی#نوجوان#تست#اروند
#مسابقه_عکاسی#نجفی#کودک#استاد_حقیقی#استاد_نجفی

.
آموزش عکاسی خیلی جذاب است اگر…

اگر دوست دارید عکس های جذاب و زیبا از خودتون و اطرافیانتون در روزها و برنامه های مختلف زندگی داشته باشید و خاطرات خودتون رو با عکسهای بی نظیر جمع آوری کنید این راه مناسب شماست.

اگراز ثبت زیبایی های پیرامنتون لذت می برید و احساس آرامش میکنید این راه مناسب شماست.

اگر دوست دارید با هنر شخصی برای خودتون کار و حرفه ای رو راه اندازی کنید این راه مناسب شماست.

و درنهایت اگر به دنبال یک زبان جدید برای بیان افکار و دیدگاهتون می گردید باز هم این راه مناسب شماست

آموزشگاه و مرکز مهارتی سینماگران جزیره
آبادان . احمدآباد . خیابان ۱ اصلی . نبش ۸ فرعی
۰۹۳۵۳۹۴۴۵۴۹ - ۰۶۱۵۳۳۳۶۵۱۷ - ۰۶۱۵۳۳۳۲۵۰۶
.#عکس#عکاسی#سینما#سینماگران#خرمشهر #آبادان #فیلمبرداری#فتوشاپ#گروه عکاسی#بازیگری #جوانان#سینماگران_جزیره#سینما_گران_جزیره
#آموزشگاه#کلاس_عکاسی#مجری گری و گویندگی
#ورکشاپ_عکاسی#فرهنگ#تدوین#نورپردازی
#فیلمنامه_نویسی#کارگردانی#نوجوان#تست#اروند
#مسابقه_عکاسی#نجفی#کودک#استاد_حقیقی#استاد_نجفی

.
«برای من عکاسی هنر مشاهده کردن است. عکاسی پیدا کردن یک چیز جالب در یک مکان معمولی است… من متوجه شده ام که عکاسی ارتباط کمی با چیزهایی که می بینید دارد، همه چیز مربوط به نحوه دیدن شماست.» – الیوت اویت (Elliott Ewitt).
#عکس#عکاسی#دیپلم#سینماگران#خرمشهر #نمایشگاه_عکس#انیمیشن#فیلمسازی#آبادان #فیلمبرداری#فتوشاپ#گروه عکاسی#بازیگری #سینماگران_جزیره#سینما_گران_جزیره#آموزشگاه
#کلاس_عکاسی #ورکشاپ#تدوین#نورپردازی#
فیلمنامه_نویسی#کارگردانی#کاردانش#تست#اروند
#مسابقه_عکاسی#مهارت#کودک#استاد_حقیقی
#استاد_نجفی#مجریگری_و_گویندگی

Most Popular Instagram Hashtags