[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#استاد_عجمی

MOST RECENT

هو..
.
زین آتش نهفته که در سینه من است
خورشید شعله ایست که در آسمان گرفت
حافظ
غروب امروز ،نوزده بهمن نودوشش
استاد شجریان
#saeed #saeednaghashian #artworks #iranian_artist #ostad_ajami #moalla #tehran #iran #calligraphy #typography #sun #hafez #ostad_shajarian
#سعید #سعیدنقاشیان #خوشنویس #تایپوگرافی #هنر #هنرایرانی #معلی #استاد_عجمی # #مشق_معلی #هندسه_حروف #خورشید #حافظ #استادمحمدرضاشجریان

بشنو...
بشنویم...خوب بشنویم... درست بشنویم
.

بشنو این نی چون شکایت می‌کند
از جداییها حکایت می‌کند
کز نیستان تا مرا ببریده‌اند
در نفیرم مرد و زن نالیده‌اند
سینه خواهم شرحه شرحه از فراق
تا بگویم شرح درد اشتیاق
هر کسی کو دور ماند از اصل خویش
باز جوید روزگار وصل خویش
من به هر جمعیتی نالان شدم
جفت بدحالان و خوش‌حالان شدم
هرکسی از ظن خود شد یار من
از درون من نجست اسرار من
سر من از نالهٔ من دور نیست
لیک چشم و گوش را آن نور نیست
تن ز جان و جان ز تن مستور نیست
لیک کس را دید جان دستور نیست
آتشست این بانگ نای و نیست باد
هر که این آتش ندارد نیست باد
آتش عشقست کاندر نی فتاد
جوشش عشقست کاندر می فتاد
نی حریف هرکه از یاری برید
پرده‌هااش پرده‌های ما درید
همچو نی زهری و تریاقی کی دید
همچو نی دمساز و مشتاقی کی دید
نی حدیث راه پر خون می‌کند
قصه‌های عشق مجنون می‌کند
محرم این هوش جز بیهوش نیست
مر زبان را مشتری جز گوش نیست
در غم ما روزها بیگاه شد
روزها با سوزها همراه شد
روزها گر رفت گو رو باک نیست
تو بمان ای آنک چون تو پاک نیست
هر که جز ماهی ز آبش سیر شد
هرکه بی روزیست روزش دیر شد
در نیابد حال پخته هیچ خام
پس سخن کوتاه باید والسلام
بند بگسل باش آزاد ای پسر
چند باشی بند سیم و بند زر
گر بریزی بحر را در کوزه‌ای
چند گنجد قسمت یک روزه‌ای
کوزهٔ چشم حریصان پر نشد
تا صدف قانع نشد پر در نشد
هر که را جامه ز عشقی چاک شد
او ز حرص و عیب کلی پاک شد
شاد باش ای عشق خوش سودای ما
ای طبیب جمله علتهای ما
ای دوای نخوت و ناموس ما
ای تو افلاطون و جالینوس ما
جسم خاک از عشق بر افلاک شد
کوه در رقص آمد و چالاک شد
عشق جان طور آمد عاشقا
طور مست و خر موسی صاعقا
با لب دمساز خود گر جفتمی
همچو نی من گفتنیها گفتمی
هر که او از هم‌زبانی شد جدا
بی زبان شد گرچه دارد صد نوا
چونک گل رفت و گلستان درگذشت
نشنوی زان پس ز بلبل سر گذشت
جمله معشوقست و عاشق پرده‌ای
زنده معشوقست و عاشق مرده‌ای
چون نباشد عشق را پروای او
او چو مرغی ماند بی‌پر وای او
من چگونه هوش دارم پیش و پس
چون نباشد نور یارم پیش و پس
عشق خواهد کین سخن بیرون بود
آینه غماز نبود چون بود
آینت دانی چرا غماز نیست
زانک زنگار از رخش ممتاز نیست
.
مشق بداهه معلی
کلاس معلی.امروز شانزده بهمن نودوشش
نوای تار استاد محمدرضا لطفی.
.

#saeed #saeednaghashian #artworks #iranian_artist #ostad_ajami #moalla #tehran #iran #calligraphy #typography #mawlana
#mathnavi
#سعید #سعیدنقاشیان #خوشنویس #تایپوگرافی #هنر #هنرایرانی #معلی #استاد_عجمی # #مشق_معلی #هندسه_حروف #مولانا #مثنوی

مولانا و معلی
.

سینه خواهم شرحه شرحه از فراق
تا بگویم شرح درد اشتیاق
از نی‌نامه مثنوی مولوی
از مجموعه چهل تایی: مولانا و معلی
دیماه نودوشش

#saeed #saeednaghashian #artworks #iranian_artist #ostad_ajami #moalla #tehran #iran #calligraphy #typography #mawlana #mathnavi #molana #naynameh
#سعید #سعیدنقاشیان #خوشنویس #تایپوگرافی #هنر #هنرایرانی #معلی #استاد_عجمی # #مشق_معلی #هندسه_حروف #ترکیب_درمعلی #نی_نامه #مولانا #بشنو

هو
عشق داند
.

معشوق تویی جانا .
مشق بداهه معلی
امروز بیست و پنجم دی ماه نودوشش
#saeed #saeednaghashian #artworks #iranian_artist #ostad_ajami #moalla #tehran #iran #calligraphy #typography
#سعید #سعیدنقاشیان #خوشنویس #تایپوگرافی #هنر #هنرایرانی #معلی #استاد_عجمی #استاد_شجریان #استاد_لطفی #مشق_معلی #هندسه_حروف #ترکیب_درمعلی
موسیقی : آلبوم عشق دانداستاد شجریان. آهنگ ساز : استاد محمدرضا لطفی

Most Popular Instagram Hashtags