#اسبدواني

119 posts

TOP POSTS

هفته دوم #كورس #اسبدواني#بندرتركمن# #عكس:#علي اكبرجعفري#

#تهرانسر#شهربازي#مسابقه#اسبدواني همراه با جوايز خاطره انگيز شور و هيجان ولذت در بازي رول بال ده نفره در طبقه بزرگسالان

#كورس #اسبدواني#گنبد_كاووس #كورس_بهاره#اسب لحظه ي عبور از خط پايان نفر اول در دور ششم

تگين(مارشال*زمرد)
مارشال(ارش*گل توسن)
#نريان #تركمن #گنبد #اسبدواني

كورس پيش كسوتان در گراش #كورس #اسبدواني #گراش #پيست سواركاري شهيدان حسن زاده #سواركاري

آراز سيلمي كُرد(پرديس&صدف والي)ا
پرديس(شاهو&ژينوس)
شاهو(سردار&خرامان)
ژينوس(ياقوت&دالاهو)
صدف(كلهر&الماس)
كلهر(زيبا الماسي&...)
#اسب #كرد #كورد #كرمانشاه #ايران #اسبدواني #آراز #horse #iran #kermanshah #kord #kurd #horses #horsesofinstagram #سيلمي #horsebackriding

.
اين تصوير به خودي خود سخن مي گويد. در قرن ٢١ درست مانند دوران روم باستان از اين حيوان زيباي باشكوه سوءاستفاده مي شود تا جيب هاي بانكي پُر شود. موجوداتي بي دفاع كه تمام فشار روحي و جسمي را در سكوت تحمل مي كنند و واقعيتي آشكار از ورزشي به نام سواركاري را به نمايش مي گذارند...
Another true face of equestrian sport! How long is this abuse going to be allowed? How long ignorant and money hungry humans continue to exploit and hurt innocent animals for glory and wealth? Think! Please stop!
What keeps you there as always in infinite loop? Betting Intoxicated People… and a lot of silent suffering… Stress & pain. Bread & games, as in ancient Rome… Rape (of young horses-teens) with applause. These pictures speak for themselves and it is important to show the people like a “Sports day” from the area looks like.
The true moral test of humanity, the most basic test… is expressed in the relationship of the people to whom they are completely defenseless.“
Disgraceful. The last photo of this majestic being……
#horse#equestrian#سواركاري#اسب#اسب_سواري#اسبدواني#باشگاه#عرب#تركمن#

Horse racing competition at #Gonbad #Iran
مسابقات #اسبدواني در #گنبد #ايران
ديروز احساس كردم تهران خسته كننده است، امروز تو گنبد داشتم مسابقه اسبدواني تماشا ميكردم!

MOST RECENT

هفته دوم #كورس #اسبدواني#بندرتركمن# #عكس:#علي اكبرجعفري#

"ميدان باغ شاه،ميدان حر"

نخستين ميدان اسبدواني شهرتهران ،ازباغ هاي نامدارتهران که ابتدادرغرب تهران قديم وبيرون ازشهرواقع شده بود ومحل پادگان نظامي بود.دردوره ي قاجاريه اين باغ گهگاه محل اقامت وتفرجگاه پادشاهان قاجاريه بوده است.بعدهاعبدالحسين فرمانفرمااين باغ راازاحمدشاه قاجارخريداري کردپس ازآن دردوره ي رضاشاه ،باغ شاه، قطعه بندي شدودرنهايت به جايگاه استقرارسربازهاولشگرگاردواگذارشد.درميانه ي اين ميدان تنديس گرشاسب اثرغلامرضارحيم زاده ارژنگ ازمجسمه سازان معروف ايراني ،ساخت سال هزاروسيصدوسي ونه خورشيدي قرارداردکه نبرد پيروزمندانه ي گرشاسب ازپهلوانان نامي شاهنامه ي فردوسي رابااژدهانشان مي دهد.مفهوم روايي اين مجسمه ي بتني ،بيانگرپيروزي نيکي برشروبدي است.

#ترونيا #teroonia #ميراث_فرهنگي#لشگر#اسب#اسبدواني#ميدان_اسبدواني#تفرجگاه#تنديس#گرشاسب#شاهنامه#فردوسي#پيروز#اژدها#باغ#تفرجگاه#فيلتر #پهلوان#بتن#شر#نيکي#خير#بدي#ارژنگ#فرمانفرما#اقامت#ميدان_حر#ميدان_باغشاه#پادشاه#نامدار#نامي

Most Popular Instagram Hashtags