#از_سر_کوه_های_بلند

MOST RECENT

چشمهامو ميبندم تا ببينم ،
زیبا ترین هارو میشه با چشم بسته دید،
و این خودش میشه شروع یک ماجرا !
داستانی که باید با باز شدن پلک هام به واقعیت تبدیل بشه.
آره ، خودشه
دارم میبینمشون تموم چیز هایی که خوبم میکنن، و معنای زندگی رو برام روشن میکنن،
دارم میبینمشون.
اگر روزی چشمامو بستمو چیزی ندیدم یعنی کار تمومه و انتهای داستان فرا میرسه،! ولی من میبینم ...
انگار خیلی چیزا هست که تو این دنیای کوچیک باید بهش برسم،
بهم اعتماد کن!
(من یه بَرَنده واقعی هستم )
#از_سر_کوه_های_بلند
#success

Most Popular Instagram Hashtags