#ار_زي_اسپرت

MOST RECENT

😍✨😍✨😍فروش ويژه كيت هاي باشگاهي به مناسبت عيد نوروز از امروز تا تاريخ ٢٣ اسفند ماه😍✨😍✨😍
⛔️⛔️⛔️تعداد محدود⛔️⛔️⛔️
⬅️ سایز موجود :
S - M - L - XL
💰قیمت :
👖تيشرت همراه با شرت: 🛑🛑٥٥٠٠٠هزار تومان🛑🛑
📋 سفارش:
📲از طريق تلگرام فروشگاه(پاسخگويي ٢٤ ساعته):
09121911194
🗒از طریق مراجعه حضوري در دفتر فروش(شنبه تا پنجشنبه از ده صبح تا شيش بعد از ظهر)
⬅️نشانی دفتر فروش: تهران - تقاطع خيابان خيام و پانزده خرداد-چهارراه گلوبندك -مقابل ايستگاه مترو پانزده خرداد- پاساژ فردوس- طبقه اول- پلاك ٤٨
🌟دريافت هزينه بعد از دريافت كالا و اطمينان از كيفيت بالاي محصول🌟
🌟امكان انتخاب بين چند سايز در هنگام تحويل🌟
#تيشرت #كيت #باشگاهي #ار_زي_اسپرت #لباس #مشكي #شرت #پيرهن

تيشرت دوم 🔶يوونتوس🔶 فصل ١٨-٢٠١٧
🇹🇭تايلندي درجه يك
⬅️ سایز موجود :
S - M - L - XL
💰قیمت :
👕تيشرت تك: ٥٩٠٠٠ تومان
👖تيشرت هنراه با شرت: ٦٩٠٠٠
📋 سفارش:
📲از طريق تلگرام فروشگاه(پاسخگويي ٢٤ ساعته):
09306928284
🗒از طریق مراجعه حضوري در دفتر فروش(شنبه تا پنجشنبه از ده صبح تا شيش بعد از ظهر)
⬅️نشانی دفتر فروش: تهران - تقاطع خيابان خيام و پانزده خرداد-چهارراه گلوبندك -مقابل ايستگاه مترو پانزده خرداد- پاساژ فردوس- طبقه اول- پلاك ٤٨
🌟دريافت هزينه بعد از دريافت كالا و اطمينان از كيفيت بالاي محصول🌟
🌟امكان انتخاب بين چند سايز در هنگام تحويل🌟
📦 🏍تحویل اين تيشرت سه روزه در تهران و حداکثر چهار روزه در ساير نقاط
#فرانسه #تيشرت #كيت #باشگاهي #ار_زي_اسپرت #لباس_دوم #زرد #شرت #ابي

⛔️ورق بزنيد⛔️
تيشرت فوق العاده تيم ملي ⚫️ فرانسه ⚫️ فصل ١٨-٢٠١٧
🇹🇭تايلندي درجه يك
⬅️ سایز موجود :
S - M - L - XL
💰قیمت :
👕تيشرت تك: ٥٩٠٠٠ تومان
👖تيشرت هنراه با شرت: ٦٩٠٠٠
📋 سفارش:
📲از طريق تلگرام فروشگاه(پاسخگويي ٢٤ ساعته):
09306928284
🗒از طریق مراجعه حضوري در دفتر فروش(شنبه تا پنجشنبه از ده صبح تا شيش بعد از ظهر)
⬅️نشانی دفتر فروش: تهران - تقاطع خيابان خيام و پانزده خرداد-چهارراه گلوبندك -مقابل ايستگاه مترو پانزده خرداد- پاساژ فردوس- طبقه اول- پلاك ٤٨
🌟دريافت هزينه بعد از دريافت كالا و اطمينان از كيفيت بالاي محصول🌟
🌟امكان انتخاب بين چند سايز در هنگام تحويل🌟
📦 🏍تحویل يك روزه در تهران و حداکثر دو روزه در ساير نقاط
#فرانسه #تيشرت #كيت #باشگاهي #ار_زي_اسپرت #لباس_اول #مشكي #شرت #پيرهن_مشكي

⛔️ورق بزنيد⛔️
تيشرت فوق العاده 🔵بوكاجونيورز🔵 فصل ١٨-٢٠١٧
🇹🇭تايلندي درجه يك
⬅️ سایز موجود :
S - M - L - XL
💰قیمت :
👕تيشرت تك: ٥٥٠٠٠ تومان
👖تيشرت همراه با شرت: ٦٣٠٠٠
📋 سفارش:
📲از طريق تلگرام فروشگاه(پاسخگويي ٢٤ ساعته):
09306928284
🗒از طریق مراجعه حضوري در دفتر فروش(شنبه تا پنجشنبه از ده صبح تا شيش بعد از ظهر)
⬅️نشانی دفتر فروش: تهران - تقاطع خيابان خيام و پانزده خرداد-چهارراه گلوبندك -مقابل ايستگاه مترو پانزده خرداد- پاساژ فردوس- طبقه اول- پلاك ٤٨
🌟دريافت هزينه بعد از دريافت كالا و اطمينان از كيفيت بالاي محصول🌟
🌟امكان انتخاب بين چند سايز در هنگام تحويل🌟
📦 🏍تحویل اين پيراهن يك روزه در تهران و حداکثر دو روزه در ساير نقاط
#بوك #تيشرت #كيت #باشگاهي #ار_زي_اسپرت #لباس_اول #ابي #شرت #ابي

⛔️ورق بزنيد⛔️
تيشرت اول 🔴 رم 🔴 فصل ١٨-٢٠١٧
🇹🇭تايلندي درجه يك
⬅️ سایز موجود :
S - M - L - XL
💰قیمت :
👕تيشرت تك: ٥٩٠٠٠ تومان
👖تيشرت هنراه با شرت: ٦٩٠٠٠
📋 سفارش:
📲از طريق تلگرام فروشگاه(پاسخگويي ٢٤ ساعته):
09306928284
🗒از طریق مراجعه حضوري در دفتر فروش(شنبه تا پنجشنبه از ده صبح تا شيش بعد از ظهر)
⬅️نشانی دفتر فروش: تهران - تقاطع خيابان خيام و پانزده خرداد-چهارراه گلوبندك -مقابل ايستگاه مترو پانزده خرداد- پاساژ فردوس- طبقه اول- پلاك ٤٨
🌟دريافت هزينه بعد از دريافت كالا و اطمينان از كيفيت بالاي محصول🌟
🌟امكان انتخاب بين چند سايز در هنگام تحويل🌟
📦 🏍تحویل اين پيراهن يك روزه در تهران و حداکثر دو روزه در ساير نقاط
#رم #تيشرت #كيت #باشگاهي #ار_زي_اسپرت #لباس_اول#ابي #شرت #قرمز

⛔️تعداد محدود⛔️
تيشرت سوم ❇️ رئاال مادريد ❇️ فصل ١٨-٢٠١٧
🇹🇭تايلندي درجه يك
⬅️ سایز موجود :
S - M - L - XL
💰قیمت :
👕تيشرت تك: ٦٥٠٠٠ تومان
📋 سفارش:
📲از طريق تلگرام فروشگاه(پاسخگويي ٢٤ ساعته):
09306928284
🗒از طریق مراجعه حضوري در دفتر فروش(شنبه تا پنجشنبه از ده صبح تا شيش بعد از ظهر)
⬅️نشانی دفتر فروش: تهران - تقاطع خيابان خيام و پانزده خرداد-چهارراه گلوبندك -مقابل ايستگاه مترو پانزده خرداد- پاساژ فردوس- طبقه اول- پلاك ٤٨
🌟دريافت هزينه بعد از دريافت كالا و اطمينان از كيفيت بالاي محصول🌟
🌟امكان انتخاب بين چند سايز در هنگام تحويل🌟
📦 🏍⛔️⛔️⛔️⛔️تحویل اين پيراهن سه روزه در تهران و حداکثر چهار روزه در ساير نقاط⛔️⛔️⛔️⛔️
#رئال #تيشرت #كيت #باشگاهي #ار_زي_اسپرت #لباس_سوم #سبز

تيشرت دوم ⚫️ رئال مادريد⚫️ فصل ١٨-٢٠١٧
🇹🇭تايلندي درجه يك
⬅️ سایز موجود :
S - M - L - XL
💰قیمت :
👕تيشرت تك: ٥٩٠٠٠ تومان
👖تيشرت همراه با شرت:٦٩٠٠٠ تومان
📋 سفارش:
📲از طريق تلگرام فروشگاه(پاسخگويي ٢٤ ساعته):
09306928284
🗒از طریق مراجعه حضوري در دفتر فروش(شنبه تا پنجشنبه از ده صبح تا شيش بعد از ظهر)
⬅️نشانی دفتر فروش: تهران - تقاطع خيابان خيام و پانزده خرداد-چهارراه گلوبندك -مقابل ايستگاه مترو پانزده خرداد- پاساژ فردوس- طبقه اول- پلاك ٤٨
🌟دريافت هزينه بعد از دريافت كالا و اطمينان از كيفيت بالاي محصول🌟
🌟امكان انتخاب بين چند سايز در هنگام تحويل🌟
📦 🏍تحویل یک روزه سفارش در تهران و حداکثر دو روزه در ساير نقاط
#رئال #تيشرت #كيت #باشگاهي #ار_زي_اسپرت #لباس_دوم #ابي #شرت #مشكي

⛔️ورق بزنيد⛔️
تيشرت اول 🔴 بايرن مونيخ 🔴 فصل ١٨-٢٠١٧
كيفيت ⭐️ اورجينال ⭐️ سفارش اسيا (پلير)
⬅️ سایز موجود :
S - M - L - XL
💰قیمت :
١٨٩٠٠٠ ⛔️⛔️⛔️⛔️در عكس سوم تفاوت بين كيفيت هاي كپي(موجودبا قيمت ٥٩٠٠٠ تومان) رو مشاهده ميكنيد⛔️⛔️⛔️⛔️
⭐️كيفيت مطابق با نمايندگي هاي رسمي⭐️
✨ارسال رایگان به تمام نقاط ايران✨
📋 سفارش:
📲از طريق تلگرام فروشگاه(پاسخگويي ٢٤ ساعته):
09306928284
🗒از طریق مراجعه حضوري در دفتر فروش(شنبه تا پنجشنبه)
⬅️نشانی دفتر فروش: تهران - تقاطع خيابان خيام و پانزده خرداد-چهارراه گلوبندك -مقابل ايستگاه مترو پانزده خرداد- پاساژ فردوس- طبقه اول- پلاك ٤٨
🌟دريافت هزينه بعد از دريافت كالا و اطمينان از كيفيت بالاي محصول🌟
🌟امكان انتخاب بين چند سايز در هنگام تحويل🌟
📦 🏍تحویل یک روزه سفارش در تهران و حداکثر دو روزه در ساير نقاط
#بايرن #تيشرت #كيت #باشگاهي #ار_زي_اسپرت #لباس_اول #قرمز #بايرن_مونيخ

⛔️ورق بزنيد⛔️
تيشرت دوم 🔵 بايرن مونيخ 🔴 فصل ١٨-٢٠١٧
🇹🇭تايلندي درجه يك
⬅️ سایز موجود :
S - M - L - XL
💰قیمت :
👕تيشرت تك: ٥٩٠٠٠ تومان
👖تيشرت همراه با شرت:٦٩٠٠٠ تومان
📋 سفارش:
📲از طريق تلگرام فروشگاه(پاسخگويي ٢٤ ساعته):
09306928284
🗒از طریق مراجعه حضوري در دفتر فروش(شنبه تا پنجشنبه از ده صبح تا شيش بعد از ظهر)
⬅️نشانی دفتر فروش: تهران - تقاطع خيابان خيام و پانزده خرداد-چهارراه گلوبندك -مقابل ايستگاه مترو پانزده خرداد- پاساژ فردوس- طبقه اول- پلاك ٤٨
🌟دريافت هزينه بعد از دريافت كالا و اطمينان از كيفيت بالاي محصول🌟
🌟امكان انتخاب بين چند سايز در هنگام تحويل🌟
📦 🏍تحویل یک روزه سفارش در تهران و حداکثر دو روزه در ساير نقاط
#بايرن #تيشرت #كيت #باشگاهي #ار_زي_اسپرت #لباس_دوم #ابي #شرت #سورمه_اي #قرمز

⛔️ورق بزنيد⛔️
تيشرت اول 🔵 پاريسن ژرمن 🔵 فصل ١٨-٢٠١٧
🇹🇭تايلندي درجه يك
⬅️ سایز موجود :
S - M - L - XL
💰قیمت :
👕تيشرت تك: ٥٩٠٠٠ تومان
📋 سفارش:
📲از طريق تلگرام فروشگاه(پاسخگويي ٢٤ ساعته):
09306928284
🗒از طریق مراجعه حضوري در دفتر فروش(شنبه تا پنجشنبه از ده صبح تا شيش بعد از ظهر)
⬅️نشانی دفتر فروش: تهران - تقاطع خيابان خيام و پانزده خرداد-چهارراه گلوبندك -مقابل ايستگاه مترو پانزده خرداد- پاساژ فردوس- طبقه اول- پلاك ٤٨
🌟دريافت هزينه بعد از دريافت كالا و اطمينان از كيفيت بالاي محصول🌟
🌟امكان انتخاب بين چند سايز در هنگام تحويل🌟
📦 🏍تحویل یک روزه سفارش در تهران و حداکثر دو روزه در ساير نقاط
#پاريس #تيشرت #كيت #باشگاهي #ار_زي_اسپرت #لباس_اول #ابي #سورمه_اي

⛔️ورق بزنيد⛔️
تيشرت دوم 🔵 اژاكس 🔵 فصل ١٨-٢٠١٧
🇹🇭تايلندي درجه يك
⬅️ سایز موجود :
S - M - L - XL
💰قیمت :
👕تيشرت تك: ٥٩٠٠٠ تومان
👖تيشرت همراه با شرت: ٦٩٠٠٠ تومان
📋 سفارش:
📲از طريق تلگرام فروشگاه(پاسخگويي ٢٤ ساعته):
09306928284
🗒از طریق مراجعه حضوري در دفتر فروش(شنبه تا پنجشنبه از ده صبح تا شيش بعد از ظهر)
⬅️نشانی دفتر فروش: تهران - تقاطع خيابان خيام و پانزده خرداد-چهارراه گلوبندك -مقابل ايستگاه مترو پانزده خرداد- پاساژ فردوس- طبقه اول- پلاك ٤٨
🌟دريافت هزينه بعد از دريافت كالا و اطمينان از كيفيت بالاي محصول🌟
🌟امكان انتخاب بين چند سايز در هنگام تحويل🌟
📦 🏍تحویل یک روزه سفارش در تهران و حداکثر دو روزه در ساير نقاط
#اژاكس #تيشرت #كيت #باشگاهي #ار_زي_اسپرت #لباس_دوم #ابي #شرت #ابي

تيشرت دوم ⚫️ منچستريونايتد ⚫️ فصل ١٨-٢٠١٧
🇹🇭تايلندي درجه يك
⬅️ سایز موجود :
S - M - L - XL
💰قیمت :
👕تيشرت تك: ٥٩٠٠٠ تومان
👖تيشرت همراه با شرت: ٦٩٠٠٠ تومان
📋 سفارش:
📲از طريق تلگرام فروشگاه(پاسخگويي ٢٤ ساعته):
09306928284
🗒از طریق مراجعه حضوري در دفتر فروش(شنبه تا پنجشنبه)
⬅️نشانی دفتر فروش: تهران - تقاطع خيابان خيام و پانزده خرداد-چهارراه گلوبندك -مقابل ايستگاه مترو پانزده خرداد- پاساژ فردوس- طبقه اول- پلاك ٤٨
🌟دريافت هزينه بعد از دريافت كالا و اطمينان از كيفيت بالاي محصول🌟
🌟امكان انتخاب بين چند سايز در هنگام تحويل🌟
📦 🏍تحویل یک روزه سفارش در تهران و حداکثر دو روزه در ساير نقاط
#منچستر #تيشرت #كيت #باشگاهي #ار_زي_اسپرت #لباس_دوم #مشكي #منچستر_يونايتد #شرت #مشكي

تيشرت دوم 🔶 پاريسن ژرمن 🔶 فصل ١٨-٢٠١٧
🇹🇭تايلندي درجه يك
⬅️ سایز موجود :
S - M - L - XL
💰قیمت :
👕تيشرت تك: ٥٩٠٠٠ تومان
👖تيشرت همراه با شرت: ٦٩٠٠٠ تومان
📋 سفارش:
📲از طريق تلگرام فروشگاه(پاسخگويي ٢٤ ساعته):
09306928284
🗒از طریق مراجعه حضوري در دفتر فروش(شنبه تا پنجشنبه)
⬅️نشانی دفتر فروش: تهران - تقاطع خيابان خيام و پانزده خرداد-چهارراه گلوبندك -مقابل ايستگاه مترو پانزده خرداد- پاساژ فردوس- طبقه اول- پلاك ٤٨
🌟دريافت هزينه بعد از دريافت كالا و اطمينان از كيفيت بالاي محصول🌟
🌟امكان انتخاب بين چند سايز در هنگام تحويل🌟
📦 🏍تحویل یک روزه سفارش در تهران و حداکثر دو روزه در ساير نقاط
#پاريس #تيشرت #كيت #باشگاهي #ار_زي_اسپرت #لباس_دوم #زرد #پاريسن_ژرمن #شرت #زرد

⛔️ورق بزنيد⛔️
تيشرت سوم 🔴 ارسنال ⚫️ فصل ١٨-٢٠١٧
🇹🇭تايلندي درجه يك
⬅️ سایز موجود :
S - M - L - XL
💰قیمت :
👕تيشرت تك: ٥٩٠٠٠ تومان
👖تيشرت همراه با شرت: ٦٩٠٠٠ تومان
📋 سفارش:
📲از طريق تلگرام فروشگاه(پاسخگويي ٢٤ ساعته):
09306928284
🗒از طریق مراجعه حضوري در دفتر فروش(شنبه تا پنجشنبه)
⬅️نشانی دفتر فروش: تهران - تقاطع خيابان خيام و پانزده خرداد-چهارراه گلوبندك -مقابل ايستگاه مترو پانزده خرداد- پاساژ فردوس- طبقه اول- پلاك ٤٨
🌟دريافت هزينه بعد از دريافت كالا و اطمينان از كيفيت بالاي محصول🌟
🌟امكان انتخاب بين چند سايز در هنگام تحويل🌟
📦 🏍تحویل یک روزه سفارش در تهران و حداکثر دو روزه در ساير نقاط
#ارسنال #تيشرت #كيت #باشگاهي #ار_زي_اسپرت #لباس_سوم #قرمز #مشكي #توپچي #مشكي #فسفري

⛔️ورق بزنيد⛔️
تيشرت اول 🔴 بارسلونا🔵 فصل ١٨-٢٠١٧
🇹🇭تايلندي درجه يك
⬅️ سایز موجود :
S - M - L - XL
💰قیمت :
👕تيشرت تك: ٥٩٠٠٠ تومان
👖تيشرت همراه با شرت: ٦٩٠٠٠ تومان
📋 سفارش:
📲از طريق تلگرام فروشگاه(پاسخگويي ٢٤ ساعته):
09306928284
🗒از طریق مراجعه حضوري در دفتر فروش(شنبه تا پنجشنبه)
⬅️نشانی دفتر فروش: تهران - تقاطع خيابان خيام و پانزده خرداد-چهارراه گلوبندك -مقابل ايستگاه مترو پانزده خرداد- پاساژ فردوس- طبقه اول- پلاك ٤٨
🌟دريافت هزينه بعد از دريافت كالا و اطمينان از كيفيت بالاي محصول🌟
🌟امكان انتخاب بين چند سايز در هنگام تحويل🌟
📦 🏍تحویل یک روزه سفارش در تهران و حداکثر دو روزه در ساير نقاط
#بارسا #تيشرت #كيت #باشگاهي #ار_زي_اسپرت #لباس_اول #قرمز #ابي #بارسلونا #ابي_اناري

⛔️ورق بزنيد⛔️
تيشرت دوم ⚫️ رئال مادريد ⚫️ فصل ١٨-٢٠١٧
كيفيت ⭐️ اورجينال ⭐️ سفارش اسيا (پلير)
⬅️ سایز موجود :
S - M - L - XL
💰قیمت :
١٨٩٠٠٠
⛔️⛔️⛔️⛔️عكس اخر تفاوت بين كيفيت اورجينال و هاي كپي⛔️⛔️⛔️⛔️
⭐️كيفيت مطابق با نمايندگي هاي رسمي⭐️
✨ارسال رایگان به تمام نقاط ايران✨
📋 سفارش:
📲از طريق تلگرام فروشگاه(پاسخگويي ٢٤ ساعته):
09306928284
🗒از طریق مراجعه حضوري در دفتر فروش(شنبه تا پنجشنبه)
⬅️نشانی دفتر فروش: تهران - تقاطع خيابان خيام و پانزده خرداد-چهارراه گلوبندك -مقابل ايستگاه مترو پانزده خرداد- پاساژ فردوس- طبقه اول- پلاك ٤٨
🌟دريافت هزينه بعد از دريافت كالا و اطمينان از كيفيت بالاي محصول🌟
🌟امكان انتخاب بين چند سايز در هنگام تحويل🌟
📦 🏍تحویل یک روزه سفارش در تهران و حداکثر دو روزه در ساير نقاط
#رئال_مادريد #تيشرت #كيت #باشگاهي #ار_زي_اسپرت #لباس_دوم #سفيد #رئال

⛔️ورق بزنيد⛔️
تيشرت سوم و فوق العاده ⚪️ منچستريونايتد ⚪️ فصل ١٨-٢٠١٧
كيفيت ⭐️ اورجينال ⭐️ سفارش اسيا (پلير)
⬅️ سایز موجود :
S - M - L - XL
💰قیمت :
١٨٩٠٠٠
⭐️كيفيت مطابق با نمايندگي هاي رسمي⭐️
✨ارسال رایگان به تمام نقاط ايران✨
📋 سفارش:
📲از طريق تلگرام فروشگاه(پاسخگويي ٢٤ ساعته):
09306928284
🗒از طریق مراجعه حضوري در دفتر فروش(شنبه تا پنجشنبه)
⬅️نشانی دفتر فروش: تهران - تقاطع خيابان خيام و پانزده خرداد-چهارراه گلوبندك -مقابل ايستگاه مترو پانزده خرداد- پاساژ فردوس- طبقه اول- پلاك ٤٨
🌟دريافت هزينه بعد از دريافت كالا و اطمينان از كيفيت بالاي محصول🌟
🌟امكان انتخاب بين چند سايز در هنگام تحويل🌟
📦 🏍تحویل یک روزه سفارش در تهران و حداکثر دو روزه در ساير نقاط
#منچستر_يونايتد #تيشرت #كيت #باشگاهي #ار_زي_اسپرت #لباس_سوم #سفيد #منچستر

⛔️ورق بزنيد⛔️
تيشرت اول 🔴 بايرن مونيخ ⚪️ فصل ١٨-٢٠١٧
🇹🇭تايلندي درجه يك
⬅️ سایز موجود :
S - M - L - XL
💰قیمت :
👕تيشرت تك: ٥٩٠٠٠ تومان
📋 سفارش:
📲از طريق تلگرام فروشگاه(پاسخگويي ٢٤ ساعته):
09306928284
🗒از طریق مراجعه حضوري در دفتر فروش(شنبه تا پنجشنبه)
⬅️نشانی دفتر فروش: تهران - تقاطع خيابان خيام و پانزده خرداد-چهارراه گلوبندك -مقابل ايستگاه مترو پانزده خرداد- پاساژ فردوس- طبقه اول- پلاك ٤٨
🌟دريافت هزينه بعد از دريافت كالا و اطمينان از كيفيت بالاي محصول🌟
🌟امكان انتخاب بين چند سايز در هنگام تحويل🌟
📦 🏍تحویل یک روزه سفارش در تهران و حداکثر دو روزه در ساير نقاط
#بايرن #تيشرت #كيت #باشگاهي #ار_زي_اسپرت #لباس_اول #قرمز #سفيد #بايرن_مونيخ

تيشرت اول 🔵 اينترميلان ⚫️ فصل ١٨-٢٠١٧
🇹🇭تايلندي درجه يك
⬅️ سایز موجود :
S - M - L - XL
💰قیمت :
👕تيشرت تك: ٥٩٠٠٠ تومان
👖تيشرت همراه با شرت: ٦٩٠٠٠ تومان
📋 سفارش:
📲از طريق تلگرام فروشگاه(پاسخگويي ٢٤ ساعته):
09306928284
🗒از طریق مراجعه حضوري در دفتر فروش(شنبه تا پنجشنبه)
⬅️نشانی دفتر فروش: تهران - تقاطع خيابان خيام و پانزده خرداد-چهارراه گلوبندك -مقابل ايستگاه مترو پانزده خرداد- پاساژ فردوس- طبقه اول- پلاك ٤٨
🌟دريافت هزينه بعد از دريافت كالا و اطمينان از كيفيت بالاي محصول🌟
🌟امكان انتخاب بين چند سايز در هنگام تحويل🌟
📦 🏍تحویل یک روزه سفارش در تهران و حداکثر دو روزه در ساير نقاط
#اينتر #تيشرت #كيت #باشگاهي #ار_زي_اسپرت #لباس_اول #ابي #شرت #مشكي

تيشرت دوم ⚪️ ليورپول ⚫️ فصل ١٨-٢٠١٧
🇹🇭تايلندي درجه يك
⬅️ سایز موجود :
S - M - L - XL
💰قیمت :
👕تيشرت تك: ٥٩٠٠٠ تومان
👖تيشرت همراه با شرت: ٦٩٠٠٠ تومان
📋 سفارش:
📲از طريق تلگرام فروشگاه(پاسخگويي ٢٤ ساعته):
09306928284
🗒از طریق مراجعه حضوري در دفتر فروش(شنبه تا پنجشنبه)
⬅️نشانی دفتر فروش: تهران - تقاطع خيابان خيام و پانزده خرداد-چهارراه گلوبندك -مقابل ايستگاه مترو پانزده خرداد- پاساژ فردوس- طبقه اول- پلاك ٤٨
🌟دريافت هزينه بعد از دريافت كالا و اطمينان از كيفيت بالاي محصول🌟
🌟امكان انتخاب بين چند سايز در هنگام تحويل🌟
📦 🏍تحویل یک روزه سفارش در تهران و حداکثر دو روزه در ساير نقاط
#ليورپول #تيشرت #كيت #باشگاهي #ار_زي_اسپرت #لباس_دوم #سبز #سفيد #شرت #مشكي

Most Popular Instagram Hashtags