#ارمغان_مهدیقلی

2213 posts

TOP POSTS

دلم می خواست کسی باشد
که مرا بلد باشد ...
بلد بودن ، مهم تر از عاشق بودن یا حتی
دوست داشتن است ...
کسی که تو را بلد باشد ،
با تمام پستی بلندی هایت کنار می آید
می داند کِی سکوت کند
کِی دزدکی نگاهت کند
کِی سرت داد بزند
و کِی در اوج عصبانیت، محکم در آغوشت بگیرد .
کاش کسی باشد که مرا بلد باشد ... #ارمغان_مهدیقلی

#anna#annahita#annahitasorour#ارمغان_مهدیقلی

دلتنگی
سکوتی ست در من
که نقطه چین می شود.... #ارمغان_مهدیقلی
#:))
#دلتنگی

🔸
دلم می خواست کسی باشد
که مرا "بلد" باشد.
بلد بودن مهم تر از عاشق بودن
یا حتی دوست داشتن است.
کسی که تو را "بلد" باشد،
با تمام پستی بلندی هایت کنار می آید!
می داند کی سکوت کند،
کی دزدکی نگاهت کند،
کی سرت داد بزند..
و کی در اوج عصبانیت
محکم در آغوشت بگیرد...
کاش کسی باشد
که مرا "بلد" باشد. 🎈♥️🎈
| #ارمغان_مهدیقلی |

.
دلم می خواست کسی باشد
که مرا "بلد" باشد.
بلد بودن مهم تر از عاشق بودن
یا حتی دوست داشتن است.
کسی که تو را "بلد" باشد،
با تمام پستی بلندی هایت کنار می آید!
می داند کی سکوت کند،
کی دزدکی نگاهت کند،
کی سرت داد بزند..
و کی در اوج عصبانیت
محکم در آغوشت بگیرد...
کاش کسی باشد
که مرا "بلد" باشد.
.
| #ارمغان_مهدیقلی |

دلم می خواست کسی باشد
که مرا "بلد" باشد.
بلد بودن مهم تر از عاشق بودن
یا حتی دوست داشتن است.
کسی که تو را "بلد" باشد
با تمام پستی بلندی هایت کنار می آید
می داند کی سکوت کند
کی دزدکی نگاهت کند
کی سرت داد بزند
و کی در اوج عصبانیت
محکم در آغوشت بگیرد
کاش کسی باشد
که مرا "بلد" باشد.
#ارمغان_مهدیقلی

دلم می خواست کسی باشد
که مرا بلد باشد ...
بلد بودن ، مهم تر از عاشق بودن یا حتی
دوست داشتن است ...
کسی که تو را بلد باشد ،
با تمام پستی بلندی هایت کنار می آید
می داند کِی سکوت کند
کِی دزدکی نگاهت کند
کِی سرت داد بزند
و کِی در اوج عصبانیت، محکم در آغوشت بگیرد .
کاش کسی باشد که مرا بلد باشد ... #ارمغان_مهدیقلی

@isar_yvi
@ghazaleh_jms
@maryam.mousavi2
مرسیییییی ک منو بلدید❤❤❤❤❤
دوستتون دارم زیاد😙😙😙😙😙

دلم می خواست کسی باشد
که مرا بلد باشد ...
بلد بودن ، مهم تر از عاشق بودن یا حتی
دوست داشتن است ...
کسی که تو را بلد باشد ،
با تمام پستی بلندی هایت کنار می آید
می داند کِی سکوت کند
کِی دزدکی نگاهت کند
کِی سرت داد بزند
و کِی در اوج عصبانیت، محکم در آغوشت بگیرد .
کاش کسی باشد که مرا بلد باشد ... #ارمغان_مهدیقلی

.
همه از اسفند و تکاپویش حرف می زنند
و من
به فکر "دل"تکانی ام..
چه بسیار گفته هایی
که در دلم خاک می خورند
و همه از آن بی خبرند..
چه حال و هوایی دارد
این روز های آخرین اسفند،
انگار کسی
تو را وسوسه می کند
که بی پیشوند و پسوند
بلند بگویی
دوستت دارم...!
#ارمغان_مهدیقلی

دلم می خواست کسی باشد
که مرا #بلد باشد ...
بلد بودن ، مهم تر از عاشق بودن یا حتی
دوست داشتن است ...
کسی که تو را بلد باشد ،
با تمام پستی بلندی هایت کنار می آید
می داند کِی سکوت کند
کِی دزدکی نگاهت کند
کِی سرت داد بزند
و کِی در اوج عصبانیت، محکم در آغوشت بگیرد .
کاش کسی باشد که مرا بلد باشد ... #ارمغان_مهدیقلی

پ.ن:
با اين كه متن تكراريه و حرف دل همه آدماس.سليس و روان..فكر كنيم🌸

MOST RECENT

دلم می خواست کسی باشد
که مرا بلد باشد ...
بلد بودن ، مهم تر از عاشق بودن یا حتی
دوست داشتن است ...
کسی که تو را بلد باشد ،
با تمام پستی بلندی هایت کنار می آید
می داند کِی سکوت کند
کِی دزدکی نگاهت کند
کِی سرت داد بزند
و کِی در اوج عصبانیت، محکم در آغوشت بگیرد .
کاش کسی باشد که مرا بلد باشد ... #ارمغان_مهدیقلی

#anna#annahita#annahitasorour#ارمغان_مهدیقلی

_
دلم می خواست کسی باشد
که مرا بلد باشد ...
بلد بودن ، مهم تر از عاشق بودن یا حتی
دوست داشتن است ...
کسی که تو را بلد باشد ،
با تمام پستی بلندی هایت کنار می آید
می داند کِی سکوت کند
کِی دزدکی نگاهت کند
کِی سرت داد بزند
و کِی در اوج عصبانیت، محکم در آغوشت بگیرد .
کاش کسی باشد که مرا بلد باشد ... .
#ارمغان_مهدیقلی
#_delnevis
#_sokhane_eshgh_jan
به کانال تلگرام دلنویس بپیوندید
لینک کانال تو بیو
@_delnevis @_delnevis @_delnevis @_delnevis @_delnevis @_delnevis @_delnevis @_delnevis @_delnevis

Most Popular Instagram Hashtags