#ارس_سیستان

MOST RECENT

پلنگ ایرانی
ماده پلنگی که دوسال قبلش ازش عکس گرفتیم جلوی دوربین تله ای امد با دو توله زیبایش
پاییز ۹۵ منطقه حفاظت شده ارس سیستان
#پلنگ_ایرانی #قوچ_اوریال #محیط_زیست #شکار #انقراض #منطقه_حفاطت_شده #پارک_ملی #تندوره #سالوک #ساریگل #گلستان #پرور #ارس_سیستان #گلیل_سرانی #عکاسی_حیات_وحش #کانن #لنز_تله
#persian_leopard #urial_sheep #wild_life

پلنگ ایرانی
ماده پلنگ که در سال ۹۳ ازش تصویر گرفتیم و سال ۹۵ با دو توله جلوی دوربین تله ای امد
منطقه حفاظت شده ارس سیستان زمستان ۹۳
#پلنگ_ایرانی #قوچ_اوریال #محیط_زیست #شکار #انقراض #منطقه_حفاطت_شده #پارک_ملی #تندوره #ساریگل #سالوک #ارس_سیستان #گلیل_سرانی #گلستان #پرور #عکاسی_حیات_وحش #کانن #لنز_تله
#persian_leopard #urial_sheep #wild_life

پلنگ
بزرگ ترین خطر در طبیعت خود پلنگ ها برای یکدیگر هستند انها در نبرد برای قلمرو ,جفت و غذا یکدیگر را میکشند ویا زخمی می کنند
مانند این تصویر که پلنگ در نبرد چشم خود را از دست داده است
پس ما انسانها دامن به این کشتار نزنیم
پلنگ افریقای سرنگیتی
#پلنگ_ایرانی #قوچ_اوریال #محیط_زیست #شکار #منطقه_حفاطت_شده #پارک_ملی #تندوره #ساریگل #سالوک #ارس_سیستان #پرور #گلیل_سرانی #گلستان #انقراض #عکاسی_حیات_وحش #لنز_تله #کانن
#persian_leopard #urial_sheep #wild_life

پلنگ ایرانی
یکی از هیجان انگیز ترین صحنه های حیات وحش ایران ثبت جفت گیری پلنگ ایرانی می باشد
در اواخر آذر ماه۹۳ بعد از ۳ روز تلاش طاقت فرسا در ارتفاعات شمال خراسان با سرمای ده درجه زیر صفر برای ثبت جنگ قوچ ها در فصل جفت گیری در روز آخر موفق به ثبت این تصویر در غروب شدیم
#پلنگ_ایرانی #قوچ_اوریال #محیط_زیست #شکار #منطقه_حفاطت_شده #پارک_ملی #تندوره #ساریگل #سالوک #ارس_سیستان #گلستان #گلیل_سرانی #پرور #عکاسی_حیات_وحش #لنز_تله #کانن #انقراض
#persian_leopard #urial_sheep #wild_life _iran

پلنگ ایرانی
تندوره نام ایشان هست یکی از یل پلنگان شمال شرق ایران که در پروژ قلاده گذاری در سال ۹۵ تندوره مجهز به گردنبند ماهواره ای شد
زمستان ۹۴
#پلنگ_ایرانی #قوچ_اوریال #محیط_زیست #شکار #منطقه_حفاطت_شده #پارک_ملی #تندوره #سالوک #ساریگل #ارس_سیستان #گلیل_سرانی #پرور #گلستان #عکاسی_حیات_وحش #کانن #لنز_تله
#persian_leopard #urial_sheep#wild_life _iran

قوچ اوریال
دسته یلان هر چند به واسطه مدیران بی لیاقت میز پرست چیزی دیگه از شون باقی نمونده
پاییز ۹۳
#پلنگ_ایرانی #قوچ_اوریال #محیط_زیست #شکار #منطقه_حفاظت_شده #پارک_ملی #تندوره #ساریگل #سالوک #ارس_سیستان #گلیل_سرانی #گلستان #پرور #عکاسی_حیات_وحش #کانن #لنز_تله
#persian_leopard #urial_sheep #wild_life _iran

بوی پاییز
بعد از چندین ما خمودگی و خانه نشینی با آمدن پاییز برنامه های در جستجوی پلنگ ایرانی شروع می کنیم
پاییز واقعا فصل بهشتی هست برای من
پاییز فصلی هست که از دور دست صدا شاخ بازی کل وقوچ در زمان مستی به گوش میرسه و نعره های پلنگ ایرانی درون دره هال طنین انداز هست
پاییز ۹۵ پارک ملی ساریگل
#پلنگ_ایرانی #قوچ_اوریال #کل_بز #محیط_زیست #شکار #منطقه_حفاظت_شده #پارک_ملی #تندوره #ساریگل #سالوک #ارس_سیستان #گلیل_سرانی #عکاسی_حیات_وحش #کانن #لنز_تله
#persian_leopard #urial_sheep #persian_ibex #wild_life _iran

قوچ اوریال
ماهرخ رفتن رو دوست دارم نبردی بین انسان و حیوان ,نزدیک میشی صدای قلبت با نفسهای آنها در هم می امیزه
حالا اگر پلنگ باشه که قلبت میزنه بیرون از هیجان
شمال خراسان
#قوچ_اوریال #پلنگ_ایرانی #محیط_زیست #شکار #منطقه_حفاظت_شده #پارک_ملی #تندوره #ساریگل #سالوک #ارس_سیستان #گلیل_سرانی #عکاسی_حیات_وحش #کانن #لنز_تله
#urial_sheep #persian_leopard #wild_life _iran

پلنگ ایرانی
ایشان یکی از یل پلنگانی بودن که در مدت ۴سال کار برای تصویر پلنگ دوبار دیدیمش و جالب اینجاست دیگر هیچ وقت دیده نشد
منظور از دفعه اول تا دومین مرتبه که باز توسط خود ما رویت شد به فاصله سه سال
مشخصش هم دم سیاهش بود
#پلنگ_ایرانی#قوچ_اوریال##شکار#محیط_زیست ##منطقه_حفاظت_شده #تندوره#سالوک#ساریگل#ارس_سیستان#عکاسی_حیات_وحش
#peraian_leopard#urial_sheep

Most Popular Instagram Hashtags