[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#اردکون

MOST RECENT

.
در وصف ای عکسل مو چیم نبی بگم...
شمایل چه؟
ولی به نظر مو دو قسم میوه واقعا خردنیِن...
یکی سیب بارون خرده...
یکی خرمالو برف خرده😍😂
.
یه برفی ام نمزند😑
.
عکس👈
@sepidan_fars @ardekanghadim
.
#اردکان_فارس #اردکان_فارس_سپیدان #سپیدان #اردکون #اردکون_گرافی #برف #زمستان #خرمالو

.
آخی یادُش بخیر والا...
اوسه یَل بچه بودوم مرفتوم ا تو باغ اینانا مو میچی...
شو اَش مگو سُنبلک...
.

هر از گاهی سِیل زیر پاتو بِینیت...
زندگی یه قشنگی یَلی شِن کَه دیتَنُش نیاز شِ دقتِن...
.
#اردکان #فارس #اردکان_فارس #سپیدان #اردکون #اردکون_گرافی #اردکان_فارس_سپیدان #سنبلک

.
آخی دوره ی نَها...
تُوِستون که وامبی مرفتوم اِ تو مدرسه خدیجه کبری...
(اِ دیوار مرفتوم اِ بالا البته😂)
یه دارَلیش بی، میوش اِن👆 بی...
اِ دار هم مرفتوم اِ بالا یه ده تاییش مو میچی...
بعد مرفتوم ا بالای دیوار پشتی مَدرسَه...
اگر در حین کار نِمِمُردوم...
(یه بار ا سر دار افتدم نزیک بی گندُم پاکُبو😂)
اِ سر دیوار ای ده تا پَر مو وِر مِدا دومِن...
.
بعد بدلیل خواص آیرودینامیکیش😂 مث هلیکوپتر توش مِخَه میَه مو دومن...
ماهم ذوق مرگ وامبودوم...
ایسه هم خو تبلت نِمِیلِت بچیل سیل بینن بیشوم دار چن اصن...
.
#اردکان #فارس #اردکان_فارس #سپیدان #اردکون #اردکون_گرافی

.
پایَلُم خَسَّه وابی ، تو کُجَسِه رودِ مو...😪
.
باغ رویَه بال(علق صفری)
#اردکان_فارس #اردکان #سپیدان #اردکون #عاشقانه #کوچه_باغ #علق_صفری #باغ_رویه_بال #زمستان

قدیمَل یادشِه خِیر برفی میزِی
بچیل کوار اِ دس با هَمدیَه حرفشو میزِی

یه کاسه ی دوشو با برف چه مزه ایش بی بخدا
کجه رفتِن مَردمون مهربون و با صفا
اِ رو هر خونه ای بی بُگُــردونه
فکر کنم بی اندازِی یه هندونَه
شله و کارده و شلغم تو پاتیل
یه چراغ نفتی و دوریکی و قصّه مَتیل یه طاق برفی بلندی بی اول بازار اردکون
همی طاق بی حاصل رنج و زحمت بچیل جوون جوون
بچیل چکمه و اُرسی جیری پا کتابِه دَس
ظهر اِ مَرسَه که میَندِن شو میخَه شله عدس
آخ که افسانه وابی زمستون و برف تِه کمر

انگاری قحطی وخشکسالیِن خطر خطر!

ای شعرم تقدیم اِ همشهریَل عزیزمو
به امید روزیکه واگردومه اردکون قدیمِمو
#برف #دوشو#اردکون #

.
شهرمو خیلی کوشکلوئِن(عاشق ای کلمَه سَم😂👌)
امکانات کمِن...
گاهی اوقات یه فرهنگلی موئِن که زیاد جالب نی...
ولی مو عاشق ای شهرسم...
ای منطقه...
نه شُلُقی شَهر شِن...
نه محرومیت روستا...
طبیعتُش محشر...
با اینجا☝️ هم خو آشناسیت...
مو شَش میگم منطقه آرامش🙂😏
#اردکان #اردکان_فارس #سپیدان #اردکون #اردکون_گرافی #برف #آرامش

قدیمَل یادشِه خِیر برفی میزِی
بچیل کوار اِ دس با هَمدیَه حرفشو میزِی

یه کاسه ی دوشو با برف چه مزه ایش بی بخدا
کجه رفتِن مَردمون مهربون و با صفا
اِ رو هر خونه ای بی بُگُــردونه
فکر کنم بی اندازِی یه هندونَه
شله و کارده و شلغم تو پاتیل
یه چراغ نفتی و دوریکی و قصّه مَتیل یه طاق برفی بلندی بی اول بازار اردکون
همی طاق بی حاصل رنج و زحمت بچیل جوون جوون
بچیل چکمه و اُرسی جیری پا کتابِه دَس
ظهر اِ مَرسَه که میَندِن شو میخَه شله عدس
آخ که افسانه وابی زمستون و برف تِه کمر

انگاری قحطی وخشکسالیِن خطر خطر!

ای شعرم تقدیم اِ همشهریَل عزیزمو
به امید روزیکه واگردومه اردکون قدیمِمو
اوسه یَل تا یه ذره ای برف مِزِی...
مِردگَل یه لباس آبادی شو میِکه بَر...
مرفتن اِ سر بون...
یکی اِ بای بَعرو(پارو) برف اُش پاک میکه...
یکی هم بُگُردونَش میکیشی...(غلتک)

اَی ایکار شو نمی کِه... یِدَفَه میدیتُت تا سفقِکو (سفق😂) رُو کِردن مَت اِ تو سَرُت...
#سپیدان # اردکان #اردکان_فارس #اردکون #اردکون_گرافی #برف #بُگُردونه
#اردکان_فارس
#پارتاکنا
#آرتاکن
#sepidan
#ardekan_fars
#snow

.
#کُرسی

کرسی که میگن ای شکلی بی منتها ذغال شو میکه تو منقل رَشت شو مرفت ا روش؛ بعد شو مینا زیرش...
اوسه یَل شو که وامبی مردم مرفتن اِ خونَه...
تلوزیون اینانا خو نبی...
ای واچِدَه وابودَی گوشی هم خو نبی...
(تخته وابو... چِن کرو اعصاب موش خُرد کِردن)
ده مردم مِشَسدِن ا پای کرسی...
میوه ای، تخمکی چی شو مِخَه...
تعریف شو میکه...
شاهنومه شو مخوند...
.
ایسه خو بُوا سرشِ تو تلوزیونن...
ننه یا دور آشپزی و کارَل خونَن یا سِیل جِم تی وی مُکُند...
جوونل هم هم خو سرشو تا ناف اِتو گوشی و تبلتِن...
اوناناییم که گوشی شو نی درس موخونن اُوره بواشو😂

نیمیگم کرسی بخریتا...
میگم هر از گاهی هم تو دنیای حقیقی زندگی بینیت... #سپیدان #اردکان #اردکان_فارس #اردکون #اردکون_گرافی #فرهنگ #سرما #خانواده

اوسه یَل تا یه ذره ای برف مِزِی...
مِردگَل یه لباس آبادی شو میِکه بَر...
مرفتن اِ سر بون...
یکی اِ بای بَعرو(پارو) برف اُش پاک میکه...
یکی هم بُگُردونَش میکیشی...(غلتک)

اَی ایکار شو نمی کِه... یِدَفَه میدیتُت تا سفقِکو (سفق😂) رُو کِردن مَت اِ تو سَرُت...
#سپیدان # اردکان #اردکان_فارس #اردکون #اردکون_گرافی #برف #بُگُردونه

شهرمو جای خَشیِن...
ساعت اِ ۹ که رَه اولَت تر دِ پخشَه هم اِ دَر بال نمِزِند...
یعنی اگَه یه روزی...
خدایی نکِردَه ساعت ۱۰ اندِه دَر...
فقط بایَه حواسُت بو جن زده وانبه😂 😂😣
#سپیدان # اردکان #اردکان_فارس #اردکون #شو

.
خدایا
خداوکیلی...
انصافا اِن انصافِن اُور به ای تِنگی اِ تو آسمون بو...
یه پِشِنگِی هم شَش رُو نکُند؟

#سپیدان #اردکان #اردکان_فارس #اردکون #اردکون_گرافی #بارندگی #برف #ابری

یادش بخیر سه سال پیش تو سربازی میومدم اینجا...#اردکون#چشمه شش پیر#

Most Popular Instagram Hashtags