[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#ارتجاع_سرخ_و_سیاه

11 posts

TOP POSTS

چه كسانى براى #پادشاه ايران داستان سرايى ميكردند
جدا ميبينيد دشمنان چپ پادشاه چه كسانى بودند و هستند؟؟😏
#مسعودبهنود #ايت_الله_بى_بى_سى #ارتجاع_سرخ_و_سیاه

اتحاد نامبارک #ارتجاع_سرخ_و_سیاه !

‌‌‌‌‌‌‌‌
همبستگی #ارتجاع_سرخ_و_سیاه همیشگی بوده است ... ‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
#علی_عمویی از اعضای بلند پایه #حزب_توده در کنار وزیر امور خارجه #دولت_بنفش_جمهوری_اسلامی در مراسم #ابراهیم_یزدی

این روزها به مناسبت ماه محرم و عاشورای حسینی بار دیگر اذهان متوجه استعمار سیاه و سرخ یا به تعبیر دیگری اتحاد استعمار کهن و نو شده‌است.استعمار سرخ و سیاهش، کهنه و نویش، روح تجاوز و تسلط و چپاول دارد و با اینکه خصوصیت ذاتی آنان همانند است، خیلی کم اتفاق افتاده‌است که این دو استعمار شناخته شده تاریخ با یکدیگر همکاری نمایند، مگر در موارد خاصی، که یکی از آن‌ها همکاری نزدیک و صمیمانه و صادقانه هر دو استعمار در برابر انقلاب ایران بخصوص برنامه مترقی اصلاحات ارضی در ایران است. سرآعاز انقلاب شاه و ملت در روز ششم بهمن ماه ۲۵۲۰ شاهنشاهی استعمار سرخ و سیاه ایران را که ظاهرا هر کدام در کشور ما برنامه و نقشه خاصی داشتند با یکدیگر متحد ساخت، که مظهر این همکاری صمیمانه در بلوای روزهای ۱۵ و ۱۶ خرداد ماه ۲۵۲۲(۱۳۴۲) در تهران آشکار شد.

پس از بلوای شوم ۱۵ خرداد که به منظور متوقف ساختن و ناکام ماندن انقلاب درخشان شاه و ملت پایه ریزی شده بود، ابتدا کسانی که واقعه را مطالعه می‌کردند دچار یک نوع سرگیجی عجیبی شده بودند، زیرا در یک جا رد پای استعمار سیاه و در جای دیگر اثر انگشت استعمار سرخ در این غائله به وضوح دیده می‌شد. از یک سو عوامل توده‌ای که با اجرای برنامه اصلاحات ارضی همه امیدهای خود را برای فریفتن دهقانان و ساختن انجمن‌های دهقانی نقش بر آب میدیدند در برابر انقلاب دست به آشوب زدند و از سوی دیگر مالکان بزرگ که سالیان دراز میلیونها دهقان ایرانی را غارت کرده بودند و به امید شکستن این برنامه و رجعت به وضع سابق، پول در دست عوامل توده‌ای و ورشکستگان دیگر سیاسی گذارده بودند و جالب اینکه این دسته از کسانی که باور داشتند می‌توانند چرخ انقلاب را از حرکت بازدارند و اراضی واگذار شده به دهقانان را از دست آنها خارج سازند، دست به دامن عالم روحانیت زدند زیرا می‌پنداشتند که مخالف عالم روحانیت که در جامعه ایران از احترام خاصی برخوردار است، می‌تواند نه تنها برنامه انقلاب را دچار مشکل سازد، بلکه همانطور که یکی از مالکان بزرگ تصور کرده بود («دهقانان زمین‌ها را به عنوان زمین غصبی پس بدهند!»)#انقلاب_سفيد #نفت_انقلاب

قابل توجه موجودات بی وطنی چون زیباکلام ها که اینجور موقع ها خفه خون میگیرند اما اگه همین اتفاق توسط ایرانیان روی میداد هزارجور اراجیف در نژادستیز بودن ملت ایران ردیف میکردند!
#پانعربیسم #روشعنفکر
#زیباکلام #ارتجاع_سرخ_و_سیاه #جهان_وطنی #نژادستیزی #در_کنار_همیم

MOST RECENT

چه كسانى براى #پادشاه ايران داستان سرايى ميكردند
جدا ميبينيد دشمنان چپ پادشاه چه كسانى بودند و هستند؟؟😏
#مسعودبهنود #ايت_الله_بى_بى_سى #ارتجاع_سرخ_و_سیاه

چه كسانى براى #پادشاه ايران داستان سرايى ميكردند
جدا ميبينيد دشمنان چپ پادشاه چه كسانى بودند و هستند؟؟😏
#مسعودبهنود #ايت_الله_بى_بى_سى #ارتجاع_سرخ_و_سیاه

اتحاد نامبارک #ارتجاع_سرخ_و_سیاه !

‌‌‌‌‌‌‌‌
همبستگی #ارتجاع_سرخ_و_سیاه همیشگی بوده است ... ‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
#علی_عمویی از اعضای بلند پایه #حزب_توده در کنار وزیر امور خارجه #دولت_بنفش_جمهوری_اسلامی در مراسم #ابراهیم_یزدی

Most Popular Instagram Hashtags