#ادعاش

12 posts

TOP POSTS

عرضم به حضورتون که . . .
هرکس دقیقا به اندازه #ادعاش بی خاصیته!

اونی ک #ادعاش میشه هوای #قلبتو داره..
میدونی دیگ #خاطرات تو #یادش نمیاره...
#حس#خوب
@shahab_mozaffari

MOST RECENT

#بسلامتی
#هرچی #جاهل #لوتیه
#هرکی #که #اهل #قوطیه
#هرکی #که #میشه #ادعاش
#نوچه #ها #میمیرن #براش
#اونا #که #حبس #کشیدن
#از #تیزی #دست #کشیدن
#اونا #که #همیشه #تو #قمار #میبازن
#به #رفقایی #مثل #تو #مینازن
در قُمارِ زندگی ما باختیم ،
بس که تک خال محبت بر زمین انداختیم.
الفت شب هایِ خوش را روزگار از ما گرفت
خوشا ان روزی که ما هم روزگاری داشیتم.

#بچه میانه#
#ادعاش نمیشه اگه بشه
#انقلاب میشه...!!!

#عرضم به حضورتون که ... #هرکسی دقیقا به اندازه #ادعاش بی خاصیت!

#اندازه
#لیاقت #بی #خاصیت!!!

اونی ک #ادعاش میشه هوای #قلبتو داره..
میدونی دیگ #خاطرات تو #یادش نمیاره...
#حس#خوب
@shahab_mozaffari

عرضم به حضورتون که . . .
هرکس دقیقا به اندازه #ادعاش بی خاصیته!

Most Popular Instagram Hashtags