#اخرييييم💪

MOST RECENT

.
کیا میدونن این کدوم ساندویچ اژدرزاپاتاست ؟
.
.
.
.
.
.
.
.
از سایت چیندی آنلاین خرید کنید.
Www.chindi.ir
_______________________
شعبه 1 :سجاد خيام جنوبي ١٠
شعبه 2 : هفت تير بين ١٤ و ١٦
شعبه 3 :جانباز شهر غذا
________________________
#zapata #azhdarzapata #fastfood #اخرييييم💪 #غذا #فستفود #كجاخوبه #كجا_چى_بخوريم #زودفود #زودفودzoodfood #اژدر #اژدرزاپاتا #خوشمزه #ساندويچ #ساندويج #تهران #مشهد #مشهدیا #مسترتيستر #مسترتيستر #مشهدتخفیف #مشهدتستر #😋

.
امشب از اژدرزاپاتا با 20% تخفیف خرید کنید .
کد تخفیف : 3shanbe
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
از سایت چیندی آنلاین خرید کنید.
Www.chindi.ir
_______________________
شعبه 1 :سجاد خيام جنوبي ١٠
شعبه 2 : هفت تير بين ١٤ و ١٦
شعبه 3 :جانباز شهر غذا
________________________
#zapata #azhdarzapata #fastfood #اخرييييم💪 #غذا #فستفود #كجاخوبه #كجا_چى_بخوريم #زودفود #زودفودzoodfood #اژدر #اژدرزاپاتا #خوشمزه #ساندويچ #ساندويج #تهران #مشهد #مشهدیا #مسترتيستر #مسترتيستر #مشهدتخفیف #مشهدتستر #😋

.
کیا میدونن این کدوم ساندویچ اژدرزاپاتاست ؟
.
.
.
.
.
.
.
.
از سایت چیندی آنلاین خرید کنید.
Www.chindi.ir
_______________________
شعبه 1 :سجاد خيام جنوبي ١٠
شعبه 2 : هفت تير بين ١٤ و ١٦
شعبه 3 :جانباز شهر غذا
________________________
#zapata #azhdarzapata #fastfood #اخرييييم💪 #غذا #فستفود #كجاخوبه #كجا_چى_بخوريم #زودفود #زودفودzoodfood #اژدر #اژدرزاپاتا #خوشمزه #ساندويچ #ساندويج #تهران #مشهد #مشهدیا #مسترتيستر #مسترتيستر #مشهدتخفیف #مشهدتستر #😋

ممنونم كه ما رو انتخاب ميكنيد🙏🙏🙏❤❤❤
سجاد خيام جنوبي ١٠ شعبه ٧٧ 👉٣٧٦٥٤١٠٠
هفت تير بين ١٤ و ١٦ شعبه ٧٨ 👉٣٨٩٤٢٣٢٧
جانباز ٢ شهر غذا شعبه ٧٩💪🏻 #fastfood #zapata #azhdarzapata #زودفود #اژدر #اژدرزاپاتا #اخرييييم💪 #اژدر_زاپاتا #خوشمزه #فستفود #مشهد #مشهدیا #مشهدتستر #مسترتيستر #مشهدتخفیف #كجاخوبه #كجا_چى_بخوريم #ساندويج #ساندويچ #سيبزميني #زودفودzoodfood #تهران #

ويژه زاپاتا با نان روگن😋😋😋😋😋😋
ماااا غوووول اخرييييييم💪🏻🙏🌹❤
سجاد خيام جنوبي ١٠ شعبه ٧٧ ٣٧٦٥٤١٠٠
هفت تير بين ١٤ و ١٦ شعبه ٧٨ ٣٨٩٤٢٣٢٧
جانباز نبش ٢ شهر غذا شعبه ٧٩
#azhdarzapata #zapata #fastfood #خوشمزه #سيبزميني #اژدر #اخرييييم💪 #اژدرزاپاتا #اژدر_زاپاتا #فستفود #خوشمزه #مشهد #مشهدیا #مشهدتستر #مشهدتخفیف #مسترتيستر #كجاخوبه #كجا_چى_بخوريم #زودفود #زودفودzoodfood

ساندويچ غول اخر 😋😋😋😋 مرسي كه كنار ما هستين🙏🙏🙏🙏❤🌹👍 سجاد خيام جنوبي ١٠ شعبه ٧٧ 👉٣٧٦٥٤١٠٠
هفت تير بين ١٤ و ١٦ شعبه ٧٨👉 ٣٨٩٤٢٣٢٧
جانباز نبش جانباز ٢ شعبه ٧٩
#zapata #zapata #azhdarzapata #زودفودzoodfood #اژدر #اژدرزاپاتا #اخرييييم💪 #اژدر_زاپاتا #فستفود #كجاخوبه #كجا_چى_بخوريم #مشهدیا #مشهدیا #مشهدتستر #مسترتيستر #مشهدتخفیف #غذا #ساندويچ #ساندويج #سيبزميني #خوشمزه

مااااا غوووول اخريييييييم😋😋😋😋😋😋
سجاد خيام جنوبي ١٠ شعبه ٧٧ ٣٧٦٥٤١٠٠
هفت تير بين ١٤ و ١٦ شعبه ٧٨ ٣٨٩٤٢٣٢٧
جانباز نبش جانباز ٢ شهر غذا
#azhdarzapata #zapata #fastfood #زودفودzoodfood #اژدر #اژدرزاپاتا #اخرييييم💪 #اژدر_زاپاتا #خوشمزه #غذا #ساندويچ #ساندويج #سيبزميني #فستفود #مشهد #مشهدیا #مشهدتستر #مسترتيستر #مشهدتخفیف #كجاخوبه #كجا_چى_بخوريم #تهران #ايران

خوشمزه😋😋😋👉 ما غوول اخريييييم 💪🏻🙏🌹
سجاد خيام جنوبي ١٠ شعبه ٧٧ 👉 ٣٧٦٥٤١٠٠
هفت تير بين ١٤ و ١٦ شعبه ٧٨👉 ٣٨٩٤٢٣٢٧
ميدان جانباز نبش جانباز ٢ شعبه ٧٩

#azhdarzapata #zapata #fastfood #سيبزميني #ساندويج #ساندويچ #خنده😂 #فستفود #مشهد #مشهدیا #مشهدتستر #مشهدتخفیف#مشهدتخفیف #اژدر #اژدرزاپاتا #اخرييييم💪 #اژدر_زاپاتا #غذا #زودفودzoodfood #زودفود #تهران #

اگه گفتين اين كدوم ساندويچ اژدر زاپاتا تا فردا جايزه يه صبحانه مشتي مهمون ما باشه😋😋😋😋😋 مااااا غووووول اخريييييم💪🏻🌹❤ سجاد خيام جنوبي ١٠ شعبه ٧٧ 👉 هفت تير بين ١٤ و ١٦ شعبه ٧٨ 👉 نبش جانباز ٢ فوت كرت شهر غذا شعبه ٧٩ 👉 #fastfood #zapata #azhdarzapata #صبحانه_ايراني #صبحانه_رژیمی #اژدر #اخرييييم💪 #اژدرزاپاتا #اژدر_زاپاتا #مشهد #مشهدیا #مشهدتستر #مسترتيستر #مشهدتخفیف #خوشمزه #فستفود #غذا #خوشمزه #ساندويچ #ساندويج #سيبزميني

هيچكس پيدا نميشه كه روياهاتو بسازه، خودت تنها كسي هستي كه ميتوني اين روياي تووووويه🙏❤ ماااااا غوووول اخريييييييم💪🏻❤🌹😋😋😋 سجاد خيام جنوبي ١٠ و هفت تير بين ١٤ و ١٦ و جانباز شهر غذا پشتيباني ٠٩٣٨٣٠٦٩١٢٨ #azhdarzapata #zapata #fastfood #خوشمزه #مسترتيستر #اژدر #اخرييييم💪 #اژدرزاپاتا #اژدر_زاپاتا #فستفود #ساندويج #ساندويچ #سيبزميني #بوكس #مشهد #مشهدیا #مشهدتستر #غذا

ممنوننم☺️😆👏👏👏👏🙏❤ ماااا غووول اخرييييييم💪🏻 سجاد خيام جنوبي ١٠ و هفت تير بين ١٤ و ١٦ و جانباز شهر غذا ٣٧٦٥٤١٠٠ و ٣٨٩٤٢٣٢٧ پشتيباني ٠٩٣٨٣٠٦٩١٢٨ #زودفودzoodfood #زودفود #اژدر #اخرييييم💪 #اخرييييم💪 #اژدر_زاپاتا #فستفود #غذا #ساندويچ #سيبزميني #ساندويج #مشهد #مشهدیا #مشهدتستر #مسترتيستر #خوشمزه #

.
به فست فود اژدرزاپاتا از یک تا بیست چند میدین ؟
.
.
.
. آنچه خوبان دارند ساندویچ ساوالان اژدرزاپاتا یکجا داره ....😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 .
راستی یادم رفت بهتون بگم این ساندویچ خوشمزه ، به راحتی دونفرو سیر میکنه و اینکه اینو میتونین از سایت چیندی آنلاین خرید کنید.
Www.chindi.ir
_______________________
شعبه 1 :سجاد خيام جنوبي ١٠
شعبه 2 : هفت تير بين ١٤ و ١٦
شعبه 3 :جانباز شهر غذا
________________________
#zapata #azhdarzapata #fastfood #اخرييييم💪 #غذا #فستفود #كجاخوبه #كجا_چى_بخوريم #زودفود #زودفودzoodfood #اژدر #اژدرزاپاتا #خوشمزه #ساندويچ #ساندويج #تهران #مشهد #مشهدیا #مسترتيستر #مسترتيستر #مشهدتخفیف #مشهدتستر #😋

زاپاتا، استيك گوشت ، فيله مرغ ، ژامبون ، قارچ و پنير، وزن حدود ٧٥٠ گرم قيمت ١٤٨٠٠😋😋😋😋 سجاد خيام جنوبي ١٠ و هفت تير بين ١٤ و ١٦ و جانباز پاژ شهر غذا ٣٧٦٥٤١٠٠ و ٣٨٩٤٢٣٢٧ و ٣٧٠٥٦٩٠٢ و پشتيباني ٠٩٣٨٣٠٦٩١٢٨ ، ماااا غووول اخريييييم😋😋😋💪🏻☺️#اژدر_زاپاتا #مسترتيستر #فستفود #اژدر #اخرييييم💪 #اژدرزاپاتا #خوشمزه #azhdarzapata #fastfood #zapata #كجاخوبه #كجا_چى_بخوريم #ساندويچ #ساندويج #سيبزميني #مشهد #مشهدیا #مشهدتستر #مشهدتخفیف

مااااا غووول اخريييييم💪🏻😋😋😋😋😋😋 سجاد خيام جنوبي ١٠ و هفت تير بين ١٤ و ١٦ و جانباز پاژ فوت كورت شهر غذا🙏 ٣٧٦٥٤١٠٠ و ٣٨٩٤٢٣٢٧ و ٣٧٠٥٦٩٠٢ پشتيباني ٠٩٣٨٣٠٦٩١٢٨ #zapata #fastfood #azhdarzapata #زودفودzoodfood #اژدر #اژدرزاپاتا #اخرييييم💪 #خوشمزه #غذا #ساندويج #ساندويچ #سيبزميني #كجاخوبه #كجا_چى_بخوريم #مشهد #مشهدتستر #مشهدتستر #مشهدتخفیف #مسترتيستر #اژدر_زاپاتا #

با ارسال عكسهاي زيباتون برنده و يك شب مهمان ما باشيد در اژدر زاپاتا🙏🙏🙏🙏🙏❤ مااااا غووول اخريييييم😋😋😋😋💪🏻 سجاد خيام جنوبي ١٠ شعبه ٧٧و هفت تير بين ١٤ و ١٦ شعبه ٧٨وجانباز شهر غذا فوت كورت شعبه ٧٩ پشتيباني ٠٩٣٨٣٠٦٩١٢٨ 👍🙏🙏🙏❤#fastfood #azhdarzapata #غذا #اژدر #اژدرزاپاتا #اخرييييم💪 #فستفود #كجاخوبه #كجا_چى_بخوريم #خوشمزه #زودفود #زودفودzoodfood #مشهد#مشهدیا#مشهدتستر #مشهدتخفیف #مسترتيستر #ساندويج #ساندويچ #سيبزميني #تهران

مرسي از حضور گرمتوووووون 🙏🙏🙏🙏❤❤🌹 سجاد خيام جنوبي ١٠ و هفت تير بين ١٤ و ١٦ و جانباز فوت كورت شهر غذا💪🏻🌹 ٣٧٦٥٤١٠٠ و ٣٨٩٤٢٣٢٧ پشتيباني ٠٩٣٨٣٠٦٩١٢٨ 😋😋😋😋 مااااا غووول اخرييييم💪🏻😋#zapata #azhdarzapata #fastfood #زودفودzoodfood #اژدر #اخرييييم💪 #اژدرزاپاتا #خوشمزه #فستفود #زودفود #ساندويچ #ساندويج #خوشمزه #كجاخوبه #كجا_چى_بخوريم #مشهد #مشهدیا #مشهدتستر #مسترتيستر #مشهدتخفیف #تهران #غذا #

ساوالان😋😋😋😋😋😋 مااااا غوووول اخريييييييم💪🏻🙏🙏🙏❤💗🌹سجاد خيام جنوبي ١٠ و هفت تير بين ١٤ و ١٦ و جانباز شهر غذا ٣٨٩٤٢٣٢٧ و ٣٧٦٥٤١٠٠ پشتيباني ٠٩٣٨٣٠٦٩١٢٨ #zapata #azhdarzapata #fastfood #اخرييييم💪 #غذا #فستفود #كجاخوبه #كجا_چى_بخوريم #زودفود #زودفودzoodfood #اژدر #اژدرزاپاتا #خوشمزه #ساندويچ #ساندويج #تهران #مشهد #مشهدیا #مسترتيستر #مسترتيستر #مشهدتخفیف #مشهدتستر #😋

Most Popular Instagram Hashtags