#احمقها_را_مشهور_نکنیم

最新

توهین ارژنگ امیرفضلی به تمامیت ارضی حاصل زمینه سازی چندین ساله برخی روغنفکران سیاسی در راستای آزادی بیان هست.
کشوری که برای وجب به وجب آن خونهای زیادی ریخته شده و اینگونه افراد معلوم الحال آن را به سخره می گیرند.
ما خواستار برخورد قاطع قوه قضائیه با اینگونه افراد هستیم.
.
#احمقها_را_معروف_نکنیم #احمقها_را_بزرگشان_نکنیم
#احمقها_را_مشهور_نکنیم
#خندوانه #ارژنگ_امیرفضلی #امیرفضلی #سینما #رامبدجوان #کشورم #کشورم_ایران #ایران_وطن_من #خاک_وطنم #شهدا #جوانان #خون #خونها_ریخته_شده
.
@montazer1981
@montazer1981
@montazer1981
@montazer1981

به تازگی بعضی از هوادار نماها با انتشار عکسهایی از خودشون و کاپیتان موجبات ترویج تفکر اشتباه در مورد اسطوره والیبالمون رو فراهم کردن؛با توجه به اینکه این تعداد انگشت شمار از نظر سنی هنوز به بلوغ فکری و جسمی نرسیدن ولی تشخیص این مسئله برای اون دسته از کاربرهایی که فقط سالی یه مرتبه والیبال رو از قاب تلویزیون میبینن سخته؛سعید معروف جز با شخصیت ترین و با اخلاق ترین ورزشکارای ایرانه
لذا ما فن پیجها و هواداران واقعی کاپیتان تصمیم بر این داشتیم که این نوع هوادار نماها رو مورد خطاب قرار داده و اولتیمات بهشون بدیم که با آبروی کاپیتان و اسطوره جهانی بازی نکنین و حریم شخصی ایشون رو مورد احترام قرار بدن؛چه بسا در همین اوخر عکسهایی هم از صندوق عقب ماشین ایشون به بیرون درز کرده بود،کار به جایی رسیده که تجسس وسایل شخصی کاپیتانم در صدر امور این افراد قرار گرفته؛و همچنین اون صحبتهایی که یکی از همین افراد در لایو خودش گفته هیچ سندیتی نداره؛ توصیه میکنم این افراد هم راه دیگه ای برای دیده شدن خودشون پیدا کنن و دست گرمیه پیجهایی نشین که با انتشار این مدل عکسها فقط زمینه برای توهین و فحاشی به معروف رو فراهم کاپیتان بازی نکنین و کار رو بجایی نرسونین که شما هم مثل خبرنگارها از هرگونه امتیاز محروم بشین؛اقای معروف خودشون بارها به این مزاحمتها معترض بودن ولی به دلیل اینکه نمیتونن دل هوادارا رو بشکنن منصرف شدن
پس لطفا" از انتشار تصاویر این بچه ها در صفحات شخصی و عمومی خودتون اجتناب کنین و #احمقها_را_مشهور_نکنیم

.
به تازگی بعضی از هوادار نماها با انتشار عکسهایی از خودشون و کاپیتان موجبات ترویج تفکر اشتباه در مورد اسطوره والیبالمون رو فراهم کردن؛با توجه به اینکه این تعداد انگشت شمار از نظر سنی هنوز به بلوغ فکری و جسمی نرسیدن ولی تشخیص این مسئله برای اون دسته از کاربرهایی که فقط سالی یه مرتبه والیبال رو از قاب تلویزیون میبینن سخته؛سعید معروف جز با شخصیت ترین و با اخلاق ترین ورزشکارای ایرانه
لذا ما فن پیجها و هواداران واقعی کاپیتان تصمیم بر این داشتیم که این نوع هوادار نماها رو مورد خطاب قرار داده و اولتیمات بهشون بدیم که با آبروی کاپیتان و اسطوره جهانی بازی نکنین و حریم شخصی ایشون رو مورد احترام قرار بدن؛چه بسا در همین اوخر عکسهایی هم از صندوق عقب ماشین ایشون به بیرون درز کرده بود،کار به جایی رسیده که تجسس وسایل شخصی کاپیتانم در صدر امور این افراد قرار گرفته؛و همچنین اون صحبتهایی که یکی از همین افراد در لایو خودش گفته هیچ سندیتی نداره؛ توصیه میکنم این افراد هم راه دیگه ای برای دیده شدن خودشون پیدا کنن و دست گرمیه پیجهایی نشین که با انتشار این مدل عکسها فقط زمینه برای توهین و فحاشی به معروف رو فراهم کاپیتان بازی نکنین و کار رو بجایی نرسونین که شما هم مثل خبرنگارها از هرگونه امتیاز محروم بشین؛اقای معروف خودشون بارها به این مزاحمتها معترض بودن ولی به دلیل اینکه نمیتونن دل هوادارا رو بشکنن منصرف شدن
پس لطفا" از انتشار تصاویر این بچه ها در صفحات شخصی و عمومی خودتون اجتناب کنین و#احمقها_را_مشهور_نکنیم
پ.ن : یه جوری پخش شه برسه به دست کاپیتان قهرمانمون
پ.ن۲: اگه یه بار به غیرتش غبطه خوردی کپیش کن

به تازگی بعضی از هوادار نماها با انتشار عکسهایی از خودشون و کاپیتان موجبات ترویج تفکر اشتباه در مورد اسطوره والیبالمون رو فراهم کردن؛با توجه به اینکه این تعداد انگشت شمار از نظر سنی هنوز به بلوغ فکری و جسمی نرسیدن ولی تشخیص این مسئله برای اون دسته از کاربرهایی که فقط سالی یه مرتبه والیبال رو از قاب تلویزیون میبینن سخته؛سعید معروف جز با شخصیت ترین و با اخلاق ترین ورزشکارای ایرانه
لذا ما فن پیجها و هواداران واقعی کاپیتان تصمیم بر این داشتیم که این نوع هوادار نماها رو مورد خطاب قرار داده و اولتیماتوم بهشون بدیم که با آبروی کاپیتان و اسطوره جهانی بازی نکنین و حریم شخصی ایشون رو مورد احترام قرار بدن؛چه بسا در همین اوخر عکسهایی هم از صندوق عقب ماشین ایشون به بیرون درز کرده بود،کار به جایی رسیده که تجسس وسایل شخصی کاپیتانم در صدر امور این افراد قرار گرفته؛و همچنین اون صحبتهایی که یکی از همین افراد در لایو خودش گفته هیچ سندیتی نداره؛ توصیه میکنم این افراد هم راه دیگه ای برای دیده شدن خودشون پیدا کنن و دست گرمیه پیجهایی نشین که با انتشار این مدل عکسها فقط زمینه برای توهین و فحاشی به معروف رو فراهم میکنن پس خواهشا با آبروی کاپیتان بازی نکنین و کار رو بجایی نرسونین که شما هم مثل خبرنگارها از هرگونه امتیاز محروم بشین؛اقای معروف خودشون بارها به این مزاحمتها معترض بودن ولی به دلیل اینکه نمیتونن دل هوادارا رو بشکنن منصرف شدن
پس لطفا" از انتشار تصاویر این بچه ها در صفحات شخصی و عمومی خودتون اجتناب کنین و#احمقها_را_مشهور_نکنیم

@saeedmaroof4444

به تازگی بعضی از هوادار نماها با انتشار عکسهایی از خودشون و کاپیتان موجبات ترویج تفکر اشتباه در مورد اسطوره والیبالمون رو فراهم کردن؛با توجه به اینکه این تعداد انگشت شمار از نظر سنی هنوز به بلوغ فکری و جسمی نرسیدن ولی تشخیص این مسئله برای اون دسته از کاربرهایی که فقط سالی یه مرتبه والیبال رو از قاب تلویزیون میبینن سخته؛سعید معروف جز با شخصیت ترین و با اخلاق ترین ورزشکارای ایرانه
لذا ما فن پیجها و هواداران واقعی کاپیتان تصمیم بر این داشتیم که این نوع هوادار نماها رو مورد خطاب قرار داده و اولتیماتوم بهشون بدیم که با آبروی کاپیتان و اسطوره جهانی بازی نکنین و حریم شخصی ایشون رو مورد احترام قرار بدن؛چه بسا در همین اوخر عکسهایی هم از صندوق عقب ماشین ایشون به بیرون درز کرده بود،کار به جایی رسیده که تجسس وسایل شخصی کاپیتانم در صدر امور این افراد قرار گرفته؛و همچنین اون صحبتهایی که یکی از همین افراد در لایو خودش گفته هیچ سندیتی نداره؛ توصیه میکنم این افراد هم راه دیگه ای برای دیده شدن خودشون پیدا کنن و دست گرمیه پیجهایی نشین که با انتشار این مدل عکسها فقط زمینه برای توهین و فحاشی به معروف رو فراهم میکنن پس خواهشا با آبروی کاپیتان بازی نکنین و کار رو بجایی نرسونین که شما هم مثل خبرنگارها از هرگونه امتیاز محروم بشین؛اقای معروف خودشون بارها به این مزاحمتها معترض بودن ولی به دلیل اینکه نمیتونن دل هوادارا رو بشکنن منصرف شدن
پس لطفا" از انتشار تصاویر این بچه ها در صفحات شخصی و عمومی خودتون اجتناب کنین و#احمقها_را_مشهور_نکنیم

لطفا رعایت کنید، چه لزومی داره این احمقا و احمقای جدید در آینده رو با لایک و کامنت بزرگ کنیم بعد بهشون فحش بدیم و رگ نژاد پرستیمون باد کنه که چرا اون دختره داره به ایرانی فحش میده ، بعد ما هم بریم همون کارو کنیم و به فلان قوم فحش بدیم....
از اول بزرگش نکنیم تا اصلا دیده نشه ، این احمقا براشون مهم نیست که چه فحشایی بهشون میدین ، فقط مهمه که لایکشون بره بالا که متاسفانه همشون به خواسته هاشون میرسن .

این احمقا در واقع احمق نیستن چونکه بوسیله رفتار و لایک احمقانه ما دارن پول در میارن
لطفا احمقارو بزرگ نکنیم و بیشتر از این آبرو شرف خودمونو نبریم
#احمقها_را_مشهور_نکنیم ،#احمقها_را_معروف_نکنیم ،#پستهای_احمقانرو_لایک_نکنیم،#آنفالو_کردن_شاخهای_مجازی ،#آنفالو_کردن_خزها,#آنفالو_کردن_انگلهای_مجازی ,#آنفالو_کردن_احمقها

قاتل ها چاقو و تفنگ به دست ندارند
قاتل ها ظاهر های عجیب و غریب ندارند
ما قاتلیم و موبایل ابزار قتل مان
برای چند تا لایک و چند تا تبلیغ گرفتن برای کانال هایتان راه را بند آورید که انسانی زیر خرابه ها جان بدهد؟
ما جنایتکار هستیم !
#red_moj
#موج_قرمز
#بيشعوري
#احمقها_را_بلاك_كنيم
#احمقها_را_مشهور_نکنیم
#احمقها_را_معروف_نکنیم

‏فاجعه واقعی این افرادی هستند که در محل وقوع حادثه تجمع کردند .
#بيشعوري #احمقها_را_مشهور_نکنیم #احمقها_را_بلاك_كنيم #احمقها_را_معروف_نکنیم

‏دعوا،تصادف،اعدام یا فروریختن ساختمون و كشته شدن مردممون باشه، فرقی نداره به هرحال عده زيادي از مردم ما اون وسط گوشی به دست دارن فیلم می‌گیرن ...!
#بيشعوري #احمقها_را_بلاك_كنيم #احمقها_را_مشهور_نکنیم #احمقها_را_معروف_نکنیم

یه مدتی هست ک این کمپین تو ایران هم به راه افتاده
چ خوبه ک همه به این کمپین بپیوندن و چندتا بی خرد کودن و انفالو کنن
اونایی ک نه رزومه و تجربه خوبی دارن و نه معلومه از کجا اومدن
فقط و فقط فالوور گدایی میکنن و دنبال لایکن و پست های بی محتوا انتشار میدن
اینجور آدم ها نه تنها احمقن بلکه عقده ای هم هستن و به میزان حقارتشون خودنمایی میکنن
#احمق #احمقانه #احمقها_را_معروف_نکنیم #احمقها_را_مشهور_نکنیم #احمق‌ها_را_معروف_نکنیم
#کودن #بیشعور #بیشعوری #لایک #عقده #عقده_ای #حقیر

人気ハッシュタグ