#احمدمهرانفر

1195 posts

TOP POSTS

❤️
هوا خواهِ توام جانا
و ميدانم،كه ميداني...❤️
#حافظ
آقاي مهرانفرِ عزيز در هفدهمين جشن حافظ!
#احمدمهرانفر
#احمد_مهرانفر
#احمد_مهران_فر

.
آقای مهرانفر و بارلی کوچولوی خوشگل😍😍😍
#احمدمهرانفر #ahmadmehranfar 🚫کپی نشه لطفا🚫

ـ
هنــــــرمنـــــــــــــد عـزیــــــــــز
مـوسسه سلام سـینما
.
در پروژه جـدیـد کارگردان
اقای #ابوالحسن_داوودی
فیـلـم سـینــــــمـایی #هزارپا
.
بـا حضـور بازیگران چهــره :

#رضاعطاران
#جوادعزتی
#مهران_احمدی
#سپندامیرسلیمانی
#سارابهرامی
و ...
.
.
دوسـتان برای حضـور در پـروژه هــا
مــیتواند بـه کانال سـلام سینـما کــه
لینـک ان در بیو موجود است مراجعه کنید ،
.

#محمدرضاگلزار#رضاعطاران#امین_حیایی#النازشاکردوست#مهنازافشار#محسن_تنابنده#احمدمهرانفر#سیروس_مقدم#شهرزاد۲#امیرمهدی_ژوله#معرف_بازیگر#ترانه_علیدوستی#رامبدجوان#مهران_مدیری#پرینازایزدیار#هومن_سیدی#نویدمحمدزاده

عرضم به حضورتون که امشب دورهمی مهمان داشت😃
چه مهمانی☺👌
بازیگر توانا (‌مهران احمدی)🎭👏
.
نه نه! (‌احمد مهران فر) نیستنا😜😆✋
لطفا اشتباه نکنید...چون به گفته ی خودشون #احمدمهرانفر❤ بیچارشون
کرده...😂🙈😂
.
.
پ.ن1: و اینکه گفتن #احمدمهرانفر❤ یه پارتنر درجه یک هستش...😃
حالا من😆: وااای!😱💞 میدونستم این جمله رو میشنوممم!😍😄
.
پ.ن2: غیره منتظره نبود😊 چون برای بار سوم در دورهمی تکرار شد...😍😍😍👌👌👌👏👏👏
هر بارم از خوشحالی زیاد میخواستم کلمو بزنم به سقف!😅😂😁😊✌

MOST RECENT

ـ
هنــــــرمنـــــــــــــد عـزیــــــــــز
مـوسسه سلام سـینما
.
در پروژه جـدیـد کارگردان
اقای #ابوالحسن_داوودی
فیـلـم سـینــــــمـایی #هزارپا
.
بـا حضـور بازیگران چهــره :

#رضاعطاران
#جوادعزتی
#مهران_احمدی
#سپندامیرسلیمانی
#سارابهرامی
و ...
.
.
دوسـتان برای حضـور در پـروژه هــا
مــیتواند بـه کانال سـلام سینـما کــه
لینـک ان در بیو موجود است مراجعه کنید ،
.

#محمدرضاگلزار#رضاعطاران#امین_حیایی#النازشاکردوست#مهنازافشار#محسن_تنابنده#احمدمهرانفر#سیروس_مقدم#شهرزاد۲#امیرمهدی_ژوله#معرف_بازیگر#ترانه_علیدوستی#رامبدجوان#مهران_مدیری#پرینازایزدیار#هومن_سیدی#نویدمحمدزاده

ـ
هنــــــرمنـــــــــــــد عـزیــــــــــز
مـوسسه سلام سـینما
.
در پروژه جـدیـد کارگردان
اقای #ابوالحسن_داوودی
فیـلـم سـینــــــمـایی #هزارپا
.
بـا حضـور بازیگران چهــره :

#رضاعطاران
#جوادعزتی
#مهران_احمدی
#سپندامیرسلیمانی
#سارابهرامی
و ...
.
.
دوسـتان برای حضـور در پـروژه هــا
مــیتواند بـه کانال سـلام سینـما کــه
لینـک ان در بیو موجود است مراجعه کنید ،
.

#محمدرضاگلزار#رضاعطاران#امین_حیایی#النازشاکردوست#مهنازافشار#محسن_تنابنده#احمدمهرانفر#سیروس_مقدم#شهرزاد۲#امیرمهدی_ژوله#معرف_بازیگر#ترانه_علیدوستی#رامبدجوان#مهران_مدیری#پرینازایزدیار#هومن_سیدی#نویدمحمدزاده

ـ
هنــــــرمنـــــــــــــد عـزیــــــــــز
مـوسسه سلام سـینما
.
در پروژه جـدیـد کارگردان
اقای #ابوالحسن_داوودی
فیـلـم سـینــــــمـایی #هزارپا
.
بـا حضـور بازیگران چهــره :

#رضاعطاران
#جوادعزتی
#مهران_احمدی
#سپندامیرسلیمانی
#سارابهرامی
و ...
.
.
دوسـتان برای حضـور در پـروژه هــا
مــیتواند بـه کانال سـلام سینـما کــه
لینـک ان در بیو موجود است مراجعه کنید ،
.

#محمدرضاگلزار#رضاعطاران#امین_حیایی#النازشاکردوست#مهنازافشار#محسن_تنابنده#احمدمهرانفر#سیروس_مقدم#شهرزاد۲#امیرمهدی_ژوله#معرف_بازیگر#ترانه_علیدوستی#رامبدجوان#مهران_مدیری#پرینازایزدیار#هومن_سیدی#نویدمحمدزاده

ـ
هنــــــرمنـــــــــــــد عـزیــــــــــز
مـوسسه سلام سـینما
.
در پروژه جـدیـد کارگردان
اقای #ابوالحسن_داوودی
فیـلـم سـینــــــمـایی #هزارپا
.
بـا حضـور بازیگران چهــره :

#رضاعطاران
#جوادعزتی
#مهران_احمدی
#سپندامیرسلیمانی
#سارابهرامی
و ...
.
.
دوسـتان برای حضـور در پـروژه هــا
مــیتواند بـه کانال سـلام سینـما کــه
لینـک ان در بیو موجود است مراجعه کنید ،
.

#محمدرضاگلزار#رضاعطاران#امین_حیایی#النازشاکردوست#مهنازافشار#محسن_تنابنده#احمدمهرانفر#سیروس_مقدم#شهرزاد۲#امیرمهدی_ژوله#معرف_بازیگر#ترانه_علیدوستی#رامبدجوان#مهران_مدیری#پرینازایزدیار#هومن_سیدی#نویدمحمدزاده

ـ
هنــــــرمنـــــــــــــد عـزیــــــــــز
مـوسسه سلام سـینما
.
در پروژه جـدیـد کارگردان
اقای #ابوالحسن_داوودی
فیـلـم سـینــــــمـایی #هزارپا
.
بـا حضـور بازیگران چهــره :

#رضاعطاران
#جوادعزتی
#مهران_احمدی
#سپندامیرسلیمانی
#سارابهرامی
و ...
.
.
دوسـتان برای حضـور در پـروژه هــا
مــیتواند بـه کانال سـلام سینـما کــه
لینـک ان در بیو موجود است مراجعه کنید ،
.

#محمدرضاگلزار#رضاعطاران#امین_حیایی#النازشاکردوست#مهنازافشار#محسن_تنابنده#احمدمهرانفر#سیروس_مقدم#شهرزاد۲#امیرمهدی_ژوله#معرف_بازیگر#ترانه_علیدوستی#رامبدجوان#مهران_مدیری#پرینازایزدیار#هومن_سیدی#نویدمحمدزاده

ـ
هنــــــرمنـــــــــــــد عـزیــــــــــز
مـوسسه سلام سـینما
.
در پروژه جـدیـد کارگردان
اقای #ابوالحسن_داوودی
فیـلـم سـینــــــمـایی #هزارپا
.
بـا حضـور بازیگران چهــره :

#رضاعطاران
#جوادعزتی
#مهران_احمدی
#سپندامیرسلیمانی
#سارابهرامی
و ...
.
.
دوسـتان برای حضـور در پـروژه هــا
مــیتواند بـه کانال سـلام سینـما کــه
لینـک ان در بیو موجود است مراجعه کنید ،
.

#محمدرضاگلزار#رضاعطاران#امین_حیایی#النازشاکردوست#مهنازافشار#محسن_تنابنده#احمدمهرانفر#سیروس_مقدم#شهرزاد۲#امیرمهدی_ژوله#معرف_بازیگر#ترانه_علیدوستی#رامبدجوان#مهران_مدیری#پرینازایزدیار#هومن_سیدی#نویدمحمدزاده

ـ
هنــــــرمنـــــــــــــد عـزیــــــــــز
مـوسسه سلام سـینما
.
در پروژه جـدیـد کارگردان
اقای #ابوالحسن_داوودی
فیـلـم سـینــــــمـایی #هزارپا
.
بـا حضـور بازیگران چهــره :

#رضاعطاران
#جوادعزتی
#مهران_احمدی
#سپندامیرسلیمانی
#سارابهرامی
و ...
.
.
دوسـتان برای حضـور در پـروژه هــا
مــیتواند بـه کانال سـلام سینـما کــه
لینـک ان در بیو موجود است مراجعه کنید ،
.

#محمدرضاگلزار#رضاعطاران#امین_حیایی#النازشاکردوست#مهنازافشار#محسن_تنابنده#احمدمهرانفر#سیروس_مقدم#شهرزاد۲#امیرمهدی_ژوله#معرف_بازیگر#ترانه_علیدوستی#رامبدجوان#مهران_مدیری#پرینازایزدیار#هومن_سیدی#نویدمحمدزاده

ـ
هنــــــرمنـــــــــــــد عـزیــــــــــز
مـوسسه سلام سـینما
.
در پروژه جـدیـد کارگردان
اقای #ابوالحسن_داوودی
فیـلـم سـینــــــمـایی #هزارپا
.
بـا حضـور بازیگران چهــره :

#رضاعطاران
#جوادعزتی
#مهران_احمدی
#سپندامیرسلیمانی
#سارابهرامی
و ...
.
.
دوسـتان برای حضـور در پـروژه هــا
مــیتواند بـه کانال سـلام سینـما کــه
لینـک ان در بیو موجود است مراجعه کنید ،
.

#محمدرضاگلزار#رضاعطاران#امین_حیایی#النازشاکردوست#مهنازافشار#محسن_تنابنده#احمدمهرانفر#سیروس_مقدم#شهرزاد۲#امیرمهدی_ژوله#معرف_بازیگر#ترانه_علیدوستی#رامبدجوان#مهران_مدیری#پرینازایزدیار#هومن_سیدی#نویدمحمدزاده

ـ
هنــــــرمنـــــــــــــد عـزیــــــــــز
مـوسسه سلام سـینما
.
در پروژه جـدیـد کارگردان
اقای #ابوالحسن_داوودی
فیـلـم سـینــــــمـایی #هزارپا
.
بـا حضـور بازیگران چهــره :

#رضاعطاران
#جوادعزتی
#مهران_احمدی
#سپندامیرسلیمانی
#سارابهرامی
و ...
.
.
دوسـتان برای حضـور در پـروژه هــا
مــیتواند بـه کانال سـلام سینـما کــه
لینـک ان در بیو موجود است مراجعه کنید ،
.

#محمدرضاگلزار#رضاعطاران#امین_حیایی#النازشاکردوست#مهنازافشار#محسن_تنابنده#احمدمهرانفر#سیروس_مقدم#شهرزاد۲#امیرمهدی_ژوله#معرف_بازیگر#ترانه_علیدوستی#رامبدجوان#مهران_مدیری#پرینازایزدیار#هومن_سیدی#نویدمحمدزاده

ـ
هنــــــرمنـــــــــــــد عـزیــــــــــز
مـوسسه سلام سـینما
.
در پروژه جـدیـد کارگردان
اقای #ابوالحسن_داوودی
فیـلـم سـینــــــمـایی #هزارپا
.
بـا حضـور بازیگران چهــره :

#رضاعطاران
#جوادعزتی
#مهران_احمدی
#سپندامیرسلیمانی
#سارابهرامی
و ...
.
.
دوسـتان برای حضـور در پـروژه هــا
مــیتواند بـه کانال سـلام سینـما کــه
لینـک ان در بیو موجود است مراجعه کنید ،
.

#محمدرضاگلزار#رضاعطاران#امین_حیایی#النازشاکردوست#مهنازافشار#محسن_تنابنده#احمدمهرانفر#سیروس_مقدم#شهرزاد۲#امیرمهدی_ژوله#معرف_بازیگر#ترانه_علیدوستی#رامبدجوان#مهران_مدیری#پرینازایزدیار#هومن_سیدی#نویدمحمدزاده

ـ
هنــــــرمنـــــــــــــد عـزیــــــــــز
مـوسسه سلام سـینما
.
در پروژه جـدیـد کارگردان
اقای #ابوالحسن_داوودی
فیـلـم سـینــــــمـایی #هزارپا
.
بـا حضـور بازیگران چهــره :

#رضاعطاران
#جوادعزتی
#مهران_احمدی
#سپندامیرسلیمانی
#سارابهرامی
و ...
.
.
دوسـتان برای حضـور در پـروژه هــا
مــیتواند بـه کانال سـلام سینـما کــه
لینـک ان در بیو موجود است مراجعه کنید ،
.

#محمدرضاگلزار#رضاعطاران#امین_حیایی#النازشاکردوست#مهنازافشار#محسن_تنابنده#احمدمهرانفر#سیروس_مقدم#شهرزاد۲#امیرمهدی_ژوله#معرف_بازیگر#ترانه_علیدوستی#رامبدجوان#مهران_مدیری#پرینازایزدیار#هومن_سیدی#نویدمحمدزاده

❤️
هوا خواهِ توام جانا
و ميدانم،كه ميداني...❤️
#حافظ
آقاي مهرانفرِ عزيز در هفدهمين جشن حافظ!
#احمدمهرانفر
#احمد_مهرانفر
#احمد_مهران_فر

ـ
هنــــــرمنـــــــــــــد عـزیــــــــــز
مـوسسه سلام سـینما
.
در پروژه جـدیـد کارگردان
اقای #ابوالحسن_داوودی
فیـلـم سـینــــــمـایی #هزارپا
.
بـا حضـور بازیگران چهــره :

#رضاعطاران
#جوادعزتی
#مهران_احمدی
#سپندامیرسلیمانی
#سارابهرامی
و ...
.
.
دوسـتان برای حضـور در پـروژه هــا
مــیتواند بـه کانال سـلام سینـما کــه
لینـک ان در بیو موجود است مراجعه کنید ،
.

#محمدرضاگلزار#رضاعطاران#امین_حیایی#النازشاکردوست#مهنازافشار#محسن_تنابنده#احمدمهرانفر#سیروس_مقدم#شهرزاد۲#امیرمهدی_ژوله#معرف_بازیگر#ترانه_علیدوستی#رامبدجوان#مهران_مدیری#پرینازایزدیار#هومن_سیدی#نویدمحمدزاده

ـ
هنــــــرمنـــــــــــــد عـزیــــــــــز
مـوسسه سلام سـینما
.
در پروژه جـدیـد کارگردان
اقای #ابوالحسن_داوودی
فیـلـم سـینــــــمـایی #هزارپا
.
بـا حضـور بازیگران چهــره :

#رضاعطاران
#جوادعزتی
#مهران_احمدی
#سپندامیرسلیمانی
#سارابهرامی
و ...
.
.
دوسـتان برای حضـور در پـروژه هــا
مــیتواند بـه کانال سـلام سینـما کــه
لینـک ان در بیو موجود است مراجعه کنید ،
.

#محمدرضاگلزار#رضاعطاران#امین_حیایی#النازشاکردوست#مهنازافشار#محسن_تنابنده#احمدمهرانفر#سیروس_مقدم#شهرزاد۲#امیرمهدی_ژوله#معرف_بازیگر#ترانه_علیدوستی#رامبدجوان#مهران_مدیری#پرینازایزدیار#هومن_سیدی#نویدمحمدزاده

ـ
هنــــــرمنـــــــــــــدان عـزیــــــــــز
مـوسسه سلام سـینما
.
در پروژه جـدیـد کارگردان
اقای #ابوالحسن_داوودی
فیـلـم سـینــــــمـایی #هزارپا
.
بـا حضـور بازیگران چهــره :

#رضاعطاران
#جوادعزتی
#مهران_احمدی
#سپندامیرسلیمانی
#سارابهرامی
و ...
.
.
دوسـتان برای حضـور در پـروژه هــا
مــیتواند بـه کانال سـلام سینـما کــه
لینـک ان در بیو موجود است مراجعه کنید ،
.

#محمدرضاگلزار#رضاعطاران#امین_حیایی#النازشاکردوست#مهنازافشار#محسن_تنابنده#احمدمهرانفر#سیروس_مقدم#شهرزاد۲#امیرمهدی_ژوله#معرف_بازیگر#ترانه_علیدوستی#رامبدجوان#مهران_مدیری#پرینازایزدیار#هومن_سیدی#نویدمحمدزاده#مهنازافشار

ـ
هنــــــرمنـــــــــــــد عـزیــــــــــز
مـوسسه سلام سـینما
.
در پروژه جـدیـد کارگردان
اقای #ابوالحسن_داوودی
فیـلـم سـینــــــمـایی #هزارپا
.
بـا حضـور بازیگران چهــره :

#رضاعطاران
#جوادعزتی
#مهران_احمدی
#سپندامیرسلیمانی
#سارابهرامی
و ...
.
.
دوسـتان برای حضـور در پـروژه هــا
مــیتواند بـه کانال سـلام سینـما کــه
لینـک ان در بیو موجود است مراجعه کنید ،
.

#محمدرضاگلزار#رضاعطاران#امین_حیایی#النازشاکردوست#مهنازافشار#محسن_تنابنده#احمدمهرانفر#سیروس_مقدم#شهرزاد۲#امیرمهدی_ژوله#معرف_بازیگر#ترانه_علیدوستی#رامبدجوان#مهران_مدیری#پرینازایزدیار#هومن_سیدی#نویدمحمدزاده

ـ
هنــــــرمنـــــــــــــد عـزیــــــــــز
مـوسسه سلام سـینما
.
در پروژه جـدیـد کارگردان
اقای #ابوالحسن_داوودی
فیـلـم سـینــــــمـایی #هزارپا
.
بـا حضـور بازیگران چهــره :

#رضاعطاران
#جوادعزتی
#مهران_احمدی
#سپندامیرسلیمانی
#سارابهرامی
و ...
.
.
دوسـتان برای حضـور در پـروژه هــا
مــیتواند بـه کانال سـلام سینـما کــه
لینـک ان در بیو موجود است مراجعه کنید ،
.

#محمدرضاگلزار#رضاعطاران#امین_حیایی#النازشاکردوست#مهنازافشار#محسن_تنابنده#احمدمهرانفر#سیروس_مقدم#شهرزاد۲#امیرمهدی_ژوله#معرف_بازیگر#ترانه_علیدوستی#رامبدجوان#مهران_مدیری#پرینازایزدیار#هومن_سیدی#نویدمحمدزاده#مهنازافشار

ـ
هنــــــرمنـــــــــــــدان عـزیــــــــــز
مـوسسه سلام سـینما
.
در پروژه جـدیـد کارگردان
اقای #ابوالحسن_داوودی
فیـلـم سـینــــــمـایی #هزارپا
.
بـا حضـور بازیگران چهــره :

#رضاعطاران
#جوادعزتی
#مهران_احمدی
#سپندامیرسلیمانی
#سارابهرامی
و ...
.
.
دوسـتان برای حضـور در پـروژه هــا
مــیتواند بـه کانال سـلام سینـما کــه
لینـک ان در بیو موجود است مراجعه کنید ،
.

#محمدرضاگلزار#رضاعطاران#امین_حیایی#النازشاکردوست#مهنازافشار#محسن_تنابنده#احمدمهرانفر#سیروس_مقدم#شهرزاد۲#امیرمهدی_ژوله#معرف_بازیگر#ترانه_علیدوستی#رامبدجوان#مهران_مدیری#پرینازایزدیار#هومن_سیدی#نویدمحمدزاده#مهنازافشار

Most Popular Instagram Hashtags