[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#احمدشاه

688 posts

TOP POSTS

عکس زیر، کارنامه‌ای مربوط به سال ۱۲۸۸ هجری شمسی و کلاسی است که احمدشاه قاجار در آن تحصیل می‌کرده. در آن زمان، احمدشاه قاجار سیزده سال داشته است.
احمدشاه قاجار (۱۲۷۵، تبریز — ۸ اسفند ۱۳۰۸، پاریس) هفتمین و آخرین پادشاه قاجار در ایران بود. او دومین پسر محمدعلی‌شاه و نخستین فرزند پسر او از ملکه جهان بود که در هنگام ولیعهدی پدرش در تبریز به دنیا آمد و پس از فتح تهران و خلع محمدعلی‌شاه، توسط مجلس عالی رجال و بزرگان مملکت در ۱۲سالگی به سلطنت رسید. تا رسیدن او به سن بلوغ و تاج‌گذاری در تیر ۱۲۹۳، ابتدا عضدالملک و سپس ناصرالملک از سران ایل قاجار نایب‌السلطنه بودند.
#احمدشاه
#احمدشاه_قاجار
#قاجار
#در_زمان_گذشته

این سخن احمدشاه قاجار نشان از وضعیت بحرانی و ناامیدکننده ی ایران در اواخر قاجار داشت_با اینکه درباریان ناامید از پیشرفت ایران شده بودند ولی رضاشاه با وطن پرستی مثال زدنی اش به اهداف بزرگ می اندیشید

#ایراندخت
دختر احمد شاه قاجار
کسی که به اشتباه عکسش کنار عکس استاد شهریار در فضای مجازی دست به دست میشود و او را معشوقه استاد شهریار معرفی می کنند،
که در اصل این اشتباه است،

ایراندخت، دختری که محمدرضا پهلوی شاه سابق ایران پسندید ولی پدرش اجازه ازدواج به او نداد،
ایران دخت، دختر همسر اول احمد شاه زنی بسیار زیبا و مورد توجه بود.

معشوقه ی استاد شهریار ایراندخت نبوده،
عکس کنار هم این دو در پست قبلی موجود است، . .
#شهریار#محمدحسین_بهجت_تبریزی
#ایراندخت #ایران_دخت #احمدشاه

احمد شاه قاجار در شش سالگی و دقیقا شش سال قبل از آغاز سلطنتش
#قاجار
#احمدشاه

عکس قدیمی #پدرعزیزم❤ و#عموی دوست داشتنیم

#احمدشاه
#غلام شاه
#جواداوژند

يكي از اين توافقنامه‌ها پيمان معروف هزارونهصدو پانزده بود كه در بیست و هشت دی هزارو دویست و نود و سه ميان روسيه و انگلستان به امضا رسيد. اين پيمان كه به فاصله هشتاد روز پس از اعلام بيطرفی ايران در جنگ به امضای دو دولت مذكور رسيد، قلمرو نفوذ دو كشور در ايران را بيش از آنچه كه در پيمان هزارو نهصدو هفت آنان مقرر شده بود، توسعه داد. به موجب اين پيمان دو كشور حقوق و امتيازات ارضی بيشتری برای خود در ايران قائل شدند و هزينه نگاهداری نيروهای خود در ايران را نيز به گردن دولت تهران گذاشتند. ورود نظاميان روسيه به شهرهای تبريز، اروميه، همدان، قزوين، زنجان و كرمانشاه كه در زمستان هزارو دویست ونودو سه و در تمام طول سال نودو چهار صورت گرفت، نتيجه همين توافقنامه بود. روسها اين قرارداد را به بهانه فراهم شدن زمينه مقابله با پيشروی نيروهای عثمانی در ايران امضا كردند. در زمان انعقاد اين پيمان، عثمانی‌ها تبريز را در اشغال خود داشتند. انگليسی‌ها نيز متعاقب انعقاد پيمان هزارو نهصدو پانزده در نواحی جنوبی كشور پيشروی‌های چشمگيری داشتند و قيام مشهور «دليران تنگستان» در مرداد نودو چهار نمادی از مقاومت مردم سلحشور جنوب ايران در برابر آنان بود. انگليسي‌ها به نفت خليج فارس چنان چشم دوخته بودند و تحت هيچ شرايطی حاضر نبودند حتی به حصر تأسيسات نفتی ايران در بنادر جنوبی كه بر طبق «قرارداد دارسی» به چنگ آنان افتاده بود، پايان دهند. آنان با مشاركت نظاميان هندی تحت فرمان خود در جنوب ايران نيروی نظامی «پليس جنوب» را شكل داده و آن را ابزار اراده خود كرده بودند و روسها نيز در شمال نيروی قزاق را به وجود آوردند.
در اين ميان گروهی از مهاجرين نيز در كرمانشاه حكومت مستقلی تشكيل داده و خود را تحت حمايت متحدين آن روز يعنی آلمان وعثمانی قرار داده بودند. رياست حكومت كرمانشاه را رضاقليی خان نظا‌م‌السلطنه مافی به عهده داشت. جمعی از ايرانيان مقيم اروپا هم كميته‌ای به نام «ايران آزاد» تشكيل داده و از حكومت نظام‌السلطنه پشتيبانی مي‌كردند. مركز اين كميته در برلن بود و سيد‌حسن تقی‌زاده در سمت رياست اين كميته با دولت آلمان رابطه برقرار كرده بود.
در مرداد ماه نود و پنج به دنبال پيشروی نيروهای عثمانی به طرف قزوين، سپهسالار تنكابنی از رياست وزراء بركنار شد و ميرزا حسن‌خان وثوق‌الدوله به جانشينی وی انتخاب گرديد. در اين هنگام چون پايتخت در خطر اشغال قوای عثمانی قرار داشت وزيران مختار روس و انگليس در تهران به احمدشاه تكليف كردند از تهران خارج شود.
#جنگ جهانی اول#احمدشاه#متفقین 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

کارت دعوت #ختنه_سوران #احمدشاه وقتی ولیعهد پدرش #محمدعلی_شاه بوده

مقایسه #احمدشاه قجر با #کریمخان_زند #وکیل_الرعایا
در زمان حکومت کریمخان زند در زمستان یک سال سخت شهر شیراز از لحاظ گندم با کمبود مواجه شده بود. کمبود عرضه این محصول اساسی‌ قیمت آن را افزایش داد و بهای هر من گندم از چهار قران به هشت قران رسید. این افزایش قیمت مردم شهر شیراز را سخت نگران کرد. کریمخان اطرافیانش را مورد مشورت قرار داد و راه حل خواست. آنان به وکیل الرعایا گفتند که در انبار‌ها به قدر کافی‌ گندم جمع آوری شده و اگر خان اجازه دهند گندم‌های دولتی را به قیمت هر من شش قران به مردم بفروشند تا هم خزانه دولت سودی معادل ۲ قران برده باشد و هم مردم گندم را ۲ قران ارزانتر از نرخ موجود در بازار خریده باشد. خان زند که به صراحت لهجه معروف است، کمی‌ فکر کرد و سپس خطاب به اطرافیانش گفت: کریم علاف نیست که گندم را به قیمت گرانتر از آنچه خریداری کرده است به مردم بفروشد. بروید و گندم‌ها را به قیمت چهار قران به مردم بدهید.
در اواخر دوره احمد شاه در مقطعی انگلیسی‌ها پرداخت درآمدهای نفتی به دولت ایران را مشروط به «تشکیل کمسیون مالی» نمودند تا اختیار مالی ایران را به‌دست بگیرند. به همین دلیل گندم نایاب شده بود و هزاران ایرانی در قحطی بزرگ (۱۲۹۸–۱۲۹۶) تلف شدند. ارباب کیخسرو مأمور خرید گندم برای تولید نان نانوایی‌ها گردید. در این هنگام محتکرین پایتخت قیمت گندم را بالا برده بودند. انبارهای حکومتی که متعلق به احمدشاه بود مملو از گندم بود؛ ولی احمدشاه حاضر نبود گندم را به قیمتی کمتر از محتکرین تهران بفروشد. ارباب کیخسرو با شاه ملاقات کرد و سوگند پادشاهی وی را به یادش آورد و تلاش کرد تا او را به قیمتی کمتر راضی کند. شاه راضی نشد و شاهرخ به ناچار گندم را به قیمت سایر محتکران از احمدشاه خرید و میان نانوایان توزیع کرد.
آنچه وکیل الرعایا با فروش گندم به قیمت ارزان مد نظر داشت، رفاه و آسایش مردم بود که آنرا بالاترین هدف حکومت خود می‌دانست. شاید مردم کشور ما در طول تاریخ کمتر به اندازه دوران کریمخان زند از رفاه و آسایش نسبی‌ برخوردار بوده باشد. فروش گندم به قیمت خرید و عدم سؤ استفاده از وضعیت بازار از طرف حاکم وقت، نشان دهنده رابطه ایست که بین حاکم و مردم آن زمان برقرار بود. کریمخان صاحب قدرتی‌ بود که مهم‌ترین وظیفه خویش را تامین آسایش و رفاه مردم می‌دانست. توجه کریمخان به رفاه مردم همان موضوعی است که امروزه رفاه اجتماعی نامیده میشود و جز اولین وظایف دولتها به خصوص در کشور‌های پیشرفته است.

؛۱۸شهریورسالروز شهادت شیر پنجشیراحمدشاه مسعود
یاد شیر پنجشیرودره های هندوکش احمدشاه مسعود گرامی وسبزباد 🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊
گراميداشت مبارز بزرگ آزادي #احمد_شاه_مسعود كه بخش اعظم زندگي خود را وقف مقابله با ارتش سرخ شوروي و مقاومت عليه طالبان كرد.
دره هاي پنجشير واقع در شمال شرقي افغانستان با نام احمد شاه مسعود گره خورده است. احمد شاه مسعود به عنوان فرمانده به مدت ده سال در اين منطقه با نيروهاي شوروي جنگيد و در اين مدت هفت بار با لشكركشي نيروهاي تا دندان مسلح ارتش سرخ روبه‌ رو شد. به همين خاطر او را شير دره پنجشير ناميدند.
اين تنها بخشي از زندگي پر افتخار احمد شاه مسعود است مردي كه اگر مي جنگيد بخاطر صلح و آزادي پايدار بود.

#شیرپنجشیر
#احمدشاه مسعود

MOST RECENT

12 سکه نقره هزار دیناری احمد شاه قاجار تاریخ 1330 تکی هر سکه 25 هزار تومان و همه با هم سکه ای 23 هزار تومان 🌹🌹🌹
#سکه #نقره #احمدشاه #قدیمی #قاجار #1330 #فروشی

این سخن احمدشاه قاجار نشان از وضعیت بحرانی و ناامیدکننده ی ایران در اواخر قاجار داشت_با اینکه درباریان ناامید از پیشرفت ایران شده بودند ولی رضاشاه با وطن پرستی مثال زدنی اش به اهداف بزرگ می اندیشید

سکه نقره یکهزار دیناری احمد شاه قاجار تاریخ 1330 قیمت 25 هزار تومان
#سکه #نقره #قدیمی #قاجار #احمدشاه #1330

#تهرانگردی :
#عمارت_مسعودیه با #حیاط #بسیارزیبا در #شکم #تهران_زیبا
#حوض مجموعه یکی از بزرگترین حوض هایی بود که تا حالا دیده بودم.
اول کار هم جناب #احمدشاه به شما خوش آمد می گن.
#مسعودیه و #مشیریه نام قسمت هایی از این مجموعه است.
#mustseeiran

کارت دعوت #ختنه_سوران #احمدشاه وقتی ولیعهد پدرش #محمدعلی_شاه بوده

مقایسه #احمدشاه قجر با #کریمخان_زند #وکیل_الرعایا
در زمان حکومت کریمخان زند در زمستان یک سال سخت شهر شیراز از لحاظ گندم با کمبود مواجه شده بود. کمبود عرضه این محصول اساسی‌ قیمت آن را افزایش داد و بهای هر من گندم از چهار قران به هشت قران رسید. این افزایش قیمت مردم شهر شیراز را سخت نگران کرد. کریمخان اطرافیانش را مورد مشورت قرار داد و راه حل خواست. آنان به وکیل الرعایا گفتند که در انبار‌ها به قدر کافی‌ گندم جمع آوری شده و اگر خان اجازه دهند گندم‌های دولتی را به قیمت هر من شش قران به مردم بفروشند تا هم خزانه دولت سودی معادل ۲ قران برده باشد و هم مردم گندم را ۲ قران ارزانتر از نرخ موجود در بازار خریده باشد. خان زند که به صراحت لهجه معروف است، کمی‌ فکر کرد و سپس خطاب به اطرافیانش گفت: کریم علاف نیست که گندم را به قیمت گرانتر از آنچه خریداری کرده است به مردم بفروشد. بروید و گندم‌ها را به قیمت چهار قران به مردم بدهید.
در اواخر دوره احمد شاه در مقطعی انگلیسی‌ها پرداخت درآمدهای نفتی به دولت ایران را مشروط به «تشکیل کمسیون مالی» نمودند تا اختیار مالی ایران را به‌دست بگیرند. به همین دلیل گندم نایاب شده بود و هزاران ایرانی در قحطی بزرگ (۱۲۹۸–۱۲۹۶) تلف شدند. ارباب کیخسرو مأمور خرید گندم برای تولید نان نانوایی‌ها گردید. در این هنگام محتکرین پایتخت قیمت گندم را بالا برده بودند. انبارهای حکومتی که متعلق به احمدشاه بود مملو از گندم بود؛ ولی احمدشاه حاضر نبود گندم را به قیمتی کمتر از محتکرین تهران بفروشد. ارباب کیخسرو با شاه ملاقات کرد و سوگند پادشاهی وی را به یادش آورد و تلاش کرد تا او را به قیمتی کمتر راضی کند. شاه راضی نشد و شاهرخ به ناچار گندم را به قیمت سایر محتکران از احمدشاه خرید و میان نانوایان توزیع کرد.
آنچه وکیل الرعایا با فروش گندم به قیمت ارزان مد نظر داشت، رفاه و آسایش مردم بود که آنرا بالاترین هدف حکومت خود می‌دانست. شاید مردم کشور ما در طول تاریخ کمتر به اندازه دوران کریمخان زند از رفاه و آسایش نسبی‌ برخوردار بوده باشد. فروش گندم به قیمت خرید و عدم سؤ استفاده از وضعیت بازار از طرف حاکم وقت، نشان دهنده رابطه ایست که بین حاکم و مردم آن زمان برقرار بود. کریمخان صاحب قدرتی‌ بود که مهم‌ترین وظیفه خویش را تامین آسایش و رفاه مردم می‌دانست. توجه کریمخان به رفاه مردم همان موضوعی است که امروزه رفاه اجتماعی نامیده میشود و جز اولین وظایف دولتها به خصوص در کشور‌های پیشرفته است.

.
داریوش اسدزاده در گذر زمان

داریوش اسدزاده، روز جمعه ۱ آذر ۱۳۰۲ شمسی در کرمانشاه به دنیا آمد. پدرش ارتشی بود و زادهٔ تهران و ساکن و بزرگ شده خیابان ری. او فرزند اول خانواده و دارای دو خواهر و یک برادر است. او تا پنج سالگی به همراه خانواده، در کرمانشاه زندگی کرد و در سال ۱۳۰۷ همراه با خانواده به تهران مراجعت کرده و دوره‌های تحصیلی از ابتدایی تا دانشگاه را در تهران سپری کرد.

اسدزاده در بیست و هفت سالگی با زینت فاروغی دختر ایراندخت (بزرگترین فرزند #احمدشاه_قاجار) ازدواج کرد ولی پس از مدتی زندگی مشترک، از آنجایی که صاحب فرزندی نشدند، از او جدا شد. او از ازدواج دوم خود دو پسر دارد.

هر کجا که هستین سلامت باشید

علاوه بر این پست،از دهها پست رسانه،تلویزیونی در این پیج دیدن کنید
@Madamasal1

این پیج در زمینه های مختلف از جمله نقاط دیدنی ایران و جهان،پیام سلامت،اجتماعی،سیاسی،متن ادبی،سینما تلویزیون رسانه،عجایب باور نکردنی دنیا و...فعال است.
اگر بدنبال تنوع در پست های مختلف با موضوعات خاص هستید این پیج را دنبال کنید
@Madamasal1

#بازیگر #احمدشاه #جالب #خواندنی #حقیقت #حقایق #عمر #داریوش_اسدزاده #سینما #فیلم_سینمایی #بازیگری #رسانه #سریال #تلویزیون #بازیگرطنز #خاطره #قدیمی #خاطرات #گذشته #بازیگر #طنز #خانه_سبز #movie #دیدنی #اسدزاده #سریال_طنز

من تنها به خاطر یک قوم نه
بلکه
بخاطر افغانستان میجنگم
#احمدشاه مسعود

امروز سالگرد يكى از اسطورهاى جهاد و مقاومت شهيد احمد شاه مسعود بود، وقتى بر مزار اين شهيد گرانقدر واقع در دره زيبا، سر سبز و پر آب پنجشير رفتم و از بالاى تپه بقاياى تانكهاى منهدم شده شوروى سابق كه توسط اين شيرمرد منهدم شده بود را ديدم به قدرت فرماندهى و نبوغ اين شير دره پنجشير بيشتر پى بردم ، اين عكس ناياب كه احمد شاه مسعود را در كنار دلاور ايرانى سردار قاسم سليمانى نشان ميدهد تقديم مينمايم ياد ان دلاور افغانستانى گرامى و خدا نگهدار اين دلاورايرانى باشد#احمدشاه مسعود#قاسم سليمانى#افغانستان#پنجشير#ايران#مالكى#شوروى#روسيه#

آقا "مرشد چلویی"
نسیه و وحه دستی داده میشود حتی به جنابعالی به قدر قوه !!! در ادامه بخوانید 👇👇
در ضلع شرقی مسجد جامع بازار تهران، دکان غذاخوریی بود که بالای پیشخوان دکانش نوشته بود؛ نسیه و پول نقد داده میشود، فقط بقدر قوه...
و هر وقت کودکانی که برای بردن غذا برای صاحبکارشان می آمدند لقمه ایی چرب و لذیذ از گوشت و کباب و ته دیگ زعفرانی درست میکرد و خود با دستانش بر دهان آنها میگذاشت و میگفت مبادا صاحبکارش به او از این غذا ندهد و او چشمش به این غذا بماند و من شرمنده خدا بشم... او حاج میرزا عابد نهاوندی بود معروف به "مرشدچلویی" پیر مردی بلند قامت با چهره ایی بسیار نورانی و خوشرو و با محاسنی سفید...
روحشان شاد و یادشان گرامی ❤️ 🌺 🙏🏻
#ایران #ایران_قدیم #تاریخ #پهلوی #شاه #ملکه #عکس_قدیمی #قدیمی
#جنگ_جهانی#تاریخی #جهان_قدیم
#تهران_قدیم#فرح#ثریااسقندیاری#فوزیه#ناصرالدین_شاه#احمدشاه#عکس#گذشته#تاریخ_ایران#تاریخ_جهان#زنان_ناصرالدین_شاه#عکس_قدیمی

Most Popular Instagram Hashtags