#ابکیر

MOST RECENT

Hishki nis hal konim ye kir koloft? #sex #koon #kirkoloft #abkir #سکس #کون #کیر #گی #ابکیر

پدر علم میکروبیولوژی " آنتون فان لیوونهوک "ﺍست
این دانشمند جقی اولین چیزی ﺭا که زیر میکروسکوپ قرار داد، آب کیر خودش بوده ؛ او انتظار ﺩاشت انساﻥهای بسیار کوچک ﺭا در آن ببیند!!😂
#پدر #علم #تکنولوژی #بیولوژی #میکروبیولوژی #آنتون_فان_لیوونهوک #دانشمند #کسمشنگ #جقی #جق #اولین #چیز #چیزی #زیر #میکروسکوپ آب #ابکیر #کیر #خود #بود #انتظار #انسان #آدم #بسیار #کوچک #ببین #کسخل #کسشعر

Most Popular Instagram Hashtags