#ابولقاسم_خان

MOST RECENT

از راست؛نشسته نفر اول جهان پهلوان تختی،نفر دوم
زنده نام آ عبدل بابا احمدی فرزند آخداداد صادقی ، نفرسوم؛اسکندرخان کریمی بامدی ،نفر چهارم حاج اسدالله کریمی بابا احمدی برادر زاده و داماد ایشان.
هر دو از مردان بزرگ و نامی بختیاری بودند که همواره به نیکی از آنها یاد میشود.
روحشان شاد یادشان گرامیباد

#بختیاری#دورکی#فتح_قندهار#فتح_هند#_فتح_اصفهان#فتح_طهران#انقلاب_مشروطه__#سواران_مشروطه#ایلخانی#حاج_ایلخانی#ایلبیگی_#علیقلی_خـان_سـردار_اسـعـد#_علیـدادخدرسـرخ#_شـاپـور_بختیار#تیمور_بختیار#ابولقاسم_خان#کلار_آسماری#قـعـله_دزک#زردکـوه_مـُنـار#شـیـمبار__خوزستان#چهارمحال_#لرستان#بیگانه_ستیزان#عـلـی_صـالح_خان_زراسوند#صـیـدمـرادخـان_پـِل_نـصـیـرخـان_سردارجنگ#بامدی#اسیوند#آسترکی#زراسوند_گندلی_موری_عربکمری_چهاربری

مجیدخان بختیار فرزند برومند غلامحسین خان سردار محتشم دورکی ، و بی بی همه گل اسیوند
نماینده سابق مجلس،ریس فدراسیون کشتی، بوکس، وزنه برادری حاکم خوزستان// ایشون و همسر بزرگوارشون مری خانم خدمات بیشماری به مردم بختیاری و عرب خوزستان کردند بخصوص در زمان قحطی که ملخ مزارع رو نابود کرد انبارهای گندم و جو و غلات خودشون رو بروی مردم باز کردن و مانع از تلف شدن بسیاری از زنان و کودکان مردم شدند، وصف خوبی ها و سخاوتمندی این خاندان چنان زیاد است که هنوز در طوایف مختلف بختیاری و عرب خوزستان از بزرگ منشی آنها تعریف میشود روحت شاد یادت جاوید

مرحوم مجید خان شخصی خوش رو..مردم دار ومردم دوست وبسیا رءوف وبا گذشت بود.وهنوز هم قدیمی ها چه عرب  وچه بختیاری از او به نیکی یاد می کنند.. مجید خان بعد ازپدر (سردار محتشم ) حاکم عقیلی حومه شوشتر شد.ودر آنجا بخصوص درمنطقه شعیبیه (منطقه عرب نشین ) موسسات دامداری ودام پروری ایجاد نمود.

عربها شبانه به انبار غله مرحوم مجید خان دستبرد ودزدی می کنند..دزدهارا دستگیر وآنهارا نزد مجید خان می برند. تاا مر خان را نسبت به آنها چه باشد.

مجید خان از آنها توضیح خواست. آنها گفتند خان ما بیکاریم.زن وبچه داریم.گرسنه ایم ودستمان خالیست

خان آنها را عفو ودستور داد به هر نفری چند کیسه گندم اهدا کند..خان گفت برکت. برکت خداست اینها احتیاج داشتند ودارند که دست به دزدی زدند.

وبعداز نصیحت از آنها خواست که هر که توانایی کار در موسسات را دارد می تواند از فردا مشغول کار شود.

ومخارج خود وخانواده اش را تامین کند.

که آنها از عمل خیر خواهانه خان استقبال کردند.
در جای دیگر از عموم بختیاری وعرب خواست که هرکه توانایی نگهداری گاو وگوسفند رادارد مراجعه کند.
از جمله...مش مرداسی.و..... مرحوم مجید خان در کارهای شاد وشیون مردم بختیاری و عرب حضور داشت. ومخارج آنهارا متقبل می شد.
منزلی دو طبقه درمجیدیه تهران داشت(مجیدیه از نام او گرفته شد ) که محل اتراق خیلی از بختیاری ها بود وبه قول یکی از بزرگان حتی آنهایی که احتیاج به دکتر جهت درمان داشتند مجید خان  هزینه ی آنهارا متقبل می شد.

مرحوم مجید خان در شمال کشور همراه با پالانچیان که هوا پیمای آنها توسط ساواک دستکاری وپس از لحظه ای از  برخاستن سقوط وجان به جان
آفرین تسلیم کرد...روحش شاد
#بختیاری#دورکی#فتح_قندهار_فتح_هند#_فتح_اصفهان#فتح_طهران#قشون_مشروطه#انقلاب_مشروطه#_ایلخانی_حاج_ایلخانی_ایلبیگی#سردار_اسعد#_علیدادخدرسرخ#_شاپور_بختیار#تیمور_بختیار#ابولقاسم_خان#کلار#قعله_دزک#زردکوه#خوزستان#چهارمحال#بیگانه_ستیزان#صیدمرادخان_پل#اسیوند

نشسته از چپ؛#نصیرخان_بختیاری_سردارجنگ؛۰ وی پس از فتح تهران وظیفه ی امنیت شهرهای بی ثبات ایران را بعهده گرفت و تمامی شورشیان،راهزنان ویاغیان داخلی را سرکوب و دستگیر کرد از جمله استانهای تحت امر ایشان؛؛؛کرمان،یزد،واصفهان را میتوان نام برد که در آن زمان ایشان به لقب ریس پلیس امنیتی ایران نیز شهرت یافت// ، در کنار وی جمعی از شاهزادگان و درباریان قجری

#بختیاری#دورکی#فتح_قندهار#فتح_هند#_فتح_اصفهان#فتح_طهران#انقلاب_مشروطه__#سواران_مشروطه#ایلخانی#حاج_ایلخانی#ایلبیگی_#علیقلی_خـان_سـردار_اسـعـد#_علیـدادخدرسـرخ#_شـاپـور_بختیار#زراسوند_گندلی_موری_عربکمری_چهاربری_بختیار#ابولقاسم_خان#کلار_آسماری_قـعـله_دزک#زردکـوه_مـُنـار#شـیـمبار_#خوزستان#چهارمحال_#لرستان#بیگانه_ستیزان#عـلـی_صـالح_خان_زراسوند#صـیـدمـرادخـان_پـِل_نـصـیـرخـان_سردارجنگ#بامدی#اسیوند#آسترکی#زراسوند_گندلی_موری_عربکمری_چهاربری

غفارخان بهادر فرزند ارشد؛؛؛ کربلایی شکرخدا ، (تیره پِـل اسیوند دورکی) وی بهمراه دیگر برادرانش افراد زیادی سوار و تفنگچی از( تیره پـِل ) بصورت داوطلب آماده کرده و به قشون بختیاری برای فتح طهران ملحق شدند که؛؛؛ بدلیل نشان دادن شجاعت ، و رشادتهای فراوان خود، از شخص سردار اسعد لقب( بهادر ) گرفتند که هم اینک نوادگان این خاندان را در طایفه ی اسیوند با لقب بهادری و بهادران میشناسند.
از جمله اقدامات مهم ایشان و دیگر هم رزمانش در تیره ی معظم پِـل اسیوند ؛شرکت در جنگهای کهگلو و سفید دشت میتوان نام برد٭٭٭ #کلاه_اسیوندی اصل رو میتونید تو این عکس مشاهده کنید 👆 / 🔷🔷آوازه ی اُسیوندون چی کوه دماوند به تاج شاه طعنه اِزی کُلَه اُسیوند🔷🔷 (روح این فاتحان حماسه ساز شاد، یادشان جاویدان)

#بختیاری#دورکی#فتح_قندهار#فتح_هند#_فتح_اصفهان#فتح_طهران#انقلاب_مشروطه__#سواران_مشروطه#ایلخانی#حاج_ایلخانی#ایلبیگی_#علیقلی_خـان_سـردار_اسـعـد#_علیـدادخدرسـرخ#_شـاپـور_بختیار#تیمور_بختیار#ابولقاسم_خان#کلار_آسماری#قـعـله_دزک#زردکـوه_مـُنـار#شـیـمبار__خوزستان#چهارمحال_#لرستان#بیگانه_ستیزان#عـلـی_صـالح_خان_زراسوند#صـیـدمـرادخـان_پـِل_نـصـیـرخـان_سردارجنگ#بامدی#اسیوند#آسترکی#زراسوند_گندلی_موری_عربکمری_چهاربری

ابراهیم خان ضرغام السلطنه در سال۱۲۷۲ قمری در جوارامامزاده سلطان ابراهیم به دنیا آمد. وی فرزند رضاقلی خان (ایل‌بیگی) می‌باشد. وی در شمار بزرگان سلسله صوفیه خاکساریه و در طریقت به «حب‌علی شاه» مشهور است
در اوایل سال ۱۳۲۷ قمری بعد از قیام مردم اصفهان علیه حکومت اقبال‌الدوله حاکم مستبد محمدعلی شاه و تقاضای کمک آیت‌الله حاج آقانورالله نجفی اصفهانی و آقانجفی اصفهانی از ایل بختیاری برای پیوستن به مجاهدین شهری، ضرغام السلطنه با هفت هزار نفر به باغ ابریشم آمد و همراه با یکصد و ده تن از بختیاری‌ها و با شعار «علی ولی الله» حرکت کرده وارد اصفهان شد.ملحق شدن آن‌ها به مجاهدین اصفهانی باعث فتح اصفهان گردید و اقبال الدوله حاکم اصفهان به قنسولگری روس پناهنده شد. ضرغام السلطنه اولین رئیس بختیاری بود که وارد اصفهان شد. بعد از فتح اصفهان صمصام السلطنه با ۵۰۰ سوار وارد اصفهان شد

حرکت بسوی تهران؛؛؛وی به هنگام حرکت اردوی بختیاری به تهران، در اصفهان ماند تا ضمن سروسامان دادن به اوضاع، نیروهایی تازه نفس برای پشتیبانی اردوی اعزامی به تهران جمع آوری و سازماندهی کند. اما وقتی خبر شهادت برادرش را شنید، با قوای خود با عجله وارد تهران شد. می گویند وقتی محمدعلی شاه شنید که ضرغام با گروهی از سواران بختیاری وارد تهران می‌شود، در همان روز در سفارت روسیه در زرگنده متحصن می‌شود

#بختیاری#دورکی#فتح_قندهار#فتح_هند#_فتح_اصفهان#فتح_طهران#انقلاب_مشروطه__#سواران_مشروطه#ایلخانی#حاج_ایلخانی#ایلبیگی_#علیقلی_خـان_سـردار_اسـعـد#_علیـدادخدرسـرخ#_شـاپـور_بختیار#تیمور_بختیار#ابولقاسم_خان#کلار_آسماری#قـعـله_دزک#زردکـوه_مـُنـار#شـیـمبار_#خوزستان#چهارمحال_#لرستان#بیگانه_ستیزان#عـلـی_صـالح_خان_زراسوند#صـیـدمـرادخـان_پـِل_نـصـیـرخـان_سردارجنگ#بامدی#اسیوند#آسترکی#زراسوند_گندلی_موری_عربکمری_چهاربری

مرحوم آنجف محمودی برام( کلانتر) سابق تیره سراج دین، از طایفه بابا احمدی(دورکی)

هر يك‌ از دوتيرة بزرگ‌ سراج‌ دين‌ و كشكى‌ بامدي‌ يك‌ كلانتر مستقل‌ داشت‌. كلانتر تيرة سراج‌ دين‌ آنجف‌ (پدر آنجف‌ كلانتر وقت‌ بامدي‌ در 1344ش‌) با حكم‌ اولاد ايلخانى‌، و كلانتر تيرة كشكى‌ آستّار با حكم‌ اولاد حاج‌ ايلخانى‌ به‌ سمت‌ كلانتري‌ برگزيده‌ و منصوب‌ شده‌ بودند . اولاد حسين‌ قلى‌خان‌، معروف‌ به‌ ايلخانى‌ و اولاد حاج‌ امام‌ قلى‌خان‌ برادرش‌، معروف‌ به‌ حاج‌ ايلخانى‌ مدعيان‌ منصب‌ ايلخانى‌ ايل‌ بختیاری(دورکی):در طوایف مختلف بختیاری، كلانتران‌ را با لقب‌ «آ» (مخفف‌ آقا)، كدخدايان‌ را «ريش‌ سفيد» و رؤساي‌ اولاد و خانواده‌ را «گَپ‌ْ كربو» (بزرگ‌ اولاد) مى‌خواندند كلانتران‌ بختياري‌، از جمله‌ كلانتران‌ طايفة بامدي‌ از دامداران‌ عمده‌ به‌ شمار مى‌رفتند و در قلمرو خود زمينهاي‌ كشاورزي‌ بزرگ‌ داشتند. با وجود امكانات‌ بسياري‌ كه‌ كلانتران‌ داشتند، از خوانين‌ ايل‌ مقرريهاي‌ جنسى‌ يا نقدي‌ ساليانه‌ نيز دريافت‌ مى‌كردند. مقرريها از محل‌ مالياتهايى‌ بود كه‌ از افراد ايل‌ براي‌ خوانين‌ جمع‌آوري‌ مى‌شد. مثلاً آنجف‌ كلانتر سابق‌ تيرة سراج‌ دين‌، ساليانه‌ 4 من‌ روغن‌، 4گاو، 4 «تيشتر» (بزغاله‌) و 200 تومان‌ پول‌ نقد از خان‌ مقرري‌ مى‌گرفت‌.پینوشت:(كدخدايى‌ و كلانتري‌ معمولاً جنبة موروثى‌ داشت‌ و پس‌ از مرگ‌ هر كدخدا و كلانتر، پسر او، يا در صورت‌ نداشتن‌ پسر، برادر او به‌ اين‌ مقامها گمارده‌ مى‌شد)

#بختیاری#دورکی#فتح_قندهار#فتح_هند#_فتح_اصفهان#فتح_طهران#انقلاب_مشروطه__#سواران_مشروطه#ایلخانی#حاج_ایلخانی#ایلبیگی_#علیقلی_خـان_سـردار_اسـعـد#_علیـدادخدرسـرخ#_شـاپـور_بختیار#تیمور_بختیار#ابولقاسم_خان#کلار_آسماری#قـعـله_دزک#زردکـوه_مـُنـار#شـیـمبار_#خوزستان#چهارمحال_#لرستان#بیگانه_ستیزان#عـلـی_صـالح_خان_زراسوند#صـیـدمـرادخـان_پـِل_نـصـیـرخـان_سردارجنگ#بامدی#اسیوند#آسترکی#زراسوند_گندلی_موری_عربکمری_چهاربری

شعری در وصف طایفه ی بزرگ و معظم #اسیوند

یکی از طوایف به لالی نشین
"اسیوند" باشد
چنان سرفراز
که نامش دراین مرز و بوم
شهیر است
ز ییلاق تا گرمسیر
ز دشت لالی که جای پلنگان و شیران بووَد
ز چلچه و بالاقلی تا به لالی
به گوراب سرخ
نشستن بسنگر اولادان پِـل
که در پهلوانی و جنگ گرز
نداشتند در این مرز بوم یک حریف
بگویم ز "گادوش"
که پشت و پناهند در روز تنگ

بنه سرخی و زرده وند
ز اولاد "دوسی محمد"
به مردان جنگی پر افتخار
که مشرف به شهرند و خاک
مرایشان جوانمرد و راد
بگویم ز مرکز نشینان شهر
که در شرق ،از "شرقوند"ان
خداوند تدبیر و هوش
مسلط به صحرا و کوه
بگویم ز دیگر اسیوندیان
ز "اولاد حاجی"
که در علم و چاره ندارن همال
جهاندیده و باسواد
ز "خواجه" بگوییم
به بالا و برز
به فرش و به عرش
حقیقت که اشراف زاده بوند
ز "پلان"گپ هم بگوییم
که خوش مشرب و خوش منش
که خان اند و خان زاده اند
اسیوندیان مردمی پاک دین
که در همجواری ندارن نظیر
سری هم به "شهماروند"
زنیم و بگوییم الحق
که نام "اسیوند" را
ز هالی کو تا به لالی
به شهرت رسانیده اند.

#بختیاری#دورکی#فتح_قندهار#فتح_هند#_فتح_اصفهان#فتح_طهران#انقلاب_مشروطه__#سواران_مشروطه#ایلخانی#حاج_ایلخانی#ایلبیگی_#علیقلی_خـان_سـردار_اسـعـد#_علیـدادخدرسـرخ#_شـاپـور_بختیار#تیمور_بختیار#ابولقاسم_خان#کلار_آسماری#قـعـله_دزک#زردکـوه_مـُنـار_شـیـمبار_#خوزستان#چهارمحال_#لرستان#بیگانه_ستیزان#عـلـی_صـالح_خان_زراسوند#صـیـدمـرادخـان_پـِل_نـصـیـرخـان_سردارجنگ#بامدی#اسیوند#آسترکی#زراسوند_گندلی_موری_عربکمری_چهاربری

شعری در وصف طایفه ی محترم و پهلوان پرور بامدی (بابااحمدی، دورکی)اخوم توصیف کنم سیت بامدینه/بگوم رسم دیاره گوگرینه/بگوم زه غیرتو نژاد برتر/که نومس بیرگون تا مرز شوشتر/ولاتس بیرگون به وارگه چندار/همه مهمون نواز شیرون دلدار/همه مهمون نواز پیا نمونه/برین پرس بکنین چم خشونه/خشونه پرس بکن برو سی دیمه/ولات خان نشین چی خوس ندیمه/بیو سی گرمسیر دلی ممحسین خون/همه پیا تکن شیرون میدون/بگوم زه کوه ادیو شاه گرمسیره/زه تاریخس اگو هرچند که پیره/زه تاریخس اگو جد به سره جد/که پیرس حکم کنه یا باوااحمد/ایر توصیف کنم سیت گوگرینه/بیو به تی بوین پاک جونگرینه/ولاته ایل به خوفتس نرشیره/بگوم زه بامدی تیره به تیره/زه کشکی خان بگوم اولاد به اولاد/به رسم گوگری رسن به امداد/سراجدین همه وصفس ایدونن/بزرگو میلسی ورد زبونن/زه بااحمد بگوم پشتو پناسه/ستون بامدی خین رگاسه/مو دونم بامدی غیرت به لاشه/که دیده به تیاس خان خان تراشه/زه آاسکندرخان بامدی کسی نکرد شک/که نومس بخدا تاریخ اوی حک/به تاریخ پرس بکن هی داشت رشادت/همه مهمون نواز دنیای غیرت/بگوم که بامدی سی ایل ستونه/سفیددشت جنگ شاه داره نشونه/شهید داده سی ایلم فتح تهرون/که تش نادن به شاه شیرون میدون/ایر توصیف بکردم بامدینه/به رسم گوگری نه بغضو کینه/مو ایلم چارو هفت همه برارن/همه زه نسل شیر و استوارن/همیشه پشت یک ایلم آمادن/بگوم که بختیاری یک نژادن/بگوم که ایل مو نژاد برتر/به وقت هر نبرد جونس سی کشور/ایر پویش گوده شعری دواره/گوده که بامدی سیس افتخاره/گوده خوس منجزی گووس بامدیه/اگو که افتخارس گوگریه... سروده:استاد پویش محمدی منجزی

#بختیاری#دورکی#فتح_قندهار#فتح_هند#_فتح_اصفهان#فتح_طهران#انقلاب_مشروطه__#سواران_مشروطه#ایلخانی#حاج_ایلخانی#ایلبیگی_#علیقلی_خـان_سـردار_اسـعـد#_علیـدادخدرسـرخ#_شـاپـور_بختیار#تیمور_بختیار#ابولقاسم_خان#کلار_آسماری#قـعـله_دزک#زردکـوه_مـُنـار#شـیـمبار_#خوزستان#چهارمحال_#لرستان#بیگانه_ستیزان#عـلـی_صـالح_خان_زراسوند#صـیـدمـرادخـان_پـِل_نـصـیـرخـان_سردارجنگ#بامدی#اسیوند#آسترکی#زراسوند_گندلی_موری_عربکمری_چهاربری

جمعی از سیاست مداران بختیاری در سطح کشوری و بین المللی همگی از طایفه ی غیور و محترم بامدی تیره ی کشکی اولاد کریم

از راست؛؛؛؛آچراغعلی کریمی،حاج ناصرخان،آمنوچهر،آ ابراهیم و آ احمد قلی کریمی بابااحمدی

لازم بذکر است؛؛: حاج ناصر از مدیران و بنیانگذاران تامین اجتماعی وازیاران نزدیک مرحوم مصدق وجز جبهه ملی بودن
( تمام این بزرگان ازسیاستمداران ملی و حتی بین المللی بودن وخدمات شایانی برای ایران وبختیاری انجام داده اند رو حشان شاد یادشان جاوید)

#بختیاری#دورکی#فتح_قندهار#فتح_هند#_فتح_اصفهان#فتح_طهران#انقلاب_مشروطه__#سواران_مشروطه#ایلخانی#حاج_ایلخانی#ایلبیگی_#علیقلی_خـان_سـردار_اسـعـد#_علیـدادخدرسـرخ#_شـاپـور_بختیار#تیمور_بختیار#ابولقاسم_خان#کلار_آسماری#قـعـله_دزک#زردکـوه_مـُنـار#شـیـمبار_#خوزستان#چهارمحال_#لرستان#بیگانه_ستیزان#عـلـی_صـالح_خان_زراسوند#صـیـدمـرادخـان_پـِل_نـصـیـرخـان_سردارجنگ#بامدی#اسیوند#آسترکی#زراسوند_گندلی_موری_عربکمری_چهاربری

حضور جمعی از بزرگان طایفه ی محترم آسترکی( دورکی )
برای ورود محمدرضا شاه به اصفهان از راست،نفراول آپرویز سلطانی، نفر دوم؛؛؛ آنیازعلی کلانتر محبوب و خوشنام این طایفه
اولین زن در کنار آنیازعلی بی بی طغرا بختیاروند که همسر سوم آنیازعلی بوده و دختر مهراب خان بختیاروند کلانتر ایل بزرگ بهداروند ،بی بی شوکت موگویی همسر حاج عزیز سلطانی(دختر خواجه امیرقلی) آصویر سلطانی دختر آنیازعلی، همگی افراد برای پیشباز به فرودگاه اصفهان رفته اند. میباشد، روح این بزرگان شاد یادشان گرامیباد

#بختیاری#دورکی#فتح_قندهار#فتح_هند#_فتح_اصفهان#فتح_طهران#انقلاب_مشروطه__#سواران_مشروطه#ایلخانی#حاج_ایلخانی#ایلبیگی_#علیقلی_خـان_سـردار_اسـعـد#_علیـدادخدرسـرخ#_شـاپـور_بختیار#تیمور_بختیار#ابولقاسم_خان#کلار_آسماری#قـعـله_دزک#زردکـوه_مـُنـار#شـیـمبار_#خوزستان#چهارمحال_#لرستان#بیگانه_ستیزان#عـلـی_صـالح_خان_زراسوند#صـیـدمـرادخـان_پـِل_نـصـیـرخـان_سردارجنگ#بامدی#اسیوند#آسترکی#زراسوند_گندلی_موری_عربکمری_چهاربری

Most Popular Instagram Hashtags