#آگاهی_متعالی

MOST RECENT

نیروی عشق و آگاهی ؛

به گفته ی بودا عناصر متشکله ی انسا ن پنج عنصر است . در معاینه ی دقیق انسا ن ابتدا تن را می بینیم و سپس احساسات و واکنشهای عاطفی را مشاهده می کنیم. و سپس واکنشهای ذهن به محرکات احساسی را می یابیم . فرآیندهای ذهنی که متکی به آگاهی های ممکن است (عقل) را درک می کنیم. و سپس به کشف آگاهی نائل می آییم. چهار عنصر اولی همیشه در تغییر و دگرگونی است و فقط عنصر آخر ثابت و پایدار است. هدف غایی این روش مراقبه رسیدن به "خود" در فراسوی "من " است. نیروی عشق در متحول ساختن آگاهی :

همانطور که آب راه خود را روی زمین پیدا می کند وقتی که عشق –فداکاری- امید شدید و بی شائبه باشد راه هایی برای مراقبه پیدا می شود. عشق مرد و زن –مادر و پدر –عشق هنرمند به هنرش – در ظریفترین حالت خود می تواند تا سطح تعمق و ژرف اندیشی پیش برود . عشق به مذهب یا عشق به طبیعت و... این قدرت را دارد که سطح آگاهی را متحول سازد.

مراحل چهارگانه ی آگاهی متعالی از بیان بودا: 🔹1- عشق یا محبت عاشقانه 🔸2- ترحم و دلسوزی 🔹3- سرور 🔸4- سکون

بوداییان می اموزند در حین مراقبه عشق و محبت خود را متوجه چهار گوشه ی جهان کنند. تمام مخلوقات دارای قوه ی درک هستند و درون خود نیرویی اصیل و فعال دارند که نیروی شناخت است و یک نیروی فعال دیگر دارند بنام عشق. از دیدگاه نیروی عقل شناخت خداوند غیر قابل درک است اما از دیدگاه نیروی عشق خداوند از نظر افراد مختلف به صور متفاوت قابل درک است.

عقل برای شناخت هر چیزی آن را تجزیه و تحلیل می کند، بخش بخش کرده و طبقه بندی می کند و خدا وجود کامل است و عقل را یارای شناخت و درک آن نیست . عقل برای شناخت هر چیز خود را از آن جدا می کند، اما عشق برای شناخت هر چیزی خود را با آن می امیزد. پس فقط با یکی شدن با اوست که می توانیم او را بشناسیم . فقط در اتحاد تمام وجودمان با او می توانیم او را درک کنیم. نقش عشق در مراقبه چیست؟
عشق در مراقبه ذهن را از هر آنچه جز دوست داشتن است تخلیه می کند . عشق هر آنچه غیر از عشق را به آتش می کشد و می سوزاند و این همان کنار زدن لایه های کاذب است. عشق الهی چیزی نیست که خاص خداوند باشد بلکه عشق خود خداوند است. تمام ادیان راه های مختلف برای رسیدن به یک حقیقت واحد هستند.

متعالی ترین شکل دعا، دعای سکوت است. یعنی اشتیاق محض با توجه قلب به سوی خداوند منظور از "قلب" معنوی ترین بخش وجود انسان است.

#عشق #آگاهی_متعالی #بودا#تعالیم_معنوی#راهی_بسوی_خدا

✨ مراقب باشیم
در خانه ای که #پدر حرمت و بزرگی و جایگاه ندارد، هیچ چیز سر جایش نخواهد ماند . . .

#آگاهی_متعالی ↙️↙️
🆔 @agahiemoteali
#پدر
@razhayedaroon

✨ سیستم #حاکمیت در کل هستی به شکل هرمی است و اگر در هرم خانواده، #پدر را از راس آن برداریم، هیچ چیز بر جای نمی ماند . . .

#آگاهی_متعالی ↙️↙️
🆔 @agahiemoteali
#پدر
@razhayedaroon

#خانه_پدری جایی است که درب آن همیشه به روی فرزندان باز است
اگر از آن بیرون آمده ایم، بازگردیم و #امنیت و #آرامش را تجربه نماییم . . .

#آگاهی_متعالی ↙️↙️
🆔 @agahiemoteali
#پدر

@razhayedaroon

‍ ✨ سقفی از #امنیت ( هر اندازه که هست ) که بالای سرمان داریم، همه و همه ذیل دستان اقتدار #پدر در خانواده است
مراقب باشیم، با دستان خودمان و با توهمات بی پایانمان، امنیتمان را مخدوش ننماییم، چرا که تنها و تنها ذیل امنیت تامین شده توسط متولی تامین #امنیت که همانا حکم #ولی و #حاکم برای ما دارد، چیزی به اسم #رشد و #تعالی امکان پذیر است و الا وای به حالمان روزی که تامین امنیت، دغدغه روزمره مان شود . . .
پدر از دست دادگان این را می فهمند ولی دیگر دیر است . . .

#آگاهی_متعالی ↙️↙️
🆔 @agahiemoteali
🌻

#یلدا تون #روشن ...
آگاهی متعالی:
‍ ✨ #شب_یلدا (1)

یک سوم ما مربوط به #ناخودآگاه است و باید در آن سرزمین باشیم که اگر چنین شود از #گنج سرزمین فراوانی بهره خواهیم برد
یک سوم در شبانه روز
یک سوم در هفته
یک سوم در ماه
یک سوم در سال
و یک سوم در عمر

در #اسطوره_شناسی ، شب نماد ناخودآگاه و سرزمینی است که اگر چه #تاریک و وهمناک و #ترسناک است، اما این #نماد #ناشناخته بودن ، همواره موید نوعی دعوت به آغاز #سفر است که معمولا" با اتفاقی به ظاهر ناخوش آیند شروع می شود و شب یلدا و بلندی در زندگیمان آغاز می شود و می دانیم که گنج در تاریکی است
جایی که طبق همه #افسانه ها، موجودات هولناکی از دد و دیو و دام های فراوان از گنج محافظت می نمایند و با قهرمان می جنگند _که همه آنها به نوعی #سمبل های رویارویی با عمق #ترس و #جهل خود #قهرمان هستند _ و در این شب بلند افسانه ای، قهرمان #سالک جنگجو با مصاءب و مساءل گوناگونی روبرو می شود و با غلبه بر همه آنها به گنج دست می یابد و آن هنگامی است که #خورشید حقیقت و معرفتی که در اثر این راه و سفر پرمخاطره، به آن رسیده ایم، انوار طلایی و جادویی اش را به سرزمین تاریک روانمان می تاباند و #روشن می شویم،
از تاریکی به نور
از جهل به علم
از اسارت به رهایی
و از ناآگاهی به آگاهی . . .

#ایوب_متانی
#مدرس_دوره_های_خودشناسی_تحلیل_عمقی

#آگاهی_متعالی ↙️↙️
🆔 تلگرام : @agahiemoteali
🌻

#یلدا ...
آگاهی متعالی:
‍ ✨ #شب_یلدا
(2)

شب یلدا مرتبط با #اسطوره #پرسفون و چگونگی ورود او به سرزمین و #دنیای_زیرین، و قطحی موجود توسط #دیمیتر که زمستان را به وجود می آورد و در نهایت در بهار با بالا آمدن پرسفون از سرزمین #هادس، و پایان یافتن یک دوره شب یلدای تاریک در درون #ناخودآگاه که موید #مرگ بوده ، و پایان قحطی، #تولد دوباره رخ داده و آغازی دیگرباره خواهیم داشت . . .

همچون دانه و بذری که زیر زمین می کاریم و آن را به دنیای تاریکی می فرستیم ولی نهایتا" جوانه زده و رشد را تجربه خواهد نمود و سر از خاک بیرون خواهد آورد و به نور سلام خواهد نمود

در این شب اساطیری، میوه های دانه دار و علی الخصوص #انار که #سمبل #آگاهی است میخوریم با تاکید بر خوردن همه دانه های آنها.
دانه های آگاهی که امشب می کاریم و وارد سرزمین دنیای زیرین می کنیم و در پروسه ای که آبستن تحولی عظیم در ماست، همراه با رستاخیز، در بهار جانمان شکوفا شده و نمو آگاهی را جشن خواهیم گرفت . . .

با خوردن میوه های دانه دار و مخصوصا" انار که نماد #آگاهی است، در واقع دانه آگاهی را در درون خودمان میکاریم و کشت می دهیم . . .

#ایوب_متانی
#مدرس_دوره_های_خودشناسی_تحلیل_عمقی

#آگاهی_متعالی ↙️↙️
🆔تلگرام : @agahiemoteali
🌻

Most Popular Instagram Hashtags